גליון 1348

העולם הזה - גליון 1348 - 9 ביולי 1963 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1348 - 9 ביולי 1963 - עמוד 2 | מכתבים תנו לגולדה אף אני״שותף לשמחה הבלתי מוסווית שהביע העולם הזה עם פרישת בז־גוריון ם! השלטון. אד אני חושב שתור כדי שמחה, הפלגתם לקצה השני, שהוא לדעתי מטוב!
העולם הזה - גליון 1348 - 9 ביולי 1963 - עמוד 3 | רים אלה• למר בן־נוריוז אין רשות לשאת עוסקות רק בהסעת פרוצות ולקוחותיהן. ב את מיטב העתונות הישראלית, מהם נציג נאומים מסוג זה, כל עוד אינו חי פה ולא רצוני להדגיש
העולם הזה - גליון 1348 - 9 ביולי 1963 - עמוד 4 | יו * א ת מן הכלל דעת העתונות על הסרט ה״אמת במערומיה״ המוצג שבוע 7 בקולנוע ״ מקסים ״ תל־אכיב פרשת נערת הטלפון כריסטין קילר, מוסיפה להסעיר את בריטניה ומאיימת
העולם הזה - גליון 1348 - 9 ביולי 1963 - עמוד 5 | כמשב דו חי ם קדידה... ...משיבה נפשך בירה ״גולדסטאר״ בימי חום ושרב אלה. כי מה מרענן ומעודד יותר מכוס ״גולדסטאר״ קרירה, אותה אתה לוגם ברגע של נופש בעיצומו של יום
העולם הזה - גליון 1348 - 9 ביולי 1963 - עמוד 6 | תצפית במדינה בל הז כויו ת ׳עטורות * דויד בן־גוריון לא ינצל בזמן הקרוב את החומר שצבר כקשר לפרשת לבון. העם הוא יפעיל את החומר דק במיקרו! שיתברר לה שבתוך מפא״י
העולם הזה - גליון 1348 - 9 ביולי 1963 - עמוד 7 | *בחורה היפה ביותר אינה יכולה| | לתת יותר ממה שיש לה. לכן איננו באים לדרוש כיום מלוי אשכול יותר מכפי שהוא יכול להגשים, בנתונים הקיימים. אולם נדרוש ממנו להגשים,
העולם הזה - גליון 1348 - 9 ביולי 1963 - עמוד 8 | הני דון ^ (המשך מעמוד )7 אולם יש ליצור שיטה שתמנע את ניצול הצנזורה לחיפוי על פוליטיקאים, להסתרת שגיאות, להחנקת ויכוח לגיטימי־. אין לנו ריב עם אנשי הצנזורה,
העולם הזה - גליון 1348 - 9 ביולי 1963 - עמוד 9 | מהדנים חונש ־ 3נ31י 1ת צעירים משתלטות בעורם הפשע - רוצחים שוטרים וקצינים וותיקים מתפסוים - בטחון הציבור מופקר ־ מה הפתרון 1 ך• משטרה אינה יורדת מן החדשות.
