גליון 1336

העולם הזה - גליון 1336 - 14 באפריל 1963 - עמוד 1 | ססמר >ז 1 3
העולם הזה - גליון 1336 - 14 באפריל 1963 - עמוד 2 | 1^41111 §111188 6 09 מחסל פגמי בגתת אנדקב שפופר ת -בגון עור הפנים אנדקגווניק ־ מי הפנים ה אנ טי ס פיויי סלנקויעמוק צלם חובב! טיולי האביב לפניך, אנו מציעים לך —
העולם הזה - גליון 1336 - 14 באפריל 1963 - עמוד 3 | דובה מציעה: הזה ,)1331 נזכרתי בדבריו האחרונים של ראש־ממשלתנו, סר (לא מתוק) דויד בז־נוריון, על דבריהם ׳8ל אלה המבקשים ביטול הטיטשל הצבאי, ששאלו. איר יכולים
העולם הזה - גליון 1336 - 14 באפריל 1963 - עמוד 4 | מכתבים מציעה לך העופרת אינה מתנכרת ישראל-ארהיב די! ארצות סקנדינביה התעכב ללא כל תשלום נוסף ותהנה מ־אוסלו היפה ההזדמנות לבקר פלאי הצפון : שמש חצות לילה,
העולם הזה - גליון 1336 - 14 באפריל 1963 - עמוד 5 | * ה היה, בערן, כן: ז׳אק קנדי עמד ליד חלון חדרן עבודתו, שקוע בהירהורים, כאשר ננעץ מבטו בפניו של איש שיצא למטה ממכונית. הוא ניתר ממקומו כנשוך נחש. ״היי, בובי קרא
העולם הזה - גליון 1336 - 14 באפריל 1963 - עמוד 6 | תצפית במדינה נ? חזפויוח ׳!!מורות • צפה לשערורייה חדשה בשווייץ בקשר לפרשת כן־גל. עתונאי גרמני עומד לפרסם סידרת־מאנזרים, בח הוא טוען ני שלטונות שווייץ הסכימו
העולם הזה - גליון 1336 - 14 באפריל 1963 - עמוד 7 | על הפעילות סביב מחלתו של הנשיא עוב פרישה ץ ג*פפר ימים לפני חג הפסח ביקר סגן ^ ) ש ר החינוך, הרב קלמן כהנא, בביתו של דויד בן־גוריון בתל־אביב. הם דיברו בשני
העולם הזה - גליון 1336 - 14 באפריל 1963 - עמוד 8 | במדינה משטרה רומקמא שי חליפת־מכתבים בלתי־רגילה התנהלה בשבועיים האחרונים בין המטה הארצי של המשטרה, לבין האזרח ראובן (״רומק״) גרינברג. היא החלה עם מכתב ארוך,
העולם הזה - גליון 1336 - 14 באפריל 1963 - עמוד 9 | במדינה גבול בוו=ים: מענו למגור השחקיס־החולות השווים מיליונים שתי הערים מחכים גם גורמים אחרים. במוקדי הספסרות בקרקעות חיכו בכליון־ עיניים להכרעת השר. כי הספסרים
העולם הזה - גליון 1336 - 14 באפריל 1963 - עמוד 10 | האנשים הרעים הרביצו לשריו, וכל העיירה הסתכלה בחיבוק ידיים במשך חצי שעה טקסאס ברמלה מרגעים אלה השארתי את סילברה ברחוב, ונכנסתי לקיוסק לרחוץ את היד השותתת דם•
העולם הזה - גליון 1336 - 14 באפריל 1963 - עמוד 11 | במדינה עסקים מן השמי* הנשיכה מפקד מישטרת רמלה, דוויד תורג׳מן, מראה את סימני שיני הבריון* .היתר^זאת מחצית שעה של השתלמות חוקי הג׳ונגל,״ אומר הקצין. פיה המנהלת
העולם הזה - גליון 1336 - 14 באפריל 1963 - עמוד 12 | 0צ1ח=מיסה נועזת שצולגה באונן אלדורדו כשזה היה עוד מחזה של יגאל מוסינזון שהוצג באהל :״רציתי שלא נתבייש בקטע כזה כשנשלח את הסרט לחוץ־לארץ, שלא יראה יהודי או
