גליון 1343

העולם הזה - גליון 1343 - 4 ביוני 1963 - עמוד 1 | מספר 1343 שכה י״ב פיון תשכ״ג4.6.1963 , אוד על עברו של ידיד פרס המחיר
העולם הזה - גליון 1343 - 4 ביוני 1963 - עמוד 2 | אחד המחזות המחפירים ביותר בתולדות העיתונות הישראלית נערך ביום החמישי האחרון, באולם מלון השרון. למען גרמני — מי שהיה חבר פלוגת־סער נאצית וקצין בצבא הרייך השלישי
העולם הזה - גליון 1343 - 4 ביוני 1963 - עמוד 3 | משקה עם אופי הרשה לנו להזכירך רגע של הנאה. ישיבה בחבורה, בידך כוס של ״גולדסטאר״ צוננת ממנה אתה גומע ב־אטיות ובתענוג את המשקה המרווה והמרענן... בגמיעה כזו אתה
העולם הזה - גליון 1343 - 4 ביוני 1963 - עמוד 4 | (המשך מעמוד )2 טייס, דר שפיגל, ועוד. נוצר המצב האבסורדי שעל אדמת ישראל ניתן חופש־העיתו־נות לשבועונים זרים — אך לא לגדול השבועונים בישראל, אחד משלושת העיתונים
העולם הזה - גליון 1343 - 4 ביוני 1963 - עמוד 5 | שונה המצב, כיום, לגמרי, ואין איש ה־מ טיב לדעת זאת משטראוס עצמו. כאשר ערך שטראום את התנקשותו השפלה בשבועון המסויים בגרמניה, קמה כל העית נות הגרמנית על רגליה.
העולם הזה - גליון 1343 - 4 ביוני 1963 - עמוד 6 | תצפית ב מ דינ ה כ 5הז כויו ת שמורות • ביקורו של פרנץ יוזן? שטראום, יגרום למתיחות מסויימת בין כץ וישראל. הקאנצלר אדנאור היה אומנם מעוניין בביקור זה, אן הפ רסומת
העולם הזה - גליון 1343 - 4 ביוני 1963 - עמוד 7 | עצמות טבוחי טרבלינקה, שהועברו מפולין ונקברו בנחלת-יצחק, עברו על פני אלפי אמהות בוכות ובנים יתומים. כעבור ארבעה ימים נשאל פראנץ־יוזף שטראוס בהרצליה אם הוא מבין
העולם הזה - גליון 1343 - 4 ביוני 1963 - עמוד 8 | חה־חה״חה! צוחק שטראוס בפה מלא, כשהגיב נזל הקובלנה הפלילית שהוגשה נגדו באותו בוקר, בו הואשם בפשעי־מלחמה. מימינו שמעון פרס, הנועץ בו עיניים מעריצות, ומשמאלו ראש
העולם הזה - גליון 1343 - 4 ביוני 1963 - עמוד 9 | שש־אוס של הסטודנטים במסגרת הגייס הממונע הנאציונל־סוציאליסטי. הנה הקטע הנדון : ״כמו־כן הנני מחזיק בידי סיפרון רישמי של פלוגות־הסער הנאציות, ובו התקן של
העולם הזה - גליון 1343 - 4 ביוני 1963 - עמוד 10 | ש טר או ס ...וג ם ה שנה נו ס עי ם # בטיולי מ׳ 1עד 27.7 1 5.7 איטליה, שויצריה, אנגליה וצרפת 6.8 1 0.7 | 211 קפריסיז, יוז, איטליה, שויצריה וצרפת 33 1 14-8 1 11.7
העולם הזה - גליון 1343 - 4 ביוני 1963 - עמוד 11 | ועידה, ולרוב שלחו נציגים מישניים לסעוד עם אבריאל, שניראה להם כטרדן מיותר. השגרירות עצמה העריכה את המצב נכונה: אי־אפשר לסמוך על ידידי ישראל. לא מפני שהם
העולם הזה - גליון 1343 - 4 ביוני 1963 - עמוד 12 | הצגת בכורה מלכה אשר * והי קנוניה פוליטית! אני לא אתן ( 11 שיעשו אותי לצחוק! אני אתפטר!״ צעק אברהם ניניו, במאי וחבר הנהלת תיאטרון הבימה. הוא ישב על כסאו, בשעה
