גליון 1352

העולם הזה - גליון 1352 - 7 באוגוסט 1963 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1352 - 7 באוגוסט 1963 - עמוד 2 | *ג 11 /־ נוסף */די מ נ וו ר ה ל קי דו ם ה בי טו חבמרץ: ב י 117ח ת ״ ם עדלסכרכרצ \7ל באחד מימי השבוע ביקר שר־ד,חקלאות משד, דיין בעיר־הנוער התל־אביבית• הוא ענד.
העולם הזה - גליון 1352 - 7 באוגוסט 1963 - עמוד 3 | ממה מתפעלים כולם? רחוב אמריקנה ־ ז׳ בושינסקי רמת-גן שורק־אביטל ...מ הדג מים החדישים המוצגים לראוה בתערובת הרהיטים המורחבת של ״אמריקנה״ ,דגמים שכמותם לא ראית עד
העולם הזה - גליון 1352 - 7 באוגוסט 1963 - עמוד 4 | (הנושך סנננווד <2 הגרמני, יבדוק את קיומם או אי־קיומם של שרידים רעיוניים נאציים בצבא הגרמני החדש• חושב שסראוס עצמו על המולם חזהז השבוע נודע לי כי הביע את דעתו
העולם הזה - גליון 1352 - 7 באוגוסט 1963 - עמוד 5 | ך* ל אחד זוכר את הילד התוקפני שהיה מתגרה ב־ע* חברו וצועק :״החזיקו אותי! אני אשבור לו את העצמות! החזיקו אותי!״ לרוב נמצאו ילדים מבוהלים שהיו תופסים את הצועק
העולם הזה - גליון 1352 - 7 באוגוסט 1963 - עמוד 6 | עם ישראל וצה שד ו גוודמן ׳שתנוע שן שלם אך ורק תשלומים של כשמונים לירות לחודש עבור האדמה היקרה ביותר בירושלים. מתנה לעולה חדש המיליונר ד״ר נחום גולדמן, אשר כבר
העולם הזה - גליון 1352 - 7 באוגוסט 1963 - עמוד 7 | סור בישראל,והוא שילם היקף הבניין הנבנה על־ידי רסקו• כי במגרש הפינתי לא החלו בבניתה של חווילה או בית־מגורים קטן, אלא בבניית בית־מידות בקנה מידה אמריקאי. פרט
העולם הזה - גליון 1352 - 7 באוגוסט 1963 - עמוד 8 | במדינה די או דו רנ ט במק לוו בעבודה או בחופשה, הדיאודורנט המודרני והחסכוני — לכל בני המשפחה. נול;! .לן ר טי ם — ״פרוטון׳/ יצרני הלכה ו ה שפתון לאנינות הטעם?. ה
העולם הזה - גליון 1352 - 7 באוגוסט 1963 - עמוד 9 | יודע כי צדקה צריכה להינתן בחושך. לכן מצא תרופה גם לכך: העניין מעולה בדרך כלל בשתי הדקות האחרונות של הישיבה. אם יש התנגדות, מאשרים את הכל, פרט לסעיף שכלפיו יש
העולם הזה - גליון 1352 - 7 באוגוסט 1963 - עמוד 10 | תצפית כ? הזכויות שמורות • החלטה חשובה ביותר של הממשלה, הסותרת כאופן קיצוני את הקו של בן־־גוריון כאחד השטחים המכריעים של המדינה, לא תיוודע כציבור. בגלל אופיה ה
העולם הזה - גליון 1352 - 7 באוגוסט 1963 - עמוד 11 | עוד ש זמן יעקור את שיו׳ חוק לשון הוע ה מפלצת המאיימת עד חובש העתונותך*• הצעה המקורית של חוק לשון הרע היתר• נמר טזרפני. ההצעה החדשה, הנדונה 1 /עמה בכנסת, היא
העולם הזה - גליון 1352 - 7 באוגוסט 1963 - עמוד 12 | —1X1111 וזיזי 1 לעולם נאמר שהוא התאבד ־ או מותו נוה גדי לאנשים רבים ן הידיד ובת חסותו | כביסטין קילב, נ תן מקום בביתו, חובב הנשים הגברים קילר, שקיימו על
