גליון 1365

העולם הזה - גליון 1365 - 6 בנובמבר 1963 - עמוד 1 | נתיב היסורי שדחבר -כנ
העולם הזה - גליון 1365 - 6 בנובמבר 1963 - עמוד 2 | מדי כמה ויכוחים ושיחות מתנהלות, שבוע, על השבועון המסויים? איש אינו יודע. מספרם מגיע לאלפים רבים. כי זוהי תכונתו של שבועון זה: הוא מעורר ויכוח, התלהבות ושינאה.
העולם הזה - גליון 1365 - 6 בנובמבר 1963 - עמוד 3 | ה אול פנ א מיסודה של ה בו כללה הג! 1לינו 3ניו1 נפתחים הקורסים הבאים: אומני גרפיקה שימו שית מחזור בשל קורס הערב התלת־שנתי תמונתו של יוסף) אשכנזי: הפר בים
העולם הזה - גליון 1365 - 6 בנובמבר 1963 - עמוד 4 | תצפית במדינה כ? הזכויות ׳עטורות • ייתבן בי בעתיד הקרוב ישתו תושבי חק-אביב וחיפה את מי הבינרת במלוא מלידוותם. עתה, משנתברר כישלונן הי קי ״ ל תוכניות המוביל
העולם הזה - גליון 1365 - 6 בנובמבר 1963 - עמוד 5 | כך, בזה אחר זד״ גוללו השבוע נציגי 80 אלף הכורדים בישראל את חוויותיהם האישיות, בבואם להסביר לעתונאי ירושלים מדוע החליטו ליזום את הקמתו של הוועד הישראלי למען
העולם הזה - גליון 1365 - 6 בנובמבר 1963 - עמוד 6 | במדינה (המשך מעמוד )5 ועדות, כי ירים את קולו נגד טבח אומר, עתיקה ואמיצה זאת, וקורא להקים: ועד ישראלי למען כורדיסתאן. חוג יוצאי נורדיסתאן לא יוכל לבדו להרים
העולם הזה - גליון 1365 - 6 בנובמבר 1963 - עמוד 7 | תוח של המדינה, היה בבחינת משחק פוקר. ובתוך קופת מישחק הפוקר הזה אין מונחים רק כ־ 600 מיליון ל״י (שהם כ־ 1200ל״י מכיסו של כל בעל־משפחה במדינה, סכום המגיע כמעט
העולם הזה - גליון 1365 - 6 בנובמבר 1963 - עמוד 8 | ראיון מיוחד של העו&ס הוה עם מנה שבת. האם זו מלחמה קטנה על ממרה קטנה ומוגדרת, או חלק מהתקפה כללית של הדת? ״זוהי מלחמה של הציבור החרדי הגר בשכונה הזאת. הוא ראה
העולם הזה - גליון 1365 - 6 בנובמבר 1963 - עמוד 9 | נטוו׳ קותא, ו ,עמום ברו׳ ,ער מהומות השבת במאה שערים במדינה ת עו פ ה הצגתח צו ת ״רק בזה.״ — ובאיסור החזיר? ״לא כל־כך. יש אזורים מיוחדים, שם המובילה אותו למאסר.
