גליון 1367

העולם הזה - גליון 1367 - 20 בנובמבר 1963 - עמוד 1 | מש פ ר 1367 ד׳ פסלו תשכ״ד20.11.1963 , המחיר 75 אגורות בן־גודיון מכדי! ע ד ניסו אטומי- מניח ניצצה תחת כס או שד א
העולם הזה - גליון 1367 - 20 בנובמבר 1963 - עמוד 2 | --שעות אחדות אחרי הופעת הגליון האחרון, צילצל הטלפון אצל אחד מחברי המערכת. על הקו היה אחד האישים החשובים ביותר במדינה, והוא שאל :״האם זה נכון?״ סדנתו היתד,
העולם הזה - גליון 1367 - 20 בנובמבר 1963 - עמוד 3 | מרחום, בן ארבעה החדשים. בתחילת אותו שבוע לא היה גבריאל הקטן חולה כה אנוש. רופא קופת־החולים־ הלאומית, אליה משתייך אביו של התינוק, מדד את חומו של הפעוט, קבע כי
העולם הזה - גליון 1367 - 20 בנובמבר 1963 - עמוד 4 | במדינה כיל הזכויות שמורות • יתחדש הלחץ האמריקאי ב״עניין העדין״, אס כי תוך הת ח שבות במעמדו הרגיש של לוי אשכול. • המהפכה העיראקית האחרונה תביא לגל זעזועים,
העולם הזה - גליון 1367 - 20 בנובמבר 1963 - עמוד 5 | שונא ישראל או ציוני? אידיאדיסס או 10 נן? שסה או דובר אמת? דמות היסטורית או אגדה? איש ערב ^ א! ר. תכפפ. אנחה של צפייה. על הבד מופיע הנוף המרהיב של ארץ־ישראל, |
העולם הזה - גליון 1367 - 20 בנובמבר 1963 - עמוד 6 | של עוג מלך הבשן, ממזרח לים־כינרת) .גם הסרט מקדיש דקות רבות לפרטי סיור־ריגול זה, ערב מיתקפתו המכרעת של הגנרל אלנבי לכיבוש הארץ. אולם הוא מעלים את העיקר: שבעת
העולם הזה - גליון 1367 - 20 בנובמבר 1963 - עמוד 7 | בישראל *,והשתדלה להמעיט את חשיבות הפרשה גם בעיני זרים. צעיר שישב לידי בעת ההקרנה, בוגר בית־ספר תיכוני, שאל אותי בתמיהה אינסופית. :מה? זה באמת קרה?!* נימוקיה של
העולם הזה - גליון 1367 - 20 בנובמבר 1963 - עמוד 8 | במדינה ...ו תגי די כי ו8וו 181* 3 . סטודנטים צ די קבסדום 7ך 1 3 0 לכל הצרכנים והסוחרים אשר התאזרו בסבלנות נוכח המחסור הזמני נ ח־מפון. עקב הדרישה העצומה
העולם הזה - גליון 1367 - 20 בנובמבר 1963 - עמוד 9 | למקום הראשון שהיה ריק. זה היה מסגד ישן׳ ליד כיכר־השעון. עד שבאנו זה היה בית־זונות. אבל למי היה איכפת? הייני צריכים בית, אז ניקינו את המקום והכנסנו פנימה את כל
העולם הזה - גליון 1367 - 20 בנובמבר 1963 - עמוד 10 | במדינה ואף נול פ׳ כן 1111ל א תנונו! דמי מנוי ל שנה בד א ר אויר הווו ב 0הוה לכל ארצות אירופ ה לרוב ארצות אפריק הוא סי ה• לארצות־הברית וקנד ה לארצות דרו ם־ א
העולם הזה - גליון 1367 - 20 בנובמבר 1963 - עמוד 11 | כדיוק מייצרים בכור האטומי ב־ דימונה? .כוח גרעיני לצרכי שלום,״ השיבו עד כה דובריה המוסמכים של ממשלת ישראל. וכנגד זה. :ישראל עשויה לערוך ניסויים באטומיקה צבאית
העולם הזה - גליון 1367 - 20 בנובמבר 1963 - עמוד 12 | מ־צעו־ הנ שי םהאד \ נטיו שלוש צג אורה בהרב בשמלת ערב בחדר האורחים שבדירתה. בתוקף תפקי־ך* 1 1 \ 7 1 1 1דה כמזכירת הבנק לייצוא, חייבת אורה לשמור על הופעה הדורה
