גליון 1431

העולם הזה - גליון 1431 - 10 בפברואר 1965 - עמוד 1 | מספר 1431 גח 28 ה׳ אדר א׳ תשפ״ה10.2.1965 , המחיר 100 אגורות אי־אפ שר הפדשה! בו=גוד,וו מתגרה באשכול
העולם הזה - גליון 1431 - 10 בפברואר 1965 - עמוד 2 | 10ד קו ת בלבד מתל-אביב, על גבעה ס מו ך לצומ ת דרך פתח -ת קו ה וכביש גהה, מו קמתו הול כתק רי ת הגנים החד שה ו ג ני וגיו־בשיתוף עם ״כלל״ חבר ה לה שקעות בישראל
העולם הזה - גליון 1431 - 10 בפברואר 1965 - עמוד 3 | ת ערוכ תהר הי טי ם של ״אמריקנה״ — מודל שנת — 1965 נפ תחה! מהמבחר העשיר אל פי ם כבר ביקרו, התפעלו, קנו ונ הני ם ו ה מגוון של רהיטי ״אמריקנה״. ב ת ערוכ ת
העולם הזה - גליון 1431 - 10 בפברואר 1965 - עמוד 4 | מכתבים מעמוד )2 הכפייה הדתית: עם ולא עדה: המימשל הצבאי; היה בן־אדם, ואחר־כך יהודי או (המשך הלאה אנחנו הלאה קודם ישראלי. אני מציע לארגן את התנועה לפני הבחירות.
העולם הזה - גליון 1431 - 10 בפברואר 1965 - עמוד 5 | אני מציע לפרסם עוד תיקים מעניינים, בכדי לבדוק את כושר־השפיטה של הקוראים. ירמיהו גרינשפן, גבעתיים הכתבה מעשה מגונה באוטובוס אינה ראויה להופיע בשבועון המתיימר
העולם הזה - גליון 1431 - 10 בפברואר 1965 - עמוד 6 | בשלם זיאט־נאם אחות קטנה היתה דה מנהיגי כל העולם מטיילים. קוראי ה־עתונים התרגלו לביקורים אלה, עד בדי כך ששוב אינם שמים להם לב. אזרחי ישראל, ששריד,ם מטיילים ללא
העולם הזה - גליון 1431 - 10 בפברואר 1965 - עמוד 7 | סגן שד הבטחון מסנד על עצמו בדאיון בלעדי מיוחד שנתו לשלום נהו ברישכתו ״אך ככל שניסו לשכנע אותנו, גברו טענותיו ,,מתוך עקשנות לשמה.״ ד״ר להמן השתייך לקבוצת מגנס,
העולם הזה - גליון 1431 - 10 בפברואר 1965 - עמוד 8 | בשלם (המשך מעמוד )6 הקטנה פחדה מפני יוגוסלביה הגדולה, ולאחר מכן מפני ברית־המועצות האדירה. על כן התקשרה עם סין הרחוקה, שאינה יכולה לסכן את עצמאותה, אך היכולה
העולם הזה - גליון 1431 - 10 בפברואר 1965 - עמוד 9 | ףךך ר ! ין ** ריכים לדפוק את הבחור הזה, אחת ולתמיד. צריכים לכלוא אותו למשך ימים ושבועות וחודשים. צריכים לשים אותו בצינוק, שלא יראה אור שמש. בתקופות טובות יותר
העולם הזה - גליון 1431 - 10 בפברואר 1965 - עמוד 10 | תצפית במדינה • הממשלה עומדת כפני החלטה קשה כיותר: כיצד לנהוג כמיקרה שמאות אזרחים יחדרו לשטחים הסגורים, כמטרה כרודה להיעצר. אם תמלא המשסרה את מבוקשם, יביא הדבר
העולם הזה - גליון 1431 - 10 בפברואר 1965 - עמוד 11 | מה הניע את מזכיו הארס ו שגו משלחת שתציע עיסקה סודית ביו ישראל לירדן ך * בוצה קטנה טיפסה לאורך הדרך שא ן בין העמדות הירדניות והישראליות י בגיא בן־הינום. לפני
העולם הזה - גליון 1431 - 10 בפברואר 1965 - עמוד 12 | במדינה בחירות קור קשור לסלע בית הספר הלן פוגל, רה׳ פרוג ,5תל־אביב, טל ; 232378 .הרשמה מיידית: בימים א׳ ב׳ ג׳ ד׳ בשעות 6—7בערב. רשמיות דיפלומות תקבלנה הבוגרות מ
העולם הזה - גליון 1431 - 10 בפברואר 1965 - עמוד 13 | המדיניות הגרמנית של ישראל היא ממלכת התוהו ובוהו -ונאצו קוצר את הקציר הבזיון *ץ רועת־הצהלה הראשונה של ד-, 1 1ערמות מישראלית יעל ״משבר רץ־ קאהיר״ חלפה במהרה.
