גליון 1432

העולם הזה - גליון 1432 - 17 בפברואר 1965 - עמוד 1 | מספד 1432 שנה 28 ט״ד אדר א, תשכ״ה17.2.1965 , המחיר # 1 0
העולם הזה - גליון 1432 - 17 בפברואר 1965 - עמוד 2 | חדש! חדש! הצלליות קליף מתוך הצללים 13 להיטים >פרפידיה בי״ הקטנה ; 1861 ואחרים< ״ 12 ארן נגן מתקליטי לא פעם אמרנו שקוראי העולם הזה הם כתבים מיוחדים. בהיתקלם
העולם הזה - גליון 1432 - 17 בפברואר 1965 - עמוד 3 | לעמנו, בזמן המלחמה, לקטסטרופה שאינה עומדת בשום יחס ופרופרציה למציאות ההיסטורית. האם לא רצחו הגרמנים עשרים מיליון רוסים? ו האם לא השמידו מאות אלפי צוענים? האם
העולם הזה - גליון 1432 - 17 בפברואר 1965 - עמוד 4 | הצגות בכורה: גבעתיים ״שביט״ יו ם ו׳ 19.2ב־ 9.00 ירו שלים ״מיט של״ מוצ״ש 20.2ב־ 8.45 תל־אביב יום ״ מ וג ר בי ״ 21.2 ב־ 8. 3 0 יום ב, 22.2 יום >׳ 23.2 מוצ״ש
העולם הזה - גליון 1432 - 17 בפברואר 1965 - עמוד 5 | מכתבים סוף רע -הכל רע בשבועון הנפוץ בקרב שכבות העמלים לא הייתם צריכים לעבור בשתיקה על שביתות עובדי בתי־הספר, המטבחים, המחסנים ושביתת השמשים של עירית תל־אביב.
העולם הזה - גליון 1432 - 17 בפברואר 1965 - עמוד 6 | מכתבים (המשך מעמוד )5 תכנית הישראלית״ ,מר וולטר קליי לאודר־מילק, בפגישה עם שרת־החוץ, הגבי גולדה מאיר. היות ומר לאודרמילק מוכר לנו, הרינו להסב תשומת־ליבכם
העולם הזה - גליון 1432 - 17 בפברואר 1965 - עמוד 7 | נעול זיאט־נאם יו פי טר ו ר שו ר מכל הפעולות המדיניות והצבאיות, אין אווילית יותר מפעולת־התגמול. זה הוכח לא פעם בארץ־ישראל. וזה מוכח עתה שוב בדרום־מזרח אסיה. פעם
העולם הזה - גליון 1432 - 17 בפברואר 1965 - עמוד 8 | בשלם פ ר סו ם ד ־ ריעקב סון (המשך מעמוד )7 הנסיגה, ולא בדרכם של תובעי המלחמה הטוטאלית נגד צפון־ויאט־נאם. אך! עתה מסתבר כי אין דרך שלישית, וספק אם קיימת הדרך
העולם הזה - גליון 1432 - 17 בפברואר 1965 - עמוד 9 | שני זסנים נגגשו בבית מרון -והסכימו ער עיסקה שגומה השבוע לאסון מדיני ין זה כשלון. אין זו מפלה. אין זו תבוסה. אין זו אף התמוטטות. זוהי שואה מדינית, פשוטה כמשמעה.
