גליון 1347

העולם הזה - גליון 1347 - 3 ביולי 1963 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1347 - 3 ביולי 1963 - עמוד 2 | מכתבי רבותי, ההיסטוריה חוזרת ״בעת ההיא שלד בראדד בלאדז בן בלאדז טלר בבל ספרים ומנחה א? חזקיהו, כי שמע כי חלה חזקיהו. וישסע אליהם חזקיהו, וירם את כל הבית נכוחה
העולם הזה - גליון 1347 - 3 ביולי 1963 - עמוד 3 | יותר מידיד אחד הציע לנו השבוע להדפיס הזמנה בזו הלשון : משפחת משרד ראש־הנזמשלה — מטפחת העולם הזת — מזמינים אותך לטכס נשואי־הם של אופירה ארז, צברית , 1956 עם
העולם הזה - גליון 1347 - 3 ביולי 1963 - עמוד 4 | במדינה העם הסוכה והמסורת היו זמנים שבירושלים נודעה משמעות סימלית לסוכת־שומר מעץ, שהוצבה ליד מישכנו הרישמי של הנציב־העליון. היה זה בתקופה שלפני הקמת ארמון הנציב
העולם הזה - גליון 1347 - 3 ביולי 1963 - עמוד 5 | מאת אוד א מ די ך * תותחים רועמים בארץ הכורדים. שריקת פצצות הנפץ והנאפאלם מתמזגת 1 1עם טירטור מנועי המפציצים והטאנקים. מנגינת־הזודעה של רצח־עם מהדהדת בין הרי
העולם הזה - גליון 1347 - 3 ביולי 1963 - עמוד 6 | (המשך מעמוד )5 תבעו להיפרד מעיראק. הם רוצים להיות -עצמאיים במיסגרת האיחוד המרחבי, בתוך המשפחה. לפי שעה הם מוכנים להסתפק אף בחרות לאומית במסגרת מדינה פדרטיבית
העולם הזה - גליון 1347 - 3 ביולי 1963 - עמוד 7 | !גרד הצעירים במפא׳־י אזהרה דקיקה אך ברורה, שאחד מהשניים חייב להעלם: הניגודים, או פרס. מכת־אש לסיור אדים ך כיוון ה ש ני בו פעל פרם, בעת ובי | עונה אחת עם נסיון
העולם הזה - גליון 1347 - 3 ביולי 1963 - עמוד 8 | שוך ״השרת הזה״ מנתח את ה,,אני מאמין״ שהשמיע שמשן נו ס בכנסת ״הנאום הג דו ל ״ כיום ג׳ האחרון נשא מר שמעון פרם נאום מדיני ככ;ם ת, שהועלה על נם על־ידי אנשיו כנאום
העולם הזה - גליון 1347 - 3 ביולי 1963 - עמוד 9 | ברוב נדיבותו ואהבת־הצדק שלו, הוא ייחס לי גם הודעה שאין קובאלט במצריים. דבר כזה לא התפרסם בשמי בשום מקום, ולא נאמר על־ידי לאף אדם. השיטה הזו של המצאת דברים
העולם הזה - גליון 1347 - 3 ביולי 1963 - עמוד 10 | 1111 מאת שמעון נו ס ההתארגנויות הצבאיות הקיימות. וכמו שאירופה של ימי־הביניים הפכה מאירופה של ערים לאירופה של מדינות, כן אירופה של המאה העשרים הופכת יותר ויותר
העולם הזה - גליון 1347 - 3 ביולי 1963 - עמוד 11 | במדינה (המשך מעמוד )6 בניגוד לדעת הרוב .,על הסכם הכניעה להסתדרות. ציבור המהנדסים תסס. מכל עבר החלו להישמע קריאות בעד פרישת האיגוד ממסגרת ההסתדרות. סיעת לקידום
העולם הזה - גליון 1347 - 3 ביולי 1963 - עמוד 12 | אדי קאלברם התאהב מש־ת־השעשועים, שחיפשה במש אלים לאט הפלאות אלים בראשית קאריירת־הזר הר שלה, כמועמדת בתחרות מלכת־המים הראשונה, כשהיא בת 7ו ומצי. 1959 1 >־< ה
