גליון 1357

העולם הזה - גליון 1357 - 12 בספטמבר 1963 - עמוד 1 | שנח 26 כ״כ אלול תשכ״ב12.9.1963 , בעקבות דוייח שדף מחיר
העולם הזה - גליון 1357 - 12 בספטמבר 1963 - עמוד 2 | מכתבים שנה טובה לכל עובדי העולם הזה, שנה טובה ומחייכת. זיוזר, רודן, הוליבוד שנה טובה, שנת עבודה שלווה ופוריה. אמנון שמידם, שיקאגו לבל עובדי המערכת אני טאחלח
העולם הזה - גליון 1357 - 12 בספטמבר 1963 - עמוד 3 | איש השגה תשי״א העולה החדש איש השנה תשי״ב סבקר הסוכנות שטוראק איש השנה תשי״ג יועץ טשפנוי כהן ונחתם חוזה איסור הניסויים הגרעיניים, זוהי שנה בה סולק הממונה על
העולם הזה - גליון 1357 - 12 בספטמבר 1963 - עמוד 4 | תצפית כ? הזכויות שסודות • לוי אשכול יכקר בארצות־הברית, אם לא יתרחב הסשבר ב־תו) מפא״י, וישרור שקט בגבולות. במיקרה זה יסע כאורח קהילות יהודיות, אן י3גש לשיחה עם
העולם הזה - גליון 1357 - 12 בספטמבר 1963 - עמוד 5 | הקוב על גוווניה: נ חנ ה שניה שר עווו העולם ה?ת על ביקורו בשתי הגרמניות לחצנו ידיים, ישבנו, חייכנו. מדדנו איש את רעהו במהירות. גרמני וישראלי, שהכירו איש את רעהו
העולם הזה - גליון 1357 - 12 בספטמבר 1963 - עמוד 6 | מ׳ רוצה ביחסי י (המשך מעמוד )5 ובדלני, המתייחם בחשד עמוק לכל דבר *זר״ .זהו מחוז קאתולי־אדוק, הכפוף לשלטון הכנסיה. בכל כפר קובע הכומר את ההצבעה של קהילתו.
העולם הזה - גליון 1357 - 12 בספטמבר 1963 - עמוד 7 | ב מדינה העם הפחד מהיודחב מה גורם לצרות־האופק של הנוער העברי? חיווה את דעתו השבוע הפרופסור אום מנדילוב, ראש החוג לאנגלית באוניברסיטה העברית: •לדעתי גורמת לכך
העולם הזה - גליון 1357 - 12 בספטמבר 1963 - עמוד 8 | ב מדינ ה (המשך מעמוד )6 הכנסיה. הקצף יצא לכן גם על חזירי דיר רעפאת. השבוע איימו הנזירים בפניה לוותיקן, אם לא ירשה להם משרד הפנים לגדל את חזיריהם בשקט. פקידי
העולם הזה - גליון 1357 - 12 בספטמבר 1963 - עמוד 9 | הו !!,הסוד עד מינויו שר הואש החדש שר המוסד הממוגה החדש ך* פרשה אשר פוצצה את ממשלת 11 בן־גוריון באה השבוע לסיומה: משבר התפטרותו של הממונה על שרותי הבטחון מצא את
העולם הזה - גליון 1357 - 12 בספטמבר 1963 - עמוד 10 | אני ב א לי שראל ב מדינ ה מ פ לגו ת אן־ ד ״ן־ די1ו ר ק 4ה צגו ת בתל ״ אביב, הבכורה, באולם קולנוע ״תל־אביב״ 28 ,לספטמבר 9.15 29 לספטמבר 9.15 30 לספטמבר 9.15
העולם הזה - גליון 1357 - 12 בספטמבר 1963 - עמוד 11 | משום מד״ אין דרך זו עוזרת תמיד. תופתע תמיד לגלות שאינך יכול לצאת אם בגלל אי ידיעת שסה זרה, אם בגלל שנמצאו בעלי מקצוע טובים ממך. תופתע גם לשמוע שחוטר כישורים לא
העולם הזה - גליון 1357 - 12 בספטמבר 1963 - עמוד 12 | ב מדינ ה פשעים מסו! ל תוך הלירה כמעם בכל יום שישי בשבוע, בשעות שלאחר חצות, חוזר המחזה זנשנה. מתחת לפנס בודד, בקצה הרחוב הראשי של שכונת ביצרון התל־אביבית,
