גליון 1366

העולם הזה - גליון 1366 - 13 בנובמבר 1963 - עמוד 1 | מספר 1366 שנה כ״וחשון תשכ״ד13.11.1963, המחיר 75אגורות שטעון פרס שוקל התפט רו
העולם הזה - גליון 1366 - 13 בנובמבר 1963 - עמוד 2 | אלפי צעירים בכל חלקי העולם מתמלאים רגשי נחיתות ובושה, שעה ש״הנקודות השחורות״ פוגמות בעור פניהם דווקא בתקופת חדוות הצמיחה שלהם תכשירי ״ביו קליר״ הבדוקים של הלנה
העולם הזה - גליון 1366 - 13 בנובמבר 1963 - עמוד 3 | 55א עיר־בירה5 ,לא תודעה היסטורית 55 ,א הברה עצמית? רולף קלימה, בוכהולץ, גרמניה הקורא קלימה, צעיר גרמני שהשתתף בוויכוחים עם עורך העולם הזה בגרמניה ובישראל, צודק
העולם הזה - גליון 1366 - 13 בנובמבר 1963 - עמוד 4 | תצפית מכחבים כל הזכויות יעסו • הרעיון החדש של ראשי תה״ל לפתרון בעיית המליחות של מי המוביל הארצי: לבנות מפעל חדש אשר יספק כמות גדולה של (המשן מעמוד )3 הדברים
העולם הזה - גליון 1366 - 13 בנובמבר 1963 - עמוד 5 | האס יש בארץ וגשסרה הראויה רשמה? עורך העולם הזה חשיב בשיירה ־ וחובו! א״״ לי ם או ה בי ם את המשטרה. הרוסים פוחדים מפניה. הצרפתים שונאים אותה. | ן הגרמנים נשמעים
העולם הזה - גליון 1366 - 13 בנובמבר 1963 - עמוד 6 | הכוח האנושי הביצועי פיקד על החטיבות הקרביות של צר,־ל. איש לא היה היה מוכן להוציא מפקד מעולה משורות הלוחמים בחזית, כדי להפקידו על שרות שניראה באותו רגע כבעל
העולם הזה - גליון 1366 - 13 בנובמבר 1963 - עמוד 7 | במדינה העם מ חו להאב סו ר די אל: הנהלת האוניברסיטה העברית, ירושלים. מאת: המחלקה לתפקידים מיוחדים. הנידון: עברו של הסטודנט הגרמני גינתר שולץ. חקירה מדוקדקת
העולם הזה - גליון 1366 - 13 בנובמבר 1963 - עמוד 8 | במדינה מענו! כדאוהדו טו ב ״חבר יקר,״ נאמר בהזמנה המשוכפלת, שנשלחה לעובד חברת עמידר ,״הנך מוזמן לבנם חברים ואוהדים, שיתקיים ביום שני 14.10.63 במועדון יחדיו,
העולם הזה - גליון 1366 - 13 בנובמבר 1963 - עמוד 9 | התפוצצות גדולה מאחורי הקלעים של משוזו הבסחון ך מנהל הכללי של משרד־הבטחון, 1ן אשר (״ארתור״) בן־נתן, נכנם לחדרו של השר, הניח על שולחנו של לוי אשכול את המיסמן־
העולם הזה - גליון 1366 - 13 בנובמבר 1963 - עמוד 10 | נ 1כ ! 1 במדינה ישראלי (המשך מעמוד )8 החודש נפתחים קורסים חדשים של אהרן מלר, פרטיזן־לשעבר, שגדר בגופו בעד השריון המצרי מלחדור לקסע הדרומי של הקבוץ. בהעדר נשק
העולם הזה - גליון 1366 - 13 בנובמבר 1963 - עמוד 11 | סטודנטים ל הי פטרמ פי ט ר לקבל מרות של רוב — צריך לדעת כל יושב־ראש של מוסד דמוקרסי. ברון• גיס־ליץ, יושב־ראש התאחדות ד,סטי ונטיב, לא ידע זאת. בשבוע שעבר התכנס
העולם הזה - גליון 1366 - 13 בנובמבר 1963 - עמוד 12 | סידוה חושה: נשות מלבושיהן, ויוותיהן פה אל עולמן של הנשים האלגנטיות במדיני־., טגי ס ודתממלוייו אשת היבואן דיצה חבס בת ה־ ,21 לובשת בביתה תלבושת ספורט, כשהיא
העולם הזה - גליון 1366 - 13 בנובמבר 1963 - עמוד 13 | החברה בישראל־ודעותיהן עד סגנון :יל חפצי- זלת־נשף שחורה 26ל״י בקירוב. ( ,)37 ילידת צ׳כוסלובקיה, נבחרה לפני כשנתיים על־ידי עתון האופנה האמריקאי קוסמופוליט!
