גליון 1360

העולם הזה - גליון 1360 - 1 באוקטובר 1963 - עמוד 1 | מספר 1360 שנה 2 7 י״ג תשרי תשב״ד1.10.1963 , מלוי תפסידו ושמות? שדירות? חוסו אחריות? שימחת־החוס? מווע מת אייבוו המחיר
העולם הזה - גליון 1360 - 1 באוקטובר 1963 - עמוד 2 | אם אתה גבו ה תגל חבמשחת ממ גילוח* יצהר אםז קנ ך עדין או קשה ה תג לחבמשחתמם גילו ח של י צ הר ־ משחת הגילו ח המת אי מ ה לכל שיער, לכל גבר. על כל פני ם מ מ גילו ח
העולם הזה - גליון 1360 - 1 באוקטובר 1963 - עמוד 3 | העולמית, בפרשת דר שפיגל, עד כמד. היא רגישה למזימות כאלה! כפי שמציין הקורא מרומי בצדק, אין אנחנו נקמנים. היינו מסתפקים בסילוקו של האוזנר ושוכחים את כל העניין
העולם הזה - גליון 1360 - 1 באוקטובר 1963 - עמוד 4 | תצפית במדינה כ 5הזכויות עטו רו ת • אחד התנאים של אחדורדהעבודה לכינון רשימה טשו־תפת? 0$מפא״י: ההסכם חייב להיות לעשר שנים ולכלול את כהונת הכנסת השישית והשביעית.
העולם הזה - גליון 1360 - 1 באוקטובר 1963 - עמוד 5 | *8869*5 המנוח ף• יסמא ר ק —1רישמית.״ זה נכון בגרמניה. זה נכון שבעתיים בישראל. הנה נודע ברבים כי משרד־החוץ מפעיל להץ אדיר על התיאטרון הלאומי הבימה, התלוי בתמיכה
העולם הזה - גליון 1360 - 1 באוקטובר 1963 - עמוד 6 | (המשך מעמוד )5 לידי הס״ס. הג׳נדרמריה הקאתולית של הונגריה ביצעה את ההוראות של אדולף אייכמן, שלא היה לו כוח־אדם משלו. הקאתולים האלה התוודו בפני כמריהם. הם הקשיבו
העולם הזה - גליון 1360 - 1 באוקטובר 1963 - עמוד 7 | תמצית המשה שמשוו־החוץ מבקש למנוע הצגתו ממלא המקום שם מחזהו של רולן 5הוכהוט -״ממלא המקום״ -הוא התואר הרישמי של האפיפיור, שהוא ממלא המקום של ישו הנוצרי עלי אדמות
העולם הזה - גליון 1360 - 1 באוקטובר 1963 - עמוד 8 | המינעל בלע מאות מיליונים וכמעס חיוחו אהרון וינו מראה לבו״גוויון בגאווה את ניקבת מוביל הירדן -מיקסם־השווא בו נקב! ה 11 המדינה לרא נר חשבון ף* תחילה שררה דממה
העולם הזה - גליון 1360 - 1 באוקטובר 1963 - עמוד 9 | *לחמה. התוצאה: מוביל שיעביר את מי־המוות רוחבי הארץ כללי באזור. כמו כן להפחדת הסורים. — 18.10.53 פרשת קיבייה עוברת למועצת הבסחון. — 2 0 .1 0 .5 3לאו״ם חוזרת
העולם הזה - גליון 1360 - 1 באוקטובר 1963 - עמוד 10 | נדור מישמו צבאי שם קץ רח״ המוען ״נרצחת!״ הוא אינו חשוב באופן מיוחד: מדוע נסע אייבור לוין ( )23 באותה דרך־עפר ליד המחנה הצבאי? אורות בלירה הגסיסה האיטית של
העולם הזה - גליון 1360 - 1 באוקטובר 1963 - עמוד 11 | ואמו זעקה ריו סברו: הקברות. היא ישבה ימיס ולילות ליד מיטת בנה הגוסס, לא נמשה אותו עד הרגע האחרון:. מדוע לא שעה אייבור לקריאות וליריות־האזהרה? ידידיו במכון
העולם הזה - גליון 1360 - 1 באוקטובר 1963 - עמוד 12 | .1יוג׳י מ בו(י פ אן) ***מה של ישראל הולך לפניה כארץ שוחרת הסרט הטוב. אף השבועון האמריקאי המהימן, סיים — בסקירה על הקולנוע בעולם שפירסם לפני שבועיים — כלל את
העולם הזה - גליון 1360 - 1 באוקטובר 1963 - עמוד 13 | .4גירושין נוסח איטליה (איטליה) .3דויד וליזה (ארצות־הברית) גילה הצופה הישראלי את ברגמן, הוא היו אותו לאלילו. תוך זמן קצר החלו להלעיטו בברגמאניה כמעט מדי חודש.