העולם הזה - גליון 1357 - 12 בספטמבר 1963 - עמוד 13 | ובין קטעי החשפנות והזימרה המופיעים לסירוגין, שולב בסרט, המוצג השבוע בתל- אביב, סטריפטיז החיילות הערומות. הן מופיעות בסרט לצלילי מנגינת לכת, כשהן לבושות בסרבלים
העולם הזה - גליון 1357 - 12 בספטמבר 1963 - עמוד 14 | 0£מי רוצה ביחסים? £39 > ו פ >יך מתחיל בעינייך... ואת יפי עינייך מבליטים תכשירי האיפור המעולים של הלן קרטיס. כל אשה יכולה להשתמש בתכשירים אלה מבלי שתהיה בעלת
העולם הזה - גליון 1357 - 12 בספטמבר 1963 - עמוד 15 | הענק השחוו אנס אף, האם רעי!, שמו קץ לרוח הרפאים שחייחה ך* ושן ן מסוכן הדר לבית, אנס אשה ואיים לרצוח את ילדה הפעוט לנגד עיניה. איש לא שמע על כך, כי המשטרה עצמה
העולם הזה - גליון 1357 - 12 בספטמבר 1963 - עמוד 16 | הבמאי מגחםגולן מאד באופנה הוא לאבד־למצוא תמונות על שפת־הים. בחודשים אב־אלול למשל, לא הלנה לאיבוד שום מישהי/ו על הריצפה הקלאסית של אוטובוס קו .4לעומת זאת החלו
העולם הזה - גליון 1357 - 12 בספטמבר 1963 - עמוד 17 | האו!״ לשאלתי מה פתאום הוא נובח ככלב, ענה בתמימות :״מה ישו? אסור כבר ללמוד שפות זרות?״ אני אוהב אותך נדמה לי שהוא ( )7/1357 עשה חיפוש בספרי הזכרונות שלי מלפני
העולם הזה - גליון 1357 - 12 בספטמבר 1963 - עמוד 18 | אבנים שרקו נאוויר, חלונות התנפצו, זעקות נשים נדחו את החלל־נשיצאו התימנים מבית״אדעזו רמאנקערביח־ספרס הוא יעקוב שרעבי, יושב ראש ועד ההורים של תלמידי בית־הספר
העולם הזה - גליון 1357 - 12 בספטמבר 1963 - עמוד 19 | אנשים עונשו שד ק*1ן בעיה מטרידה ניצבה השבוע בפני אנשי הסגל הדיפלומאסי בישראל, שיצאו לנמלי התעופה בלוד כדי להקביל את פניו של מהגדרה, מלך נפאל, שהגיע לביקור
העולם הזה - גליון 1357 - 12 בספטמבר 1963 - עמוד 20 | היאקנתה לו אתהמתנההנכונה 81111 00118 ¥£1¥1 עם הבשם הגברי, המפתה והמעודן. גבר אלגנטי חייב לה שתמ ש במי הגלוח 113 ן ן^ 01^3ז\ כ חול ורענן כ מי מעין3 .ע! 6ז\
העולם הזה - גליון 1357 - 12 בספטמבר 1963 - עמוד 21 | ח>>ם פרט>>ם בהחלט אם היה בישראל איזה אות־כבוד מקביל לאות לגיון הכבוד הצרפתי, הרי הראשונה שהיתר, צריכה לקבל אותו היא יפהפיה יש; ראלית צעירה, שרה ;*ציוני (.)23
העולם הזה - גליון 1357 - 12 בספטמבר 1963 - עמוד 22 | עוד נסיכה 1ורוה הציירת היפהפיה עמליה ארבל, מכתירה את אריאלה שביד בתואר נסיכת חומות־עכו, במועדון העכואי המקסים. משני צידי הנסיכה עומדת שתי סגניות מלכת״המים,
העולם הזה - גליון 1357 - 12 בספטמבר 1963 - עמוד 23 | תדריך העולם הזה ממליץ מה לראות, מה לשמוע, היכן לבקר השבוע: • ורדכר (תיאטרון־מחול עינבל) שלושה קטעי מחול תימניים במרכזם עומדת הבאלדה ורד בר, אודות אהבתה של
העולם הזה - גליון 1357 - 12 בספטמבר 1963 - עמוד 24 |
חזרה לתחילת העמוד