גליון 1371

העולם הזה - גליון 1371 - 18 בדצמבר 1963 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1371 - 18 בדצמבר 1963 - עמוד 2 | יענרא ני ל \זזז\זו1י־נזזזוך של רוט2ן נז טוזוט הטטרץ׳ הגנזיש גגזוזו\2 של ישראניל — נשינזיט ושדיגיט לטגע ונצטדיט \זיטב אל גיורגזך. תחתוני-המחוך של רוטקס הם:
העולם הזה - גליון 1371 - 18 בדצמבר 1963 - עמוד 3 | <6באזר־פוסו מאי ס מכתבים אחרי מוות אף עתוז לא ביטא את האבל העולמי על רצח קנרי, כפי שעשה זאת העולם הזה, בהופיעו כולו בשחור. עורבי עתו; זה, נוסף להיותם לוחמים
העולם הזה - גליון 1371 - 18 בדצמבר 1963 - עמוד 4 | במדינה מכתבים האופנה איננה כאופנה כקורא נאמן רציתי לציין, שלדעתי לא מתאימים מדורי אופנה לעיתוז פוליטי, הרוצה לטהר את האווירה בחיינו הציבוריים. מדורים אלה
העולם הזה - גליון 1371 - 18 בדצמבר 1963 - עמוד 5 | ן* לדי ייטראל עמדו מול הנרות ושרו מעוז צור — כאשר נודע רישמית כי צה״ל חדל להיות מעוזו של צור. אחרי תקופה ארוכה מאד של ניחושים, השערות ושמועות, ניכנסו
העולם הזה - גליון 1371 - 18 בדצמבר 1963 - עמוד 6 | תצפית כ? הזכויות שמורות • ההערכה הישראלית לגבי ההתפתחויות הצפויות, עם הפעלת המוכיל הארצי כעוד זמן?צר: העדבים אינם מוננים לצאת למלחמה. יחד עם זאת, קיים נעלם
העולם הזה - גליון 1371 - 18 בדצמבר 1963 - עמוד 7 | יצחק רבין־נפי שמספר עריו חבו־לנשק אחרי שהובס הצבא המצרי ושרידיו כותרו בינואר , 1949 התנגדו מפקד החזית וקצין־המיבצעים שלו לרעיון הטכם שבי־תת־הנשק עם המצרים. הם
העולם הזה - גליון 1371 - 18 בדצמבר 1963 - עמוד 8 | שרו ,.העור הזה״ פונה רואש ממשלת בדית המועצות לכבוד מר ניקיטה סרגייביץ׳ כרושצ׳וב, ראש ממשלת איחוד הקהיליות הסוציאליסטיות המועצתיות, מוסקבה. אדוני ראש־הממשלה,
העולם הזה - גליון 1371 - 18 בדצמבר 1963 - עמוד 9 | כמעט לגמרי בין הנידונים למרת בעוזנות של אלימות ובריונות. אני יודע כי גם בארצות אחרות בולטים דרקא יהודים בין הפושעים הכלכליים למיניהם. בבית־הספר הציוני למדתי כי
העולם הזה - גליון 1371 - 18 בדצמבר 1963 - עמוד 10 | 111 מ התמונות הבלעדיות על גג הקומה הרביעית. סיפר ג׳ורג׳י קאמאל 24 גבה־קומה ושרירי, כשפניו עדיין מגואלות בדם הפצועים והדרוגים :״לפני גמר העבודה ניגשנו להרמת
העולם הזה - גליון 1371 - 18 בדצמבר 1963 - עמוד 11 | גגקום האסון שנתפסו על־יד׳ המשטח! קלל ת היל טוו מורכב סביבו חלקים חלקים, בהתאם לגובי׳ הנדרש. על־ידי כך מוגברת יציבותו של המגדל הפנימי. כל פעולות העגורן מבוצעות
העולם הזה - גליון 1371 - 18 בדצמבר 1963 - עמוד 12 | וילה אילין־הבניסה המפוארת, כביש גישה וקיר הקרמיקה עדיין לתקופה הנוכחית במדינת ישראל. מבחינה זו הוא יוצא מהכלל. סוף־סוף הוא מגדולי התעשיינים בארץ, וביתו אינו
