גליון 1340

העולם הזה - גליון 1340 - 15 במאי 1963 - עמוד 1 | מספר 1340 ב״א אייר תשכ״ג15.5,1963 , המחיר 75 אג י חחספח נדדת ש ד שג שן פו ס גולדה? הטיל המצרי
העולם הזה - גליון 1340 - 15 במאי 1963 - עמוד 2 | £מ צ׳ ע לד ישראל-ארה״ב ליד ארצות סקנדינביה התעכב ללא כל תשלום נוסף ותהנה מ קופנהגן הנפלאה * שטוקהולם ההדורה * אוסלו היפה ההזדמנות לבקר הצפון : פלאי שמש חצות
העולם הזה - גליון 1340 - 15 במאי 1963 - עמוד 3 | הצנזורה. לפי ההגדרה המצויינת של הארץ: ״כלי־עזר של הצנזורה.״ אם זה היה המצב כאשר היה קיים רק ״ועד עורכי העתונים״ — מה יהיה המצב כאשר תתחיל לפעול מועצת הממונות׳
העולם הזה - גליון 1340 - 15 במאי 1963 - עמוד 4 | מכתבים דובק אדימנטים בהלוויה למקרא ״הנדוז״ ,הדז בהלוויית נשיא־המדינה (העולם הזה ,)1338 אינני יכול להתאפק מלהעיר כי המאמר היה מאלף — אילו התבסס על עובדות
העולם הזה - גליון 1340 - 15 במאי 1963 - עמוד 5 | ין פרשה חדשה ״ 1זעק בטאון מפא״י, ג׳רוסלס פוסט, בכותרת מאמרו הראשי, 1 בעמוד א׳ .״אין סיכסוכים!״ קרא ראש־הממשלה, במסיבת־עורכים סודית, אותה כינס במיוחד למטרה זו
העולם הזה - גליון 1340 - 15 במאי 1963 - עמוד 6 | 831)81811 03)1ח8נ!0ו! ח 6נ! ש)1 4 80 :׳ 0א*.א4א^**י ססויסניאסי• *04י ״׳ י! א01 .־*א>א 041א*.י 4440 •104א.א0יא 4.א0) 00ל >•< מיסימס מי*11 ומ)*יג*ממיו**0׳^י**
העולם הזה - גליון 1340 - 15 במאי 1963 - עמוד 7 | במדינה ביחס לנשק האסור, המיוצר במצרים. העילם לא האמין לה. לעומת זאת הופנתה תשומת־לב העולם להאשמות כאילו מייצרת ישראל עצמה נשק אטומ• ,וכי כבר יש בידיה טילים
העולם הזה - גליון 1340 - 15 במאי 1963 - עמוד 8 | במדינה מאמר יחסי חוץ ג בו ל הידידו ת לדויד בן־גוריון היה נידמה, כי בכל מיקרה ישיג את מבוקשו: אם יחן הנשיא קנדי ערובות ברורות להבטחת גבולות ישראל — מה טוב. לא
העולם הזה - גליון 1340 - 15 במאי 1963 - עמוד 9 | עם הקרן־הקיימת־לישראל. ברגע שראה את המלצתו של לוי אשכול לגבי בהרב, ידע כי זהו מיקרה בו יש להזיז את העקרונות הצידה. לכן, לא רק שאישר מכירת קרקע למשה בהרב, אלא
העולם הזה - גליון 1340 - 15 במאי 1963 - עמוד 10 | תצפית במדינה כל הז כויו ת ״.ומורות • קיים חשש של החמרת יחסו האישי של הנשיא קנדי תל־אביב למדינת ישראל. לא תהיה זו תוצאה של חילוקי־דעות טל המי שור המדיני, כי יאם
העולם הזה - גליון 1340 - 15 במאי 1963 - עמוד 11 | נערך הכנס, שנועד להמ־חיש לבנים את אשד עשו אבותיהם בימים הגדולים ביו ת ר של חייהם. משך כל היום המפרך, ה תנ הגו הם למופת. הנורא בו נעצר המיקלע, יעף הג׳יפים של
העולם הזה - גליון 1340 - 15 במאי 1963 - עמוד 12 | עבד אדנאצו חייו אליה, קאסס שמע אותה, בלי ך וף שחור טיפס בזריזות על צוקי ה־חוף. גוף עירום התגלגל בחול הרך ותחם, התיז מים, השמיע קריאות־חדווה. אם עבר מישהו
