גליון 1355

העולם הזה - גליון 1355 - 28 באוגוסט 1963 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1355 - 28 באוגוסט 1963 - עמוד 2 | תן לגבר ״.הראוי לשמו — א ת הבירה הראויה לשמה — ״גולד צמאון, מרווה טטאר״. משיבה נפש ואינה משאי־רה שום טעם לואי. גנדדסוווור י טל־אריאלי מעטים הנושאים שעוררו בזמן
העולם הזה - גליון 1355 - 28 באוגוסט 1963 - עמוד 3 | נוז לשונית. עמדתי וכתבתי לו אגרת על- כן. לא יצא זמן מרובה, ובא מכתב מאת שר־האוצר בלוויית תשבחות ותהילות, שאינני ראוי אפילו לעשירית מהן. מילא, עדיין אין זה מעשה
העולם הזה - גליון 1355 - 28 באוגוסט 1963 - עמוד 4 | עלה תי כון • על ה תי כון • עלה תי כון מכתבים !משכת ההרשמה לבחינות ב^רות * שבוע של ששה ימי לימוד מלאים * אולמות לימוד מרווחים לכתות יא -י ב בוקר וערב פרטים
העולם הזה - גליון 1355 - 28 באוגוסט 1963 - עמוד 5 | עורו,העולם הזה״ מדווח ער פגישותיו עם הנוער הגרמני -הגדל תחת צל כפול ך* אוטוסטראדד! הגדולה עברה ביעף מתחת לגלגלינו. לפנינו ומאחורינו דהרה 1 1גרמניה — מכוניות
העולם הזה - גליון 1355 - 28 באוגוסט 1963 - עמוד 6 | הקרב עד גרמניה ברייך השלישי. אך שטראום הוכיח שהוא בז לדמוקראטיה ולחופש־העתונות. הוא רוצה בחימוש הגרעיני של הצבא הגרמני. העולם כולו חושד שהוא, ואנשים כמוהו,
העולם הזה - גליון 1355 - 28 באוגוסט 1963 - עמוד 7 | • •האזרח הפשוס נזאמין לממשלה. .כשהממשלה אוסרת שנלובקד ^.לא היה נאצי, אז הוא מאמין לזה*. • אומרים שיש אצלנו ״זג 116 ן תזס;11)51 זו( ״301 תסביך־אשמה) ,אבל באמת
העולם הזה - גליון 1355 - 28 באוגוסט 1963 - עמוד 8 | תצפית במדינה כל הזכויות ׳סמורות • קו ההבלגה שנקט לוי אשכול כעקבות התקריות בגבול ישראל־סוריה יזכה להערכה מלאה מצד הנשיא קנדי. פקידים •זמריקאיים בכירים רמזו, ני
העולם הזה - גליון 1355 - 28 באוגוסט 1963 - עמוד 9 | באר־שבע: נחירות אישיות ^ י 0ה דין הגיע סוף־סוף לבאר־שבע. הקלפיות נפתחו השכם בבוקר יום שלישי, ואזרחי העיר צעדו, נסעו, דידו והובלו לקלפי. אחרי שלושה שבועות
העולם הזה - גליון 1355 - 28 באוגוסט 1963 - עמוד 10 | במדינה המימשל הצבאי פ רו בו ק צי ה ב טיי ב ה האם שולט שר־הבטחון החדש על מערכת־הבטחון? בכמה פינות בארץ נשאלה השבוע שאלה זו, בלחש. אך במקום אחד היא נשאלה בקול
העולם הזה - גליון 1355 - 28 באוגוסט 1963 - עמוד 11 | על האיש שמאות שוטרים גויסו לחפשו תכונה זו באר. לידי בימוי בחיי היום־יום שלו, בפרטים הקטנים ביותר. הוא היה מסוגל לשבת בחברת אנשים ולשוחח עד שעה מאוחרת בלילה,
העולם הזה - גליון 1355 - 28 באוגוסט 1963 - עמוד 12 | — מבוק ש כיותר (המשך מעמוד ) 11 קונפליקטים אלד, שהביאו מדי פעם למריבות בין נויפלד לבין הוריו, הגיעו לנקודת משבר בתקופה שלוי הפסיק את לימודיו. הוא עצמו הביא כמה
העולם הזה - גליון 1355 - 28 באוגוסט 1963 - עמוד 13 | צברית ירושלמית בת ,21 פקידת הבנק הלאומי, המבקשת להיות מורת דרך ומדריכת תיירים. תמר. נולן, לשעבר חברת הצופים ומכבי וחיילת חיל־האוויר, חובבת כדורסל ושחיה, וגס
העולם הזה - גליון 1355 - 28 באוגוסט 1963 - עמוד 14 | מתקרבת ליום הולדתה ה־ .19 תל־אביבית, 0 ילידת רחובות, לשעבר חברת התנועה המאו1/ 3 חדת, כותבת רומאנים, אותם אין היא מתכוונת לפרסם. השכלה תיכונית ובית־ספר לפקידות.