העולם הזה - גליון 1432 - 17 בפברואר 1965 - עמוד 10 | (המשך מעמוד )9 הפחד הגרמני מפני התגמול הערבי היה אבי ההסכם -וממילא נחרץ גורלו מראש. שהרי היה ברור מראש כי ההסכם יתפוצץ ברגע שיחליטו הערבים להפעיל את אותו
העולם הזה - גליון 1432 - 17 בפברואר 1965 - עמוד 11 | אנו מאמינים כי אלפים רבים נוספים תומכים במאבקנו. כאשר יטילו כל אלה את פתקיהם לטובתנו ביום הבחירות, יהיה בריר לכל המפלגות מר, כוחנו — וזאת, מבלי שאנחנו עצמנו
העולם הזה - גליון 1432 - 17 בפברואר 1965 - עמוד 12 | זאת לא תוכנית -זאת אינה אגוה 1 -ה כבו קווה במציאות הירדן מוסב לאחור ך* טיית מקורווז הירדן יצאה מגדר ( 1מושג מופשט. היא אינה עוד בבחינת מילים הנזרקות בנאומים
העולם הזה - גליון 1432 - 17 בפברואר 1965 - עמוד 13 | 0.5ק־־מ מהגבול מבוצעת עבודת הכ שרת התוואי בו תיחפר תעלת ההטייה המרבית ב ת ון השטח הסורי. ת מונ ה זו מראה עד כמה קרובה תהיה תמלת ההטייה לגבול הישראלי. הגבעה
העולם הזה - גליון 1432 - 17 בפברואר 1965 - עמוד 14 | באורות דדוקים נוסעות מאה המכוניות, בש״ות ע ,01 רעבו השטח הסגור סדיר ״מדד הביטניק״ ן ין נועות רכות בהיסטוריה זכו לשמותי־ן 1הן מפי יריביהן. שמות־הגנאי וכינויי־
העולם הזה - גליון 1432 - 17 בפברואר 1965 - עמוד 15 | !628 דגע שר ההדגשות צעירי דיר־אל־אסד ה מ תינו בכבי ש ומוחאי ם כפיים לשיירה, העוברת על פניהם בדרכה לשטח הסגור. משמאל: דן בן־אמוץ מדבר ברמקול אל האנשים שהתאספו
העולם הזה - גליון 1432 - 17 בפברואר 1965 - עמוד 16 | שתי שחקניות־אופי, שתי רקדניות ונערת־זוהו הסכםר שיחשבו ״אינני ן בתיה בנדיקט ״כ שהייתי אפיגה פז ״אינני טיפו ס מי ני. ך* כת אהת יש לנו גם גילה אלמגור, גם יונה
העולם הזה - גליון 1432 - 17 בפברואר 1965 - עמוד 17 | :ספרות ער וקע חתונתה החושה בתיאטרון דש על הבמה רביעי זה תועלה אישיר,נזארירין מונרו כהצגת־עד בימת ״הקאמרי׳/ ה של גילה אדמגור. ימים לפני כן הגדירו יב את בתיה
העולם הזה - גליון 1432 - 17 בפברואר 1965 - עמוד 18 | ״הננו מצהירים כי נכנסנו לשטחים הללו מתוך ידיעה שהדבר אסור. מטרתנו היתה להנד חוק זה, הנוגע כזכויות האזרח.״״ (הנו שן מעמוד ) 15 בשם ״שבעת המופלאים״ .השבעה:
העולם הזה - גליון 1432 - 17 בפברואר 1965 - עמוד 19 | צביונה. עתונאים צעירים מ־ 12 יומונים, בראשותם של אריה אבנרי (ידיעות־אזזרונות), זאב שיף (הארץ) ,רומן פריסטר (על המש מר) ועמי שמיר (למרחב) ,הציגו רשימת מועמדים
העולם הזה - גליון 1432 - 17 בפברואר 1965 - עמוד 20 | המאמו שאיים ליצוו את המשבו החמוד ביותו שר השנה בעתונות העיבדית אין ״העולם הזה״ נוהג להתערב בוויכוחים פנימיים של עתונים אחרים. אולם הוא תמיד מוכן להעמיד א ת
העולם הזה - גליון 1432 - 17 בפברואר 1965 - עמוד 21 | קולנוע סרטים התח בי ב: איסוף רא שי חייו הכפולים של דני קרייג דן בן־אמוץ ניצול חוקי־הבטחון למטרות מפלגתיות, חוסר־הישע של מדיניות משרד־החוץ, טיט־טום־ד,מוחין של
העולם הזה - גליון 1432 - 17 בפברואר 1965 - עמוד 22 | אנשים סשרט על מצבו הנפשי של ח״כ דויד כן־ גוריון סיפר השבוע נחום רז, בשעת כדורגל לא ציי ד לו־־ד נבחרת הכדורגל הישראלית קיבלה דיש־בוע שיעור מאלף כיצד יש לשחק
העולם הזה - גליון 1432 - 17 בפברואר 1965 - עמוד 23 | האמת,ני סאגת ולא רק האמת אזרחי ישראל, הערים למתרחש בעולם, יכולים לצפות בעתיד הקרוב למאורע בעל חשיבות ממדרגה ראשונה. יצחק אליעז רוב, בעלה של יונה לוי
העולם הזה - גליון 1432 - 17 בפברואר 1965 - עמוד 24 | עו ב הנון רוח וגשם ונשיאים א״ן משך שנים רבות ידע התלמיד הישראלי כי הוא הולך לבית־הספר ללמוד מקצוע חשוב ומועיל בחיים: לנפנף בדיגלונים לכבוד אורח רם־מעלה מחו״ל.
