גליון 1345

העולם הזה - גליון 1345 - 19 ביוני 1963 - עמוד 1 | 1345 ב״ז פיון ת שכ״ג19.6.1963 , המחיר 75
העולם הזה - גליון 1345 - 19 ביוני 1963 - עמוד 2 | #לעומת זאת תתגבש ותלד החזית האנטי-גגגוריונית במ משלה. ה!8וו!9ים — זקני מפא ד;מ ׳ 13ל !אחחת־העבתח — יוקבו ענז ז: ת קיצוניות נגז עמדותיו וצל ב ך גוויז! ,בתקסח נ
העולם הזה - גליון 1345 - 19 ביוני 1963 - עמוד 3 | משקה עם אופ> הרשה ליו להזכירך רגע של הנאה. ישיבה בחבורה, בידך כוס של ״גולדסטאר״ צוננת ממנה אתה גומע ב־אטיות ובתענוג את המשקה המרווה והמרענן בגמיעה כזו אתה חש
העולם הזה - גליון 1345 - 19 ביוני 1963 - עמוד 4 | מכתבים מי כרל, אהיה נא הראשוןהמבטא את אשרמרגישיםברגע זה רבבות בשמעם על ההתפטרות: חזק ואמ המשיכו ! יש שכרלמאבקכם ! חנן סגל, ירושל ם לה פנים ועוד נהדרים — אבל זה
העולם הזה - גליון 1345 - 19 ביוני 1963 - עמוד 5 | במדינה העם סופה שר תקופה שלוש נשים שלטו השבוע במאורעות. האחת — ואלנטינה ולאדימירובנה טרש־קובר — .הפכה חללנית ראשונה בתולדות האנושות׳ חישמלה את כל תושבי כ
העולם הזה - גליון 1345 - 19 ביוני 1963 - עמוד 6 | ער הנעורות החסויות שאילצו את וויו בן=גודיון דהתנטו נער מוח ב אז ל נו לדה מדינת־היהודים — בקונגרס הציוני הראשון, שנערך בעיר זו לפני 66* 2שנים. בבאזל נסתיימה,
העולם הזה - גליון 1345 - 19 ביוני 1963 - עמוד 7 | תוקן הלו־הצעיר ח*ב לתת ך יו י א הלך. התגובה הלאומית היא אנחה של הקלה. אנחה מעושה, והקלה אמיתית. | 1שהרי הכל הבינו, סוף־סוף: אם הוא יישאר במקומו עוד
העולם הזה - גליון 1345 - 19 ביוני 1963 - עמוד 8 | הקיול היקר ביותר... במדיח־. הטיול של ״תורעולם״ לסקנדינביה הוא היקר ביותר, והסיבה פשוטה. הוא היחיד המעניק למטייל את כל היתרונות הבאים: שהות של 17 ימים מלאים
העולם הזה - גליון 1345 - 19 ביוני 1963 - עמוד 9 | הנדון: ^ שיא הקרב על בריטניה, בקיץ , 1940 המציא אחד הגאונים של משרד־ההסברה הבריטי אמצעי לעידוד המוראל של טייסי־הקרב העייפים. הוא הפיץ בבסיסי חיל־האוויר המלכותי
העולם הזה - גליון 1345 - 19 ביוני 1963 - עמוד 10 | תצפית במרינה כל הזכויות ״!.מורות > אץ להוציא מכלל חשבון את האפשרות שדויד בן-נוריין יחליט -בהשפעת גורמים מסויימים, בעלי עמדות-מפתח ב• מגגגון הממלכתי -לשוב
העולם הזה - גליון 1345 - 19 ביוני 1963 - עמוד 11 | ית הנש חדמוותיקי העליה השניה, חבר־משק מעמק יזרע־אל, בא השבוע לבקר אצל הנשיא זלמן שזר. הוא בא יחד עם אשתו, שניהם יד-ידים ותיקים של הנשיא ורעייתו. שזר קיבל אותם
העולם הזה - גליון 1345 - 19 ביוני 1963 - עמוד 12 | -ועוד חמש מאות אחרים מחכים בחודה לגי לרגלי המצב זוג רגליים אלה, של הזוגנזנית־יצאנית כריסטין קילר, גרם תוך חדשים ספורים לכך ששני כושים ברישיינו יד 1נו למאסר,
העולם הזה - גליון 1345 - 19 ביוני 1963 - עמוד 13 | :מיטה אחת ם החדשים על פרשת כויסטיו קילו, המזעזעת את בריטניה ביה לשעבר, זמר ג׳ז בשם לאקי גורדון וסוכן נוסע בשם ג׳ון אדג׳קומב, התמרמרו במקצת על התנכרותה אליהם
