גליון 1334

העולם הזה - גליון 1334 - 3 באפריל 1963 - עמוד 1 | מספר 1334 שנה 26 ט׳ ניסן תשכ״ג3.4.1963 , המחיר 75אגורות שלושה שרמז הגישו אולסימסום נוס השוניץ את שוות׳ הבסחון • הסודות של
העולם הזה - גליון 1334 - 3 באפריל 1963 - עמוד 2 | מדוע הוא מסתתר? בשיא שביתת אצ״א, פגש אחד מעורכי העולם הזה במיקרה בפקיד בכיר של אל־על. הלה הניד בראשו ברחמנות .״הנר, היתרי לכם הזדמנות מצויינת לתקן את היחסים
העולם הזה - גליון 1334 - 3 באפריל 1963 - עמוד 3 | ירי שליטים אלה נאטנות ואסונות ע 5ביט־יהודה בן־משה, ירושלים חון־ישראל? ״טילים מצרים, גאזים מצרים, מדענים נרטנים״ — כל אלה הם היום מרכז ההתעניינות בישראל. לאמיתו
העולם הזה - גליון 1334 - 3 באפריל 1963 - עמוד 4 | במרינה העם ת וצרת דובק ערב ות ל ג 1י ב המנוי זן יברגז גזטזבגנך לזוירוש דזנזידיי, ו א 9ר0 או תו בה?דגז( .ז?! ה בי\5פו ר>זית\\ ,י א ו\בל לאפטור בל גזטולתז ייא \ז
העולם הזה - גליון 1334 - 3 באפריל 1963 - עמוד 5 | ך * יה זה נביא האנטי־שמיות המודרנית, ראש־העיריה ה} ן ווינאי קארל לואגר, שמצא את התשובה הקולעת למקטרגים, אשר האשימוהו בקיום מגע ידידותי עם יהודים :״אני הק!בע מי
העולם הזה - גליון 1334 - 3 באפריל 1963 - עמוד 6 | על המשבר התמוו ביותו גאז נושת לבון־שפרץ ובעקבות למסע זה, ידע היטב כי בזאת הוא חושף את קשריו של עתונאי זה לעיני קוראי העתונים. אולם הוא כבר היה נתון במצב כזה,
העולם הזה - גליון 1334 - 3 באפריל 1963 - עמוד 7 | עסק-הביש של בן־גל את ידידותם באורח המעשי ביותר, ומעולם לא נסוגו מהבטחותיהם.״ ׳אין זו תמיכה כספית כלבד. ן העזרה הגרמנית לישראל בשטח הכלכלי,, מסתכמת במאות
העולם הזה - גליון 1334 - 3 באפריל 1963 - עמוד 8 | במדינה נסה? 7ה ב ל עול ם לאת 1תרעליו ״ ל וי ד״ חמבוו הבינלאומי להתכתבות אלפי מכתבים לפי שיטה אמריקאית פרוספקט חי;ם תל־אביב, ת .ד4185 . ח ל ׳ פ 1ת חוי 1ן
העולם הזה - גליון 1334 - 3 באפריל 1963 - עמוד 9 | הגילוי בכוכב? 5איך לחפש את אוצרות הנכם החבויים? נתגלתה באר נפט חדשה המסוגלת לספק 240 חביות ליממה, דהיינו — הבאר הגדולה ביותר בישראל. @ נמצאו שדות־נפט חדשים,
העולם הזה - גליון 1334 - 3 באפריל 1963 - עמוד 10 | טל־אריאל• ססוף ״ חאשהקנון׳ (המשך מעמוד )7 • המוסד המרכזי למודיעין ולבטחון, שתפקידו הוגדר רשמית כ״מודיעין אסטראטגי מקיף.״ בין השאר: פיקד הממונה אישית על לכידת
העולם הזה - גליון 1334 - 3 באפריל 1963 - עמוד 11 | במדינה ה כנ ס ת מלט אום וז*ציוני אבן־היסוד של הקואליציה הממשלתית הנוכחית היא שיתוף־הפעולה ההדוק בין מפא״י והדתיים. הדתיים תומכים ללא סייג בכל המהלכים של מפא״י׳
העולם הזה - גליון 1334 - 3 באפריל 1963 - עמוד 12 | הדוגמנית מימי מרגולים צועדת כשימלח זובת־פרם תוצרת ״אריגים״ ,יצירתה של סכינה שכטר כת ה־ .27 השימלה באריג המפוספס ניראת עטויית סינור נוסף, שהוא כעצם חלק אורגאני
