גליון 1361

העולם הזה - גליון 1361 - 8 באוקטובר 1963 - עמוד 1 | מספר 1361 שנד! 27 כ׳ תשרי תשכ״ד8.10.1963 , המחיר 75אגודות בשדה־בוקר ביום הולדתו
העולם הזה - גליון 1361 - 8 באוקטובר 1963 - עמוד 2 | ׳לר־גד 1חד־ר־סג ה ח גי בו 1^ 10 ורם ן ן 1אלה יתח שדה של •קריסטל !7קם: קריסטל לוקס. היחידה עם אגיטטור, המכנס בשטה דו ביוונית. קריסטל לוקס, היחידה עם מערבת סינון
העולם הזה - גליון 1361 - 8 באוקטובר 1963 - עמוד 3 | שמחהמ חוד ש ת יום ביומו 101011 בתע רו ב ת כותגה החולצה המהודרת עלת אורך חיים מפליא *דיאולך־ השםוהסמל מור שים לשימוש רקלאחרבדיקת אי כותקפדנית ן 1זגוזז < 1€גז *0
העולם הזה - גליון 1361 - 8 באוקטובר 1963 - עמוד 4 | תצפית כל הזכויות שטורות • שמו של יורש הממונה על שרותי־הכטחון יפורסם מכתבים כימים הקרובים. שינוי זה, התואם את הנוהג ברוב הנזדינות הדמו״ קרסיות, ושנדרש מזה שנים
העולם הזה - גליון 1361 - 8 באוקטובר 1963 - עמוד 5 | ה, היא שודד, זהב, גולדה שלנו. איזו אשה! איזו מדינאית! איזו נואמת! איך היא דפקה ארג בולם! המדינאים ד,משופשפים ביותר של העולם ישבו מולה, כאשר קמה השבוע לנאום
העולם הזה - גליון 1361 - 8 באוקטובר 1963 - עמוד 6 | במדינה העם קצין ונבר* 20 סיג. 81א ג . וו!וווווויווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו הודעה חשובה
העולם הזה - גליון 1361 - 8 באוקטובר 1963 - עמוד 7 | החונקים כל מחשבה חדשה, המלמדים את החייל שלא טוב לקבל אחריות מרצון, זש־החובה היא רק כלפי מעלה. ״...הלויאליות מתנתקת מן הכושר, היוזמה נפרדת מן המשמעת, והאחריות
העולם הזה - גליון 1361 - 8 באוקטובר 1963 - עמוד 8 | דוו הצינור הזה ך יה היה בארץ־ישראל, לפני שנים | 1רבות, נהר ושמו ירקון. זרם הנהר דרך השרון, הישקה פרדסים ושדות, וכל האיכרים שמחו ונהנו למראה יבולם הפורה. עד
העולם הזה - גליון 1361 - 8 באוקטובר 1963 - עמוד 9 | וחו כ־ 220 מיליון ממ ק מים 1 -־ 80 מיו יון לירות ישראליות דות־מומחים ודרך הבדיקה של מוחות אלקטרוניים. רק אחרי כל זה היו מתחילים בביצוע ובהצמחת השיכבה של
העולם הזה - גליון 1361 - 8 באוקטובר 1963 - עמוד 10 | במדינה (המשך מעמוד ל) על־ידי בעלה לשעבר — ממנו התגרשה לפני כמה שנים — בו הוא נותן את הסכמתו שבנם יתנצר. הבישוף קיבל את הילד, לאחר ששוכנע שהאם, בת לאב נוצרי ואם
העולם הזה - גליון 1361 - 8 באוקטובר 1963 - עמוד 11 | לעץ וקורא ספר, ואבא שלי דיה עובד...״ הוא לא ידע, בעצם, שהיום יש יום״ הולדת לבן־גוריון. גם בן־גוריון לא ידע, כנראה, שיהיה עסק כה גדול ביום זה, כאשר הזמינו
העולם הזה - גליון 1361 - 8 באוקטובר 1963 - עמוד 12 | עורו הירחון ציירה ג״בל שופעת החזה החלה את ה־קאריירה שלה ככפילתה של סופיה לורן. לה לשחק תפקידי אופי, לא היססה אך היא להצטלם בעירום, בסצינה מתוך בוקצ׳יו .70 ך ל
