גליון 1429

העולם הזה - גליון 1429 - 27 בינואר 1965 - עמוד 1 | מספר 1429 שבט תשפ ״ ד ז 2 7 .1 .1 9 6 5 , המחיר 90אגורות הסיבה האמיתית לגניזת והרהגי אשז תכניות ההט״ה
העולם הזה - גליון 1429 - 27 בינואר 1965 - עמוד 2 | ב 23.000 -די בלבד ועוד 10.000ל״י משכנתא תוכל לרכוש לך דירה נפלאה ״ב״7 קרית הגנים החדשה שמקימה חברת ״גד״ ליד תל-אביב גילגולו של סיפור, כמו לידתו, עולים לפעמים
העולם הזה - גליון 1429 - 27 בינואר 1965 - עמוד 3 | פוזה של גיבור לפני המון מתלהב בארצו, ואחר כך אתה רואה את אותה הפוזה בצד הגרמני, עם אותו תוכן ועם אותן המילים, אתה מבין שהמנהיגים טימטמו את אזרחי ארצותיהם משני
העולם הזה - גליון 1429 - 27 בינואר 1965 - עמוד 4 | מכתבים סאבא 1965 ( ה מ שן מעמוד )3 ותמיכה במר אשכול. אמצעי לבנטיני מזרחי מובהק, לא עליכם. האומנם אין דרך אחרת להתמזרח? ״שמענו על הפגנות־אהדה ומיברקי־עידוד
העולם הזה - גליון 1429 - 27 בינואר 1965 - עמוד 5 | החל מה־ 16 במרץ 1965 מ טו סי ה סילון ה ח די שי ם ביותר .10 ם ע אוכל כשר למהדרין לפי בק שת בדבר פרטים על שרות הטיסות הסילוני של פנה לסוכן הנסיעות שלך, או למשרדי
העולם הזה - גליון 1429 - 27 בינואר 1965 - עמוד 6 | בעולם בריטניה ו־ה־ אחר־ מנ ת... ״בהזדמנות זו שביאליק מת במלים אלה פתח, דפי האגדה, זקן־השומרים אברהם שפירא את הספדו על המשורר. השבוע התכונן העולם, בהזדמנות זו
העולם הזה - גליון 1429 - 27 בינואר 1965 - עמוד 7 | עליו שהוא מכירם היטב: האזרח חייב לדעת. הוא חייב לשאול את עצמו, ערב הבחירות: האם תיאור זה נכון בעיקרו? ואם כן, האמנם אפשר להניח כי המצב השתנה מאז? רקמה מזימה
העולם הזה - גליון 1429 - 27 בינואר 1965 - עמוד 8 | קורסים חדשים להנהלת חשבונות נפתחים ב־28.1.65 בבוקר ובערב הנהלת חשבונות סוג ג׳ (למתחילים) משה דיין ופראנץ־יוזף שטראום הקורס כולל בנוסף — עבודה מעשית הנהלת
העולם הזה - גליון 1429 - 27 בינואר 1965 - עמוד 9 | כלשהו. חמישים חברי הפרלמנט הגרמני, חברי המפלגה הנוצרית־דמוקרטית השלטת, הגישו הצעת־חוק לדחיית ההתיישנות* .פילו הממשלה שקלה את האפשרות להיכנע ללחץ. שתי מפלגות
העולם הזה - גליון 1429 - 27 בינואר 1965 - עמוד 10 | המלחמה ער הדים: פרק שדש׳ בס־וו־ה -מה מתכוננים העונים לעשות? כמה מים ישאירו רישואר? מתי זה יבוצע? החצבני העצבני ף* מירדן על מי הירדן, היה לישראל יתרון ברור. היא
העולם הזה - גליון 1429 - 27 בינואר 1965 - עמוד 11 | וגו *׳ ההכשרוז לתעלת יז קוי ה מראה את כפר בניאס ומבד ך אותיו, למרגלות החרמון, מימין ניראה נחל בניאס הזורם לכיוון שראל, ובחלק הקדמי רמת הבניאס הנישאת מעל שטח
העולם הזה - גליון 1429 - 27 בינואר 1965 - עמוד 12 | במדינה ( ה מ שן מעמוד )9 שהתבטא אחד ממנהלי המשא־ומתן ,״צריכים לגשת לתכלית.״ בשיחות התכליתיות יצטרכו שני הצדדים להסכים על חלוקת תפקידים ממלכתיים ו־הסתדרותיים,
העולם הזה - גליון 1429 - 27 בינואר 1965 - עמוד 13 | עוכ !3טן הקווש זגדחוג דווישס׳ המצפון ריחף באוויר. אלוהים הביט בו בסק רנות. הפורץ הנוצץ ישב לפני, על כסא בחדר האורחים ברחוב לווינסקי. אשתו הכינה תה ב מטבח. אני
העולם הזה - גליון 1429 - 27 בינואר 1965 - עמוד 14 | פעמיים ביקר בונשט״ן בביתו ־ ובפעם האיש הראשון שהופתע בעקבות הדראמה שהתרחשה ביום השלישי האחרון, ברחוב שקט בצפון תל־אביב, היה אלכסנדר יילף, בעל חנות־ר,מכולת