העולם הזה - גליון 1336 - 14 באפריל 1963 - עמוד 13 | סקרטי מעוררת התרגשות בין יצרני !הסרט הישראלי ההדש מה לי שאני נראית כמו שרציתי להראות, מארגו לא טיפוס של עשר־לירות־בחצר. גם התסריט כתוב ככה, הבמאי יש מספיק הבנה
העולם הזה - גליון 1336 - 14 באפריל 1963 - עמוד 14 | במדינה (המשך מעמוד )11 להכנע לחיזורו הלוהט של הצעיר יותר. אחמד החליט להמלט איתר, באחד הלילות, !והיא הסכימה. השנים בצעו מזימתם מספר ימים לאחר מכן, בעזרתו של
העולם הזה - גליון 1336 - 14 באפריל 1963 - עמוד 15 | אמר חנניה אוחיון המתרחש בדירה. רק כעבור מספר שעות, קרוב לשעת הצהריים, התעורר ח ש הסקרנות שלהם. מעברו השני של רחוב יוספטל, בו נמצאת דירתם של חנניה ואסתר אוחיון,
העולם הזה - גליון 1336 - 14 באפריל 1963 - עמוד 16 | שלושה־עשו מווים הכריזו שביתה־ עשרות תלמידים השתוללו תלמידים, ושל בית־ספר שלם, שנוסד לפני 27 שנים. בעיה כל ילד ך* ית־ספי עליה א׳ אינו בית־ספר 4רגיל. לומדים בו
העולם הזה - גליון 1336 - 14 באפריל 1963 - עמוד 17 | בנית הסנו -שמשות זונצו והמשטוה הוזעקה ־ נר זח בגל!י המשרת החדשה החוש. המורים קיבלו את דעתה — והסכימו. מרד הרעבים ז במוקד הסעוה מנהלת בית־הספר, רבקה אסף, בצילום
העולם הזה - גליון 1336 - 14 באפריל 1963 - עמוד 18 | אנשים ספרי בהליקופטר מתיחת הראשון באפריל המוצלחת ביותר, נערכה השנה לממשלת ישראל. היה זה כשאחד מעובדי משרד־הבטחון החליט למתוח את חיים יחיל, המנהל הכללי של
העולם הזה - גליון 1336 - 14 באפריל 1963 - עמוד 19 | האמריקאית, בה הוא טוען כי הוא יותר מדי עסוק בסרטים ובטלביזיה מכדי שיוכל לנהל מסע בחירות לקראת ההסרטה הקרובה של ספרה של יעל דיין פנים חדשות במראה, הזמינו אולפני
העולם הזה - גליון 1336 - 14 באפריל 1963 - עמוד 20 | קורט בכר: לאן נעלמו המילין! , פרק חמישי בסידרה: כמה מיליונים זרמו לכיסו של השודד? צבא האדום התקרב ללב הונגריה. השליט ההונגרי פקד לעצור את השמדת היהודים. הנאצים
העולם הזה - גליון 1336 - 14 באפריל 1963 - עמוד 21 | קולנוע סרטי ז הי רו ת -ק טיוו ת! כמיכחן התשוקה (מיגדלור, תל־א־ביב; בריטניה) בא להוכיח שוב כי מכל ברואי השטן, אין יצור קטלני יותר מאשר נערה בת — 15 בייחוד לגבי
העולם הזה - גליון 1336 - 14 באפריל 1963 - עמוד 22 | מרד ב עלי ה א׳ הלילות נועדו לצעירים — הצעירים נועדו ללילות. ב 30-ביוני יוצא לדרך טיול ״חוג הצעירים — מועדון 33״ ,המוגבל לגילאי 35—25 שיסעו ל 34-יום לאיטליה,
העולם הזה - גליון 1336 - 14 באפריל 1963 - עמוד 23 | ה ט רו ד ר. מ מו סחר (המשך מענווד )20 סחיטה לדוגמה: אם מלקי לא יעביר לידי הס״ס ס /ס 60 מן הסחורה, ללא תשלום, הוא יאבד את הכל. אפשר לשאול: מדוע בכלל היה בכר
העולם הזה - גליון 1336 - 14 באפריל 1963 - עמוד 24 | 1.11111א [1)1111 10101 עס-1ש0.עם [11ו 0ו).א .£.ץ
חזרה לתחילת העמוד