גליון 1339

העולם הזה - גליון 1339 - 8 במאי 1963 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1339 - 8 במאי 1963 - עמוד 2 | האיפור ללא ערב השביתה באל־על, סיפר העולם הזה ( )1325 על הצוות הישראלי המטיס את המטוסים מניירובי ליוהנסבורג וחזרה, וש־אנשיו מתגוררים בקניה יחד עם בני משפחותיהם
העולם הזה - גליון 1339 - 8 במאי 1963 - עמוד 3 | מכתבים שעשועים עצובים אינני מביז איזה נזיז שבוע-אבל זה היה? לחגוג את יום־העצמאות, דווקא בשעה כזאת של מתיחות ואי־בטתו! — לא נתנו. אבל הזונות, בידודים,
העולם הזה - גליון 1339 - 8 במאי 1963 - עמוד 4 | מכתבי זובק (המשך מעמוד )3 אלד, בבחירת אמצעים אשר לא תמיד טח־בטאים בהצבת שלטים. איז לי ספק שלוא היה מקום הסכנה מנד דר על־ידי רשת ברזל, בנובה של כארבעה מטרים
העולם הזה - גליון 1339 - 8 במאי 1963 - עמוד 5 | פלוש או לא לפלוש? כמו האמלט המנוח, התייסרו והתלבטו ראשי המדינה /בימ ם האחרונים בשאלה זו. מסביב רגשו המאורעות. העתונים הממושמעים קיבלו הוראות שלא להרעיש עולמות,
העולם הזה - גליון 1339 - 8 במאי 1963 - עמוד 6 | ייד בכל עת נשק לאיזון רצוף של מאזן־ד,כוחות, והתחייבות לחוש א־טומטית לעזרת ישראל אם תותקף. (בסוגריים נוסיף: אילו חיינו במציאות של , 1949 אפשר היד. להכריז על יעד
העולם הזה - גליון 1339 - 8 במאי 1963 - עמוד 7 | גוריון במקום חופשתו. הוא מסר לו את תגובת הגרמנים על מסע ״האיש הקטן״, הביע את הערכתו כי מסע זה עלול לגרום נזק חמור לישראל, בשטחי־סיוע היוניים. כעבור יומיים נקרא
העולם הזה - גליון 1339 - 8 במאי 1963 - עמוד 8 | במדינה חטיבת מידה ׳ כ 7ן 5ל5 הלחם בעוד מועד בהשתלטות הקרחת מ£ X11 1 אליק־סיו מוצר איכות ש 5ה בי א ד קוסמטיקאי ד״ר א. רובין תלא 1י ב 1ן יהודה היסטוריה ״לאיזו
העולם הזה - גליון 1339 - 8 במאי 1963 - עמוד 9 | ומדוע קיבר בן־גוריון את הכתיבה של הגווארדיה הישנה? **זר! שנים לא היתד. מפא״י כה זריזה. שבוע ימים אחרי מות הנשיא חזרו חבריה והדגישו, כי כל עוד לא מלאו שבעת
העולם הזה - גליון 1339 - 8 במאי 1963 - עמוד 10 | במדינה עתתות ה מ חנ ה רו ק ד - רע׳ ח לידו שלמין בראש הכתבה: תמונה רבת־רושם, מוצלחת במידה בלתי־רגילה, של שמעון פרס, בפוזה של מדינאי והוגה־דיעות. הכותרת: ״נשיא
העולם הזה - גליון 1339 - 8 במאי 1963 - עמוד 11 | הצבעה אחת שר מועצת העיריה שווה מיליונים טובים בעתונות היומית הופיעו מאמרים, הסיעה הליבראלית בעיריית תל־אביב קיימה אסיפה סוערת, בה נאלץ חייכל רמות, יו״ר וועדת
העולם הזה - גליון 1339 - 8 במאי 1963 - עמוד 12 | צרפת ערה למתרחש באיזור המזרח התיכון, הרגיע גם השבוע משרד החוץ הצרפתי. כן, כן, זה נכון. יש עובדות אפילו. בבקשה. השגריר בישראל, ז׳אן בורדיים השקיף בשבת
