גליון 1351

העולם הזה - גליון 1351 - 31 ביולי 1963 - עמוד 1 | 1351 שנה 26 י׳ אב תשפ״ג31.7.1963 , המחיר 75
העולם הזה - גליון 1351 - 31 ביולי 1963 - עמוד 2 | הו 1ו 0 9וכוה העורך הראשי: אורי אבנרי ראש המערכת: שלום כהו עורך משנה: רוב איתן פט&ן!** 7וגי,ם• המוציא לאור: העולםהזה בע״מ. רחוב גליקסון ,8תל־אניב, טל 85
העולם הזה - גליון 1351 - 31 ביולי 1963 - עמוד 3 | חרה. אי נ ה * ב רי בהד^נהץ־ יררבר חוה אמנו נהגה לקטוף לעצמה כל בוקר עלה תאנה טרי לכסות ולקישוט. מאז אבד לנו גן העדן, נאלץ האדם להפיק מן הצומח בד לבגדיו. הצמח
העולם הזה - גליון 1351 - 31 ביולי 1963 - עמוד 4 | (המשך מעמוד )2 הוצעו על־ידי הממשלה עד כה באד להגביל ולצמצם דבר שאינו מובטח בשום חוק. זהו ההבדל התהומי בין המצב בישראל ובין המצב בכל מדינה דמוקראטית אמיתית׳ בה
העולם הזה - גליון 1351 - 31 ביולי 1963 - עמוד 5 | עורו העולם הזה, שנועד באירופה עם חוגי המרד הכורדי, מציע להקים לאלתר ועד שראד למען כורדיסטאן ול עיני גועשת עיר זרד .,ים המכוניות זורם ברחוב הרחב, אורות־הניאון
העולם הזה - גליון 1351 - 31 ביולי 1963 - עמוד 6 | נושים לנודדים הלוחמים סיוע בנסו, בנשק, במדריכים, בתעמולה ובמדיניות (המשך מעמוד )5 רק חלק קטן מאזור הכורדים מוחזק בידי הצבא העיראקי באופן יעיל, פחות או יותר.
העולם הזה - גליון 1351 - 31 ביולי 1963 - עמוד 7 | במדינה האנ 1ש 01 המ־פגר־י ה חיוווו ר׳ רעש־אדמה הרעיד את העיד היוגוסלבית סקופליה״ קבר אלפי גברים ונשים. אולם גם זעקות קורבנותיו לא יכלו להשכיח את רעידת־האדמד,
העולם הזה - גליון 1351 - 31 ביולי 1963 - עמוד 8 | במדינה שער בריא וחזק תל־אביב שנים אוחד ב בו רסה וללא קשקשים נשמרע ־ י נכוו, קפול חפוף באופן סדיר משחתש מפו נקה משחת שמפו נקה מונעת קשקשים׳ מ חז קתאת שר שי ה
העולם הזה - גליון 1351 - 31 ביולי 1963 - עמוד 9 | הסעירה מחדש את המאבק הפנימי במפא״י כל חברי מפא״י בממשלה, המשיך ארן׳ היו בעד חברות שמעון פרס בועדת השרים לענייני בטחון, ואף פעלו לפי קו.זה. הם אף מוכנים להודות
העולם הזה - גליון 1351 - 31 ביולי 1963 - עמוד 10 | תצפית במדינה 5:הזכויות שסורות • ישראל תצטרף להספם על איסור הניסויים הגרעיניים. בת ,.לה ה ו אומנם היסוכים בממשלה!< ,ם להצטרף להסכם זה. כמה מ! השרים טענו, כי יש
העולם הזה - גליון 1351 - 31 ביולי 1963 - עמוד 11 | צעירים בני אותו גיל. ובמעצר נשארו רק המבוגרים יותר. פו ר קן לי צ רי ם. ורהססיג אץ להציל את בנו כאב. ובזאת אף הצליח. או לעומת זאת לא הצליח שר הדתות לטשטש את
העולם הזה - גליון 1351 - 31 ביולי 1963 - עמוד 12 | בעוצמה שד מאה משת שס משוגע, 0רמפ רת עתונאים, במועדון קרייזי הורס די־פאריסא־. מועדון־לילה זה, שהוקם לפני חמש־עש־רה שנה, היה שייך לגל החדש של הסטריפטיז הצרפתי.
