גליון 1363

העולם הזה - גליון 1363 - 23 באוקטובר 1963 - עמוד 1 | בראיון תיוחד עם נתב ״השלם הזה״ תגרה אנוהם ו״ן את התוכניות
העולם הזה - גליון 1363 - 23 באוקטובר 1963 - עמוד 2 | ם נובר אסוצי מאבל צי לו ם: ק ר! קדרו! המשחה לב1 הנעורים ולצו! דים ברוח מ רע שיפד> - 1נעמ1 מנסיף מרץ נבח, מריץ את ה חברה״ לנצחו! במשחק
העולם הזה - גליון 1363 - 23 באוקטובר 1963 - עמוד 3 | ״אתה הופך לחבר מערכת העולם הזה רק ברגע שאתה נאסר בפעם הראשונה,״ נוהגים לומר אצלנו. החל בעורך הראשי וכלה באחרון הכתבים, אין איש במערכת שלא נאסר לפחות פעם אחת
העולם הזה - גליון 1363 - 23 באוקטובר 1963 - עמוד 4 | תצפית מכתבים כל הזכויות שמורות • לוי אשכול יפתח כמערכת הספרה פדי להצדיק את השינויים הפעוטים שהוא מציע להנהיג במימשל הצבאי. הוא יטען, נ י אינו יכול לבטל את המימ
העולם הזה - גליון 1363 - 23 באוקטובר 1963 - עמוד 5 | דיוקנו שד ״חסיד אומות העוד״ א דוו א ר ך • ה אמר דויד בן־גוריון, במאמר־הספד בדבר :״קונראד אדנואר ייזכר בהיסטורי ה ^ הג רמנית והאירופאית באחד המדינאים הגדולים של
העולם הזה - גליון 1363 - 23 באוקטובר 1963 - עמוד 6 | ייי (המשך מ ע מוד )5 בגר מניה. יש להרחיק מע מדו תי ה ם את הנאצים והמיליטריסטים הפעילים, אותם האחראים לפרוץ ה מלחמ ה ולהארכתה, לרבות מנ היגי־נלכל ה מסויימים.
העולם הזה - גליון 1363 - 23 באוקטובר 1963 - עמוד 7 | במדינה העם א דון, מורה 1ר ב .ליהודי אין מולדת !״ טענו שונאי־היהו־דים בכל הדורות. הוגי־הדעות שביניהם אף ניסו לבסס טענה זו. היהודי, כך אמרו׳ יכול למלא אוי מצוות
העולם הזה - גליון 1363 - 23 באוקטובר 1963 - עמוד 8 | במדינה המאנה הסמוי מאהוד׳ הנאומים בועידה מ שפט ר או דוו ק א הגיונ ״ ם השופט המחוזי יצחק קיסטר קרא את החלטתו בקול נרגז. ניתן היה להבחין כי בקשת עורך־הדין —
העולם הזה - גליון 1363 - 23 באוקטובר 1963 - עמוד 9 | מנאי״ ועו התנועות שמאחורי הקלעים כהזדהות עם דרישה מעשית. מטה־הקסמים שד פרס ך* כאי הגוש נשמו לרווחה. עם העלמו ^ של לבון חוסלה סכנה גדולה של התלקחות. אבל נשארו
העולם הזה - גליון 1363 - 23 באוקטובר 1963 - עמוד 10 | א דנו אר ב 77 £א * 7670 77*3 1י* 7 (וזמשן מעמוד )5 אד עם הקאנצלר הגרמני, עמדתי על גדולתו המוסרית והמדינית.״ אכן, מר בן־גוריון מחונן בכשרון נדיר: לעמוד על
העולם הזה - גליון 1363 - 23 באוקטובר 1963 - עמוד 11 | ראיון מיוחד עם אברהם ריין, מנהיג צעירי אגודת ישראל >**לנז קטן, צעירי אגוד ת ישראל, על \1/בית ישן ורעוע ברחוב אחד־העם, תל- אביב. שני בחורים רזים׳ חיוורים, לבושי
העולם הזה - גליון 1363 - 23 באוקטובר 1963 - עמוד 12 | קוב־ומים עלול להתלקח בכל וג ע ביו המומחים הצופר גופו מרקידה עשרות שרירים מוצקים. לרוחב פניו שתי צלקות, זכר לקרבות בין אנשי־מקצוע. הוא הגיע לבאר־שבע לפני כמה