העולם הזה - גליון 1345 - 19 ביוני 1963 - עמוד 14 | שלו ש ה כמיטה או בודדה, היא קפצה לדירתי, שם אף חכירה רבים מידידי.״ הפרשה שהביאה לכל ההסתבכות, ופן- צצה את עלילת פרופיומו, אירעה לפני מספר חודשים. היה זה כאשר
העולם הזה - גליון 1345 - 19 ביוני 1963 - עמוד 15 | עתה נקמה תעתונות הבריטית את נקמתה על שהוכרחה לשתוק במשך חודשים כה רבים. היא מיצתה את הפרשה עד תומה, בצורה הסנסציונית ביותר. אפילו עתויים מכובדים כמו האובזרבר
העולם הזה - גליון 1345 - 19 ביוני 1963 - עמוד 16 | במדינה (המשך מעמוד ) 10 מסונן למדי. הוא מסוגל לפוצץ מבפנים את המונופול המפא״יי במעוז חזק נוסף — ציבור פקידי המדינה. מונרכיה כהסתדרות. הסערה החלה עם פרסום
העולם הזה - גליון 1345 - 19 ביוני 1963 - עמוד 17 | במדינה חברה רי קוד של כוח סבל מגיפה חדשה עומדת לפלוש אל רחבת הריקודים של החברה הישראלית — ריקוד הלימבו. ניצניה הראשונים הופיעו כבר השבוע במסיבת־יום־הולדת שערכה
העולם הזה - גליון 1345 - 19 ביוני 1963 - עמוד 18 | בית חולים איכילוב, שהנהלתו הסתירה אותה במשו שבועיים ורק עתה יצאה לאוו לברר את המועד המדזייק לצאת אביהם את בית־החולים. השעה שש זימנה למשפחת ספיר הפתעה מזעזעת.
העולם הזה - גליון 1345 - 19 ביוני 1963 - עמוד 19 | אנשים עיקור על רבי ש השר שר־ד,חינוך אבא אכן, נתן לאחרונה דוגמה חינוכית מאוד להתנהגות אזרחית למ פת. השר הוא בעל חלקת אדמה בקרית־בנימין, הסמוכה לחיפר( ,גוש ;
העולם הזה - גליון 1345 - 19 ביוני 1963 - עמוד 20 | 583׳3* 65>6$5מ3 ישראליות 0טר*19ת נסגית מי אמר שהנערות הישראליות הפכו וזנו־רניות, ושום דבר לא איכפת להן, חוץ מכסף, מכונית, דירה וקאריירה? הנה סיפור המוכיח בדיוק
העולם הזה - גליון 1345 - 19 ביוני 1963 - עמוד 21 | הדדון (המשך מעמוד )9 סכין בגבו של בן־גל, מדוע המעיט בחשיבות נשק־הקטל המצרי, מדוע גייס לצורך זה גם את סגנו ודוברו — דויד בן־גוריון. כך נוצר מצב אבסורדי:
העולם הזה - גליון 1345 - 19 ביוני 1963 - עמוד 22 | *.׳י ן״״^ייייין ל,״ין^יויז4׳ 1- גזור ו ש מו ר! כד צריכה להיראות דירה בת 4חדרים. דירה בטיב. בהידור ובגודל כזה טר ם נ בנ ת ה בארצנו ובעירנו. ^ ו) תי כזננ ליו ר ג
העולם הזה - גליון 1345 - 19 ביוני 1963 - עמוד 23 | תדריך העולם הזר, ממליץ מה לראות, מה לשמוע, היכן לבקר השבוע: $מהומה דכה עד לא דכד (ה תיאטרון הקאמרי, תל־אביב) קומדיה שקם־ פירית קלושה בבימוי מבריק של ליאונרד
העולם הזה - גליון 1345 - 19 ביוני 1963 - עמוד 24 | אם אתה גבו 9ה מז ל ה פוז ל (הוד׳ תל־אביב) מבט על פולין בשלושת העשורים האחרונים בראי עקום צ׳אפליני דרך סיפורו הטראגי של שלומיאל. בימוי של הבמאי המנוח אנדז׳י
העולם הזה - גליון 1345 - 19 ביוני 1963 - עמוד 25 | ,״ז סרן תשכ״ג19.6.19)(3 , ! ר 1ורז צירומ ה עי רו ם חיר
חזרה לתחילת העמוד