גליון 1350

העולם הזה - גליון 1350 - 24 ביולי 1963 - עמוד 1 | שדשו פרס רצה -לוי אשכול הסכים -אחדות־העבודה הכריעה
העולם הזה - גליון 1350 - 24 ביולי 1963 - עמוד 2 | גמר הניכללה 7 *7 לח שבזנאות ופינהל בנתחה ההר שמה לקורסי ערב: הנהלת חשבונות למתחילים הנהלת חשבונות למתקדמים הכנה לבחינות מנהלי חשבונות מדופלמים (גם מקצועות
העולם הזה - גליון 1350 - 24 ביולי 1963 - עמוד 3 | מכתבים נניח שאתם צודקים ביחס?פרם: ערמומי, סוהר, ונו׳ ,אב? ,מה אתם רוצים מדיין? מי במו אבנרי יודע יערב ׳המרחק מדיין?פרט. ובכל זאת אתם ׳עמים אותו בפינה (העולם
העולם הזה - גליון 1350 - 24 ביולי 1963 - עמוד 4 | תצפית במדינה כל הובויות שמורות • י תברר כי הפעולה הישראלית ;גד מטוסי־הצילום דד אמריקאיים לא היתה מקרית. כבר בעבר חצו מטוסים אמריקאיים העם מסוג זה את מרחב
העולם הזה - גליון 1350 - 24 ביולי 1963 - עמוד 5 | במדינה ח״כים דתיים׳ ועסקני המפלגות הדתיות. המוני תושבי יפו, מנער ועד זקן, התבקשו לצאת למלחמת תנופה במיסיון .״מה שנעשה אצלנו בשטח פעילותו של המיסיון לא קורה
העולם הזה - גליון 1350 - 24 ביולי 1963 - עמוד 6 | במדינה שכתווז פו ס וצ ה להיות חבר שו דהכתים נפ ת חים קורסים חדשים שר טו ט מכונות, בנין, א ר כי ט ק טו ר ה טכנאות מכונות, בנין פרטים והרשמה מ־ 8בבקר עד 8בערב
העולם הזה - גליון 1350 - 24 ביולי 1963 - עמוד 7 | ועדה־אשכול הסכים־אחוות־העבודה חסמה במכה אחת את שאיפותיו של א ש הרכש. אפילו דובר, שאשכול ימנה מנהל־כללי חדש למשרד־הבטחון — דבר שהיה מגביל חמורות את סמכויותיו
העולם הזה - גליון 1350 - 24 ביולי 1963 - עמוד 8 | במדינה מיסשל צבאי ז הי רו ת, צבעט רי כי ת הספר לטכנולוגיה מיסודה של 1ז 3ז ב ה ה ^ן ^י ט בני ־ ר! משרד הבטחון, אגף כוח אדם התאחדות בעלי החלה ההרשמה ב מ יק צועות
העולם הזה - גליון 1350 - 24 ביולי 1963 - עמוד 9 | קורץ ושמאל[ ״גוננים את נסב׳ העובדים ר צועק גזה שנים יצחק ועודד נגדו את חמת הבוסים במנגנון ההסתווות בחינה יי• שכת המם איננה בית מטבחיים עירו/ני. בלשכת המס אין
העולם הזה - גליון 1350 - 24 ביולי 1963 - עמוד 10 | מלכ ת ה מי ם 6 שאלוומועמדוח׳ את השאלון הזה זכאית למלא המועמדת] ;וצמה, וכן כל אדם אחר המעוניין להמיי ליץ על מועמדת, המתאימה לדעתו לתחרות[. מצב מ שפחתי הכ תוב ת
העולם הזה - גליון 1350 - 24 ביולי 1963 - עמוד 11 | באונק מתנשאים בתי־הפאו שר צנון תל־אביב-או כאן מתגוררים אנשים בשדה התשעה בשטח זה? הם אינם מסתדרים. ברגע שמתחיל להחשיך הם מוציאים את מיטותיהם החוצה, אל החצר
העולם הזה - גליון 1350 - 24 ביולי 1963 - עמוד 12 | נ ו נראית תדאביבעל מפת מחלק המוסר שר המשטרה: צפון ה עיר(למעלה) ודרומה( מקצוע ^פו. סיממה מעוקלת, אשר לא זכתה אפילו לשם, מסתפקת במספר: רחוב מס׳ .4בית, אשר אפילו