העולם הזה - גליון 1351 - 31 ביולי 1963 - עמוד 13 | דוהרת מלנת החשפניות בת״ לילות יפו דעת עצמה יצאה לרחוב לנגן ולאסוף כסף. כשגילו זאת ההורים, הס נטלו ממנה את האקורדיון ומכרו אותו, כעבור כמה שנים החליטה ריטה
העולם הזה - גליון 1351 - 31 ביולי 1963 - עמוד 14 | קרלחע ייפת, וגופות עירומים סתם, לצורך הצופים הצעירים. סרטים מודה נבוכי ם חול! ( 4000 ירון, תל־אביב; יוון) הוא שמו של החוק, אשר נועד להגן על מורי בתי־הספר
העולם הזה - גליון 1351 - 31 ביולי 1963 - עמוד 15 | 12 ששת החודה שר נוסעי הסנפירית שכבו אנשי עיך שמר, ועוד כמה עשרות הנוסעים בסנפירית שמנועה התקלקל באמצע הנסיעה. אנשי הצוות אף הניפו שלושה עיגולים שחורים, כסימן
העולם הזה - גליון 1351 - 31 ביולי 1963 - עמוד 16 | ״כסף רב?״ המשיך בירג׳ לשאול. חיוך ההנאה התרחב על פניה של מאנדי: ״הו כן, אם אפשר.״ כדי להשיג את הכסף הרב, היתד, צריכה להיות מפורסמת, סנסציונית• היא התנהגה
העולם הזה - גליון 1351 - 31 ביולי 1963 - עמוד 17 | התובע המלומד. השופט :״מה היה הסכום הקטן ביותר ששילם לך?״ מאנדי :״ 15 לירות.״ השופט :״והגדול ביותר?״ ניאנדי :״ 15 לירות.״ מכיוון שמדובר בלירות שטרלינג, ולירה
העולם הזה - גליון 1351 - 31 ביולי 1963 - עמוד 18 | ג׳והן פרופיומו כעבור שלושה ימים פרצה שערוריית קילר־פרופיומו בביקורה בהופעת הלהקה הבולגרית, שמחה שרת־החוץ גולדה מאיר, כששמעה קצין ב! לגרי מהלהקה יוצא אל הבמה,
העולם הזה - גליון 1351 - 31 ביולי 1963 - עמוד 19 | כן היא נבחרה השבוע, בבוקאדשט שער גדות הירקון, הוד מרמתה הדגולה ־ מלכת הרומני 1ת הממוצעת ד,רומניה כמו כל סתם מועמדת ישראלית. רגליים כבדות, הליכה של ברווז, וראש
העולם הזה - גליון 1351 - 31 ביולי 1963 - עמוד 20 | מלכת ה מים סי דרת מו ע מ דו ת שניה מי תהיה מלכת המיב של ישראל ישנת 1963׳? זוהי •מאלה המכה כלים. את התשוכה אפשר יהיה לקכל רק כ* 31 באוגום ט, כאשר ייערך נשך
העולם הזה - גליון 1351 - 31 ביולי 1963 - עמוד 21 | במדינה (המשך מעמוד ) 11 עם אשתו של הצייר, אנג׳ליקה ארנל דה־סיקיירוס. כשנודע לאבי־שאול כי קונגרס מבקרי־האמנות מתקיים בתל־אביב, החליט לנצל את במתו לקריאה לשיחרור
העולם הזה - גליון 1351 - 31 ביולי 1963 - עמוד 22 | ^חליפ 1ת ח רי 1ן בית הספד למסחר מי סו ד ה טול לל ה הניו די ט בני ת המכללה הפוליטכנית אשר הקימה עד כה את בתי הספר לטכנאות ולטכנולוגיה והאולפנא לטכנאות שימושית ;
העולם הזה - גליון 1351 - 31 ביולי 1963 - עמוד 23 | חן, ירושלים) מערבון קולוסאלי על רקע מרד הבוקסרים בסין בראשית המאה, בו ממלאים הסינים את מקום האינדיאנים והסגל הדיפלומטי של מדינות המערב את תפקיד השריפים. תפאורה
העולם הזה - גליון 1351 - 31 ביולי 1963 - עמוד 24 | מספר 1351 י׳ אב תשב ג31.7.1963 ,
חזרה לתחילת העמוד