גליון 1428

העולם הזה - גליון 1428 - 20 בינואר 1965 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1428 - 20 בינואר 1965 - עמוד 2 | חל ק וחלק רוז׳ר אשכנזי, המנהל הטכני של מעבדות ה אל ק טרוניקה של רנביט,בודק במו ידיו כל מקל ט ומקלט של טלביזיה גרץ המגיע ארצה. כל מערכת אל ק טרונית של ה מקל ט
העולם הזה - גליון 1428 - 20 בינואר 1965 - עמוד 3 | שמת. נראה כי השקיע בנאום זה מאמץ עצום ובלתי־רגיל. הוא הקליט אותו ברשמקול ולמד אותו על־פה, בניגוד ל- מינהגו לדבר ללא הכנה. אולי גרמה לכך העובדה שלאיחוד ריתה
העולם הזה - גליון 1428 - 20 בינואר 1965 - עמוד 4 | (המשך נזענזוד )3 מיאו־מיאושוויץ הצימחונים אמירים (העולם הזה ,)1404וברצוני להגיב עליו: כשאמירים הוצעה לנו, לצימחונים, הובטח לנו על־ידי הסוכנות שכל המתיישבים
העולם הזה - גליון 1428 - 20 בינואר 1965 - עמוד 5 | בשלם ארצות הברית וכד־חח האחד באפדיל הקאריירה המדינית של בארי גולדווטר, הדחליל של ,1964 נסתיימה השבוע בקול ענות חלושה. נקודת־הסיום נשאה את השם: דין ברץ׳. כיבוש
העולם הזה - גליון 1428 - 20 בינואר 1965 - עמוד 6 | בשלם דבי נ1ן י!ותף (המשך מעמוד )5 התקפה חדשה של אותה מחלה, במהדורה מסוכנת יותר. אם תגורש ארצות־הברית מוויאט־נאם, ולאחר מכן מכל דרום־מזרח אסיד״ תקום המולה נוראה
העולם הזה - גליון 1428 - 20 בינואר 1965 - עמוד 7 | ה נ דון ה0ינ1נ השליש• ^ נו הולכים לקראת מלחמה. אחרי ^ 4הסיבוב הראשון של , 1948 והסיבוב השני של , 1956 יבוא הסיבוב השלישי. אולי יפרוץ עוד כ .1965-הרוב לוודאי
העולם הזה - גליון 1428 - 20 בינואר 1965 - עמוד 8 | הנידון (המשן מעמוד )7 יכולים הערבים להטות חלק מן המים׳ אביו אין הם יכולים להטות יותר מן הכמות שהוקצתה להם בתוכנית ג׳ונסטון. מבחינה טופוגראפית, הנדסית וכר, אין
העולם הזה - גליון 1428 - 20 בינואר 1965 - עמוד 9 | כי ביום חמישי שעבר חש שעין זו רועדת. ביום ששי הוטב מצבו למראית־עין, והוא אמר למבקריו כי הוא מקווה להשתתף בישיבת הממשלה ביום הראשון. אך בשבת חלד, לפתע הרעה:
העולם הזה - גליון 1428 - 20 בינואר 1965 - עמוד 10 | המרחמה ו1ד המים-נר 3שני בסידוה: ענד״אר״נאצו הסניס דחווקה ולשיתוף נשוה -עד ומשנו הגדור שד נושה דמו איש טבע בירדן קיץ של שנת 1951 היה קשה במיוחד לישראל ולשכנתה
העולם הזה - גליון 1428 - 20 בינואר 1965 - עמוד 11 | הוא הטיל את התפקיד על גורדון קלאפ, מנהל רשות עמק־טנסי בעלת הנסיון הרב, שנשאל לדעתו על הצורה היעילה ביותר להשתמש בכל מי אגן־הירדן אך ורק לטובת תושבי האזור, מבלי
העולם הזה - גליון 1428 - 20 בינואר 1965 - עמוד 12 | במדינה (המעון מעמוד )9 קני המפד׳׳ל. רבנים פחות חשובים ממנו זכו למישרות נכבדות ומכניסות. מן הלמדן יליד־ירושלים, שסיים את הישיבה הספרדית הגדולה פורת יוסף בבירה,
העולם הזה - גליון 1428 - 20 בינואר 1965 - עמוד 13 | קחו אי בלב ים, שלא ידע פלישה עויינת במשך תשע מאות שנים, הוסיפו לו קור וערפל המדרבנים למאמץ, ערבבו את המאגנה כארטה ואת הקשתים של אג׳ינקור, את השפה של שקספיר ואת
העולם הזה - גליון 1428 - 20 בינואר 1965 - עמוד 14 | מאמו״העולם הזה מציאותי, כך שאחרי 20 חודשי מאסר מפסיקים להאמין שמאחורי שער־הברזל יש משהו של ממש.״ ״אל תחשוב על זה יותר,״ הפסיקה אילנה את דבריו .״כל מה שהיד,