העולם הזה - גליון 1371 - 18 בדצמבר 1963 - עמוד 13 | ל>ך > ,ע קו ב *מיי! ייזיי בקומה השניה, אליה מובילות מעלות מתוך הסלון, נמצאים חדרי־השיגה לבעלי־הבית ולעובדיו, המופרדים באמצעות חדר־מגורים קטן, ואטלייה הציור
העולם הזה - גליון 1371 - 18 בדצמבר 1963 - עמוד 14 | קללת הידטון (המשך מעמוד )11 עליהם והזרם נותק אוטומטית מספר פעמים. • 1אולם המנופאים, שמיהרו לסיים את העבודה, לא ניגשו לסלק את המיכשולים. הם תיקנו את מערכת־החשמל
העולם הזה - גליון 1371 - 18 בדצמבר 1963 - עמוד 15 | והתפאר כי בילה את כל היום בלב שטח האוייב. שאר העיתונאים׳ ביניהם כתב על־המשמר נעצרו בכניסה ולא הורשו להיכנס*. רוב הצעירים, חושבי הכפר, ה ו מחוצה לי,
העולם הזה - גליון 1371 - 18 בדצמבר 1963 - עמוד 16 | קזלמע סרטי מסיבות ב מ קו שחקני ספורו של אדריאן מסנג׳ר (הוד, הלן קרטיס מחפשת סיסמה לפרסום מוצריה. הסיסמה צריכה לבטא במשפט קולע וקצר ככל האפשר את טיבם והקף מוצרי
העולם הזה - גליון 1371 - 18 בדצמבר 1963 - עמוד 17 | 1 1 = 171י 1111־ א 1ל י 11םנית ד 1זםע 1ורה החודש נפתחים קורסים חדשים שרטוט בנין * 1זכןבןת א ר כי בוגן בוו ר ה פניגזיגז אלקטרוניקה השופט מלקק רגלה של פרוצה
העולם הזה - גליון 1371 - 18 בדצמבר 1963 - עמוד 18 | אנשים ב תו של דא ש־העץ לפחות תכונה אחת ירש מי שהיה מפקד משטרת מחוז תל־אביב, עמוס כך״וריון, מאביו, מי שהיה ראש־הממשלה, דויד כן׳ גוריון: אי־היכולת להשלים עם
העולם הזה - גליון 1371 - 18 בדצמבר 1963 - עמוד 19 | 11 \ 1חןף יושבת נחמה גוטהרד, בתצוגת האופנה של ויצ״ו במלון שרתון # ! 111111ןוו ( /במרכז למטה) .כעבור כמה דקות גויסה למלא את מקומה של דוגמנית חסרה, עלתה ללא כל
העולם הזה - גליון 1371 - 18 בדצמבר 1963 - עמוד 20 | האולפנא )/ר סי שימו/ג\יהנ אג 1ד ת דיגדפיקאיגז נפתחים הקורסים הבאים : אומני גרפיקה שימושית מחזור ב׳ של קורם הערב התלת־שנתי רישום — ציור קורם ערב חד־שנתי
העולם הזה - גליון 1371 - 18 בדצמבר 1963 - עמוד 21 | עוגס הסו נאום הגבר יבוא אשר יבוא: המבול, החלפת רמט־כ״לים, סילוק שמעון פרם או כל תעלול היס טורי — דור מנהיגי־המחר, מצויידים בתעודות־הסמכה חתומות ומבויילות, מוכן
העולם הזה - גליון 1371 - 18 בדצמבר 1963 - עמוד 22 | תדריך העולם הזה ממליץ מה לראות, מה לשמוע, היכן לבקר השבוע, לפי סדר העדיפויות הבא חובה לראות ; — אפשר לראות. — רצוי לראות; סוף ה מי רו ץ (הבימה) סופר בן 80 נפגש
העולם הזה - גליון 1371 - 18 בדצמבר 1963 - עמוד 23 | אביב) כילי ויילדר הפך את המחזמר הרגשני לקומדיה שנונה המתואמת למשחקם של שני גיבוריה — שירלי מקלין כיצאנית הפאריזאית התמימה והפיוטית וג׳ק למון כשוטר השלומיאל
העולם הזה - גליון 1371 - 18 בדצמבר 1963 - עמוד 24 | מספר 1371 :ת תשכ״ד18.12.1963 , 98ל׳ אשת המנופאי ההרוג מוריה (כמרכז) מקוננת עם כנות
חזרה לתחילת העמוד