גליון 1335

העולם הזה - גליון 1335 - 7 באפריל 1963 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1335 - 7 באפריל 1963 - עמוד 2 | השבוע מלאו שלוש־עשרה שנה למערכת הנוכחית של העולם הזה. היה זה ערב פסח, תש״י, כאשר קבוצה של חיילים, שפשטו זה עתה את מדיהם, רכשה את העולם הזה והפכה אותו לכלי־נשק
העולם הזה - גליון 1335 - 7 באפריל 1963 - עמוד 3 | P R O T O N E הלכה הזוהרת בברק שגורם היה כמותו1 הלכה המשלבת בתוכה זוהר וטיב, תוצאת מתקר מעמיק של מעבדות הלו קדטיס פדוטון ־ הלכה ב״ה״ הידיעה המהווה סנטציה בעולם
העולם הזה - גליון 1335 - 7 באפריל 1963 - עמוד 4 | מכתבים הכנסת ואכיריה בתשובה?מכתבו של מר מרדכי כהן ם־ משמר־הכנסת בירושלים (העולם הזה , 11332 שענה למכתב קודם שלי: אני מכבר את מוסד הכנסת, כי אני מביז אלפי אזרחי
העולם הזה - גליון 1335 - 7 באפריל 1963 - עמוד 5 | נה. זה יהיה מאורע גדול ונועז. אני עוד פעם מעודרכם על החלה הקל של העתוז. סור כל פוף הפורנוגרפיה של העתוז אינה מושחתת אלא בריאה. צריד שיווי־משקל, הדתיים כופים
העולם הזה - גליון 1335 - 7 באפריל 1963 - עמוד 6 | במרינה העם ל, חי אבינו, רו Vע ה: ו ־אי ט אז אבינו נ ^ ק ף. קנמרא, ן יז 11קאב כלבלב־ הטרידה. הכלבלב הנבון גם בתב בעדנן ן גם נגחה ב אזני ה טונ ר א. יסמר או 1ציאח
העולם הזה - גליון 1335 - 7 באפריל 1963 - עמוד 7 | הנדון: tl taaתארתי לעצמי כי יבוא אי־פעם יום בו אצטרך /׳:קום ולהגן על הממונה על שרותי־ד,בטחון. ־האיש הקטן היה, בכל שנות כהנתו, אוייב מושבע ועיקבי של שבועון זה.
העולם הזה - גליון 1335 - 7 באפריל 1963 - עמוד 8 | ואל ב רנ ד פונה במכתב איש צ׳פניק, שנידון למאסר עולם בעוון וצח כבוד הנשיא: ביום ה־ 3.2.1952 נרצח שומר־הפרדסים אליהו סימן־טוב, בבניין השומרים באשדוד הנטושה. הוא
העולם הזה - גליון 1335 - 7 באפריל 1963 - עמוד 9 | אד נשיא המדינה ומבקש הנאשם את דבר עריקתו ואיים למסרו לידי הרשות. אך לא הוכח לנו, ואין זה מתקבל על דעתנו, כי הגיעו הדברים עד כדי תיגרת ידיים ואיום ברובה. יתכן
העולם הזה - גליון 1335 - 7 באפריל 1963 - עמוד 10 | במדינה (המשך מעמוד )8 ישראל מייצרת נשק של השמדה המונית חשוב מכל: הנשיא קנדי קבע עמדה פסקנית לגבי הבעייה, במסיבת־העתונים שלו. אחרי שקבע כי לדעת אמריקה קיים כרגע
העולם הזה - גליון 1335 - 7 באפריל 1963 - עמוד 11 | במפא״י נגד ביג״ אחרי סילוק הממוש על שוותי־הבטחון כתוצאה מפרשת בן־גל נסיגה זמנית: מינויו של הממונה החדש על שירותי הבטחון. תחת מינוי־קבע, הודיע על מינוי זמני.