העולם הזה - גליון 1365 - 6 בנובמבר 1963 - עמוד 10 | הזמנית. הוא הזר להשקפתו הקודמת. פגישזז ברחוב עבאס ווסטום בסטוני .זה מעציב, אבל זה לא מפתיע׳״ הפליט השבוע אחד ממכריו של רוסטום בסטוני. כי תולדותיו של הגבר
העולם הזה - גליון 1365 - 6 בנובמבר 1963 - עמוד 11 | פולניה, מוסלמית ואשת ערבי!״ הביאו אותי לבית בסטוני, כרחוב עבאס בחיפה. כזה?מכירה ל מ ]ן האמת עשה עלי רביח ברחוב /עב !ס — רושם גרוע ביותר. רושם רע במיוחד עשתה
העולם הזה - גליון 1365 - 6 בנובמבר 1963 - עמוד 12 | ״להיות אופנאית זה לשאת את מגדל אייפל על הכתפייס״ הצעירים שרצו לראות את קליף ריצ׳ארד? המתגדביס התוקכניס יליאן, ז׳קלין, מישל, ניקול, קת/רין ולורה, שש הפאריסאיות,
העולם הזה - גליון 1365 - 6 בנובמבר 1963 - עמוד 13 | מסבות מדאם קאווון, אדירת האופנה .ז־יה שוויצריים, ומרכיבה מכל אלה את התפירה הגבוהה המיוחדת לבית שלה. אפילו בישראל יש לה מה ללמוד. הנה, למשל, היא הביאה את
העולם הזה - גליון 1365 - 6 בנובמבר 1963 - עמוד 14 | — — 1הנידון (המשך מעמוד )7 בוזעדות אחרות. אינני כעד מקצוע״. • הנ״ל. על המליחות; ,יש גורמים כלתי׳צפויים מר א ש ...הבצורת ש־אי־אפשר לחזותה • יצחק וילנצ׳וק, לשעבר
העולם הזה - גליון 1365 - 6 בנובמבר 1963 - עמוד 15 | ** צרו אותם ! הנה הם!״ פלחה ה^ / /זעקה את אולם בית־משפט השלום בתל־אביב. הזועקת, מזל סוויסה 20 הצביעה בהתרגשות בפני השוטרים שבמקום על שני צעירים שישבו באולם. לא
העולם הזה - גליון 1365 - 6 בנובמבר 1963 - עמוד 16 | 8 6״ שי ר כו רעזאזלז 8 ₪ (המשך מעמוד )9 אחריות ל שנה ללא הגבלת קילו מ טרים! ״כן, אבל הערבים לא יפתחו בריכת־שחיה מעורבת לנשים וגברים בכלל, המאמין בדת כלשהי, אין
העולם הזה - גליון 1365 - 6 בנובמבר 1963 - עמוד 17 | **ץ לושה ימים פירפר בדריק מאוטנר ( )38 בין החיים והמוות. גופו היה ספוג רעלים. מאז בלע כמות גדולה של כדורי־שינה, לא חזרה אליו הכרתו. העתונים כתבו כי בדריק נקט
העולם הזה - גליון 1365 - 6 בנובמבר 1963 - עמוד 18 | 01״ל מי לפנות ׳ גראפיקאים (המשך מעמוד )11 עברנו לדירה זו. אז החל הכסף זורם מכל הצדדים. ממש הפכנו עשירים. באחד הימים מצאתי מכתב שלה ולא יכולתי לשלוט בעצבי. רצתי
העולם הזה - גליון 1365 - 6 בנובמבר 1963 - עמוד 19 | קולנוע סרטים ר קו־ אםדמוורב £נשים סו כ ריו תלש רי ם ידיעה שהגיעה מבון, סיפקה השבוע חומר לעריכת מחקר השוואתי בין חילופי־הממש־לות בישראל ובמערב־גרמניה. הידיעה:
העולם הזה - גליון 1365 - 6 בנובמבר 1963 - עמוד 20 | ספרים תרגום מצבה חי הלענק לצד הנרדפים (ביוגרפיה מאת ארווינג סטון, עברית עדה ואריה בן־נחום, הוצאת מ. מזרחי 340 ,עמודים) — ניצב קלראנס דגמי 64׳ כתצוגת מכוניות
העולם הזה - גליון 1365 - 6 בנובמבר 1963 - עמוד 21 | גורלות נפג שים בשמיים בטירתו של עובד כן־עמי, ראש עיר־ת נתניה, מהדהדים נבר צלילי מארש החתונה, ובאלן ורדים כפולים. הראשונה בתור היא הבת הבכירה, ניצה, אס לשלוש
העולם הזה - גליון 1365 - 6 בנובמבר 1963 - עמוד 22 | במדינה (המשך מעמוד )14 לם מי יכול להרשות לעצמו מותרות כאלה? שנתיים התקיימו אסתר עטר ושבעת ילדיה על 75 הלירות של לשכת־הסעד. לבסוף הצליח משרד־הסעד לאלץ את
העולם הזה - גליון 1365 - 6 בנובמבר 1963 - עמוד 23 | אם אתה גבר תדרז ך העולם הזה ממליץ מה לראות, מה לשנזוע. היכן לבקר השבוע: סוף ה מי רו ץ (הבימה) סופר בן 80 נפגש עם עצמו בשלושה שלבי חיים קודמים, עורך את מאזן
העולם הזה - גליון 1365 - 6 בנובמבר 1963 - עמוד 24 | שנ ה מספר 1365 י״ט חשוד תשב״ד6.11.1963 . המחיר 75אגורות בני טו בי עוסקים בבשע ה ב1ד ביו תר במדינה נאשמים גורלי וגרשוני בצאתם
חזרה לתחילת העמוד