גליון 1337

העולם הזה - גליון 1337 - 24 באפריל 1963 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1337 - 24 באפריל 1963 - עמוד 2 | בשבוע שעבר שוב הפר העולם הזה קשר של שתיקה, שהקיף את כל העתונות הישראלית. הנושא: מחלת הנשיא. ערב הופעת הגליון, כבר היה ברור לחוג המצומצם של יודעי־דבר כי קיים
העולם הזה - גליון 1337 - 24 באפריל 1963 - עמוד 3 | מכתבים הערכים הפרועים מי יהיה הממונה? ביתם להתפטרותו של הממונה על שרותיי הביטחון: אני מתאים מאוד למלא את מקומו. שמי דומה לשמו ואני גם נראה ואני נוהג כמעט
העולם הזה - גליון 1337 - 24 באפריל 1963 - עמוד 4 | במדינה ד 1בק ד 1ב ק -ע 1ב 1ת ה מ תנה הכאה ל בי תן ריהוט חדיש אצל 9בחנות כראון את כילד תשיג מבחר עשיר של בדים מתוצרת הארץ ותוצרת חוץ, מן האיכות המעולה ביותר.
העולם הזה - גליון 1337 - 24 באפריל 1963 - עמוד 5 | * שבתי על כסא המיספרה. הספר הוא חבר מימי גבעתי, מאנשי החטיבה. השיחה התגלגלה מאליה ליום־ר,עצמאות הקרוב ולכנס לוחמי גבעתי, העומד להיערך בחודש הבא. לפתע הניח
העולם הזה - גליון 1337 - 24 באפריל 1963 - עמוד 6 | המדינה עקבה בחודה אחו מאבקו האחרון ייאוש. עוד לפני שבועיים, כאשר שכב הנשיא בבית־חולים הדסה, ידע זאת דויד בן־ גוריון. גם שם היה האורח היחיד שהורשה לבקרו, וכפי
העולם הזה - גליון 1337 - 24 באפריל 1963 - עמוד 7 | של יצחק בן־צבי ,לרוע המזל, אין פרטן הקיבה יוצר קבוצתי של סימפטומים, שלפיה ניתן להבחין .בקיומו בשלב שעדיין מאפשר לטפל במח־לה ביעילות כלשהי. מתוך סטטיסטיקה
העולם הזה - גליון 1337 - 24 באפריל 1963 - עמוד 8 | במדינה בריאות מים, מים ב ש שון מה אתה יודע על המים? מן הסתם — שככל שאתה ש, תה יותר אתה מזיע יותר — שהם גורמים למחלות־קיבה אם שותים אותם יחד עם סירות ושאין
העולם הזה - גליון 1337 - 24 באפריל 1963 - עמוד 9 | בין מפולניה או מרוסיה, קנו כאן דירות.״ ״בכמה?״ ״לפני שלוש שנים, עלתה דירה 15 אלף.״ הדירות הבלתי־גמורות עדיין מכרו עכשיו ב־ 24 אלף .״מה אתה מתפלא? כל קבלן מוכר
העולם הזה - גליון 1337 - 24 באפריל 1963 - עמוד 10 | תצפית במדינה כ? הזכויות שפורזח היסטוריה ,#יגבר הלחץ האמריקאי לפירוז המרחב מנשק גרעיני. בשלב ראשון יופעל עיקר הלחץ על ישראל, כשהנשיא?!נדי מגיים לצידו, בין היתר,
העולם הזה - גליון 1337 - 24 באפריל 1963 - עמוד 11 | את כל העתון לבדם. לא נמצאו כתבים־ מתנדבים מבין הסטודנטים, וגם קונים וקוראים נמצאו רק בקושי, ובמיספר דל. חיש מהר נגנזה התוכנית לפרסם ירחון, הוחלפה ברעיון לפרסם
העולם הזה - גליון 1337 - 24 באפריל 1963 - עמוד 12 | במדינה מ שפט שחור בע־נ־ים תאריך היציאה > 7.6.6ו אביה >50.6.6 16.7.65 50.7.65 20.8.65 12.5.65 מסוס 147.65 11.8.65 25.8.65 צרפת. אנגליה, הולנד. בלגיה, לוקסמבורג.