העולם הזה - גליון 1366 - 13 בנובמבר 1963 - עמוד 14 | במדינה שושט ב־ 20 גנובמגר נפתחים קורסים חדשים בניו מכונו ת ארכי ט ק טור ה (עצום פנים, שרטוט רהיטים) פרטים והרשמה! מ־ 8בבוקר עד 8בערב. תל־אביב דרך פ״מ , 44
העולם הזה - גליון 1366 - 13 בנובמבר 1963 - עמוד 15 | ראשון בוכה. שני זוכח הקיץ של הסבה הי 8ו 17 בובות היו לה לאוליב ליץ׳ ,המלצרית האוסטרלית. כל בובה סימלה קיץ נוסף של אשליות־אהבים ותקוות־חיים. נולה צ׳ילטץ, הבמאית
העולם הזה - גליון 1366 - 13 בנובמבר 1963 - עמוד 16 | למקום הפעולה, על גבעה חשופה ליד מסעדת ״הרקיע השביעי״ ,מגיעה פריצה עם לקוחה. ידידתה של פרוצה זו, הנראית במרכז התמונה, נשארה ^ מקום כדי לנסות לתפוס גברים אחרים
העולם הזה - גליון 1366 - 13 בנובמבר 1963 - עמוד 17 | כעבור כמה דקות בלבד העלתה גם הפרוצה השנייה לקוח בחכתה, והיא הולכת אתו לבין השיחים הקרובים, המקום אשר לשם נעלמה קודם לכן גם הידידה עם לקוחה־שלה. שני הזוגות
העולם הזה - גליון 1366 - 13 בנובמבר 1963 - עמוד 18 | ספורט כדורגל נ צ חון בטנקים נצחונה של נבחרת־הנוער הישראלית בכדורגל, על נבחרת־הנוער של תורכיה בתוצאה 2:0הטיל קרן של תקוה בעולם האפור של הכדורגל הישראלי. נבחרת
העולם הזה - גליון 1366 - 13 בנובמבר 1963 - עמוד 19 | .בית הספר לטבמלוביוז מי סזז־ ה 117ל הנז ב ל׳ לההפנליטבניד ! החלה ההר שמה ל קו ר סי הערב: אלים וסאה כשחור חוסר פיאות נכריות מעיד על חוסר אמצעים עתון, בין השאר,
העולם הזה - גליון 1366 - 13 בנובמבר 1963 - עמוד 20 | קולמע סרטים השודדמ סי צי לי ה פאלכטורה !:׳וליאנו ש מפון ביו ט רי ט ש מפון ח ל מוני ם עומפון לנולין שמפון רי ציניי ט ד יצנגר מדו מקצוענעים ומכנים! כ־
העולם הזה - גליון 1366 - 13 בנובמבר 1963 - עמוד 21 | ״אני שמח כי יכולנו לתרום את תרומתנו לכן,״ כתב ראש המערכת, לאחר ההצגה המיוחדת של אשתקד במארייב־באד, לקורא היקר. תמהתני אם הוא התכוון למיקרה הבא: שוחר הסרט הטוב
העולם הזה - גליון 1366 - 13 בנובמבר 1963 - עמוד 22 | במדינה (המשך מטנזוד ) 14 באזלם המכבי סטייקים וחרבות בוערות נצלים לעיניך על גריל הפחמים האכזוטי * ריקודים מדי ערב לצלילי תומורתו הריטנדת של פיסי * המשקה הראשון
העולם הזה - גליון 1366 - 13 בנובמבר 1963 - עמוד 23 | תדריך העולם הזה ממליץ מה לראות, מח לשמוע, היכן לבקר השבוע, לפי סדר העדיפו— חובה לראות ; יות הבא : — אפשר לראות. — רצוי לראות; סוף המירוץ (הבימה) סופר בן 80
העולם הזה - גליון 1366 - 13 בנובמבר 1963 - עמוד 24 |
חזרה לתחילת העמוד