גליון 1430

העולם הזה - גליון 1430 - 3 בפברואר 1965 - עמוד 1 | מספד 1430 \ אגורות ונ לבל 1ה
העולם הזה - גליון 1430 - 3 בפברואר 1965 - עמוד 2 | איך היית אתה מרגיש אילו החזקת בקרבך, במשך שנים, סקופ עולמי — ואתה כלל לא ידעת זאת? השבוע פירסם אחד הצהרונים, בעמוד הראשון ובמסגרת מיוחדת, את הידיעה הבאה:
העולם הזה - גליון 1430 - 3 בפברואר 1965 - עמוד 3 | של אנשי־רוח ישראליים וערביים, אשר תתכנס במקום ניטראלי, פאריס למשל, ותנסה לחפש בסיס משותף להידברות, ודרך למציאת פתרון לבעיות המרחב. הוועידות של ראש עיריית
העולם הזה - גליון 1430 - 3 בפברואר 1965 - עמוד 4 | מכתבים (המשך מעמוד ג) הזמרת העומדת בראש מיצעדי־הפזמונים בארץ הלהקה העומדת בראש מיצעדי־הפזמונים בארץ בהתחשב עם המצב השורר היום בארץ, נראה לי שזה עלול להיות
העולם הזה - גליון 1430 - 3 בפברואר 1965 - עמוד 5 | לכל אוהבי בירה טובה אנו שמחים להודיעכם, שמעתה תוכלו להשיג -ללא הגבלה -את מוצרינו בכל חלקי הארץ. מפיצי ם מו ס מ כי ם ו מנו סי ם העובדים בשרותנו שוקדים להספקה
העולם הזה - גליון 1430 - 3 בפברואר 1965 - עמוד 6 | גיורא גודיק מציג בד להתאמץ המחזמר הסטירי הגדול של ברודזואי. יוצרי הסר טי ם ומחזות־הזמר, הפז מונים ו ה מו סי ק ה של ״הנס כ רי ס סי אן אנ דרסד ,״ברנשים וחתיכות״,
העולם הזה - גליון 1430 - 3 בפברואר 1965 - עמוד 7 | בשלם בריטניה 131ש ד עוד ״כה מרהיב־עין היה המראה באותו בוקר בחורש מאי של שנת , 1910 כאשר תשעה מלכים רכבו בהלווית אדוארד השביעי מלך בריטניה, עד כי הקהל
העולם הזה - גליון 1430 - 3 בפברואר 1965 - עמוד 8 | בשלם (המשך מעמוד )7 דה־גול העניק חנינה גם לפושע כמו בן־ בלה.״ וייגאן לא מתח, בסוף ימיו, ביקורת על דרכו של דה־גול בימי המלחמה, אלא דווקא על מדיניותו הנוכחית.
העולם הזה - גליון 1430 - 3 בפברואר 1965 - עמוד 9 | 111111 ץ *.וכרחים לקנא במשה דיין. הוא גילה את סוד }!) הנעורים הנצחיים. מי כמוהו מסוגל, על סף גיל ה ,50-לשמור על השקפת־העולס ותפיסת־החיים של בן? 15 היו שטענו כי
העולם הזה - גליון 1430 - 3 בפברואר 1965 - עמוד 10 | במדינה העם הידיד הוותיק כאשר היה וינסטון צ׳רצ׳יל שר־הפנים של בריטניה, בשנת ,1911 הנציח אותו צלם בפוזה יחידה־במינה. קבוצה של גאנגסטרים התבצרה בבית ברחוב סידניי
העולם הזה - גליון 1430 - 3 בפברואר 1965 - עמוד 11 | 1965 היא שנת בחיוות השבוע הטילו בועדי בנין ו נ 01ת, הסחורות ועיויות בצצה ראשונה י ע דני ך • צפדגו ת כי שראל לא הספיקו עדיין לרכוש מוחות ו ) אלקטרוניים יקרים.