העולם הזה - גליון 1352 - 7 באוגוסט 1963 - עמוד 13 | מדי, בעלי עוצמה פוליטית וב ה מדי. מה באמת גו ם למוחו? 1 ! 111 7ד־-ר סנופן וורד מ־ : 8חיין בעליצות אל 1 1 /1 המצלמות בצאתו מבית־המשפט המרכזי. האס זוהי ה3עתו של
העולם הזה - גליון 1352 - 7 באוגוסט 1963 - עמוד 14 | ה חו ר בן (המשך נזטנווד ) 15 כשיש לך שלושה כיווני רוח מלאים בדירה, כאשר המרחק בין בנין לבנין הוא ברוחב של כשלושה רחובות עירוניים — אתה זקוק לשמיכה אפילו בליל
העולם הזה - גליון 1352 - 7 באוגוסט 1963 - עמוד 15 | במדינה אמש־! (המשך מ ע מוד ) 10 ומתישבים בדממה על הכסאות המוצבים עבורם במקום. אדם מגודל זקן׳ מתבונן בהם בדממה, ורק לאחר שהוא בטוח שהם במקומם, יכול הוא להניח את
העולם הזה - גליון 1352 - 7 באוגוסט 1963 - עמוד 16 | קולנוע סרטים יעוד 11להצלב קורבנות המהפכה בקובה גבר סטייקים וחרבות בוערות נצלים לעיניך על גריל הפחמים האכזוטי * ריקודים מדי ערב לצלילי תזמורתו הריטמית של פיסי *
העולם הזה - גליון 1352 - 7 באוגוסט 1963 - עמוד 17 | קומץ ישראליים בעלי יוזמה מחוללים מהפכה בעיר פרסית יספהאן היא העיר היפה ביותר ביי • איראן. מזה שנה וחצי, היא גם העיר הרועשת ביותר. אין בה רחוב אחד שקט. בכל מקום
העולם הזה - גליון 1352 - 7 באוגוסט 1963 - עמוד 18 | אנשג ״ ל א 1עשהלךדבר ויי ועתה ג ס סח>סל\ מצופה שלושה ט ע מים בשלגון אחד וניל * פייות * שוקולד / 0ד ׳ 6י7 כריכות ״העולם הזה״ הקוראים אשר מסרו את כרכיהם לכריכה
העולם הזה - גליון 1352 - 7 באוגוסט 1963 - עמוד 19 | 122¥ תושבי ייטראל רגילים לשמוע את התזמורת הפילהרמונית הישראלית מנגנת את ההימנון הלאומי בשעה אחת עשרה ועשר דקות בכל לילה. לקומץ קטן של תושבים, דיירי שכונת
העולם הזה - גליון 1352 - 7 באוגוסט 1963 - עמוד 20 | מלכת ה מי ם סי דרת מו ע מ דו ת שלישית אולי תהיה אחת מן המצולמות כעמוד זה מלבת־המים - ,1963 שתסע לאירופה ותקבל מתנות בשווי אלפי לירות? הדבר יהיה תלוי גם ב ר -ב
העולם הזה - גליון 1352 - 7 באוגוסט 1963 - עמוד 21 | י ר ו 11ד ו*יר (המשך מעמוד ) 11 מזהיר, טען כוויכוח כי כסעיף זח אפשר לכלול כל ביקורת על שר או פקיד ממשלתי. עצם הסמכות לסגור עתונים היא מחפירה, ולא תיתכן בחברה
העולם הזה - גליון 1352 - 7 באוגוסט 1963 - עמוד 22 | מקצף הבריכה. צריך לעודד חברי קיבוץ כמוהו. הם מתחילים להיות מצרך נדיר. כולי צער. אבל רק אחת לאלף מתרחשים דברים נלוזים כאלה בממלכתי. זוכרים את הפרופיל ההוליבודי
העולם הזה - גליון 1352 - 7 באוגוסט 1963 - עמוד 23 | הדריך העולם הוד, ממליץ נזה לראות, מהלשנזוע, היכן לבקר הטבוע: • הפסטיבל הישראלי .שנטה ראו (יום ו /עיך השו־פנו; יום א /חיפה) הרקדנית ההודית, המופיעה פעם שניה
העולם הזה - גליון 1352 - 7 באוגוסט 1963 - עמוד 24 | מספד 1352 ש נה י״ז אב השכ״ג, 7.8.1963 המחיר 75אגורות ד״ר וורד מוכנס לאמבולנס כדיסטין
חזרה לתחילת העמוד