העולם הזה - גליון 1337 - 24 באפריל 1963 - עמוד 13 | של הסרט והוא ה־גש לאישורה של הועדה הממשלתית המיוחדת בצרפת, נקטה ועדה זו בצעד נדיר לגביה: היא פסלה את הסרט להצגה בגבולות צרפת ומחוצה לה. מעטים הם הסרטים
העולם הזה - גליון 1337 - 24 באפריל 1963 - עמוד 14 | במערבולת וזתישבו על כר הדשא שממול כשהם ממררים בבכי. הם לא היו יחידים שם. שעה קלה אחרי ששודרה בקול־ישראל הידיעה על האסון שאירע לתלמידות סמינר בית־יעקוב
העולם הזה - גליון 1337 - 24 באפריל 1963 - עמוד 15 | מקום הטביעה !רקע — האוניות, ועל החוף — המצילים. מישטח המיס השקט המשתרע עד לסלעים (במרכז התמונה) ,הוא שהיטעה את הנערות, שנכנסו למערבולת. האיש משמאל הוא קצין
העולם הזה - גליון 1337 - 24 באפריל 1963 - עמוד 16 | במדינה שביתות שמשון הכ בול יריד הספריםהבינלאומי ירושלים ספרים מכל העולם בבניני האומה ובשלוחותיו: בקרית האוניברסיטה (תערוכת ״ירושלים״) וב״יד־ושם״ (ספרות השואה
העולם הזה - גליון 1337 - 24 באפריל 1963 - עמוד 17 | ב שתוף עםהסתדרותהסטודנטים של האוניברסיטה של תלא בי ב בנס! נונוני סלהשנלר נפתחות הביקורת המפוזרים בשטח השמירה, כשלפתע נפל מבטו על כמה חריצים טריים במכסה השעון.
העולם הזה - גליון 1337 - 24 באפריל 1963 - עמוד 18 | אממת תיאטרון כולנו רוצח* ט*רא (התיאטרון הקאמרי; מאת יוסף הרש^יה לקר א ת שנת הלימודים תשכ״ד ערב בוקר או לכיתות אלקטרוניקה -רדיו -טלויזיה פרטים והרשמה מ־ 8בבקר
העולם הזה - גליון 1337 - 24 באפריל 1963 - עמוד 19 | ספורט אנשים לא סטה ודא הטביע על ערש חזי, כשהוא נחלש והולך בעקבות מחלתו הממארת, עדיין גילר, נשיא־המדינה, יצחק כן״צכי המנוח, צלילות־דעת ברגעים בהם ניעור מתרדמתו.
העולם הזה - גליון 1337 - 24 באפריל 1963 - עמוד 20 | ובכן, אפילו קדזזת־האביב ומירוץ־הזיון הטרבי לא הצליחו, נך ניראה, לעשות שטי־פת־מוח לראש הישראלי המצוי. ועדיין נאלצת אני לשאול: מדוע, כשבחור מפנה את ראשו אחר נערה
העולם הזה - גליון 1337 - 24 באפריל 1963 - עמוד 21 | קולנוע י שר אל ש סי פ ת־ כו ח בין הסרטים שהמועצה לביקורת סרטים ומחזות בישראל לא אישרה את הצגתם בשנה האחרונה, נמנה גם סרט אמריקאי בשם השליח מסנצ׳וריה. נושאו של
העולם הזה - גליון 1337 - 24 באפריל 1963 - עמוד 22 | הזמיר —״^ייינוי נזי יר ״האהבות אצלי הן צורך גופני ונפשי, ולא אמצעי לעשות קאריירה! אני לא רוקדת טוויסט בלי מכנסיים הנה, סוף־סוף, וידויה האינטימי המרעיש, הראשון
העולם הזה - גליון 1337 - 24 באפריל 1963 - עמוד 23 | חרריך העולם הזר, ממליץ מה לראות, מה לשמוע, היכן לבקר השבוע: חגיגות יום־העצמאות יום ראשון 28.4 , • איצטדיון רמת־גן. התזמורת הצבאית של הנשים הסקוטיות במרכז מופע
העולם הזה - גליון 1337 - 24 באפריל 1963 - עמוד 24 | מ ם 6ד 1337 המחיר
חזרה לתחילת העמוד