העולם הזה - גליון 1430 - 3 בפברואר 1965 - עמוד 12 | במדינה הממשלה בן יה 1ד ה 68 ,ח!א 7 לכל מטרה צרכי צילום והפרטה • מצלמות #מסרטות • פיתוח פילם והדפסה • ספרית סירטונים לשרותך מכירת סוף העונה מעילי זמש מחסן בית
העולם הזה - גליון 1430 - 3 בפברואר 1965 - עמוד 13 | שות־הסוץ חורה, הממשלה עסוקה - !בינתיים מתמוטטת ה מעונה המדינית ך • מדינה כולה מסתכלת, כמהופנטת, בגבולה הצפוני. שם מאיימות מדינות ערב | * להסות את יובלי הירדן.
העולם הזה - גליון 1430 - 3 בפברואר 1965 - עמוד 14 | במדינה (המשך מעמוד ) 13 עתה, אחרי הכנה ממושכת ומדוקדקת, החל המיבצע הצרפתי הגדול בעולם הערבי. ישנו מכשול: ישראל. מד, עושים הצרפתים? ״עוקפים את המיכשול,״ כפי
העולם הזה - גליון 1430 - 3 בפברואר 1965 - עמוד 15 | העירייה, הוא החליט לפתוח בפעולה פוליטית נמרצת נגד שליטי העיר. זה היה לפני שנה. הלפרין יסד תנועה חדשה, קרא לה שינוי, ופתח בשורת הרצאות ופגישות בשכונות העוני של
העולם הזה - גליון 1430 - 3 בפברואר 1965 - עמוד 16 | וז8 ״מעולם לא עלתה חתיכה כזאת על בימת התיאטרון \ן היא נפלה ראשית הדרו רות מלכת־המים , 1959 בה נבחרה כסגנית שניה. למטה: עליזה גור, הסגנית הראשונה. ״אין סיכויים
העולם הזה - גליון 1430 - 3 בפברואר 1965 - עמוד 17 | 1וראלי!״ אמר גיורא גודיק בהתפעלות וולובר, והתעניין לדעת מי אני. אלברט סיפר לו שאני סתם בחורה אמריקאית שלא שיחקה מעולם. וולובר ביקש ממני לעלות על הבמה ולנסות
העולם הזה - גליון 1430 - 3 בפברואר 1965 - עמוד 18 | בוליטנניחונז! המנדדה העוית לטמאות אין ספק שענף הספורט הישראלי המועסק ביותר בזירה הבינלאומית הוא הכדורסל. שילובה של ישראל בענף ספורט זה במסגרת האירופית, מבטיח
העולם הזה - גליון 1430 - 3 בפברואר 1965 - עמוד 19 | סב!נ ב עו אנו ו1ורי 0ושרים היה זה ביום הרביעי אחרי הצהריים, כשהודיע שר־החינוך והתרבות שאזרחי ישראל אינם שרים די צורכם. הוצאתי את הראש מהחלון. לא שרים, זה נכון.