העולם הזה - גליון 1367 - 20 בנובמבר 1963 - עמוד 13 | עות אדם לרחוב, היא לובשת שמלות מבד כותנה, האהובות עליה וד,מתאימות לאקלים הארץ. ״אינני אוהבת לשחק את הגברת האלגנטית בבוקר, כפי שנהוג לאחרונה בארץ.״ בשעות
העולם הזה - גליון 1367 - 20 בנובמבר 1963 - עמוד 14 | במדינה (המשך מעמוד )10 כולם הביסו בנציג הארגון הגדול ביותר׳ הסתדרות המהנדסים. זה אמר כי הפשרה נראית לו, אולם עליו להתייעץ תחילה ב־ועד־התיאום, שכן הוא רואה בו
העולם הזה - גליון 1367 - 20 בנובמבר 1963 - עמוד 15 | :יוחד בחומות חלוקת רכוש המדינה וצובר׳ רווחים פרטיים שנבנה באשדוד עד היום לא נבנה על־ידי החברה, ולא על שסח השייך לה. כי אם על־ידי משרד־השיכון, על אותם 30 של
העולם הזה - גליון 1367 - 20 בנובמבר 1963 - עמוד 16 | שרטוט !הצגת בכורו! במדינה אמה דרכי חיים חינוך לאזרחותהטובח ב־ 24 בנובמבר נפתחים קורסים חדשים בניו מכינות ארכילולזטורה (עצוב פנים, שרטוט רהיטים) פרטים והרשמה?
העולם הזה - גליון 1367 - 20 בנובמבר 1963 - עמוד 17 | נערת גובסבר כריסטין קילר הציירת במוסד המיסיון בסטודיו של אמה, העוסקת בציור ובייצור של אביזר׳ מתנת, שולחת גס נ׳וליה את ידה במב־חול, כשהיא מנסה לצייר בסיגנוני
העולם הזה - גליון 1367 - 20 בנובמבר 1963 - עמוד 18 | התצוגה הגזולה בה ך ן * ןןןןך * סמונה הנערות הישראליות, מתוכן רק שת 11 . 1 11 דוגמניות מקצועיות, שנבחרו להציג את דגמי האופנה הישראלית בפני מיטב עתונאי האופנה
העולם הזה - גליון 1367 - 20 בנובמבר 1963 - עמוד 19 | ־ 91111 החודש מישואו אנשים סוז• הגי ע ה מו ס ג רי ם עובדה ידועה 0וזי אכן, ה־ 27 שיזמין את הקולקציה שלו מישראל. תצוגה, כדי שתראנה מקרוב כיצד צועדות דוגמניו);
העולם הזה - גליון 1367 - 20 בנובמבר 1963 - עמוד 20 | (המשך מעמוד )7 עצתי לך... איך להת פנ ק בחורף? שאת יושבת במשרד, או בבית ביום חורף קר, ולרגלייך גרביים, ^ עלולים שני דברים להטריד אותך: חגורת־הגרביים המתקפלת
העולם הזה - גליון 1367 - 20 בנובמבר 1963 - עמוד 21 | 0מי צעדה 1שי 1 ^ 1 (המשך מעמוד )13 כששלל ציורים משל ציירים שונים, נרות צבעוניים ואביזרי קישוט אחרים, משולבים בהם. סגנון דיור זה מאפיין גם את טעמה בלבוש. כי לצד
העולם הזה - גליון 1367 - 20 בנובמבר 1963 - עמוד 22 | ספרים מק 1ר החודש נפתח קורס חדש לאה צג ת ב כו ר ה פניםומסיכה (רומן מאת יהודה האזרחי, הוצאת שלכת 286 ,עמודים) — קירור ומיזוג אויר משך הקורם 8חודשים פרטים והרשמה
העולם הזה - גליון 1367 - 20 בנובמבר 1963 - עמוד 23 | תדריך העולם הזה ממליץ מה לראות, מה לשמוע, היכן לבקר השבוע, לפי סדר העדיפו־ — חובה לראות ; יות הבא : — אפשר לראות. — רצוי לראות; במדכאיו ומנצליו ובחברה האדישה.
העולם הזה - גליון 1367 - 20 בנובמבר 1963 - עמוד 24 |
חזרה לתחילת העמוד