העולם הזה - גליון 1431 - 10 בפברואר 1965 - עמוד 14 | במדינה טוב לגבר ע פרמה-עורם מה אומר הרדיו אנ סלם השפתון צבע כסף 1 אנסלס — הוא קיצור הדרך לזוהר. א — אנסלם הוא אלוף השפתונים — 3נשיות מושלמת עם אנסלם — 8סמכי על
העולם הזה - גליון 1431 - 10 בפברואר 1965 - עמוד 15 | כל משפח׳ מפא״• התאחוו ויצוו >ולם חוש כוי להכחיד את רו׳ אשכול )2בדיקת הסקר על־ידי הצנזורה והקביעה על־ידה שאין היא רואה סניעה ל־פירסום חלקים ממנו אינה מהווה
העולם הזה - גליון 1431 - 10 בפברואר 1965 - עמוד 16 | יו׳ גבו על חזה אשה: סצינת מ־שגל האשת גנח אח יריבתה, להנאתו שר הגב ^ סיכות ליל־שכת יצאו מהאף. החוזי־כות אותן החתיכות. הנשים כבוי לא אותן הנשים. הבעלים בטח שלא.
העולם הזה - גליון 1431 - 10 בפברואר 1965 - עמוד 17 | תמונות ארח הו א3ס הצח ממה שמוצו! במסיבות ישראליות היפות הולכות להיות דוגמניות או מלכות יופי. וכן צועדת לה בחורה מכוערת ביער. מאחורי שיח אוכמניות פורח אורב לה
העולם הזה - גליון 1431 - 10 בפברואר 1965 - עמוד 18 | במדינה ( :החשך מעמוד )14 • מאיר יערי: אין ספק כי המגמה ; ליצירת מסגרות מדיניות רחבות יותר היא לגמה כללית בעולם של י מינו ...אכן, ; תוכנית להקמת פדרציה של
העולם הזה - גליון 1431 - 10 בפברואר 1965 - עמוד 19 | התנהגות יהמישטרה שמה ללעג החוק1 ,שעל שמירתו היא מופקדת. האח האמיץ ך לי המרי המשיכו להינשא למרחוק. ^ בנצרת הפך אורי דייווים קדוש כמעט, ניקרא בפי התושבים ״האח
העולם הזה - גליון 1431 - 10 בפברואר 1965 - עמוד 20 | הגבול משדים דרומה הוא הגבול השקט ביותר של מדינת ישראל -עדייו זהו אחד האזורים הנשכחים של המדינה. שמות הישובים השתולים בו אינם מגיעים כמעט לדפי העתונות.