העולם הזה - גליון 1429 - 27 בינואר 1965 - עמוד 15 | השניה שלו סכין ברנשטיין. הם התחתנו באותה עת שמרסל ו״בובה״ שמו פעמיהם אל פאריז. ידיד יתיר! מצרפת למה ברנשטיין 34 יליד הארץ, היה פורץ מילדותו. בראשית דרכו הוא
העולם הזה - גליון 1429 - 27 בינואר 1965 - עמוד 16 | סיטוה האישי שו האשח שנוחה עם מאהב; הבריחה סיפרה השבוע שרה פהן לכתב ״העולם הזה״: בעצמי. אבל הרופא בדק אותי ואמר שאני צריכה לשכב במיטה, מפני שאני בהריון, ״אז
העולם הזה - גליון 1429 - 27 בינואר 1965 - עמוד 17 | במדינה הערבי -שהועמד לדיו כנאשם בחטינתה הגד ולה נעצר, ושהוא בכלל לא עתונאי אלא רמאי. אבל אז לא ידענו על זה. לא אני, ולא אחמד. וכך בא היום החמישי ההוא, שבו
העולם הזה - גליון 1429 - 27 בינואר 1965 - עמוד 18 | אנשים מערן־ שדמשק או ת במסיבת יום־ההולדת ה־ 16 של הכנסת׳ הונחה על שולחן היו״ר עוגת־ענק שכללה את סמל המדינה משוקולד. נשיא המדינה, זלמן שז״ר, התעניין כל הזמן
העולם הזה - גליון 1429 - 27 בינואר 1965 - עמוד 19 | כותב ,״שבכתה שלי, בחברה, וגם כשהייתי בתנועת־נוער, הבנות הן תמיד יותר מטומטמות מהבנים. הן לא מבינות עיניינים, הן פסיכיות, טיפשות, פחדניות, עקומות ובוגרות. הכרתי
העולם הזה - גליון 1429 - 27 בינואר 1965 - עמוד 20 | ק1לנ 1ע ספרים סרטים תרמם אלוהי הוא שחור המוסלמים השחורים (לואיס א. יש דנו תי ש פאני היל ארצות־הברית) הוא סרט המתאים לצופים מגיל 16 ומטה. בתנאי שהם מפגרים,
העולם הזה - גליון 1429 - 27 בינואר 1965 - עמוד 21 | המרח בי ם של יעל מזוודה אחת נסעה והסתובבה בכל העולם. בסוף היא נשארה בכל זאת מזוודה. זה מה שקרא ליעל דיין. היא היתד. בכל העולם. ביקרה חמש פעמים באמריקה, ונתנה
העולם הזה - גליון 1429 - 27 בינואר 1965 - עמוד 22 | החצבג׳ העצ בני (המשך מעמוד ) 11 תעלה פתוחה, שתוביל את מי הווזאן אל נקודת־המיפגש עם מי הסריד, ומשם אל ד,בניאס. • הטיית הכניאם פשוטה הרבה יותר, שכן מעיינות יובל
העולם הזה - גליון 1429 - 27 בינואר 1965 - עמוד 23 | במרחב איראן פלס טי! ה שני ה ״סבנה מאיימת עלינו מצד הגבול העיראקי, והתמרונים המשותפים של צבאות מצרים ועיראק הם עדות לכך,״ הודיע חסן עלי מנצור ,45 ,ראש ממשלת
העולם הזה - גליון 1429 - 27 בינואר 1965 - עמוד 24 | תהיה אתה השופט: להלן עדותה שד המתלוננת, כת ,16 תושכת פרדם־בץ (ליד כני־כרק) ,כפי שנמסרה כשעה ארבע וחצי ככוקר, מיד אחרי המיקרה : אתמול הלכתי לקולנוע נוגה
העולם הזה - גליון 1429 - 27 בינואר 1965 - עמוד 25 | הרי זה נכון. אינני יכול לזכור בדיוק. עדות אחרת מטעם התביעה ניתנה על־ידי משה וולט. מנקה של חברת ״דן״ : אני עובד כמנקה מכונות בחניון דן הנמצא ליד צ.ד. אני זוכר
העולם הזה - גליון 1429 - 27 בינואר 1965 - עמוד 26 | גי ׳ס מגני — מעשהמ גונ ה (המשך מעמוד )25 וזה פסק־דינו שד השופט ד״ר יורן, שניתן השבוע בכית־המשפט המחוזי כתד־אכיב: הנאשם הובא לדין בשל עשיית מעשה מגונה בכוח, לפי
העולם הזה - גליון 1429 - 27 בינואר 1965 - עמוד 27 | ט כני קו ם תדריך העולם הזר, ממליץ מה לראות, מה״גנ ס מוע, העדיפולפי סדר הינן לבקר ה שבוע, — חוב ה לראות; יות הבא : — רצוי לראות אפשר לראות. כל תלמיד מקבל בחינם
העולם הזה - גליון 1429 - 27 בינואר 1965 - עמוד 28 | מספד 1429 שנה 28 27.1.1965 המחיר 90
חזרה לתחילת העמוד