גליון 1354

העולם הזה - גליון 1354 - 21 באוגוסט 1963 - עמוד 1 | מספר 1354 שנה א׳ אלול תשכ״ג21.8.1963 , באלגידיה? בן־בלה מאשים- מגשרת ישראל מתכחשת - מת האמת* המחיר
העולם הזה - גליון 1354 - 21 באוגוסט 1963 - עמוד 2 | ״משקל יתר מקצר משן החיים, מרבה עומס על הלב, מפריע לכושר התנועה, מגביל את כושר הבצוע ונחשב לפגם אסטטי ראשון במעלה 20—15 ,אחוז של משקל יתר גורם לקצור משך החיים
העולם הזה - גליון 1354 - 21 באוגוסט 1963 - עמוד 3 | דיחיים נוחים יורנו־ ! פרוו ת שי מ שו אתהקד מונ יםככ סו תוכ מגן ס פני קור. כדי ל ה שיג פרווה הי ה האדם חיי ב ל צוד לו חי ה. או לםבמשךה דו רו ת איל ף לו כ ב שי ם
העולם הזה - גליון 1354 - 21 באוגוסט 1963 - עמוד 4 | מכתבים למען כורדיסתאן לא נחשה! בעקבות פנייתכם להקפת הוועד לטע! כור־דיסתאז (העולם הזה ,)1351 הריני לשרות־בם, ולשרות כל אלה הניצבים טאחוריכם. אני סוכן להקדיש כל
העולם הזה - גליון 1354 - 21 באוגוסט 1963 - עמוד 5 | עווך..העולם הזה־ שופך אוו על הפושה הסתומה -גילוי המחתות האלג׳ירת .נוסה׳ הדסה? חמד כן־בלה עצמו מסר את הידיעה הראשונה. כוחות־הבטחון האלג׳יריים חיסלו
העולם הזה - גליון 1354 - 21 באוגוסט 1963 - עמוד 6 | בתיאור ההווה׳ מגנה ע:ד אל־קאדר בחריפות שווה את בן־גוריון, עבד אל־נאצר ואת כל שליטי ערב. הוא תוקף בזעם את מיבצע־סיני־סואץ, שופך קיתונות של בוז על כל המפלגות
העולם הזה - גליון 1354 - 21 באוגוסט 1963 - עמוד 7 | במרינה העם שוד ושברבאש דו ד הסיכום חישמל את עסקני כל המפלגות בארץ, העביר בהם רטט סמוי. בבחירות המקומיות באשדוד זכה רובר חיים, פורש־מפא״י ומנהיג עדתי גלוי,
העולם הזה - גליון 1354 - 21 באוגוסט 1963 - עמוד 8 | במדינה הגבנל לוחמה פם־כודוג־ת כריכות ״העולם הזה״ הקוראים אשר מסרו את חוברותיהם לכריכה, שלא במשלוח דרך הדאר, מתבקשים לקבל את הכרכים במשרדי העולם הזה, תל־אביב,
העולם הזה - גליון 1354 - 21 באוגוסט 1963 - עמוד 9 | שום סיל מיצרי אינו די גדול כדי לשאת עטיפה אדירת־מישקל כזאת.״ • שאלה: מהי יעילות עבודתם של המדענים7 ת שו ב ה: המדענים עצמם ממורמרים מאוד על המיצרים, בגלל
העולם הזה - גליון 1354 - 21 באוגוסט 1963 - עמוד 10 | ״ פרשה ״ חדשה? נהנזשן מעמוד )6 אם נכונה גירסד, זו, הרי לא שיקר בן־בלד, ביודעין, וגם הדובר הירושלמי לא חטא לאמת כאשר אמר כי ההאשמה היא למטה מכבודו. בן-ברגז או
העולם הזה - גליון 1354 - 21 באוגוסט 1963 - עמוד 11 | ביקש למסור את גופתו לצרכים רפואיים, לא להתאבל עליו, ולא להודיע על פטירתו. קרוביו היחידים של האיש, שהיה בחייו גבה־קומה ויפה־תואר, היו אשה, ממנה התגרש לפני כחמש
העולם הזה - גליון 1354 - 21 באוגוסט 1963 - עמוד 12 | חצי נדריו שייכת לסומוניסטים ובחצי שני שולט סטריפיש הקרובה שלה בסרט, במינכן, מדברת על החוזה המבטיח את הופעתה בחורף הקרוב במועדון קר״זי הורס בפאריס. היא לבושה