העולם הזה - גליון 1431 - 10 בפברואר 1965 - עמוד 21 | ״את המים שלנו אנחנו מקבלים כבר היום משלושה מעיינות בשטח ישראל,״ משיב זית ,״אבל השאיבה לבריכות־הדגים נעשית ממי־הירדן. אם תבוצע ההטיה יהיו המים מלוחים יותר
העולם הזה - גליון 1431 - 10 בפברואר 1965 - עמוד 22 | אנשים ברזל כוכבה הררי היא התימניה החדשה אותה מציג שמעון דז׳יגאן השבוע בתכניתו החדשה. כוכבה, הנשואה ל־עורך־דין תימני ואם לתינוקות בת 11 חודש, למדה אידיש בסמינר
העולם הזה - גליון 1431 - 10 בפברואר 1965 - עמוד 23 | סחיוזוז סלס תי ת ביום השישי, ערב מותו של צ׳רצ׳יל, ציל־צל הטלפון בביתו של יחזקאל סהר. הוא הרים את השפופרת ואשה, שנמצאה מעברו השני של הקו, זיהתה את עצמה.
העולם הזה - גליון 1431 - 10 בפברואר 1965 - עמוד 24 | צכוקר העניקי לעצמך עם {1׳11111ז0זו 00 בטחון עצמי מן הבוקר עד הערב! עור פנייך קורן ברגע קומך משנתך רעננות ונעורים 111נ£11ז6׳\ £0שומר את יופיו של רגע זה ומשאירו
העולם הזה - גליון 1431 - 10 בפברואר 1965 - עמוד 25 | במרחב מצרים מניעת הבדתי*1מ 1ע הצום ר,ממושך של חודש רמדאן מסתיים בחג עיד אל־פיטר אשר בא לסמל את השיבה לחיי העולם, אחרי ההתנזרות הממושכת מדברי אוכל ומתענוגות.
העולם הזה - גליון 1431 - 10 בפברואר 1965 - עמוד 26 | העולם הזה החליט להגיש לשרו שאול שבע טביעות של יי ו״נ 1־ והוא ניתח את אופי בעליהן ועברם בלי לדעת מ!׳ הם ״אנשים רבים כופרים ביכולת ראיית־העתיד על פי קווי־היד. הם
העולם הזה - גליון 1431 - 10 בפברואר 1965 - עמוד 27 | חיים שטל: מצליח, טוב-לב, איש־משפחה חיים טופול, שחקן, בן .29 חוותהדעת: היד היא מעניינת מאוד. אדם זה החל לעלות ולהתקדם בזמן האחרון. לפני שנה חל שינוי רציני
העולם הזה - גליון 1431 - 10 בפברואר 1965 - עמוד 28 | ספרים תגובתו שד רפאל ק״* ׳קין: זה נכון. רוב הדברים מדהימים. בעיקר ההערות האחרונות בנוגע לכוח־הרצון, האמביציה והאנרגיה שלי. הטעות היחידה אותה אני מוצא כאן היא
העולם הזה - גליון 1431 - 10 בפברואר 1965 - עמוד 29 | טבנ*ק1ם תדריך העולם הזר. ממליץ מה לראות, מה לשמוע, היכן לנקר השבוע, לפי סדר העדיפו— חובה לראות; יות הבא : — רצוי לראות אפשר לראות. כל תלמידמקבל בזזינ ם מערכתכ
העולם הזה - גליון 1431 - 10 בפברואר 1965 - עמוד 30 | קולנוע סרטים המין למען השלוס כשרב לבדם בחדר ( תכלת, ת ל ־ א בי ב; נעשה מאהבה מתוך חשבון, ומתכנן אתי׳הפשע המושלם, כדי לרשת את הדוד. הוא מרושע, חורש־מזימות
העולם הזה - גליון 1431 - 10 בפברואר 1965 - עמוד 31 | נערת הע 1ב1ע רק כדי להזכיר לכם: בפעם שעברה העלה אחד מכם הצעה לערון ויכוח פומבי על הנושא הכאוב: האם הבנות מטומטמות יותר מהבנים? המכתבים שקיבלתי עד עתה מעודדים,
העולם הזה - גליון 1431 - 10 בפברואר 1965 - עמוד 32 | מספר 1431 שנה 28 ח׳ אדר א׳ ו*7פ״ה10.2^1985 , המחיר 1 0 0א גו רו
חזרה לתחילת העמוד