גליון 1427

העולם הזה - גליון 1427 - 13 בינואר 1965 - עמוד 1 | מ ד 1 111דקו שדיךש
העולם הזה - גליון 1427 - 13 בינואר 1965 - עמוד 2 | ההילמןהמסח רי ת מנוי, קיבלת חשבונך — נא פרע אותו בהקדם. תא עודר׳ הםויק19 )0121611 טוב לגבר פ•ר דמ ה ־ —ש;ר פ 1£55י) 1ו׳ז^ 62 2 5 / 9 / 2 ת ש בץ העוד הוה <427
העולם הזה - גליון 1427 - 13 בינואר 1965 - עמוד 3 | מכתבים כשלון של משימה נכשלתי, ואני סבור שאני כשלון. קיוויתי ששביתתי בתוך בניין הקונגרס תסייע לפתרון בעייתה החברתית הכאובה והטראגית של ישראל — המתיחות העמוקה
העולם הזה - גליון 1427 - 13 בינואר 1965 - עמוד 4 | מכתבי (המשך מעמוד )3 דמשק — אף לא יום אחד. קאהיר — שלוש־ ימי־קליטה טובים, שניים רעים. התקשרתי עם נציג חברת סאבא. הוא ענה לי בתמיהה עמוקה :״וכי חשבת שתקלוט משהו
העולם הזה - גליון 1427 - 13 בינואר 1965 - עמוד 5 | ב שלם האז״ החטא הקדמון ״מקום שפל, בו מחלקות כמד. מדינות את השלל ביניהן,״ כך קרא השבוע עתון סיני רישמי לאו״ם, במאמר שציין לשבח את החלטת אינדונסיה לפרוש מן
העולם הזה - גליון 1427 - 13 בינואר 1965 - עמוד 6 | ב של ם להם פרסזם ד*ו •עד! ב 0זן דבי מ עוו ת ה! (המשך מטמוד )5 כי בד, מרוכזים שני שלישים מתושבי אינדונסיה. אך קיומה של היסטרית מלחמתית דרושה כדי לחזק את הליכוד
העולם הזה - גליון 1427 - 13 בינואר 1965 - עמוד 7 | הנדון: והנה כיום, כאשר הועמד הקטר הבן־ גוריוני על פס מת, ממהרים הקארייריסטים להתקשר אל הקטר האשכוליסטי. אין זו בגידה. כי קארייריסטים נשארים תמיד נאמנים למטרתם
העולם הזה - גליון 1427 - 13 בינואר 1965 - עמוד 8 | תצפית במדינרי י • ייתבנו חילופי־גברי בממשלה, עוד לפני הבחירות. לוי אשכול מהרהר באפשרות זו, במגמה לחזק את ידי תומכיו, אולם לא ברור עדיין כיצד יבוצעו חילופין
העולם הזה - גליון 1427 - 13 בינואר 1965 - עמוד 9 | כשהכנסת מצפצבת עד הקואליציה ־ הממשלה מצנצנת על המסת לשם מה קיימת כנסת בישראל? אזרחי המדינה התרגלו כבר מזמן ל- ראות במוסד הנבחר העליון מועדון־עסק־נים׳ חסר כל
העולם הזה - גליון 1427 - 13 בינואר 1965 - עמוד 10 | נחנה ראשונה בסידור! :מ היוו! דרושים לישואד וגם למדיתת ערב -התיתכן חלוקתם ללא מרחמת ום ים 1 ״הכל על פל טיפה״ ,אומרת הפרזה. המים כל־כך יקרים עד שישראל מוכנה
העולם הזה - גליון 1427 - 13 בינואר 1965 - עמוד 11 | וועדת־החקירה האנגלו־אמריקאית. הוועדה הזו הוקמה בשיא המאבק העברי נגד המנדט, עם סיום מלחמת העולם, כשהתנועה הציונית זעקה לפתיחת שערי הארץ בפני עלייתם של ניצולי
העולם הזה - גליון 1427 - 13 בינואר 1965 - עמוד 12 | בנודיש (המשך מעמוד )8 קרובים תחול התנגשות רבת־ממדים בגלל הטיית יובלי הירדן, אולם קיימת הערכה זהירה שיתרחשו תקריות בודדות בגבול הסורי וייתכן שגם בגבול ירדן.