העולם הזה - גליון 1339 - 8 במאי 1963 - עמוד 13 | ;ירוק, היא ־,אשד, 1של בעלי קרא כ בעו. מחירן הזול ביותר של שמלות קרר,איי, הוא 600 דולאר. האיש לא לקח בחשבון את שומרי־הראש של גברת היוצאת לרהב במחשופו. הארוש
העולם הזה - גליון 1339 - 8 במאי 1963 - עמוד 14 | בפעם הר א שונ ה בארץ אם! 1ת מכונה ׳ כ בי ס ה מוסיקה מ ש הו שבנפש הצלילים האחרונים של האוראטוריה לחג־הפסחא הידהדו באולם. המנצח לא קד לקהל׳ אלא ירד בשקט מדובנו,
העולם הזה - גליון 1339 - 8 במאי 1963 - עמוד 15 | או ד ירו ק 6 אנשי (המשך מעמוד ) 11 כי באותו זמן חלו בעיריית תל־אביב חילופי משמרות. קמה קואליציה אחרת ובראש ועדת ד,תג, עד, נעמד חייכל רמות. 20 שנה בריס **אותו
העולם הזה - גליון 1339 - 8 במאי 1963 - עמוד 16 | קורט בכר: לאן נעלמו המיליונים ספרים פרק שביעי בסיווה: האיש אשו קסטנו תרגום ״הוא והיא״ * 200 האנגלי שר גמאל הגולה האחרון (מאת ;׳ייחס א ל־דריג/ ״הוא והיא־ * 200
העולם הזה - גליון 1339 - 8 במאי 1963 - עמוד 17 | וזציל אותו מעונש-מלא תנקיד מוכני נתיננו! השמדה המונית את הכפרים יש לשרוף ו,למחקם מעל פני האדמה.״ ברור כי המילים ״חשודים בתמיכה כפרטיזנים״ מופיעות כאן רק לצורך
העולם הזה - גליון 1339 - 8 במאי 1963 - עמוד 18 | בכר (המשן מעמוד )17 הסידרה בשבועון השווייצי שמעו עליהם לראשונה מפי ד״ר מכם מרטן, עורך־דין בר־ליני, היודע רבות על פרטי ההשמדה*. אך בכל החקירות טענו אנשי התביעה
העולם הזה - גליון 1339 - 8 במאי 1963 - עמוד 19 | מסויימות. אם תטיל עונשים על קבוצות אשמות, יהיו אלה עונשים בלתי־חוקיים, שתוקפם הוא מפוקפק, שכן עצם הקמת הוועדה היא בלתי־חוקית. בעוד שתקנון ההתאחדות מסמיך את
העולם הזה - גליון 1339 - 8 במאי 1963 - עמוד 20 | ־ 1^631;0 1 0 2 £ח §11811 א 01614א 111£ 15111310 1111 5 ץ 116ז, ט \ 1 8 6 111111 €601111 מ1 ־111611 •111611 8 ,׳1366 ־ 1 1 1 6 1 1 1 8 (0 3 ־10011 111611
העולם הזה - גליון 1339 - 8 במאי 1963 - עמוד 21 | דחילגן סאעוה, היא אמרה לו ״נציג לכם היום סאשה צעיר ושובר לבבות /סאשה — האוסף נשים כמו פאשה / ולפי טורי הרכילות /הוא עושה זאת די בקלות /חלוסן של רבבות נשים
העולם הזה - גליון 1339 - 8 במאי 1963 - עמוד 22 | א ס /2׳ ס ס ריס חרריך העולם הזה ממליץ מה לראות, מה לשמוע, היכן לבקר השבועי, ת7־א.בי.בס דח אחד ה/גם 65675 .717024 להשיג בכל ח הספרים בארץ אלבום צה״ ל -בטחון
העולם הזה - גליון 1339 - 8 במאי 1963 - עמוד 23 | האחרון בטרילוגיה הקולנועית של מיכאל אנג׳לו אנטוניוני. עלילה מתמשכת ומייגעת, מישחק מעולה. 0יחסים מסוכנים (ארמון, חיפה) איך לבגוד ולעשות את בן־הזוג למאושר? תרשים
העולם הזה - גליון 1339 - 8 במאי 1963 - עמוד 24 | מספר 1339 המניות שחיתות ספסרות
חזרה לתחילת העמוד