העולם הזה - גליון 1354 - 21 באוגוסט 1963 - עמוד 13 | ^** ייי^ ייי מועדוני־לילה יהודיים ואל שפע עצום של יוסי נשי, ובעל־מועדון יכול נפשו) גובה דמי־כניסה, חצי־תריסר נערות אחרות את הלקוחות ליד הבארים, לשתות עימם
העולם הזה - גליון 1354 - 21 באוגוסט 1963 - עמוד 14 | *838 סטר־פ י שר אל בריבות ״העולם הזה״ הקוראים אשר מסרו את חוברותיהם לכריכה, שלא במשלוח דרך הואר, מתבקשים לקבל את הכרכים במשרדי העולם הזה, תל־אביב, רחוב גליקסון
העולם הזה - גליון 1354 - 21 באוגוסט 1963 - עמוד 15 | .ניצד .תוו ע שטווח1 כנראה שמצוקת הדיור בתל־אביב הפכה לבעיה חמורה בזמן האחרון, או שהחום בדירות הוא קשה מנשוא. אחרת אי־אפשר להבין מדוע מגיעים כל שבוע סיפורים על
העולם הזה - גליון 1354 - 21 באוגוסט 1963 - עמוד 16 | במדינה אד השוק! חמש מפרשיות צחורות, נהוגות בידי בוגרי הקורס למפקדי סירות של אגודות ים שונות, חצו את מי הים התיכון בדרכן לקפריסין. היה עליהם לבלות עוד כשתים-
העולם הזה - גליון 1354 - 21 באוגוסט 1963 - עמוד 17 | לנעול במפתח את כל דלתות הארונות והמקרר מפני העוזרת הכושית, רק מפני שכך נהגו שם כולם. לא רציתי שיקראו לילדי בלאדי ג׳ו. רציתי שהם יגדלו באווירה חופשית׳ בה אני
העולם הזה - גליון 1354 - 21 באוגוסט 1963 - עמוד 18 | * > ך * ך * ו לודת צרפת בת . 18 מרסין וינונו החיננית מגדירה את ג-י 1 - 1 1 - 1 * 1 | 1 / 1צבע שערה ״שחור־שחור״ ,ואת צבע עיניה ״חום־ירוק״. עובדת כפקידה בנמל,
העולם הזה - גליון 1354 - 21 באוגוסט 1963 - עמוד 19 | אנשים עורת הגמסקד ישראלי, שחזר מביקור במזרח אירופה, הביא משם את הבדיחה האחרונה :״מה יהיה כתוב באנציקלופדיה הסובייטית, במהדורה של שנת ,2000 בערך כרושצ׳וב?
העולם הזה - גליון 1354 - 21 באוגוסט 1963 - עמוד 20 | קולנוע יי ש ר ^ ל ת;ו*ו־י ת החלומות תעשיית הקולנוע הישראלית היא אחד משטחי החיים היחידים במדינה בה שולטים עדיין החלוצים ועושים בה כבתוך שלהם. מר, שמאפיין את
העולם הזה - גליון 1354 - 21 באוגוסט 1963 - עמוד 21 | דוגמאות ג. ד .י. במזודתם של נוסעים מנוסים תמצא תמיד בגדי. בן־לור, יש לכך כמה סיבות טובות: חוט. ברלון־ הוא בעל. סלסול תמידי־ סמוי, המעניק לבגדים גמישות ועדינות
העולם הזה - גליון 1354 - 21 באוגוסט 1963 - עמוד 22 | ספורט אתלטיקה קלה 3ד־דותו נסר הרץ למרחקים בינונ״ם חינם ההוכחה הטובה ביותר היא תוצאת השימוש. מעבדות הלנה רובינשטיין מאפשרות לך לנסות ולהווכח בעצמך כי ^ץ£ס א 381
העולם הזה - גליון 1354 - 21 באוגוסט 1963 - עמוד 23 | תדריך העולם הזה ממליץ מה לראות, סח לשמוע, !1יכן לבקר השבוע: שני חברים, צרפתי וגרמני המתחלקים באשה אחת — ז׳אן מורו. • החלץ האחורי (אלנבי, תל-אביב) סרט־מתח ישן
העולם הזה - גליון 1354 - 21 באוגוסט 1963 - עמוד 24 | 21^ 1963 מ&עי 1354 ״ 1יגד מי ־י ־ עלח ״ י׳ יייי ־
חזרה לתחילת העמוד