העולם הזה - גליון 1335 - 7 באפריל 1963 - עמוד 12 | כתבי ״העולם הזה״ ,שנירוו אל הצועדים, בחרו בנערה חבושה בכובע רחב שוליים צועדת סגן־משנה J J I ? 6רות׳ מאחורי מחלקתה, נותנת את הקצב לצעידה. מחוץ לצערה היא קצינת
העולם הזה - גליון 1335 - 7 באפריל 1963 - עמוד 13 | שגילמה בדמוחה את רעיון iim n צורך נפשי כלשהו הדוחף אנשים להשתתף בצעדה. חלק ניכר מהצעדה הפך להיות ממוסחר לגמרי. קבוצות הצועדים של מוסדות, מפע־לים וחברות
העולם הזה - גליון 1335 - 7 באפריל 1963 - עמוד 14 | י מלכת ר צעדה (המשך מעמוד ) 13 ריע׳ כמובן׳ לשישה קצינים מחיל־הנדסר, הצועדים כפרטים, לבחור להצטרף, אי־שם בדרך בין הראל לאשתאול, דח־קא למחלקה הבונד חגיגות
העולם הזה - גליון 1335 - 7 באפריל 1963 - עמוד 15 | . .חפס את האשה חפש את האשה חפש את האשד חפש את האשה חפש את האשה חפש n o o x pנגד חנו! בשקט־בשקט חוזרות יצואניות הזמר העברי לרחם הורתן. חנה אהרוני — אתמול. יפה
העולם הזה - גליון 1335 - 7 באפריל 1963 - עמוד 16 | קורט בקר: לאן נעלמו המידיוו׳ במדינה פרק רביעי בסידרה: כך תיתל קורט בכר את ה מי מ של הצבאי האח הגדול ירושלים א־נה בתחום המימשל הצבאי. למושל הצבאי אין בבירת
העולם הזה - גליון 1335 - 7 באפריל 1963 - עמוד 17 | העד הראשי שד מעשי ה ט הו ושוד המיליונים אותם ביצע בעלה, ופעם שניה בהדר המדרגות של המשרד. בעלה גם לא דיבר מעולם על בכר בסיגנון שממנו יכול היה להשתמע כאילו קיימת
העולם הזה - גליון 1335 - 7 באפריל 1963 - עמוד 18 | בכר אממת (המשך מעמוד )17 דיברנו על כך עש פרופסור פלינגר. הוא קובע שאין כל אפשרות לכך שביליץ הורעל ברעל רגיל, כי שלושת הרופאים היו מבחינים בכך. אך הרופאים לא
העולם הזה - גליון 1335 - 7 באפריל 1963 - עמוד 19 | ס* גילח nx מארח! m m אין כבוד לזכויות יוצרים במדינה הזאת. אדם משקיע מזמנו, מכוחו, ממרצו ומיוזמתו כדי למצוא תגלית חדשה, ויום אחד מופיע אחר הטוען לחזקה על אותה
העולם הזה - גליון 1335 - 7 באפריל 1963 - עמוד 20 | (המשך מעמוד )9 ולשרתני בשעות שמשפחת פאלוטאי היתד. בעבודה. היא סיפרה לי את תולדות חייה. על מות אביר, ואמה במחנות המוות, על השוטטות בבודאפשט אחרי גירוש היהודים,
העולם הזה - גליון 1335 - 7 באפריל 1963 - עמוד 21 | הו א והיא רפה שרושה וזודשיה פירהה הנהרה הוה ( )1324 הידרה שר ציוריה, שראו אור רראשהה בירהון האהרי\2אי הנורה ״פריי־בוי״ אווזה הידרה היהה הבוההה הר שוי הציוריה,
העולם הזה - גליון 1335 - 7 באפריל 1963 - עמוד 22 | Kחנינה ! (המשך מעמוד )20 לי בעניין הזה. אבל מתוך המכתבים הרבים שהחלפנו בינינו, אני מרגיש שהתקרבתי אליך עד מאד, ואני יודע שאם אהיה שוב אדם חופשי אהיה זקוק לאדם
העולם הזה - גליון 1335 - 7 באפריל 1963 - עמוד 23 | מירו מי ת מתקן נייד לצליית בשר מציגה המצאה פשוטה ביותר (ועל כן מהפכנית) לצליית בשר תוך שימוש בנייר עתון כחומר דלק בלעדי. מתקן הגרילומית מיוצר כעת גם בישראל.
העולם הזה - גליון 1335 - 7 באפריל 1963 - עמוד 24 |
חזרה לתחילת העמוד