גליון 1370

העולם הזה - גליון 1370 - 11 בדצמבר 1963 - עמוד 1 | המחיר 75אגורות לוי אשכול מ* ע רי התבסס - מי יעוף? ומסתער -מתי?
העולם הזה - גליון 1370 - 11 בדצמבר 1963 - עמוד 2 | שעונה על כל דרישותיו של הגבר של היום: גרב מודרנית, חזקה, שומרת על צורתה, מתכבסת בקלות ומתייבשת מהר, לא מתכווצת ולא מתרחבת. גרב * 011011 של ״לודזיה״. בצבעים
העולם הזה - גליון 1370 - 11 בדצמבר 1963 - עמוד 3 | מתאימה הוא ה־( 22 טוטו) ,וגם כאן צריך להשתמש בתחמושת הרגילה, ולא בתחמושת החדישה בעלת עוצמה גדולה ( 1600ר״ש) אם, איפוא, לא היה משתיק־קול — איך לא שמעו העדים את
העולם הזה - גליון 1370 - 11 בדצמבר 1963 - עמוד 4 | מכתבים למען כורדיסתאן הלוחמת ...אני שולחת לכם עשרים לירות, למען הפעולה לטובת הכורדים הלוחמים. חיילת, צה׳׳ל אחרי מות מתור 27 האנשים שהשתתפו בטישאל שערכתם אחרי
העולם הזה - גליון 1370 - 11 בדצמבר 1963 - עמוד 5 | אהבה וכאשר נקטה צרפת הדגולה בעמדה זו — הלכו בעקבושראל היא מדינה חופשית. בך אומרים. ובמדינה חופ׳ שית — כל אדם, מגדול ועד קטון, זכאי לדעה משלו. גם תיה כל המדינות
העולם הזה - גליון 1370 - 11 בדצמבר 1963 - עמוד 6 | תצפית כל הזכויות שסודות • יתחדש הלחץ האמריקאי, סביב ״העניין העדין״ .אף כי הנשיא ג׳ונסון תלוי יותר בקולות הבוחרים היהודיים, מאשר ניבאו לנשיא קנדי המנוח, לא
העולם הזה - גליון 1370 - 11 בדצמבר 1963 - עמוד 7 | ער המעונה שר אשכור למניעת שיבתו שר בן־גוויון דשרטוו ך • וח נושכת, קרירה, בחלונות הגבוי הים. אין זו הרוח שבשיר העממי ממלחמת תש״ח, גם לא הרוח החורפית שאילצה
העולם הזה - גליון 1370 - 11 בדצמבר 1963 - עמוד 8 | במדינה מפלגו ת אחד וצא, שנ״ס •0131 למועמד העשירי ברשימת אחדות־העבודה לכנסת׳ היתד. הבטחה: גם אם לא יזכה להיבחר, יהיה ח׳׳ב. ההסדר: אחרי מחצית תקופת כהונתה של
העולם הזה - גליון 1370 - 11 בדצמבר 1963 - עמוד 9 | עקיבא גוברין: אחר עשר!שנים במקרו -גי 11י לשר בל• תיק ב**עולז! *מ יכרקים, זרי־פרחים וצילצולי־טלפון הציפו השבוע אחת הדירות ברחוב מאסו בתל־אביב. מכל צד בירכו
העולם הזה - גליון 1370 - 11 בדצמבר 1963 - עמוד 10 | במדינה הממ שלה רו גסקה מו ל פ גז יריבו המסוכן ביותר של שמעון פרס בממשלה אינו לוי אשכול, כי אם יגאל אלון. מפקד הפלמ״ח לשעבר, מהווה ניגוד מושלם לסוכן־הרכש שהפך
העולם הזה - גליון 1370 - 11 בדצמבר 1963 - עמוד 11 | את הממשלה מפני ביזבוז מיליוני די כאילו כדי להדגים את ההתעלמות מנקודה זו, בא גורלה של ועדת מליחות הכינרת, שהיתר, מורכבת ממומחים ממשרדים שונים. היא פורקה לפני
העולם הזה - גליון 1370 - 11 בדצמבר 1963 - עמוד 12 | מאנדי למלון פאו בין שאר כשרונותיהם הרבים, יש לאנגלים כשרון אחד גדול: הם יודעים לקבור פרשות בלתי־נעימות. בצורה אלגנטית, הגונה — וסופית. תיאר זאת אחד הפרשנים
