גליון 1433

העולם הזה - גליון 1433 - 24 בפברואר 1965 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1433 - 24 בפברואר 1965 - עמוד 2 | לפני שבועיים סיפרנו לך על הידרדרות נוהלי הצנזורה, עם ניצולה המחפיר בידי ראש־הממשלה לצרכים מפלגתיים וסיעתיים, השבוע אני נאלץ להוסיף לך כמה פרטים מבישים נוספים.
העולם הזה - גליון 1433 - 24 בפברואר 1965 - עמוד 3 | ומפ״ם, אמר שר־המשפטים על אורי דייודס: .קשר, להבין איך איש מאוזן, הרוצה שיתייחסו אליו ברצינות, מודיע כי אינו מוכן להכיר בסמכות המושל הצבאי. הודעה זו מעידה על
העולם הזה - גליון 1433 - 24 בפברואר 1965 - עמוד 4 | לכל אדם משכיל כל ענ פי המדע: הי ס טו ספר אמנ כלכ מכתבים 40ס פ רי םהמ הווי ם אוני ב ר סי טהעמ מי ת ה אנ צי ק לו פ די ה * של המאההעש רי ם רי ה 2.25ל״י ספר ״עולם
העולם הזה - גליון 1433 - 24 בפברואר 1965 - עמוד 5 | ב שלם האד ם הצבעהנ \ דההצב עו ת מי מעוניין לפוצץ את עצרת האו״ם? האמריקאים טוענים: הסובייטים. כי הסובייטים אינם משלמים את המגיע מהם לקופת האו״ם. הסובייטים
העולם הזה - גליון 1433 - 24 בפברואר 1965 - עמוד 6 | בשלם (המשד מעמוד )5 דים, איך זה בחרו במושל שהוא אידיאוט?״ איד להפר חור .,ההסתערות על הקלפי הפכה, על כן, חוד־המחץ של המהפכה כולה. ססודנטים ואידיאליסטים לבנים
העולם הזה - גליון 1433 - 24 בפברואר 1965 - עמוד 7 | בם רחב יחסים מרחביים א ח בי ב• נמל־התעופה של קאהיר המה השבוע כמו בימים הטובים של ועידות־הפיסגה. אך הפעם היה זה לכבודו של אורח יחיד. נשיא תוניסיה, חביב בורגיבה,
העולם הזה - גליון 1433 - 24 בפברואר 1965 - עמוד 8 | במרחב יו!ולהס דברמ סו ת ר! (הסשן מעמוד )7 להחריף עוד יותר את המחלוקת בין דמשק לבין קאהיר ובגדאד. כי גמאל עבד־אל־נאצר אינו מרשה קיום מפלגה קומוניסטית בארצו,
העולם הזה - גליון 1433 - 24 בפברואר 1965 - עמוד 9 | ונצ פי ת במדינה העם מו חדלהפר חוק! שני אזרחים הפרו את החוק. שניהם טענו שהם עושים זאת מפני שהאמת קודמת לכל, ומפני שאינם מוכנים להשלים עם מעשה־עוול. מה רב היה
העולם הזה - גליון 1433 - 24 בפברואר 1965 - עמוד 10 | בחורף מוס ואין בזה כל פלא; אוכלים יותר, יושבים יותר, ולא עוסקים בספורט — לבעיה זו רק פתרון אחד והוא: ״ 0י 1כךיב״ הממתיק ללא קלוריות וללא טעם לואי. רבבות
העולם הזה - גליון 1433 - 24 בפברואר 1965 - עמוד 11 | ספרו של חגי אשד על הפרשה -האמת, לא כל האמת, לא רק האמת *** ני עתונים ערכיים החלו השבוע בפירסום תרגום ערבי של ספרו של חגי אשד. יש להניח כי מנגנון־התעמולה הערבי
העולם הזה - גליון 1433 - 24 בפברואר 1965 - עמוד 12 | תמצית הפרקים הראשונים מסכה שר חגי אשד שהותוו השבוע לפרסום הכל דימו את הכל למען אותם קוראים, שלא היתה להם הסבלנות לקרוא את הפרקים הארוכים של ספרו של חגי אשד
העולם הזה - גליון 1433 - 24 בפברואר 1965 - עמוד 13 | ^ י /עי די י ס, שפם שסתר לגלות- ^קומו- , 7ייי ״ \שעה נגד ״,ע #ל־ידי דיין, /ר׳ר ]1דהאחריות על ד <00 קרה לפני שלבון הכחיש סי׳ ג׳י^ 0 7 7עייה בכלל התעוררה. כפי ^
העולם הזה - גליון 1433 - 24 בפברואר 1965 - עמוד 14 | (המשך מעמוד ו ו) בחופש גמור, איל, לות״ -ואילו מיסנלפלו.- ט > 9ו א 1כגיוס ! ! ב נו ת וו שנ ה קורטינה, קורסייר, זפיר, זודיאק, טאונום, פלקון, פירליין, קומט,
העולם הזה - גליון 1433 - 24 בפברואר 1965 - עמוד 15 | במדינה (המשך מעמוד סז) ואילו הדובר הקומוניסטי, הציע אמנם, להוריד את ההצעה מסדר־היום, אך הפעם בנימוק מפתיע; רמז לאפשרות עליה מברית־המועצות. הוא טען :״אם יהודי,
העולם הזה - גליון 1433 - 24 בפברואר 1965 - עמוד 16 | של בן־גוריון. שלטונו של בן־גוריון וכוח השפעתו המאגי על המפלגה חוסלו לפני חדשיים, כאשר התפטר לוי אשכול מראשות הממשלה ולא השאיר למרכז המפלגה את הברירה אלא לבקשו