העולם הזה - גליון 1363 - 23 באוקטובר 1963 - עמוד 13 | העובדים ב \ 1ב ונץ הצפ=]1אפריקאי ם השולטים בעיר באר שבע- הוא מברר את הדבר עד היום הזה. שבע חמורות ביותר. העיקרית שביניהן: ״המשטרה פוחדת להתערב. כמעט בכל ההאיש
העולם הזה - גליון 1363 - 23 באוקטובר 1963 - עמוד 14 | ב*מ זזספד ל\ 7בנ 1לוגיזז ה נ 1בללההנ! 71יטב 1י* 1 במדינה החלה ההרשמה למחזור ב׳ בלימודי יום במיקצועות: ס ר טו ט בניין ואד רי כ לי רי הו ט ו עי צו ב פני פרטים
העולם הזה - גליון 1363 - 23 באוקטובר 1963 - עמוד 15 | פרסום ההחלטה של משרד האוצר להטיל מס־רווחי־הון על רווחים הבאים מעסקות ספקולאציה בורסאיות. ביום בו פורסמה הידיעה — נתקעה יתד בגלגלי המשחק הגדול. אינדקס הבורסה
העולם הזה - גליון 1363 - 23 באוקטובר 1963 - עמוד 16 | למד מקצוע נדרש בלימוד בוקר או ערב שרג\וג\ * בניו * מ מנו ת * ארכיטקטורה פנימית דדיו אלקטרוניקה טלויזיה במדינה אמנות ע תונז ת תי א ט רון ו ת רו תהש בו ע האד •
העולם הזה - גליון 1363 - 23 באוקטובר 1963 - עמוד 17 | פיתה בתוך אוטובוס לא ״הי שאר ב חו ץ״ ,כי אם ״רד מ ה או טו״ — במשחק מצויין של נחום מכמן — לחוויה שבמקום לעורר דכאון ויאוש — היא נוטעת שמחת חיים. מל א כי חברה
העולם הזה - גליון 1363 - 23 באוקטובר 1963 - עמוד 18 | אנשים בו ר מ כו רבל חפש תי ^ל שוא אין טו ב זהב תיאטרון בימת הש ניים הכסאות מאת יוגין יונפקו בבצוע יוסף לוי חינהרוזוכסקה במוי מנחם גולן אולם בית הרופא 8. 30בערב
העולם הזה - גליון 1363 - 23 באוקטובר 1963 - עמוד 19 | *1( 10וןא ( ה קצת מאוחר, אומנם, אבל מוטב מאוחר מאשר בכלל לא. הצעירים הזועמים קיבלו ייצוג גם בישראל. נושא גחלת־הזעם הוא המחזאי הצעיר יוסף מונדי 26 בעל עיניים
העולם הזה - גליון 1363 - 23 באוקטובר 1963 - עמוד 20 | מתנת יום־ההולדת החמישי של יורם היתד, העברה למוסד אחר, לא הרחק מן הראשון. גם משם נהג להסתלק מדי פעם אל אמו, אשר החזירה אותו מיד( .״לא היה איכפת לי העוני ששרר
העולם הזה - גליון 1363 - 23 באוקטובר 1963 - עמוד 21 | קולנוע ספרים שי ר ה סגו ל, ק טן ו א כז ר• הקומקום הסגול (שירים, מאת עפרה שונית, הוצאת עכ שיו 40 ,עמודים) — הוא ״קומקום קטן /סגול ואכזרי כל־כך חכם /שחם לו
העולם הזה - גליון 1363 - 23 באוקטובר 1963 - עמוד 22 | תדריך העולם הזד, ממליץ מה לראות, מה לשמוע. הינן לבקר השבוע: לא טעינו .־ 65 7דקרון* ועוד ־ 35 7כותנה נותנים ־1 0 0 7 וכתונת אחת. חולצת אופנה מהודרת , נוחה
העולם הזה - גליון 1363 - 23 באוקטובר 1963 - עמוד 23 | באלאבאמד״ סרט מרשים ונוגע ללב, לפי ספרה האוטוביוגראפי של הארפר לי. גרגורי יום בפקינג (צפון, תל־אביב) מערבון קולוסאלי על רקע מרד הבוקסרים בסין בראשית המאה, בו
העולם הזה - גליון 1363 - 23 באוקטובר 1963 - עמוד 24 | ה׳ חשץ תשכ״ד23.10.1963 , המחיר 75אגורות ד נשפך בב אר־ שב ע ישראלי ומופח׳ צרפת״ רכקה ממן, ידידת אחד המומחים
חזרה לתחילת העמוד