העולם הזה - גליון 1428 - 20 בינואר 1965 - עמוד 15 | עורו הד בלב אשה־ ועזו לשיחרוראסיר לו משפט בבית־המשפט העליון. הוא סיפר שאחרי פסק־הדין האחרון, שבו נידון לחמש שנות מאסר על החזקת חומר גנוב, הוא הגיש עירעור
העולם הזה - גליון 1428 - 20 בינואר 1965 - עמוד 16 | במדינה אבר ה ם בוגטיר -יעקב אורי (המשן מעמוד ) 12 אתככד ׳ ס /ו ז?׳ ( בשנת ה־ 20 לפעולתם ()1965/6 את מיטב המופעים בשדה האמנות : תיאטרון ~שא1שפילהא1ז״ ציריך
העולם הזה - גליון 1428 - 20 בינואר 1965 - עמוד 17 | במרחב דיעות א ר צו תהב רי תשלהמרחב ,האס יש לפחות ערבי אחד במדינות השכנות החושב בקווים מקבילים לשלבם?״ ,היש שומע לכם בצד השני של הגבול?״ שאלות אלה חוזרות
העולם הזה - גליון 1428 - 20 בינואר 1965 - עמוד 18 | 1ורס באה בי ת ה (המשך מעמוד )15 וכני משהקרם ! וכו1ימ י־דד ו־יגנ״ל .14 נול?3241 .ת״* ולבעיות קו ס מ טיו ת תל״אביב, רחוג מיגסקר 2 שלפון •$702 התברר שבכל ר.ענין
העולם הזה - גליון 1428 - 20 בינואר 1965 - עמוד 19 | הבקעת אומות הערבים ליוזמי הועדה. ביום הששי האחרון ערכה הועדה את ישיבתה הפומבית הראשונה. מאחורי שולחן ארוך, על ;במת אולם מוגרבי בתל־אביב, ישבו עשרה מבין חותמי
העולם הזה - גליון 1428 - 20 בינואר 1965 - עמוד 20 | אנשים אממת הוכויות ש ד בו ד ה תיאטרון עד ה\ ג יחפיםכפארק׳ (תיאטרון גיורא גודיק; מאת ניל סימון ובתרגומו של יורם קניוק. הבימוי: נולה צ׳ילטון. תפאורה: אוליבר
העולם הזה - גליון 1428 - 20 בינואר 1965 - עמוד 21 | האם והסופרת ליהודית מזור, מלכת־היופי הישראלית בדימוס, יש ארבעה ילדים, ביניהם בת אחת בגילה. דבר זה נודע לי באורח בלעדי וסודי. לפני חודש אירעה התקרית הבינלאומית
העולם הזה - גליון 1428 - 20 בינואר 1965 - עמוד 22 | קולנוע הנחה על כל המלאי חלוקים מכנסים י ם סט צמר 2חלקים ^ ]״1 1 9ג׳רסי 2חלקים ג רם 3הלקים מש בלון ליייל חליפח־] מעילי1 מעילים מעילי גרס תענוגות ללא ילדים — חטא
העולם הזה - גליון 1428 - 20 בינואר 1965 - עמוד 23 | ספרים תרגום ה ח מו דהשרד רא שי רובספייר, דמותו שד מהפכן (סאת מרק בולאזו; האנציקלופדיה של המאה העשרים; עולם הדעת, הוצאת מ. מזרחי; 132 עמי) כל מי שכבר יודע מיהם
העולם הזה - גליון 1428 - 20 בינואר 1965 - עמוד 24 | (המשך מעמוד )11 עליה לבדוק היטב את תוכנית ג׳ונסטון ואת התוכנית הישראלית העצמאית. הליגה הערבית הקימה אף היא ועדה טכנית לבדיקת תוכנית ג׳ונסטון. איש־המפתח בועדה
העולם הזה - גליון 1428 - 20 בינואר 1965 - עמוד 25 | מלחמתו הקשה ביותר היתד, על מי הליטאני, אך לבסוף השלימה ישראל עם העובדה שמי הנהר הלבנוני לא יובאו כלל בחשבין. זאת, בתקווה שבמיקרה הצורך תוכל לקנות מים מן
העולם הזה - גליון 1428 - 20 בינואר 1965 - עמוד 26 | עוכם !3טן סאנגו שיו בית לפני שבועיים החליטו אנשים חשובים בקול ישראל כי 51 שירים עבריים פופולאריים אינם ראויים עוד לשידור. השירים הוחרמו 21 .שירים נקברו לנצח 30
העולם הזה - גליון 1428 - 20 בינואר 1965 - עמוד 27 | טכניקום תדריך העולם הזר. ממליץ מה לראות, מה לשמוע, היכן לבקר השבוע, לפי סדר העדיפו— חובה לראות; יות הבא : — רצוי לראות; ^.ג — אפשר לראות. כל תלמ יד מקבל בח י
העולם הזה - גליון 1428 - 20 בינואר 1965 - עמוד 28 | י״ז שבט תשכ״ה20.1.1965 , המחיר 9 0אגורות פושע מועד, שאומץ חו על=ידי
חזרה לתחילת העמוד