העולם הזה - גליון 1334 - 3 באפריל 1963 - עמוד 13 | כפרם ראשון זכה גם דגם זה, המוצג על ידי מימי מרגוליס. שיכד לת הקייץ, תוצרת בית חרושת ״אריגים״ ,בגווני הכחול ירוק, תוכננה על ידי העולה החדשה היפה מרתה וידה,
העולם הזה - גליון 1334 - 3 באפריל 1963 - עמוד 14 | במדינה (המשך מעמוד )11 ״אם אין דת אחת משתדלת לרכוש נפשות מעדה דתית אחרת אין מקום לוויכוחים. אבל אם ישנן עדות דתיות, אשר משתדלות להרבות מאמינים לדת שלהן, אזי,
העולם הזה - גליון 1334 - 3 באפריל 1963 - עמוד 15 | חיפמס אחר• ה סל כ ה ולי אתה יודע מי היא מלכת ה־ טוראי משה ברונשטיין, עם סמל של טירון על הכומתה, צריך לדעת הכל. הוא פקיד־המודיעין במאהל הצעדה הענקי בחולדה. אבל
העולם הזה - גליון 1334 - 3 באפריל 1963 - עמוד 16 | במרינה ד רכי חיים א ד הי הדו תוב חז ר ה בתחתית ואדי רושמיה שבחיפה, בבית נמוך־תקרה ומרוהט בטעם ערבי, ישבה ביום חמישי האחרון סובחייר, קומי וחיכתה ליום המחרת. היה
העולם הזה - גליון 1334 - 3 באפריל 1963 - עמוד 17 | נו מתאו יו*ו איש של הוצדיזז זיניוס את הבחורה שעלילותיה הביאוה ונותרות וחשנו תופעה חברתית *י תכו עליה הרכה. פירסמו תמונות שלה. אמרו שהסתבכה בפאריס, מפני שלא היה
העולם הזה - גליון 1334 - 3 באפריל 1963 - עמוד 18 | אנשי מ־ מדבר ותר מד*? פ רי ה ג לי ל שימורי פרות וי ר קו ת: מיץ ת פו חי ם טהור, רסק תפו חי עץ, פלחי תפו חי עץ, לפתן אפרס קי ם, שזיפים, מלונים, תאנים, מלפפונים,
העולם הזה - גליון 1334 - 3 באפריל 1963 - עמוד 19 | שואה שבא ארצה ועבד כשומר־בניין, לפניי שחזר לגרמניה. הוא דורש ששמעון יפצה אותו על השימוש בשמו ובתולדותיו באחד הימים האחרונים קיבל הזמר אריק לביא צלצול טלפוני
העולם הזה - גליון 1334 - 3 באפריל 1963 - עמוד 20 | זו מייצגת את שוויץ, זו את אוספויה וזו הנכה צו־פתיה המתנכרות ל תריסר הקאנטונים של שוויץ נו־סף השבוע עוד קאנטון אחד — קאג־טון צפת, ואל ארבע השפות המדוברנת במדינה
העולם הזה - גליון 1334 - 3 באפריל 1963 - עמוד 21 | קולנוע הסר טו ת פו־מ־נגר נגדר.נא צ• ס השבוע הגיע אוטו פרמינגר, במאי אכ־סודוס, אל עיר מולדתו וינה׳ כשבאמתחתו, כרגיל, תוכנית גרנדיוזיות. הפעם המדובר הוא בהסרטת
העולם הזה - גליון 1334 - 3 באפריל 1963 - עמוד 22 | במדינה תדריך חו ק העולם הזה ממליץ מח לראות, מח לשמוע, חיכן לבקר השבוע; השםהמ פו ר ש רג שבץהשדהזה 1 3 3 4 תשבץ דה נישלח על־ידי מאיר גזית, הממעיט לספר על עצמו,
העולם הזה - גליון 1334 - 3 באפריל 1963 - עמוד 23 | טיקת חדרי־המימות של הסנאטורים הקובעים את דמותה. צ׳ארלס לוהטון. $משהגת (גלריה צ׳מרמסקי, תל- אביב) ציורי שמן, רישומים, חיתוכי־עץ ר חהריטי נחושת — קציר יצירתו של
העולם הזה - גליון 1334 - 3 באפריל 1963 - עמוד 24 |
חזרה לתחילת העמוד