גליון 1426

העולם הזה - גליון 1426 - 6 בינואר 1965 - עמוד 1 | נשי בו־־\ור,ון עפים מעמדות המפתח הטיהור שגט תשב״ה6.1.1965 , המחיר ^
העולם הזה - גליון 1426 - 6 בינואר 1965 - עמוד 2 | )קד־מ ה ~כית־סם ר למזכירות, פקידות ושפות - ת״א, בן־יהודה .74 פרסים: מ־ 9—4 , 12—8בערב נמשכת ההרשמה לכתות חדשות הנ הל תחש בונו תלמת חילי ם ב״ 3חדשים כלבד הכנה
העולם הזה - גליון 1426 - 6 בינואר 1965 - עמוד 3 | משני יחסים נורמליים בין שני המינים העמים, הוא חברות מעורבות. הערבים לוטשים עיניים חומדות אל נע־רותינו. האם עלינו לעזור להם בכך? ידוע לי באיזה לעג הם מדברים
העולם הזה - גליון 1426 - 6 בינואר 1965 - עמוד 4 | ההרג שה כ ש שו תי םתה ״ מ ל רו ד, כי ת ה ״מלרוד מיוצר מ עלי ם מו ב ח רי םהמ קני ם לו ארומהוטעםנפלאים . אתה תהנה מהרגשה מלכותית עם שתית הנו פץ ע ״י ״ברי״
העולם הזה - גליון 1426 - 6 בינואר 1965 - עמוד 5 | בעול ניגריה אין מ 1ל לידיד השחורה, העזה במואיס צ׳ומבה. שטען באו״ם כי החוקי של קונגו, להעסיק שכירים מכל ממשלות אפריקה רק אחת לתמוך בגלוי היה זה שר־החוץ הניגרי,
העולם הזה - גליון 1426 - 6 בינואר 1965 - עמוד 6 | בעולם (המשך מעמוד )5 הפלישה בנורמנדיה, כי לא שכח שבנות־הברית העלימו ממנו, בשעתו, את האריך הפלישה. אבל הוא הופיע בטכס שנערך במלאת עשרים שנה לפלישה בדרום־צרפת,
העולם הזה - גליון 1426 - 6 בינואר 1965 - עמוד 7 | ם אפשר לסכם, בפסוק אחד, את תגובת הדור החדש בישראל על המחזה הציוני המתקיים בירושלים, הרי זה הפסוק: ״אל תבלבלו את המוח:״ יש שהחריפו את המילה האחרונה של הפסוק,
העולם הזה - גליון 1426 - 6 בינואר 1965 - עמוד 8 | במרינה העם שישי וחמש א ו \ 7ה 1ק ס מכשיר הטלביזיה המעולה מאפשר לך לחוש, לר או ת ולשמוע אתה הבדל ה ברו ר: ת מונ ה חד ה וברורה, ו ק לי ט ה מצויינת בכל מזג אויר.
העולם הזה - גליון 1426 - 6 בינואר 1965 - עמוד 9 | אלה. הסורים מסרבים להכיר ברכישה זו, טוענים לזכות הפאלחים הערביים שעיבדו אדמות אלה, פותחים באש על הישראלים העולים על השטח. לא טירוף פתאומי. זוהי, איפוא, מלחמה
העולם הזה - גליון 1426 - 6 בינואר 1965 - עמוד 10 | ננתח ב״בנייני האומה־ ביוושל־ס בטקס הב״1 בעולם ותפקיד* התנועה הציונית״ .בו הרחיב את הדיבור 4על הסכנות
העולם הזה - גליון 1426 - 6 בינואר 1965 - עמוד 11 | וב־וו שם במעמד ואשי המדינה והעם היהודי, ובנוכחות ׳ותו משלושת אלניס צירים לנאומו המזהיו של ר ו נחוס גולדמו, נשיא ההסתדרות הציונית, על ״מצב העם היהודי מאיימות על
העולם הזה - גליון 1426 - 6 בינואר 1965 - עמוד 12 | נשקם גמוו מתחוורת מאהוד׳ הקרעים מ הננ ה בצמות המדינה והמפדגה ־ סירוק הסוני שר נר נאמני בשוויון בזה אחו 1ה ^ תום הרעש — קול דממה דקה. הכל נדם. הסערה שככה. עם
העולם הזה - גליון 1426 - 6 בינואר 1965 - עמוד 13 | יותר -יקבל תיק בלתי־חשוב בממשלה הגאה, משהו כדומה למשרדהתיירות או משרד־הדואר. ^ ,גירסא אחרת, יסולק בכלל מן הממשלה, יהפוך מזכיר מפא״י — תפקיד המתרוקן בהדרגה מכל
העולם הזה - גליון 1426 - 6 בינואר 1965 - עמוד 14 | מטווף, מטורף, מטורף! נעמי אדווה, במצב מטושטש, בשלב מאו־ 11X 7111 1 1 1 1 חר של הנשף, בזרועות מוישה (ואולי חיים? ואולי ראובן? ואולי לוי? ואולי עוזי? ואולי