העולם הזה - גליון 1350 - 24 ביולי 1963 - עמוד 13 | ז ד שו ת דבן־גבירול, רחוב סירקין, רחוב עבודה, רחוב בן־ רחוב ירמיהו. כל הרחובות הללו שוכנים במרכז :ובצפונה. מספר . 141/63 שישה נאשמים בהחזקת בית־בושת חולו
העולם הזה - גליון 1350 - 24 ביולי 1963 - עמוד 14 | הטנס המוזר ביותר בתולדות כפר האמנים עין־הוד והעיר ודא תחי ממלכת ממבועז העצמאית! * תכנ סנו היום, חברי מועצת הכפר, ארטיסטים עברים בקנה־ 3מידה בינעירוני, וסתם
העולם הזה - גליון 1350 - 24 ביולי 1963 - עמוד 15 | תזפת פחות: יותר אנשים מסתירים לי את השמש. פרופיל מלו 8־א;ג׳לס ״מורה תיכון ורווק, מחפש עוד מורח או אקדמאי המעוניין לגור ביחד בחיפה. לטל־פן ללואיס •,71394 ,שלוחה
העולם הזה - גליון 1350 - 24 ביולי 1963 - עמוד 16 | במדינה פו תחןמתקפל חינ םעםכל קיו פסתחומוס ־ מ ח ־ נהאחד ממוצר ש ל ״ 1יטה״ ,לרשותךמספרא רו ח ! ת מו כנו ת ה פי קני ק לטיול, לפיקניק ולי מוכן ל אכיל ה — רק ל פ
העולם הזה - גליון 1350 - 24 ביולי 1963 - עמוד 17 | הם מא״מים ער עשירים וער רמי־ מעלה אשר סטו ך • אםידועהלך ההרגשה של אימה | | הצובטת במעיך, כאשר הפעמון מצלצל בדלת דירתך? האם ידוע לך מה פירוש לחיות בפחד ללא־קץ,
העולם הזה - גליון 1350 - 24 ביולי 1963 - עמוד 18 | הסח טני ם 1 (המשך מעמוד )17 ואחרי שנשא אשה והיה אב לשני ילדים, כאשר גילה שהאובייקטים המיניים האמיתיים שלו הם גברים. אשתו אהבה אותו, ומחוסר ידיעה העניקה לו חופש
העולם הזה - גליון 1350 - 24 ביולי 1963 - עמוד 19 | מו מ ס מרים נוס האחרוהמאלף כנראה מרכוס עורכת־ מקוראי דבר נמנע בשבועות נים התענוג לקרוא את מדורו האישי של יואל מרכוס; דברים בגו, בקרוב עומד שיש דברים בגו. לשאת
העולם הזה - גליון 1350 - 24 ביולי 1963 - עמוד 20 | קולמע אמנות מוסיקה מ תן בסתר רחבת היכל־התרבות בתל־אביב היתה מוצפת ים של אורות. קרן־אור אדירה, של זרקור צבאי מיוחד שהובא למקום, טיילה בין הכוכבים. מא ת מכוניות
העולם הזה - גליון 1350 - 24 ביולי 1963 - עמוד 21 | ר,רכ הנשים כין כדורסלניות מכבי והפועל תר־־אביב יתרון של סל לבנות ספ 1רט כ דו רסל גצהון בשתימערכות רופא, הרוצה להמליץ בפני הפאציינט שלו על אמצעי בדוק להתפרקות
העולם הזה - גליון 1350 - 24 ביולי 1963 - עמוד 22 | מעוקה היופי והנעורים מרווה כאגלי־נול את צמאון עורך ומעניק לו את הלחות המוינה והחיונית כל כך לקיומו, בפרט באקלים ארצנו. השתמשי בוקר וערב בכמה טיפות ממשקה זה של
העולם הזה - גליון 1350 - 24 ביולי 1963 - עמוד 23 | תדריך העולם הזה ממליץ מת לראות, סה לשמוע, היכן לבקר השבוע: פ ס טי ב לי ם * הפסטיכאל הי שראלי: * רוזאלין טורק (יום חמישי, היכל התרבות, תל־אביב) הכוהנת הגדולה של
העולם הזה - גליון 1350 - 24 ביולי 1963 - עמוד 24 | מספר 1350 ג, אב תשב״ג24.7.1963 , המחיר 75 אג ור ות ער
חזרה לתחילת העמוד