גליון 1369

העולם הזה - גליון 1369 - 4 בדצמבר 1963 - עמוד 1 | מספר 1369 שנח י״ח כסלו תפוכ״ד4.12.1963 , המחיר 75אגורות מסך שקדי י טשטוש י פרובוקציה באמת יע?ב רובינשטיין אחרי
העולם הזה - גליון 1369 - 4 בדצמבר 1963 - עמוד 2 | החברהח 1ראיםלזה בירהו״ 1ח 1ר ה לא פעם מתעוררת סקרנותם של עורכי עתון זה בדפדפם בגליונות ישנים. למראה מאות האנשים, שעמדו במרכז החדשות במרוצת שלוש־עשרה השנים,
העולם הזה - גליון 1369 - 4 בדצמבר 1963 - עמוד 3 | ילדים, שהגדול בהם הוא בן — 11 גילתה לה :״ידעתי, בסתר־ליבי, שהעולם הזה יגיע אלי עוד פעם.״ רישא, שנשארה כל השנים קוראת נאמנה של העתון, נשאלה מה היתד, משיבה היום,
העולם הזה - גליון 1369 - 4 בדצמבר 1963 - עמוד 4 | מכתבים למען כורדיסתאן לא נחשה אני מצרן* ?מכתב זה את תרוטחי הקטנה לוועד הישראלי כורדיסתאז. למען הנני תלטיר בכיתה ו׳ ,בן .11 אני פונה לכל הילדים ותלמידי
העולם הזה - גליון 1369 - 4 בדצמבר 1963 - עמוד 5 | * פרובוקציה * * מחתרת ימנית * * מסך טישטוש? ך 3ט כתמונה זו. היא מראה את ) 1רחוב הרצח, מתוך החלון בו ירה לי אוסוואלד — לפי טענת משטרת העיר דאלאס. השווה את
העולם הזה - גליון 1369 - 4 בדצמבר 1963 - עמוד 6 | ג׳אקלין קנוי בהשבעת ג׳ונסוו, בהווות האוון ודיו הקנו צאה על הרובה טביעת כף ידו של אוס־זזאלד. כאשר נכנם ה־אף־בי־איי לתמונה, לפי פקודת הנשיא ג׳ונסון, הוסס הרובה
העולם הזה - גליון 1369 - 4 בדצמבר 1963 - עמוד 7 | המפלגה הקומוניסטית לפני הבחירות, מתוך תקזזה שזה יבטיח רוב לנאצים. ואן־דר־לובה היה צעיר הולנדי מופרע, בעל עבר קומוניסטי. כמה ימים לפני ה־עריפה שמעו אותי מתפאר
העולם הזה - גליון 1369 - 4 בדצמבר 1963 - עמוד 8 | ו. בביב הפינה הגגרליה פגפיע הח־ילה שגבגר נול אגפנגענשפאל) גאגזריג פכגנית הנשיא רפיה, הפנגפף ל2ן הל הירידגהי. .2שניה לפוי הרגנו הגורלי: הפכוויה כבר הלפה נול פוי
העולם הזה - גליון 1369 - 4 בדצמבר 1963 - עמוד 9 | .6בעוד וזשיירוזגזגזשיכוז בררכוז, שוגונג וזלוזל את היריות. אוזר וזאלגויכ הפיל נגצגזו ארצה. ג׳אללין לגזוז גז1ז\2וגזה. יישבר בחקירה ויסגיר אותו. לדעתי רובי עצמו
העולם הזה - גליון 1369 - 4 בדצמבר 1963 - עמוד 10 | תצפית במדינה נל הזכויות מסורות • תוכנית סנסציונית של המלו חוסיין, עשוייה לעמוד, כחודשים הקרובים, במרכז הפעילות הסודית כמרחב. חוסיין מציע למצריים שתסכים להקמתה
העולם הזה - גליון 1369 - 4 בדצמבר 1963 - עמוד 11 | על עיסתי משפחת ואש עירית בת־ים י^שכוע היה אחד השבועות הסחות* !נעימים בחייו של דויד בן־ארי, ראש עיריית בת־ים. תחילה ידעו רק מעסים שמשהו מעיק עליו. כי במשך
העולם הזה - גליון 1369 - 4 בדצמבר 1963 - עמוד 12 | הקהל הנועם הסתער ער שני המתאבקים הצרפתיים ־ האבקות חופשית בסגנון תפוס כפי יכולתן, היתד, התנהגותם של שני המתאבקים הצרפתיים ,״הניצים השחורים״ ,שהופיעו, מכוסים