העולם הזה - גליון 1426 - 6 בינואר 1965 - עמוד 15 | לא רואים אותו בכלל. בקבוקים עפים מעל ואשי הרוקדים ומתנפצים על הקירות המוארים בחשמל אדום לוהט. ״היי, בובה,״ מתקרב בצעדים מתנדנדים כדורגלן מכבי חיפה ,״בואי
העולם הזה - גליון 1426 - 6 בינואר 1965 - עמוד 16 | במדינה (המשך מעמוד )9 ולא אקבל הוראות ממפא״י שהתפלגה!״ ההבדל בין, התפלגה״ ובין, פר ש ממנה״ היה חשוב, לדעת שני הצדדים. איש שפרש חייב, אולי, להתפטר• אך כשמפלגה
העולם הזה - גליון 1426 - 6 בינואר 1965 - עמוד 17 | ספורט כדורגל בור גונבים מי אחראי לזיוף הגילים בתעודותיהם של שלושת כדורגלני נבחרת הנוער הישראלית, לפני משחקי אליפות־אסיה לנוער שנערכו אשתקד בסייגון? על ספסל
העולם הזה - גליון 1426 - 6 בינואר 1965 - עמוד 18 | במדינה רדיו שיעמוס-מו ״בתור שחקן תיא טרון וקולנוע קולי יקר לי• לכן עברתי לעשון חסיגריה ׳לוד*• היא ערבה בטעמה ובכל זאת קלה ועדינה הודו ת לפילטר הפ ח ם שלה״•
העולם הזה - גליון 1426 - 6 בינואר 1965 - עמוד 19 | צעיר ׳שראו׳ ומשית, שנישאו בזשואיו אזרחיים, קובעים: לפני מיסטר שנים החליט לטפח את ה־איגרוף המקצועני בישראל. כמה נסיונות שעשה בשטח זה נכשלו והוא סבל הפסדים
העולם הזה - גליון 1426 - 6 בינואר 1965 - עמוד 20 | אנשים שאלה למבקרי האדם היחיד שזזיתר על טקס פתיחת הקונגרס הציוני, כדי ללכת לחדרו של משה שרת, היה טדי ל,ולק. הוא ישב עם שרת בבית־החולים הדסה בירושלים, האזין עמו
העולם הזה - גליון 1426 - 6 בינואר 1965 - עמוד 21 | שלום לד, שלום! יש האומרים כי אירגון האומות המאוחדות פשט את הרגל. אין בו צורך יותר• המלחמות, הר,עב והמחלות, יכולים להסתדר בעולם גם בלעדיו. חבל על הזמן שלו, וגס
העולם הזה - גליון 1426 - 6 בינואר 1965 - עמוד 22 | עו בהטן מה זה ציוני? מכריחים אותי לכתוב משהו על הקונגרס הציוני. אין לי מה. אין לי מושג מיהו ציוני. בטכס הפתיחה דחפו לידי 250 חוברות־הסברה. קראתי. עכשו גם אין
העולם הזה - גליון 1426 - 6 בינואר 1965 - עמוד 23 | ספרים תרגום # * 1רנרו ב! 3א ר מוסד של אן־־לדים מהר באבא או מ ר שיחות מאת מהר באבא. תרגום רות קררי בן־שנזאי. הוצאת המתרגם) .בהודו מסתובבים אלפי חכמים׳ ההוגים את
העולם הזה - גליון 1426 - 6 בינואר 1965 - עמוד 24 | מדוע מתגלים דגשות גזעניים דווקא עלוקע יחסי־המין בין לאומים שוני-החל בדרום בשבועות האחרונים, נאלץ ״העולם הזה״ לתת פירסום לשורה ארוכה של התנגשויות, שאירעו על רקע
העולם הזה - גליון 1426 - 6 בינואר 1965 - עמוד 25 | )ירהי ב וכלה בישראל?׳ הנחיתות המינית, המקננת בתוז־הכרתם של רוב הגברים. ״לכושים יש ריח״ ל רקע המסקנה, שהגזענות היא ^ ביסודה שנאה הנובעת מפחד מיני, יש לבוויץ שתי
העולם הזה - גליון 1426 - 6 בינואר 1965 - עמוד 26 | הא אתה (המשך מעמוד )25 זהו ״החטא הקדמון״ .החטא הקדמון אינו אגדה, למרות שהוא מופיע תמיד בסיפורי אגדות, כמו אגדת אדם וחוזה בגן־עדן. ואם חוזר ומופיע החטא הקדמון,
העולם הזה - גליון 1426 - 6 בינואר 1965 - עמוד 27 | טכניקו ם תדריך העולם הזר! ממגי.׳! מה לראזת, מה 1117 ננוע, היכן לבקר השבוע, לפי סדר העדיפו— חובה לראות; יות הבא : — אפשר לראות. — רצוי לראות; כל תלמידמקבלבחינם
העולם הזה - גליון 1426 - 6 בינואר 1965 - עמוד 28 |
חזרה לתחילת העמוד