העולם הזה - גליון 1360 - 1 באוקטובר 1963 - עמוד 14 | 9 0״! רצחת !״ /כ 7ן צ לז (המשך מעמוד )11 קו חוש בענייני סירסום ויחסי־ציבור. ייתכן שהוא עוד יוכיח זאת בעתיד — אך במיקרו, זה ניצח אותו קו ישן, שסימני־הדרך
העולם הזה - גליון 1360 - 1 באוקטובר 1963 - עמוד 15 | .רמשטות שדאד יש מזר -היא רא מצאה את רו נו־פלד סוטנת, גידפה הממירה אוד הדש ווי הפרוטו! * * ש טר ת ישראל סיימה השבוע את אהד המיבצעים ! 3המפוארים ועטורי ההצלחה
העולם הזה - גליון 1360 - 1 באוקטובר 1963 - עמוד 16 | ספרים מקור ה מגור שי ם מגן־העדן חפש תי ל שוא אין טו ב זהב דר. א.רובין ס.,^$ס5.ק .ביאוזזוס־מטיקאי מומחה לבעיות שיער קוס מטיו ת ולבעיות 1״ א ל 1י ט ׳¥1י; 80¥ ^1
העולם הזה - גליון 1360 - 1 באוקטובר 1963 - עמוד 17 | סוף סוף הצליחה עליזה -והצטרפה לשאר גופי־השמ״ס המגרה ה־בו יריבתה בסרט היא מלכת היופי ג׳אמייקה, מרטין ביסוויק, אשר יחד עליזה מבצעת קרב, שלדברי הפרסומת המלווה
העולם הזה - גליון 1360 - 1 באוקטובר 1963 - עמוד 18 | אנשי מ די דתהחש פניו ת יושב־ראש הכנסת, ק די ש ל ״ ,ניצב בפני בעיה חמורה. היא אושפז אחרי ניתוח בביתיר,חולים הדסה בירושלים ומצבו הבריאותי לא איפשר לו לצום. אורם
העולם הזה - גליון 1360 - 1 באוקטובר 1963 - עמוד 19 | אנשים הדשא. לפני החתן והכלה צעדו שש שושבינות בשמלות אחידות ואחריהן נער שנשא על כר קטיפה את שתי הטבעות. ל היו תסר סו ר ב אי ל ת לוד המהומה בנמל־התעופה בליל בואו
העולם הזה - גליון 1360 - 1 באוקטובר 1963 - עמוד 20 | סרטי ה שנה (המשך מעמוד ) 13 ארור,תו הקולנועית באלילי הקולנוע־החדש, אולם לא להפוך אותם למרכז סעודתו. לנס! החג מחלק בנק?א;מי ״צימוקים״ לצבור החוסכים לפי ממרת
העולם הזה - גליון 1360 - 1 באוקטובר 1963 - עמוד 21 | חוו המחנות הגיע- שפעפוסיסיוודעל המלכה וסגניוו׳יה קבלות־הפנים וההופעות חלף, ועתה הגיעה השעה לדאוג גם למלתחתה של המלכה. מבחינה אחת היתד, ויוי בת מזל. אמה וסבתה
העולם הזה - גליון 1360 - 1 באוקטובר 1963 - עמוד 22 | באמה הצרפתית ( 10.500 גוון ־ מזוג אויר) ״צזרה״ חופ שה נעימה של שבועיים -חויה בלתי נ שכ ח ת -סיו רי ם מאורגנים: * פיראוס * אתונה * אקרופוליס * פו ר סו פינו * ת
העולם הזה - גליון 1360 - 1 באוקטובר 1963 - עמוד 23 | תררז ך העולם הזד, ממליץ מה לראות, מה לשמוע, היכן לבקר השבוע: • וויצל! (התיאטרון הקאמרי) מחזהו של הגאון הצעיר גיאורג ביכנר, שנפטר בהיותו בן 23 לפני 125 שנה,
העולם הזה - גליון 1360 - 1 באוקטובר 1963 - עמוד 24 | עוד מוצר ישראלי לתעשיית המין
חזרה לתחילת העמוד