העולם הזה - גליון 1369 - 4 בדצמבר 1963 - עמוד 13 | יוצאים מדעתם מרוב התלהבות. אלא שהפעם הגדישו שני בעלי התחפושת הצרפתית את הסאה. תריסרי הבריונים שהסתערו עליהם, נתנו להם לטעום טעס מהלומות של ממש. הק ש כרא ש
העולם הזה - גליון 1369 - 4 בדצמבר 1963 - עמוד 14 | במדינה (המשך מעמוד )10 חוניים, נדונה עוד לפני שנים. ידוע, מכל מקום, כי לוי אשכול העלה אותה ברצינות מיד עם כניסתו למשרד הבטחון. אולם מינויו של דינשטיין נתקל
העולם הזה - גליון 1369 - 4 בדצמבר 1963 - עמוד 15 | אנשים הוא הרשיע את אסתר, הטיל עליה שלוש שנות מאסר. מע שה שטן ברחוב שבסי־ישראל מתלחשים. מתלחשות הנשים החסודות מכוסות הראשים, מתלחשים אכרכי־המשי המזוקנים,
העולם הזה - גליון 1369 - 4 בדצמבר 1963 - עמוד 16 | במדינה ל הנ חלת ב71 11 1 ב־ 0ו!לדצמבר >פתח קור, ס :-ערב חצי עונתי. פרטים והרשמה מ־ 8בבוקר עד 8בערב 1מג)1ז1510ז 1( £85 £.1א 4£ג 1^£3 £ אימפרסריו ברמן ישראל
העולם הזה - גליון 1369 - 4 בדצמבר 1963 - עמוד 17 | במאי ״אשת הגיבור משיב בזעם להתקנת המבקרים נות מוסריים ואישיים חמורים. ייתכן שבשינויים קלים היא הייתה יכולה להיות נזירה איטלקית, או בתולה־זקנה בריטית, אבל כמו
העולם הזה - גליון 1369 - 4 בדצמבר 1963 - עמוד 18 | ס מ* רצחאת קנדי יי שושט מחר נפתחים קורסים חדשים בניו מכונות ארכי טק טור ה (עצום פנים, שרטוט רהיטים) פרטים והרשמה: מ־ 8בבוקר עד 8בערב. חל־אניב דרך ס״ת , 44 מול
העולם הזה - גליון 1369 - 4 בדצמבר 1963 - עמוד 19 | ער גודד המיליונרים, והגן בכנסת ער ההוזה שהוא התנגד דו המדינה.״ גם מאוחר יותר הביע ספיר דעה שלילית לגבי הדברים שקרו באשדוד. בביקורו האחרון בעיר, לפני כמה
העולם הזה - גליון 1369 - 4 בדצמבר 1963 - עמוד 20 | קולנוע קורה גם עתה, אחרי ההצלחה הקופתית המסחררת של סרטם של מרדכי נבון ומנחם ס ר טי ם גברים מנצל־ םמטומטמות השושנה האבודה (תל־אביב, עצתי לך... אשה מהודרת? ך*
העולם הזה - גליון 1369 - 4 בדצמבר 1963 - עמוד 21 | מה סרה? 8ח קווה? מה יקרה? 9 זוכרים את האשה המיסתורית מאשתקד 1 במאריינבאד? ובכן, היא חוזרת בחיים על מבצעה בסרט. כמו בסרט אי־אפשר לדעת אס היא עוזבת את בעלה, אם
העולם הזה - גליון 1369 - 4 בדצמבר 1963 - עמוד 22 | תדריך העולם הזה ממליץ מה לראות, מה לשמוע, היכן לבקר השבוע, לפי סדר העדיפו* חובה לראות ; יות הבא : — רצוי לראות אפשר לראות. האי ג*זרתך נאה יותר - סוף המירוץ
העולם הזה - גליון 1369 - 4 בדצמבר 1963 - עמוד 23 | אך מחייב ריכוז קליפס, סוזאן יורק. ומחשבה. מונטגומרי ^ דוד וליזה גחן, חיפה) פאראנואיד וסכיזופרניה מחפשים אהבה ב־בית־משונעים, מוצאים אותה ואת אושרם האחד בזרועות
העולם הזה - גליון 1369 - 4 בדצמבר 1963 - עמוד 24 |
חזרה לתחילת העמוד