גליון 1368

העולם הזה - גליון 1368 - 27 בנובמבר 1963 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1368 - 27 בנובמבר 1963 - עמוד 2 | ״גיליתי את בתר, של כריסטין קילר!״ הכריז בשברע שעבר אחד מחברי המערכת, בבואו לישיבה. ״מה? איפה?״ שאלו חבריו, מופתעים. ״בחולון!* ״השתגעתי!״ ענתה מקהלת החברים
העולם הזה - גליון 1368 - 27 בנובמבר 1963 - עמוד 3 | מכתבים לאן מוביל המוביל רציתי 5תקן 5כם כסה דברים בקשר לעובדות שהבאתם ע? טוביל־המים הארצי (העוקם הזה .)1364 (א) המים בכנרת לא ירדו כתוצאה ט־יבוש החוקה, אלא
העולם הזה - גליון 1368 - 27 בנובמבר 1963 - עמוד 4 | במדינה העם וגול אחד •מה?מ בעזרת חסכון חמד 111 בנ ק א פו תי ק אי כללי בע״מ זכו ת לדירה ה לו א ה במ שכנתא רבית גבו ה ה פטורה ממס הצ מדה ו מענק מיו חד פרטים והר
העולם הזה - גליון 1368 - 27 בנובמבר 1963 - עמוד 5 | את הקיצונים במערב ובמזרח כלייה על העולם כולו. וכך להגביר את מורשת השינאה ההדדית, המאיימת להביא יתכן כי רישום המעשה עוד יורגש כעכור מאה שנים. ברעזינן. מזופשה
העולם הזה - גליון 1368 - 27 בנובמבר 1963 - עמוד 6 | התלמיד הנשיא בעת השבעתו גיבור המדחמה (עומד) (המשך מעמוד )5 המהפכה הכושית במפתיע, בשנה האחרונה, לא היה קנדי מוכן לה. הוא ניסה להתעלם ממנה, להמעיט מדמותה. יתכן
העולם הזה - גליון 1368 - 27 בנובמבר 1963 - עמוד 7 | תצפית במדינה (המשך מעמוד )4 תיעד, על רצח החשוד־ברצח, והחלל הישראלי התמלא בזימזום של חששות, חשדות והשערות. ברחוב, בבית ובטלפון הוחלפו הניחושים החמים בקצב
העולם הזה - גליון 1368 - 27 בנובמבר 1963 - עמוד 8 | הכדורים פילחו את ראשו של קנדי- נשיא קנדי, באחד מרחובותיה הראשיים של דאלאס, במדינת טכסאס של המערב הפרוע. חידד כצהרי־יום רצח לינקולו בתא תיאטרון פורד בוושינגטון,
העולם הזה - גליון 1368 - 27 בנובמבר 1963 - עמוד 9 | ה 0 1 1ך 1 1ה בה נראה הנשיא קנדי !1 1 1 4 1 0 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1י | 1 1 1 1 | 1 1בעודו בהיים. לצידו יו־ שבת אשתו ז׳קלין, ואילו לפניהם נראה מושל מכסאס
העולם הזה - גליון 1368 - 27 בנובמבר 1963 - עמוד 10 | שעת השיא ז׳אקלין קנדי בחברת בעלה ג׳ון בשעת נוסע הניצחון שערכו ברחובות ניו־יורק בשיאה של מערכת הבחירות לנשיאות ארצות־הברית. ז׳אקלין מילאה אז תפקיד חשוב בהצלחתו
העולם הזה - גליון 1368 - 27 בנובמבר 1963 - עמוד 11 | ז׳אקלין קנדי נושאת את בנה, ג׳ון קנדי הצעיר, שעה שהיא מובילה אותו לטבילה. מאחוריה נראה בעלה. בה. כנערה הרתיעה את מחזרי החברה הגבוהה במנהסן משום שהיתר. יפה מדי,
העולם הזה - גליון 1368 - 27 בנובמבר 1963 - עמוד 12 | מיוגעד הנשי ה א לגנ טיו ת *אצילות מחייכת במה שנוגע לטקסים ונימוסים. אך כשהמדובר הוא בנשים, בתקופה שאין מחלקים בה תארי אצולה, הרי התפקיד הוא המחייב לגבי הופעה