העולם הזה - גליון 1430 - 3 בפברואר 1965 - עמוד 20 | ק1לנ 1ע סרטים ״א תר צו אין 11הרצה ! ״ ר״ לא כשבת (חן, תל־אביב; ארמון, חיפה; ישראל—צרפת) הוא פראפראזה על סיסמת הציונות כפי שנקבעה על ידי תיאודור הרצל. הוא אמר
העולם הזה - גליון 1430 - 3 בפברואר 1965 - עמוד 21 | חיד את ישראל. עורך אל־איתיחאד, אמיל תומא, שהוא בלי ספק אחד המשכילים הרציניים והמעמי־קים ביותר בקרב ערביי ישראל, מאן לפרסם את המאמר. לגביו היה חשוב יותר מעמדו
העולם הזה - גליון 1430 - 3 בפברואר 1965 - עמוד 22 | אנשים אמנות הדרו ל עו מ ת הצפון ה. דניאל היועץ לעניני צילום מצלמותוסר טי ם ב מ חירי םמפ תי עי ם תל-אביב, בף יהודה ו 4ו פינת ארלוזורוג ציוד בהשאלה זו השאלה
העולם הזה - גליון 1430 - 3 בפברואר 1965 - עמוד 23 | אשה מאד טבעית מאירה גרא, ממנהלות משכית, נסעה לניו־יורק כדי להראות לאמריקאים מהו סמל האשד, הצברית הבריאה בגופה ובנפשה. היא הראתה להם .״באמריקה,״ היא אומרת
העולם הזה - גליון 1430 - 3 בפברואר 1965 - עמוד 24 | ספרים תרגום המט רו ת ה צו ד קו ת המרגל שחזר מן הכפור תרגום להקארה; הוצאת לדורי; אביטל; 222 עמודים) הקורא הממוצע יודע יהודית סקנדעביה ...החולצה החדישה באפנה
העולם הזה - גליון 1430 - 3 בפברואר 1965 - עמוד 25 | במרחב יחסים מרחביים הצייד המם\ ר התפנית החדה ביותר בזירה המרחבית, חלה לאחרונה בגיזרה התורכית. המדינה, שעד לפני שבועות אחדים נחשבה לאבן־ פינה בברית המערבית,
העולם הזה - גליון 1430 - 3 בפברואר 1965 - עמוד 26 | גיבוו צעיו קבץ ותוך השר-והי 13ח אח תשומת הלב למשבחת איוב המודרנית לא ניראתה בקרית־גת מעולם. מקרה כזה טרם התרחש בעיר העולים. פרוספר הדוש, שנקש על דלת אחד
העולם הזה - גליון 1430 - 3 בפברואר 1965 - עמוד 27 | פחת דיין נאלצה לשלם תשע ל״י לחודש — סכום ממשי ובלל לא סימלי עבורה. ג כו רתד שד יו סי קדמונו ־ שי ל ם תשע ל״י במקום \ 4שתים־עשרה, כי קלרה הפסיקה ללכת לבית־הספר
העולם הזה - גליון 1430 - 3 בפברואר 1965 - עמוד 28 | ללונדון ללא תחנת ב״ניים החל מה־ 6ובמרץ 1965 מ סו סי הסילון ה ח די שי ם ביותר 0ו\ / 0 . אובל בשר למהדרין לפי בק שת הנו ס ע בדבר פרטים על שרות הטיסות הסילוני של
העולם הזה - גליון 1430 - 3 בפברואר 1965 - עמוד 29 | טבנ*ק1ם תדריך העולם הזר. ממליץ מה לראות, מה לשמוע, היכן לבקר השבוע, לפי סדר העדיפויות הבא חובה לראות; — אפשר לראות. — רצוי לראות; * בלוז למיסטר צ׳ארלי
העולם הזה - גליון 1430 - 3 בפברואר 1965 - עמוד 30 | אומרים עלי שאני ג׳יגולו! -מתלונן שמואליק קראום, שנאשם, הידידה הקבועה של שמואל קראוס היא הרקדנית ג׳וזי כ״ץ, עמה חי שמוליק בישראל במשך שנתיים. ג׳וזי היא רקדנית
העולם הזה - גליון 1430 - 3 בפברואר 1965 - עמוד 31 | בהוצאת נספים מאשה, אבר האמת היא נ׳ אותי! משוין והאמנתי לו. נפגשתי איתו מספר פעמים. הוא אמר לי שהוא אוהב אותי והאמנתי לו. באחת קיבלתי 3000 דולאר פחות מחיר
העולם הזה - גליון 1430 - 3 בפברואר 1965 - עמוד 32 | א׳ אדר א׳ תשב״ה3.2.1965 , ן ו3ואשם בהוצאת בסך מ ת ״ ו ת אמריקאית בתיה בנדיקט: הפצצה עד הבמה המחיר ס ס *
חזרה לתחילת העמוד