העולם הזה - גליון 1348 - 9 ביולי 1963 - עמוד 10 | מטאסא שד בוז ד (המשן מעמוד )9 סהר. היתד, קבוצת קרן, קבוצת עמוס, קבוצת ישורון שיף. מכיוון שכל הקבוצות האלה תפסו את עמדותיהן הורית לקירבה אל המפקח הכללי, ולאו
העולם הזה - גליון 1348 - 9 ביולי 1963 - עמוד 11 | ממשלה בתה עריה בן־גוויון בהתקנה מצטער! החולש למעשה על המנגנון, הוא בן־בריתו של אשכול. או לא תמיד היה כזה. עתה ניגש בן־גוריון לפורר את הברית, בקוב- לו על
העולם הזה - גליון 1348 - 9 ביולי 1963 - עמוד 12 | גל של סוטי־עירום סק!ד 1 6 0ר• :מתמ טי ק ה אנג לי ת לפיסיק ל ב חינו ת ב ת קו פ ת הקי ץ ההרשמה נמשכת מחיר ה ש עו ר 1 . 9 0לי זינגר ובן־סירה כ״רק בלירה״ למכור
העולם הזה - גליון 1348 - 9 ביולי 1963 - עמוד 13 | :ביים, המציף עתה את העולם, עומד לפלוש לישראל ו :1קר וערום :לו הסקאנדינאבים להסתפק במה שהציעו הם לשוק: סצינת עירום בודדת וחטופה בקטע, פ של הסרט. מאחר שחוקי
העולם הזה - גליון 1348 - 9 ביולי 1963 - עמוד 14 | במדינה (המשך מעמוד )6 הענק שיחלוש לא רק על השוק המקומי״ אלא גם על רוב היצוא. רק בנ״ד ח עמרם בלוי״ מנהיגם אדום־הזקן של נטורי קרטא, אינו מכיר במדינה ישראל, לא
העולם הזה - גליון 1348 - 9 ביולי 1963 - עמוד 15 | ויהי בימי שפוט ״בית המשפט!״ צועק השמש בבית־המש־פט, וכולם צריכים לקום בפני כבוד השופט. אבל זה אינו תפקידם היחיד של שהשי בית־המשפס. הם צריכים לדאוג לנוחיותם של
העולם הזה - גליון 1348 - 9 ביולי 1963 - עמוד 16 | במדינה כ מה ע צו ת ל 7ך>>ן מאת הלנה רובינשטיין הלנה רובינשטיין, אשר הקדישה את חייה ללימוד הבעיות של טיפוח העור והיופי, מגישה בזה לנשי ישראל מספר עצות מיוחדות
העולם הזה - גליון 1348 - 9 ביולי 1963 - עמוד 17 | שכונת שיך־מונים לא שונה משכונת־התקווה, מנשייה או מכפר־שלם, פרט לדבר אחד: אלפיים חמש מאות התושבים, הגרים בבתים ערביים רעועים, חיים בצל בתי הפאר של שימן־לדוגמא
העולם הזה - גליון 1348 - 9 ביולי 1963 - עמוד 18 | במדינה פרשתר 1ם ק ואד זיכו• הגבר המוצק, שדמותו ניבטה מאות פעמים מעל דפי העיתונים, ציפה פעם נוספת לפסק־ד׳נם של השופטים. היה זר, התיק השלישי של ראובן (״ממק״)
העולם הזה - גליון 1348 - 9 ביולי 1963 - עמוד 19 | מקודים שיצטרפו אלינו חברים חדשים. ה־מעוניינים יכתבו לנחום כץ, רחוב המעלות , 12 גבעתיים.״ אגי לא אמא שלכם, ולכן לא איכפת לי שבמכתבכם כן 40המיילד, ספרתי 20
העולם הזה - גליון 1348 - 9 ביולי 1963 - עמוד 20 | רצונך רהיות ער הגונה? ארי ממון ( 167ס״ מ) מציע רו סנטימטר ך* איש הממוצע איהב לאכול לוק־ | | שים. כל מיני. לוקשים נגד קרחת, קוצר ראייה, כתמים על המכנסיים, שערות
העולם הזה - גליון 1348 - 9 ביולי 1963 - עמוד 21 | כבקשתך -בעזות בור הקטן אמצעים נוספים להגבהה׳ ב־8־10 סנטימטרים, נוסף על 16 הקודמים, אשר המדע הוכיח את יכולתם: א) קרוב דיבור בינכם יישמרו בעלי קומה קצרה מלעמוד
העולם הזה - גליון 1348 - 9 ביולי 1963 - עמוד 22 | במדינה מ שפט סחרתה שם לפנה״צ : אחה״צ : נמ שכת לי מודי ם סדירי ם שעורים הכנ ת בעזרת ה מורי ם ההרשמה לכ תו ת ?2ו*1ע*ת וע\ני*נית ההרשמה כמש רדי ביה׳׳ס רה׳
העולם הזה - גליון 1348 - 9 ביולי 1963 - עמוד 23 | תדריך העולם הזה ממליץ מה לראות, נזה לשמוע. היכן לבקר השבוע; • מהומהרכהעלראדבר (התיאטרון הקאמרי, זזל־אביב) קומדיה שקם־ פירית קלושה בבימוי מבריק של ליאונרד שטקל,
העולם הזה - גליון 1348 - 9 ביולי 1963 - עמוד 24 |
חזרה לתחילת העמוד