העולם הזה - גליון 1432 - 17 בפברואר 1965 - עמוד 25 | במדינה היסטוריה אי לו.. . לפני עשר שנים צעדו שני צעירים יהודיים לתא הגרדום, בכלא המרכזי של קאהיר. מערכת־שתדלנות עולמית לא הצליחה להמתיק את דינם, כי גמאל
העולם הזה - גליון 1432 - 17 בפברואר 1965 - עמוד 26 | במדינה טוכ לגבר ר־מה-שר־פ היום היא יכולה להיות שלו מכונת הגילוח החשמלית ) 5 1 x 1 0 0 א ט ^ ת ס ספקים מורשים ותחנות שרות : ירושלים: קאופמן, חיי ,111 בנין סנסור
העולם הזה - גליון 1432 - 17 בפברואר 1965 - עמוד 27 | .3הנוי השג׳]׳ מלך אנגלי זה טעה טעות יסודית: הוא בלע את ה מזון ב סי טונו ת, ואת הנ שים ב ק מעונו ת. היה עליו להוציא להורג אשה אחת, כדי. לפנות מקום לשניה. אילו
העולם הזה - גליון 1432 - 17 בפברואר 1965 - עמוד 28 | במרחב פנות, אך הם יגיבו על כל תוקפנות, ולכל מקרה שיהיה — יש לנו תוכנית־נגדית מובנה.״ המים מת תס ת־־ ם ההטי־די* סימן־השאלה היחידי המסתמן כיום במערך הערבי הרשמי,
העולם הזה - גליון 1432 - 17 בפברואר 1965 - עמוד 29 | טכניקום קטר אין סטטיסטיקה, תימן אין סטטיסטיקה, כווית ,47.1לבנון , 13.1מרוקו ,89 לוב כיצד תבוצע המלחמה בבורות? ועידת המחנכים הערביים קבעה תוכנית מפורטת: תחילה
העולם הזה - גליון 1432 - 17 בפברואר 1965 - עמוד 30 | תדריך העולם הזר, מ מליץ מה לראות, מה ל שמוע, העדיפולפי סדר היכן לבקר ה שבוע, — חוב ה לראות; יות הבא : — אפשר לראות. — רצוי לראות; *-¥איד להצליח כעסקים
העולם הזה - גליון 1432 - 17 בפברואר 1965 - עמוד 31 | נרצו חשבוע שערוריות בגלל נסיוו הרבנים לנצל את שלטונם הנבלות. בעצם? בדת. אך אריקה התעקשה. היא חזרה והסבירה שהיא מאוהבת ביוסף, מוכנה אף להקדיש לו את כל חייה. היא
העולם הזה - גליון 1432 - 17 בפברואר 1965 - עמוד 32 |
חזרה לתחילת העמוד