העולם הזה - גליון 1355 - 28 באוגוסט 1963 - עמוד 15 | סייי* ך• ך ץ • י 9ד 1ךין ילידת הונגריה, אשר הגיעה ארצה לפני 13 שנה, ׳י 1י | תושבת רמת־ג! בוגרת בית־ספר לגראפילוה, חובבת מפרות, שחיה, ספורט וכדורסל. עליזה
העולם הזה - גליון 1355 - 28 באוגוסט 1963 - עמוד 16 | בת , 17 תושבת חיפה, צברית דור רביעי, תלמידת תיכון, רוצה להיות פתונאית, שיער בלונדי, עיניים כחולות. חובבת בעיקר שחיה, מוסיקה קלאסית. בוגרת קורס לדוגמנות. ^ (
העולם הזה - גליון 1355 - 28 באוגוסט 1963 - עמוד 17 | ואלה החברות המשתתפות בתחרות מלכת המים : 1963 מועדון השפן הקסן מוצאי שבת 31.8.63 מארחות בתחרות מלכת חמים נעוף 1כולכות הנוים המאורע החברתי המרכזי של בה שתתפות:
העולם הזה - גליון 1355 - 28 באוגוסט 1963 - עמוד 18 | עוזרת מחפשת עבודה אנשי מנקה מוסמכת ומדופלמת מחפשת עבודה בכל בית סוב. מוכנה לעבוד בכל שעות היממה. המלצות מצוינות ממספר משפחות בעלות שם. מומחיות בנקוי רצפות,
העולם הזה - גליון 1355 - 28 באוגוסט 1963 - עמוד 19 | ״ונל חוף אילת -אני ואתר שר רודולף!1רייב למאתוט טנסייו קשורה בנורייב. אלא שאז — בשדה התעופה אורלי של פאריס — היא נערכה בכיוזן הפוך. היה זה בשעה שלהקת הבלם
העולם הזה - גליון 1355 - 28 באוגוסט 1963 - עמוד 20 | במדינה צבא א ד מגייסים דצב א־ הקכו! היא היא היא היא היא שיטה חדשה לגיוס צעירים לשרות־קבע גילו השבוע נציגי משרד־הבטחון בלשכות הגיוס בחיפה. באחד הלילות קיבלו
העולם הזה - גליון 1355 - 28 באוגוסט 1963 - עמוד 21 | ״למה אתם מתכוונים?״ שאל החבר הנדהם. אתה יודע הסבירו לו ״המלכודת של חבית החלב דרכי אדם וגד מאת ועשד ״הוא פשוט עייף,״ אמר הרופא וסגר את מכשיר השמע בתיקו .״כשיקום
העולם הזה - גליון 1355 - 28 באוגוסט 1963 - עמוד 22 | — --וזגבי /־ זודו 111* 1 4 *>4 מורה מוסמכת(£ס£ 0 0 ?£55£ם^מב<) ע״י 5 1115א מ £01א א 0£ג £ 0£אא 151£ה£001 ושיטת £771 — #0117 ^ 0 0 0אכ<£ 1£א £11011ס מנהלת
העולם הזה - גליון 1355 - 28 באוגוסט 1963 - עמוד 23 | אני לא סשתיצה. אני רק אומרת לפפנזים את האמת. בלי מורא ובלי טשוא פנים. האם עלי להתנצל בנתב לפני מישהו ש־הפעם, במקרה, זו אמת, המחניפה לאני שלי? על טפטפת המכתב
העולם הזה - גליון 1355 - 28 באוגוסט 1963 - עמוד 24 | ן הג ר לן!1 ן 11ג 1דוד| ! א דו ם ־ 1 אכן ז 1וז זימרה עולם מונילא שר גיל ברשימת מוצרי הייצוא של ישראל לא נכלל סעיף ששמו: קולות. אילו היה מופיע ברשימה היה תופס
העולם הזה - גליון 1355 - 28 באוגוסט 1963 - עמוד 25 | מה מהחבא מאהוד׳ המדים? האם הוננים אותה לסאדינפית? מה1עע 1ה נמגוויהן? אבל בפנים — איום ונורא. האווירה מלוכלכת. יושבות שם בדרך כלל רק פרוצות. הן מזניחות את עצמן
העולם הזה - גליון 1355 - 28 באוגוסט 1963 - עמוד 26 | ודם עו שי ס ט רי פ טיז טוב פעם החלים הצנזור להוכיח כי הוא לא מקבל משכורת בחינם. אחרי שהיה לנו קצת שקט ממנו, ובמשך חדשים יכולנו לספק את כל התאוות המדוכאות
העולם הזה - גליון 1355 - 28 באוגוסט 1963 - עמוד 27 | תדריך __ העולם הזה ממליץ מה לראות, סח לשמוע, סיכן לבקר השבוע: • נשף כחירת מלכת המים ( 1363 יום שישי ; 22.00 ,בריכת־השחיה תל־אביב) המאורע החברתי של השנה. שפני
העולם הזה - גליון 1355 - 28 באוגוסט 1963 - עמוד 28 | מספר 1355 שנה 26 המחיר 75אגורות אלול תשכ״ג28,8.1963 , בגדיו ! 1ה : השבוע: תצלומי חמועמדות הסופיות
חזרה לתחילת העמוד