העולם הזה - גליון 1370 - 11 בדצמבר 1963 - עמוד 13 | התפשסות לעיני המצלמה: ליידי האמילשן להמונים מעיניה. פניה נתנו מקום לניחוש שהיא תשמין במהרה. היו אלה פנים חיוורות׳ כמו פניה של קילר, והאיפור הכבד של עיניה החל
העולם הזה - גליון 1370 - 11 בדצמבר 1963 - עמוד 14 | במדיש החודר הוא׳ א תא (המשן מעמוד )11 המזכיר הכללי, אהרון בקר, וראש המחלקה לאיגוד מקצועי, ירוחם משל. לדיון הועמדה שאלה יסודית: איך לחלץ את מדיניות השכר
העולם הזה - גליון 1370 - 11 בדצמבר 1963 - עמוד 15 | מתאב די ם בגו העדן הלהבה שנגוזה מי שמאמין בסמליות שבחיים, ימצא ודאי סיפוק בסיפור הבא: אחרי שלוש שנות נשואין הגיעו העתונאי יהושע שגיא ורעייתו, ציירת האופנה רות
העולם הזה - גליון 1370 - 11 בדצמבר 1963 - עמוד 16 | אמנות אורחים הצד השג• ש ר רו• ברנשטיין כפעולה אסור לצעוק בנ״ל מותר לצחוק בכ״ל נזותו; מנשן זעקתה של הגברת הראשונה של הבמה העברית, חנה רובינא, עדיין הידהדה בין
העולם הזה - גליון 1370 - 11 בדצמבר 1963 - עמוד 17 | עליזה גוו מסבות על ונצמח עונבת קירא 1לי עליזיה! בעיקר אני מתרכזת בהיגד אנגלי שקספירי ובלימוד האיך וכיצד לשחק את שקספיר. הלימודים הם קשים מאוד ומאמצים, כיון
העולם הזה - גליון 1370 - 11 בדצמבר 1963 - עמוד 18 | קולנוע ד״ .אדדךדיי ^ ד א סרס , אונס 1דו ל היה פ ה פרסום צימט המכבים (תמר, חל־אביב; איטליה) מנסה לתקן כמה אי־דיוקים של ההיסטוריה ב־סיפורה אודות מרד החשמונאים•
העולם הזה - גליון 1370 - 11 בדצמבר 1963 - עמוד 19 | .בית הספד אנשים מצאו. כשפתח את ארגז הכלים במכונית, כדי להוציא גלגל רזרבי — מצא שם גם את הגלגל החסר • .מתיחה מסוג אחר ערך לאחרונה האמן הישראלי היושב בניו־יורק,
העולם הזה - גליון 1370 - 11 בדצמבר 1963 - עמוד 20 | אימרו יחד במקהלה — שוו תחבולה מקסימה במקוריותה: ״הוא דווקא כן פגש אותי באוטובוס. נסענו צפונה. ואני סרבתי לגלות לו את שמי וכתובתי. מובן שעכשיו אני מצטערת. אם
העולם הזה - גליון 1370 - 11 בדצמבר 1963 - עמוד 21 | ספורט כדורגל מ שחה ה מתח אל תכנית האימונים המפרכת של שחקני סגל נבחרת־הכדורגל הישראלית, נוסף השבוע אימון מקורי, כמותו לא קיים אולי בתכניתה של שום נבחרת כדורגל
העולם הזה - גליון 1370 - 11 בדצמבר 1963 - עמוד 22 | ספרים עצתילך... ה או פנ ההחדשה בגרבי נ שים שבילתה ״ליז״ סיילור את חודשי הקיץ החמים באיטליה, בשעת הסרטת הסרט ^ ״קליאופטרה״ ,נשתזפו רגליה החטובות וקיבלו גוזן חום
העולם הזה - גליון 1370 - 11 בדצמבר 1963 - עמוד 23 | תדריך העולם הזה ממליץ מה לראות, מה לשמוע, היכן לבקר השבוע, לפי סדר העדיפו־ — חובה לראות ; יות הבא : — רצוי לראות אפשר לראות. >).הפשפש (התיאטרון העירוני החיפאי
העולם הזה - גליון 1370 - 11 בדצמבר 1963 - עמוד 24 |
חזרה לתחילת העמוד