העולם הזה - גליון 1347 - 3 ביולי 1963 - עמוד 13 | שנים הזדמנות לצאת לשלם-ושל אותה עימו התקשרויות אחרות שלה הדים לא פחותים, בעיקר כשיצאה בחברתם של אמנים כושים. ״היו מרכלים עלי. :אלים הולכת עם כושים.׳ הם לא
העולם הזה - גליון 1347 - 3 ביולי 1963 - עמוד 14 | תצפית במדינה כל הזכויות עטורות • הממונה על שרותיי־הכטחון, שסולק על־ידי פרס וכף גוריון, עשוי לחזור לתפקידו. זוהי ההחלטה החשובה ביותר העומדת להתקבל על־ידי לוי
העולם הזה - גליון 1347 - 3 ביולי 1963 - עמוד 15 | ד ״ ן ־ במינה זל בעודו חם, מבקש שוב עבודה לבנו. מתרחש. המנהל האכזר־לשעבר, עונד, בחגיגיות :״טוב, תבוא בעוד שבועיים. אה לעשות מה.״ האב הודה למנהל, צאתו הסתכל
העולם הזה - גליון 1347 - 3 ביולי 1963 - עמוד 16 | לא רק לעורך מדור תצפית יש נבואות שהתגשמו. גם לי יש. אבל אני לא משוויצה כמוהו. לא קוראת לעצמי נביא, ולא מסכימה שהעורך הראשי יכתוב מלי שיר הלל על עמוד שלם בקורא
העולם הזה - גליון 1347 - 3 ביולי 1963 - עמוד 17 | •יי־קשר עם נערה בת גילי (מהו?) למרות העובדה המצערת שהנני בין־החומות. לא מזמן סיימתי את שירותי הצבאי, ועתה אני יושב בשירות בתי־הסוהר. נכון ש״רק״ שנה מאסר
העולם הזה - גליון 1347 - 3 ביולי 1963 - עמוד 18 | ק1ל!ן ע פסטיבלים מפגן ישראל על פפטיכאל הסרטים הכינלאו־מי, שנפתח השבוע בכרלין המערבית, בו מיוצגת ישראל על*ידי סרטו של שמעון ישראלי ,״המרתף״ ,מדווח בתב ״העולם
העולם הזה - גליון 1347 - 3 ביולי 1963 - עמוד 19 | אנשים מפתח תר,ו ה-ל שו ק אירופי ראש־ד,ממשלה לוי אשכול, ערך השבוע ביקור נימוסין בקבוצתו דגניה ב׳ ,שם העלה את הרעיון, שבעצם אין כל הבדל בעיסוקו בימים ההם ובזמן
העולם הזה - גליון 1347 - 3 ביולי 1963 - עמוד 20 | במדינה די כז די דזי ד• ס חנובז־ו־י! דזדך ץ מלח ה שולחן החד ש. גבישי ס 2 £ו_ ^ 1_1ד ¥ 5מב< לבן ומזו קק. בכל מזג אויר ־ תמיד יבש, תמיד שפיך! לעולם לא יסתום
העולם הזה - גליון 1347 - 3 ביולי 1963 - עמוד 21 | הנפגעת העיקרית בפרשת נערת־הטלפון כריפטין קילר, המוסיפה עדיין להסעיר את בריטניה והסביבה׳ לא היתר״ בפי שאפשר לחשוב, הממשלה הבריטית, או אשתו של שר־המלחמה לשעבר
העולם הזה - גליון 1347 - 3 ביולי 1963 - עמוד 22 | במרינה ב ח פי פ ה וי 111ר ך 3י ז 7 1ן ו הנז ק נו תגל ה ב הדרג ה דת אמווו ת תפל 1ח השפעתה ה מזיק ה של החפיפה על שיער ראשך — מתגלית בהדרגה. המים מ סל קי ם מעור
העולם הזה - גליון 1347 - 3 ביולי 1963 - עמוד 23 | תדריך העולם הזה ממליץ מה לראות, נזה לשמוע, היכן לבקר השבוע: • מהומה רכה על לא דבר (התיאטרון הקאמרי, תל־אביב) קומדיה שקס״ פירית קלושה בבימוי מבריק של ליאונרד
העולם הזה - גליון 1347 - 3 ביולי 1963 - עמוד 24 |
חזרה לתחילת העמוד