העולם הזה - גליון 1427 - 13 בינואר 1965 - עמוד 13 | השוטרים אפילו לא הצליחו להובילו לתחנת־המשטרה. הוא ברח מידיהם בדרך. עברו חדשים עד שהוכנס לכלא, אבל רק לחצי שנה. הוא ברח אז בשלישית, נתפס כעבור שלוש שעות במארב
העולם הזה - גליון 1427 - 13 בינואר 1965 - עמוד 14 | שת״ם־עשוה דקירות סכין שמו השבוע ** 6דין! שנטי חזר בחצות ליל השלישי שעבר לביתו בשדרות רוטשילד .111 שעה קלה לפני־כן, קיים אחת מפגישות־העסקים הרבות שלו, בקפה רחל
העולם הזה - גליון 1427 - 13 בינואר 1965 - עמוד 15 | קץ לחיי שריף שנסי (מימיו) ־ מי וצח את האיש שעבר את הגבול בין עס לעס? אם 10000 לירות שטרלינג בהם שיחדה איזה אשתו אנשי־מפתח בלבנון, הם שהצילו את האסיר. לאחר
העולם הזה - גליון 1427 - 13 בינואר 1965 - עמוד 16 | את אבר־מינו גם, לתוך פיה של אותה מתלוננת. עדותה של המתלוננת, אשר העידה בביתר,משפט על שני המעשים הללו, היתד, מהימני׳ על השופטים המלומדים השאלה אשר העסיקה אותנו
העולם הזה - גליון 1427 - 13 בינואר 1965 - עמוד 17 | ארליך היו בדעה כי ״העונש המכסימלי שיש להטיל על הנאשם הוא מאסר שתי שנים, מזה מאסר של שנה אחת ממש, ושנה אחת מאסר על תנאי.׳׳ וטעמם עמם ש־ ״שומה על בית־המשפט לדאוג
העולם הזה - גליון 1427 - 13 בינואר 1965 - עמוד 18 | ק 1לנן ע סרטים אווזה ו שבע הגמדות הזאב הגדוד קורא (הוד, תל־אביב; ארצות־הברית) היא קומדיה, בה מופיע המאהב הניצחי של הבד ב־ 30 השנה האחרונות, בפנים חדשות במראה:
העולם הזה - גליון 1427 - 13 בינואר 1965 - עמוד 19 | מוציאה אותה מן הבלים אליו, רק כדי להגיד לו שלום ולנשק אותו. היא בכתה כמו ילדה קטנה. היא אומרת שהילד שלה ילמד באוניברסיטה. היא תגנוב והוא ילך ללמוד. כמה שהיא
העולם הזה - גליון 1427 - 13 בינואר 1965 - עמוד 20 | דצח ב חדר המדרגות (המשך מעמוד ) 15 דינו הופיע בשם חלק מהמשפחה. בני האשד, המקופחת זכו לנצחון מלא — בית המשפט החליט שהמתנה שניתנה לבני האשד, השניה היא
העולם הזה - גליון 1427 - 13 בינואר 1965 - עמוד 21 | נשואי פספורט כשליז טיילור אוהבת, היא אוהבת בכל הלב. היא מוכנה להקריב קורבנות. ועוד איזה! בשביל הבעל הקודם שלה היא הקריבה את ישו, והפכה יהודיה כשרה למהדרין.
העולם הזה - גליון 1427 - 13 בינואר 1965 - עמוד 22 | לפני שתקנה למונית פנה! לפני שתקנה למוניה פנה! ס ו ני השפירא ־ עוזי פ גי ר ס קי .המכונית־סחר מכוניות משומשות אנו מכוניות קוני ם במצב גבוהים ב מחירים טוב ביותר
העולם הזה - גליון 1427 - 13 בינואר 1965 - עמוד 23 | במדינה תעופה האלפים התעופפו אות־האזעקה היה ליל החשיכה שבפי 1צל נמל־התעופה בלוד לפני כשנתיים הזה .) 1538 לאחר שרוב מכשירי החשמל יצאו מכלל שימוש והביאו לשיתוק
העולם הזה - גליון 1427 - 13 בינואר 1965 - עמוד 24 | במדינה (המשך מעמוד )23 יי׳־ מ; הקלי*/מג?׳/ רכשו מ ק צו עמשתלם תו ך זמן קצר, בהדרכהמק צו עי ת מעולה קורסים בקר וערב פתיחת הקורס 1:2.65 | ת ־ א,ויינקו(ככד
העולם הזה - גליון 1427 - 13 בינואר 1965 - עמוד 25 | חתי יהירת׳, שני אני רוצה להתנהג בסדר ולא להפריז. אז עד לאן מותר לי להגיע? גאווה ערם עם אינגבזאד עד הרבנות. רותי יקירתי, כל פעם שאני הולך לסרט של אינגמאר ברגמן
העולם הזה - גליון 1427 - 13 בינואר 1965 - עמוד 26 | במדינה (המשך מעמוד )24 תבוא, לא תהיה לי עבודה, אני אצטרך ללכת לשנורר.׳ ״איך אפשר להפיץ עליו כל מיני דברים? עושים הרי עוול למת, הוא היה מדבר לפעמים עם אשתי, כי
העולם הזה - גליון 1427 - 13 בינואר 1965 - עמוד 27 | תדריך העולם הזר, ממליץ מה לראות, מה לשמוע, היכן לבקר השבוע, לפי סדר העדיפו— חובה לראות; יות הבא ; — רצוי לראות אפשר לראות. גוט7ן ס המאהכ (הבימה) ביצוע נקי
העולם הזה - גליון 1427 - 13 בינואר 1965 - עמוד 28 | שנה 28 מספר 1427 המשגעת את משטות תל־אביב 11>|1||׳ 8זי 1זז— [11— 1ז 1י 11₪ד 111י 8?9 0 8 8 1 8 ט׳ שכט תשכ״ה13.1.1965 , המחיר 9
חזרה לתחילת העמוד