העולם הזה - גליון 1340 - 15 במאי 1963 - עמוד 13 | שמש ׳שואל נימעט שיזכה אוחה־נ׳ אין גבורות בפגי הבוהים כלג בו ל הייתי צריכה גם להגיד להם כי יש לי דודה יהודיה, שהתחתנה עם יהודי פולני והמדליקה נרות בשבת. בכלל,
העולם הזה - גליון 1340 - 15 במאי 1963 - עמוד 14 | 0 8ה = ר ע 1ההחדשה 0 9 8 0 0 (המשך מעמוד )7 בשביל האיש הקטן היתד, זאת מכת־מוות נפשית. בכל ימי חייו היד. מסור לבן־גוריון אישית כמו כלב־שמ-רה. למענו היה מוכן
העולם הזה - גליון 1340 - 15 במאי 1963 - עמוד 15 | מגלה את הועע האמיתי: הוסבון המפלגתי המבוסס על שוחד טוניק: בשוק המהנדסים לא שמעת? פרי: לא שמעתי. טוניק: האם ידוע לך שמשרדך נתן כסף לקרן ראש עיריית חיפה? פרי: זה
העולם הזה - גליון 1340 - 15 במאי 1963 - עמוד 16 | מתחת לפני הים מתגרה **1שהים חללן, והמים שקופים במפרץ קיסריה, נוחתים שבעד, אנשי־צפרדע על קרקעית־הים שבעה יצורים — ארוזים היטב בחליפות גומי שחורות,
העולם הזה - גליון 1340 - 15 במאי 1963 - עמוד 17 | שנעלם לפני אדני שנים מצולות־הים. הוא שמע על טירדות החול והציע להשתמש במכשיר אלקטרוני חדיש, אותו המציא אז בדיוק ידידו האמריקאי, פרופסור אג׳רטון, שהמציא גם את
העולם הזה - גליון 1340 - 15 במאי 1963 - עמוד 18 | אנשי אי פו ר מומב כאשר נפתח השבוע מועדון־העיתונאים, בפגישה חגיגית עם מי שהיה היועץ המש־פטי לממשלה, גדעון האוזני, החליטו העיתונאים להפגין את גינוני הטכס שלהם.
העולם הזה - גליון 1340 - 15 במאי 1963 - עמוד 19 | אמנות תיאטרון עליז ה ארץ הפראות במאי כן־גריון שניים אוחזים ב שחקני ת בשירי סיפור הפרברים, בפני במאי הסרט, רוברט וייז .״בעצם, זה היה כך,״ התלוצץ הוא ,״רוברט
העולם הזה - גליון 1340 - 15 במאי 1963 - עמוד 20 | ספורט כדורגל איו מקצו עי בשיאו של משבר הפיפטי־פיפטי הקצר בשבוע שחלף, כאשר עסקני מכבי ניתקו את קשריהם עם נציגי הפועל, גם בהתאחדות הכדורגל, זרק יושב־ראש
העולם הזה - גליון 1340 - 15 במאי 1963 - עמוד 21 | קורמע סרטים חדש ! חדש ! אקסודוס אסריקא ויו ה קונגו (מוגרבי, תל־אביב; איטליה) הוא סרט המעיד פעם נוספת על מוסרם המוזר של אנשי הקולנוע האיטלקיים, שהתגלה כאשר
העולם הזה - גליון 1340 - 15 במאי 1963 - עמוד 22 | תדריך העולם הזר, ממליץ מה לראות, מה לשמוע, היכן לבקר השבוע; פ ס טי ב לי ם • הפסטיבל למוסיקה אבו־גוש קריית־יערים (כנסיית אבו־גוש; שבת, לכיתות בוקר או ערב
העולם הזה - גליון 1340 - 15 במאי 1963 - עמוד 23 | בו־לוו הגרב לגבר! • המרתף (בן־יהודה, תל־אביב) סרט מתח־ואמנוח ישראלי, בביצועו של שמעון ישראלי, על נושא החשוב לכל ישראלי. אסיר דכאו משוחרר, המוצא את הגרמני אשר
העולם הזה - גליון 1340 - 15 במאי 1963 - עמוד 24 |
חזרה לתחילת העמוד