גליון 1346

העולם הזה - גליון 1346 - 26 ביוני 1963 - עמוד 1 | לוי אשכול מתפלל
העולם הזה - גליון 1346 - 26 ביוני 1963 - עמוד 2 | ״כמה דיביזיות לאפיפיור?״ שאל סטא־לין בלעג, כשהעיר לו צ׳רצ׳יל, באחת השיחור, שהאפיפיור מתנגד לדרישה מסו־יימת של ברית־המועצות. עברו עשרים שנים בלבד — וברושצ׳וב
העולם הזה - גליון 1346 - 26 ביוני 1963 - עמוד 3 | סמס^ו £111*1ץ א * ק £וי 0 1מ£ 1 0 11 5 £111*1ק 11 א 3 £ 1 1ק 11 3 £111*1ק ז ה מו מחיםבצ לו ם משתמ שי ם ב סר טי סח1£0ו ל ה שיג בכל בתי מסחר לצלו א. ב רנ ד ש ד
העולם הזה - גליון 1346 - 26 ביוני 1963 - עמוד 4 | (המשך מעמוד )3 ג ל דזיי ך לרז׳.י׳דז׳ עיכ 5מעוו^דו ^יגיו^/ל /+ד״< /גש כ ר־יםי־ז עדמ עז בצאת השמש עם שחר מתעורר היקום והיום בא. גם מחר תצא השמש עם שחר והיקום 4
העולם הזה - גליון 1346 - 26 ביוני 1963 - עמוד 5 | ...מהדגמים החדישים המוצגים לראוה בתערוכת הרהיטים המתמדת של ״אמריקנה״ ,דגמים שכמותם טרם ראית עד כה הן מבחינת הצורה והן מבחינת העבוד המעולה. כל אלה שכבר ראו
העולם הזה - גליון 1346 - 26 ביוני 1963 - עמוד 6 | מכתבים ״שערוריה בבית חר 1שת״ (המשך מעמוד )4 נוריוז — לא נאפשר לו לדרור במחלקתנו״. מידי שבוע אוסר העולם הזה את האמת, ופונה למצפוננו בקריאה להתקומם ננד המצב
העולם הזה - גליון 1346 - 26 ביוני 1963 - עמוד 7 | הישארות שמעון פרם במשרד־הבטחון היא סכנה. העברתו משם, תוך שלושת החודשים הקרובים, חיונית. כהונת לוי אשכול כשר־הבטחון, נוסף על כהונתו כראש־הממשלה, גם היא יכולה
העולם הזה - גליון 1346 - 26 ביוני 1963 - עמוד 8 | במדינה העם רגע של אמת מרכזית ביותר בכל האירגונים והעיסקות של הניאו־נאצים הגרמניים. מפלגות מלחמת־שיחרור היא ההליך מורכב. קשר, לקבוע תאריך מדוייק להתחלתו, להצביע
העולם הזה - גליון 1346 - 26 ביוני 1963 - עמוד 9 | למחות נפילתו שר בן־גוויון, התר שמעון נו ס רתננן את ההנינה הנגדית שרו 200 השעות של אשכול נרחבים לא רק בישראל, כי אם גם בעולם. כי התפטרות הפגנתית כזאת היתה
העולם הזה - גליון 1346 - 26 ביוני 1963 - עמוד 10 | במדינה א 77 י ל 7י 0 7ללמ77 א 7 7ל י 7 7ב / 7י 777777 א,י1112 3 0 !11,־(!10 5 ג אנ ג לי ה (13111101 )03018. )11101 ))1101 808108 31101 3 )0 8 1 )6 0 )0 )6
העולם הזה - גליון 1346 - 26 ביוני 1963 - עמוד 11 | 510 ימים אחרי שנכנס לכלא-שוחרר בפקודת נשיא המדינה ף* יום שלישי האחרון נפתחו שערי ^,״כלא דמון. גבר אדמוני, לבוש חולצה ומכנסיים אפורים, לחץ את ידי הסוהרים ופנה
העולם הזה - גליון 1346 - 26 ביוני 1963 - עמוד 12 | תצפית כל הזכויות שמורות • שלושת העיסוקים הגאים של דויד גן־גוריץ: חידוש הסימפוזיונים עם ראשי אחדות־העכודה ומפ״ס? בינום אנשי• רוח כשדה־כוקר לדון בחיסול הפער
העולם הזה - גליון 1346 - 26 ביוני 1963 - עמוד 13 | על המאנה העדתי המפוצץ את צמות המפלגות נעיד החדשה ן*דיחה ישנה מספרת, כי מישהו מאנשי ישראל ,גדולים, וייצמן, ביאליק, דיזנגוף, או ארלוזורוב (תלוי בהשקפתו של המספר)
העולם הזה - גליון 1346 - 26 ביוני 1963 - עמוד 14 | שני יהודים אמריקאיים מחוללים שעווויה ב האמת גישה התחייבות מסויימת כלפי כתביעת זה. סוף־סוף היו אלה צילומי החצי־עירום שלה, שפורסמו לפני מספר שנים בפליי־בר, כששמה