העולם הזה - גליון 1433 - 24 בפברואר 1965 - עמוד 17 | המנצח ניצב מעל ביג׳י המובס, כשביניהם יושב נשיא המדינה ׳זלמן שזר. במשך כל זוועידה לא הסתיר ראש־הממשלה את עצבנזתו זהת־ :של ההתמודדות הגלויה הראשונה שלו נגד
העולם הזה - גליון 1433 - 24 בפברואר 1965 - עמוד 18 | ה ח בו ר ה היכנס פנימה, מסרו להם המנהיגים כי החליטו רשמית לא לדון בחוק המוצע אלא לאחר שתישמע דעתם של חברי המושבים של המפלגה. אך המורדים חידשו את זעקתם, עד
העולם הזה - גליון 1433 - 24 בפברואר 1965 - עמוד 19 | ורם והקירוגומים יוחס מטמור חזר במוצאי־השבת מביקור בן חודש אצל אשתו קטי מט־מור, היושבת במילנו. הדו״ח שהוא השיג שם על חיי משפחתו הוא כזה: אשתו מרוויחה סכום צנוע
העולם הזה - גליון 1433 - 24 בפברואר 1965 - עמוד 20 | במדינה שבת קודעו .קומץ בעלי בתי־הקפה בנתניה נלחם בעוז נגד העיריה. רקע המלחמה: חוק עזר עירוני מתיר לפתוח בתי־עסק בשביתות בשעות מסויימות, אך אוסר הגשת קפה
העולם הזה - גליון 1433 - 24 בפברואר 1965 - עמוד 21 | השגעון החדש פיא ה ח תי כו ת: שש נשים ישראליות מציגות נעמוויס ארה את שעה הטבעי(מימי!) ופיאותיהן פעם היתד. האשה חיה ומתה כמו שנולדה. עם אותם פנים, אותן ידיים,
העולם הזה - גליון 1433 - 24 בפברואר 1965 - עמוד 22 | ספנרט כדזרגל אנשים שיד ב סו ד הכל היה מוכן למאבק סוער ומתוח. היציעים הפרימיטיביים של מגרש הפועל פתח־תקוה היו גדושים קהל נלהב, שעתיים לפני שנישרקה שריקת הפתיחה.
העולם הזה - גליון 1433 - 24 בפברואר 1965 - עמוד 23 | עו 3קטן נצח גנאי׳ רא ישסו שמעתי שיש פועלים בארץ. למדתי על זה בבית־הספר. ידידים גם סיפרו לי שפעם הם ראו פועל אחד. אני לא ראיתי פועל מעולם. הייתי קטנה. לכן הלכתי
העולם הזה - גליון 1433 - 24 בפברואר 1965 - עמוד 24 | במרכז ^העיר ^- יריות במ״ן תח^1ת המשס דסיהת₪*₪1 כד חסת״ם המאבס בין שתי חבורות שלחמו ברמלה בלשון יומיומית היא נקראת רמלה. חברי הכנופיות לאי היו דומים במאים
העולם הזה - גליון 1433 - 24 בפברואר 1965 - עמוד 25 | במדינה פירסום המדהמה הקדה ״בחורה יפה יכולה למכור מזגני־אוזיר לאסקימוסים,״ היא אימרה שגורה בפי פיר־סומאים ומומחים לשיווק. השבוע ניגשה סוכנות פירסום תל־אביבית
העולם הזה - גליון 1433 - 24 בפברואר 1965 - עמוד 26 | אמנ1ת תיאטרון וכל ה תנ צ לו ת לאחר הכפילה (התיאטרון הקאמרי; מאת ארתור מילר. הבימוי — ליאונרד שאח) הוא מהזה הנראה ונשמע כרקויאם לאלילה. דמותה של מארילין מונרו,
העולם הזה - גליון 1433 - 24 בפברואר 1965 - עמוד 27 | פקידי המועצה המקומית העובר ליד חלון ביתו, והוא פחד שמא יבולע לו אם הפקיד יראה שבביתו נמצא, רב הדור־זקן. התיאורים הדראמטיים עוטרו בתמונות. מתחת לתמונה המראה את
העולם הזה - גליון 1433 - 24 בפברואר 1965 - עמוד 28 | אני חיננית מאוד הכלכלן והכטלן מה עושים שני בחורים המשתחררים מן הצבא? דוגמה ( )1/1433 לא הכי מלהיבה, הייתי אומרת. ״כל הבנות אותה סחורה /ולכן אין לנו כל ברירה
העולם הזה - גליון 1433 - 24 בפברואר 1965 - עמוד 29 | ט בני קנ ם תדריך העולם הזה ממליץ מה לראות, מת לשמוע, היכן לבקר השבוע, לפי סדר העדיפויוון הבא חובה לראות; — רצוי לראות אפשר לראות. לאהד הנפידה כל תלמידמקבלבחינם
העולם הזה - גליון 1433 - 24 בפברואר 1965 - עמוד 30 | קולנוע סרטים די בו ק אי טלקי ה שמן (תמר. ,תל־אביב; איטליה) היא דליה לביא. וסוב שזאת היא ולא חנה רובינא, אחרת היה הסרט נראה כפארודיה על הדיבוק של אנסקי. אין
העולם הזה - גליון 1433 - 24 בפברואר 1965 - עמוד 31 | נוק ואשוו בסיווה על הצו השני של המטבע: מה ששה אשת איש המחזיק פילגש אחרי סידרת הכתבות שלי על הפילגש, נעלמה שלוותי הנפשית. טלפונים, מכתבים, מיברקים הביעו את
העולם הזה - גליון 1433 - 24 בפברואר 1965 - עמוד 32 | מספד 1433 המחיר 1 0 0 אגורות בסידרת גילוייו הבילויים מאחורי- גבו של
חזרה לתחילת העמוד