העולם הזה - גליון 1361 - 8 באוקטובר 1963 - עמוד 13 | גריקאי פליי־ם׳ מציג : דאגי סאנאל הפאריסאית בת ה־ ,21 שעלתה לאחרונה לשורה הראשונה של כוכבות הקולנוע הצרפתיות (נראתה בארץ בסרסיס שבעת החטאים והפאריסאיות) נראית
העולם הזה - גליון 1361 - 8 באוקטובר 1963 - עמוד 14 | במדינה (המשך מעמוד ז) 1 בין השאר ידעו על שרשרת מקרי־ביש שהתלוו למקרה. מסתבר כי ברגע שהבחינו חיילי המארב בי המכונית נעצרה, לא יצאו לברר מה אירע לנהג, שהמשיך
העולם הזה - גליון 1361 - 8 באוקטובר 1963 - עמוד 15 | מנים אותם, מציגים אותם במקומות מפוקפקים -גורל להקת מחול ישראלית בפירוש כי עלומים עוסקת בהופעות מחולות בארץ ובחו״ל. תמורת התחייבות לשמור אמונים ללהקה, הובטח לכל
העולם הזה - גליון 1361 - 8 באוקטובר 1963 - עמוד 16 | במדינה משפט ה ש רי ףוהעסקן מה קורה כאשר מרכז מפא״י אינו מרוצה מנציג המפלגה, המכהן בתפקיד ציבורי? אם האיש חסר־אופי, או אם רובצים על מצפונו כמה מעשים מפוקפקים,
העולם הזה - גליון 1361 - 8 באוקטובר 1963 - עמוד 17 | הבוס לוקח את מזכירתו, תנשו, את אהובתו, הצעיד חסויחויוה את חברתו מגיע למסקנה מאלפת. אחוז הזוגות המתנים אהבים במכוניות׳ עלה בשנים האחרונות לאין־שיעור על מה שהיה
העולם הזה - גליון 1361 - 8 באוקטובר 1963 - עמוד 18 | אנשים הפקיד אינו • כול האיש הראשון שמיהר אל אסיר פראג לשעבר, מרדכי אורן, שזכה השבוע לטיהור רשמי מטעם ממשלת צ׳כוסלובקיה׳ היה אסיר פוליטי לשעבר אחר של מפ״ם. היה
העולם הזה - גליון 1361 - 8 באוקטובר 1963 - עמוד 19 | ה ג ״ עוה שד רק לפני חודשים מספר נידמה היה שה־אקזוטיקה של המזרח פולשת סוף־סוף לישראל. ביפו נפתח מועדון גיישות אמיתי, שבעליו הבטיחו שגיישות יפאניות של ממש ישרתו
העולם הזה - גליון 1361 - 8 באוקטובר 1963 - עמוד 20 | קולנוע סרטים כדעתהבט לן בלגוחת הלוחם צרפת) הוא סיפור אהבה מוזר, אך עז ביטוי, המצליח לתאר בצורה מזעזעת וללא כל התימרות פסיכולוגית׳ את המאבק הנצחי בין שני המינים
העולם הזה - גליון 1361 - 8 באוקטובר 1963 - עמוד 21 | הצולחים מזנקים מחון ת האון מהר, מהר — פ! תאחר! הכינרת יורדת לנגב, חבר! ספורט כדורסל וקרה עלהקרף שלושה ימים שררה מתיחות עצבנית בכל רחבי ישראל. רבבות אנשים,
העולם הזה - גליון 1361 - 8 באוקטובר 1963 - עמוד 22 | ספרים תדריך תרגום העולם הזה ממליץ סח לראות, מה לשמוע, היכן לבקר השבוע: א לי ליםבתחתוני זמיקז ־ נ / החודש נפת חי ם קו ר סי ם חד שים למועדים מרץ — יולי 1964
העולם הזה - גליון 1361 - 8 באוקטובר 1963 - עמוד 23 | הצגה משפע הכוכבים, קרבות ההמונים וההיסטוריה. בדד בחורן? (נוירוו, חיפה) ז׳אן גאבין מפר את נדר ההתנזרות מיין שלו בסרט אנושי ונוגע ללב. משחק מצויין. ז׳אן פול
העולם הזה - גליון 1361 - 8 באוקטובר 1963 - עמוד 24 |
חזרה לתחילת העמוד