העולם הזה - גליון 1346 - 26 ביוני 1963 - עמוד 15 | רצות־הברית !נאשמים בהפצת פוונוגואפה !ביים תמונות מאנספילד שעוווו את הסעות 1| | 141 111ההן ״ קיא במאי הסרט הבטחות, הבטחות! קינג דונבאן, כנס־׳ >ייו • 1 1 1 1 1י
העולם הזה - גליון 1346 - 26 ביוני 1963 - עמוד 16 | 1האמת ער מערומיה (המשך מעמוד ) 15 >י 11/וכי 1 1 1 1 דהמעל ׳ א, א ך רי כוזו הנ? לו חד סלנ 7לץ מג 2ו ת7ן עס־יקי מאפסר להכיך עד 30 כו סו ר ג ^ ולאורז ; סלמסקהנ? ר
העולם הזה - גליון 1346 - 26 ביוני 1963 - עמוד 17 | במדינה (המשך מעמוד ) 12 בשביל הפירסומת. אבל האמת שהוא יחזור. דליה אבידור, בפר הנוער כן־שמן: הוא לא הסתדר טוב עם הגרמנים. בגלל זה גם במפלגה לא נתנו בו אמין• •
העולם הזה - גליון 1346 - 26 ביוני 1963 - עמוד 18 | במדינה הצגת ב טווז עתומת בי קור תהש בו ע בהארץ מיום שישי ,21.6.1963 ,במדור הקולנוע, על הסרט נבר לא יבין זאת: קומדיה תפלה חזסרתיהומור. מומלץ. עסקים לילות העולם
העולם הזה - גליון 1346 - 26 ביוני 1963 - עמוד 19 | הררה וי מן 1ר אבל המישהו בפנים, הכותב לה את הספרים, אינו נותן מנוח. הוא התחיל להציק לה כבר בכיתה ג׳ ,כשהייתה כותבת חיבורים, וכולם אמרו שהיא כותבת כמו מבוגרת.
העולם הזה - גליון 1346 - 26 ביוני 1963 - עמוד 20 | ירחון האופנה האמריקאי הנודע ״באזאר״ כהר כנוף ישראלי כרקע לצילומי אופנה חדישים של תלכשות קיץ ספורטאיות. כתמונה מימין, שצולמה על רקע הפסיפס המפורסם בקיסריה,
העולם הזה - גליון 1346 - 26 ביוני 1963 - עמוד 21 | טלביזיה חינוכי תמאד כמה חבל שהטלביזיה החינוכית, אותה מכין עבורנו הענף האנגלי של משפחת רוטשילד, עדיין לא מוכנה. אפילו המתנגדים המושבעים ביותר של טלביזיה, היו
העולם הזה - גליון 1346 - 26 ביוני 1963 - עמוד 22 | לקייט, לחופש ולנופש: טוויני אפנת הנעורים —ש קן ל1וע מגזימים בהתיחסות חמורה לשאיפתם לשמור על טוהר המידות. סרטים מין במחתרת הקרב! (חן, תל־אביב; בריטניה) הוא
העולם הזה - גליון 1346 - 26 ביוני 1963 - עמוד 23 | קורט ככד: לאן נעלמו המיליונים סיכום הסידוה: גיוסתו הסזסציונית של עורו ״העולם הזה׳ ך י>תעעה פרקים פירסם העולס הזה, בשבועות האחרונים, את חומר־הראיות המוחץ ^ ,נגד
העולם הזה - גליון 1346 - 26 ביוני 1963 - עמוד 24 | קורט בכר (המשך מעמוד )23 מרכזיים אחרים קיימו ביניהם מגע יומיומי לניהול המשפט. כל חלקי מנגנון־החושך גוייסו, בוצעו פעולות־סתר נרחבות, הופעל מנגנון אדיר של לחץ
העולם הזה - גליון 1346 - 26 ביוני 1963 - עמוד 25 | השחור, סעד על שולחן האמריקאים ויכול היד. להעביר כל הודעה שהיא. המוסדות היהודיים, שזכרו את המיליונים שכבר הרתיחו מאוצר בכר ב־ ,1945 היו מוכנים לעיסקה. אליעזר
העולם הזה - גליון 1346 - 26 ביוני 1963 - עמוד 26 | במדינה אמנות משפט ציור בניין התביעה חדשות מאת הוצאתספרים ״לדורי״ רחוב בצלאל יפה ,4תל־אביב׳ טל 62452 . הופיע החליל והחץ מאת דליה רביקוביץ׳ -ספר מרטיט־ביופיו על
העולם הזה - גליון 1346 - 26 ביוני 1963 - עמוד 27 | דזו*וזרז : תדריך העולם הזה ממליץ מה לראות, מח לשמוע, היכן לבקר השבוע: • מהומה רכה על לא דכר תיאטרון הקאמרי, תל־אביב! קומדיה שקט־פירית קלושה בבימוי מבריק של
העולם הזה - גליון 1346 - 26 ביוני 1963 - עמוד 28 | מספר 1346 שנו ד׳ תמוז תשב״ג26.6.1963 , המ ח יר 75אגורות תמונות הערום שגרמו ומשפנו המונוגרפיה הסנסאציו!
חזרה לתחילת העמוד