העולם הזה - גליון 1368 - 27 בנובמבר 1963 - עמוד 13 | חיקוי לאוסנת העולם .״יש אנשים שהלב כואב להם על שאין בידם כסף לרכוש פרוור,״ אומרת אורה .״לי אין יחס לזה. מעיל המדבר של משכית, זוהי הפרווה שלי.״ השמלה
העולם הזה - גליון 1368 - 27 בנובמבר 1963 - עמוד 14 | בעת ובעונה אחת תו־אביב הצגת בכורה ארצית ת ל 1ג 1ר יווטלים במדינה חיבה בוניה לנזגטבסוטו/׳ולמיטר ]!ויי א טת /1£ £ווו $׳ 11 £ 11 £ 8 0ז ה גי בו ר היא
העולם הזה - גליון 1368 - 27 בנובמבר 1963 - עמוד 15 | עבור גאז משדה בידוד בדרום. בינתיים אין הממשלה זקוקה לגאז שטמון עדיין באדמה, אך התמורה נעשתה במזומנים. מכיוזן שנפטא היא חברה מיוחסת, אשר מניותיה חולקו לפני כעשר
העולם הזה - גליון 1368 - 27 בנובמבר 1963 - עמוד 16 | במדינה ם לי ת ע 1ל א כו להתכלת ״שמו שמיים!״ זעקו נציגי הדתיים בכנסת, ובראשם ח״כ אגודת־ישראל .״אונייה ישראלית, אניית־הדגל שלום, אותה זוממים אנשי חברת השים
העולם הזה - גליון 1368 - 27 בנובמבר 1963 - עמוד 17 | החנוה מישמר קולוניאלי הדתייה גסתעויה ער הודות אשדוד שנועדו והו״תס המתנה המלכותית הזאת? מדוע ראש עירית נתניה, ולא ראש עיריית בת־ים או תל־אביב, למשל? הוא בעל
העולם הזה - גליון 1368 - 27 בנובמבר 1963 - עמוד 18 | וי• ן 111111.11111:ן(, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,1:1 . אממת :לא לצעירות בלבד... רעיון חדיש ומקורי לחורף הם טייטס־ללא־תפר,
העולם הזה - גליון 1368 - 27 בנובמבר 1963 - עמוד 19 | כהן :״עוד כאשר הייתי שליח בחלב שבסוריה, וריכזתי את פעולות החלוץ הדתי שם, הגיעו מהארץ שליחים מיוחדים שביקשו תלמידים למוסדותיהם. מכיוון שהנערים היו ברובם בני
העולם הזה - גליון 1368 - 27 בנובמבר 1963 - עמוד 20 | יומן החד שו ת ה ש לי חמטקסא בעיני צופי־קולנוע רבים בישראל צילצלו פרטי ההתנקשות הרצחנית בנשיא ארצותי הברית, כחזרה על סיפור מוכר. אותם צופים׳ שחזו בשבועות
העולם הזה - גליון 1368 - 27 בנובמבר 1963 - עמוד 21 | כעו 7זקו 7ו> מנ ס ה לחזר רק שבוע״ שד חופש סו ע ר וג ב ה־גל>ם החזאי המשפחתי מנבא לנו סערה בים. לפחות באותו חלק של הים השייך לחיל־הים. זהו סיפור עם מוסר־השכל
העולם הזה - גליון 1368 - 27 בנובמבר 1963 - עמוד 22 | עורון ח תדריך ה או לפנא שי מו /״\י דנ העולם הזה ממליץ סה לראות, מה לשמוע, היכן לבקר השבוע, לפי סדר העדיפו* חובה לראות ; יות הבא : רצוי לראות אפשר לראות. האחד
העולם הזה - גליון 1368 - 27 בנובמבר 1963 - עמוד 23 | תו ססתג די להלשבת מו פי ע ביום
העולם הזה - גליון 1368 - 27 בנובמבר 1963 - עמוד 24 | העולס בובה ענ*
חזרה לתחילת העמוד