העולם הזה - גליון 1343 - 4 ביוני 1963 - עמוד 13 | הו כתרה ערבים?״ ״מה יש לך ולערכיה הזאת?״ כעסה עליה האשה .״זו אני!״ השיבה שרין. האשד. מיהרה לעזוב את המקום. ברכבת מחיפה לתל־אביב, נסעה שרין עם מספר מועמדות
העולם הזה - גליון 1343 - 4 ביוני 1963 - עמוד 14 | המלכהא שר ל א הוכ תרה (המשך מעמוד ) 13 משהו; שהיא לא מקופחת.״. כך הגיעה שרין אל מסלול תחרות מלכת היופי. היא לא היתה שם האטרקציה היחידה. חידוש נוסף במסורת
העולם הזה - גליון 1343 - 4 ביוני 1963 - עמוד 15 | הבעל ידה בידיד אשחו, שנפל בחדד המדרגות ף* ם ניפגשו לפני ארבע חודשים, בשדה התעופה לוד. | 1שניהם עובדי אל־על. הוא מכונאי בן ,25 היא דיילת־קרקע בת .26 הוא, יורם
העולם הזה - גליון 1343 - 4 ביוני 1963 - עמוד 16 | במדינה עתונות מקץע שרי שנ ה קולנוע ״מתמיד׳ המפואר לדון חדשה!^ קולנוע ״מתמיד״׳ השוכן במרכז תל־אביב, באחד מאיזורי המגורים הצפופים ביותר, ברחוב אלנבי .94 הוא חודש
העולם הזה - גליון 1343 - 4 ביוני 1963 - עמוד 17 | מהדירה עבי עמום גורדוו, עם אשתו אם- תר, ועצת משפטית במשרד האוצר בירו־של ם, במשך שנתיים, תור השהניול שי1 מאמצים, זמן וכסף׳ איני• אלא אחותו ד- הבכורה וי גי ד ה
העולם הזה - גליון 1343 - 4 ביוני 1963 - עמוד 18 | ספורט אנשים מ דו ענעדרהשר? ערב חג־השבועות, ערך שר־ההגנה הגרמני לשעבר, פראנץ־יוזף שטראוס, ביקור־פתע במועדון הלילה חומותיעכו בעכו. אותו ערב נכחו במקום כאלף איש,
העולם הזה - גליון 1343 - 4 ביוני 1963 - עמוד 19 | אמשז סאטירה זוהרו שדזוהר ״יכולתי לפתוח את התוכנית, ולהגיד שבאתי הרגע מקונצרט של יצירות שטראוס בהיכל־התרבות, וזה מזכיר לי את שטראוס.׳ אבל זה רמז יותר מדי שקוף.
העולם הזה - גליון 1343 - 4 ביוני 1963 - עמוד 20 | קורט בכר: לאן נעלמו המילין! , בום תשיעי :״ויכסו אינו ם, 105 וו״ או 3ו הנושם הנאצי-ומנהר עסקים עם ממשלת ישראל ועם חברות מסחריות ישראליות ךכתובת על אבזם־חגורתו
העולם הזה - גליון 1343 - 4 ביוני 1963 - עמוד 21 | במדינה (המשך מעמוד ) 16 שהיא תקופה בלתי מוכרת כמעט בקאריירר, של האיש. באותה הזדמנות ביקש התובע מפריסטר לסייע לו באיסוף חומר על בכר, ופושעים נאציים אחרים,
העולם הזה - גליון 1343 - 4 ביוני 1963 - עמוד 22 | קור טבכר (המשד מעמוד )20 קיימת אגדה כאילו היה בכר אדם עשיר מלידה, וכי אחרי המלחמה פשוט המשיר במקום שהפסיק עם גיוסו. אגדה זו נוצרה כדי לחפות על תעלומת עושרו של
העולם הזה - גליון 1343 - 4 ביוני 1963 - עמוד 23 | תדריך העולם הזה ממליץ מה לראות, מה לשמוע, חיני לבקר השבוע: #כר אדם• יהאמת שרו (הבימה) ראשומון איטלקי של לואיג׳י פיראנדלו: סיפור אחד, מארבע נקודות־מבט שונות.
העולם הזה - גליון 1343 - 4 ביוני 1963 - עמוד 24 |
חזרה לתחילת העמוד