גליון 1434

העולם הזה - גליון 1434 - 3 במרץ 1965 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1434 - 3 במרץ 1965 - עמוד 2 | חברת ״ קו מו לו ס ״ ,החברהשהפיקהאתסרט ה מיליוני ם ״ יהודית מ עי ד ה על נ סיונ העם מ כונ תהכ בי ס ה. קנדי ס א 0י. ולהלן ת רגו ם ע דו ת ה: א דוני ם נכ בדי ם, ״עם
העולם הזה - גליון 1434 - 3 במרץ 1965 - עמוד 3 | הגליון האחרון של ביזנס דייארי, עלון כלכלי, מכיל את הקטן המעניין הבא: ״העולם הזה הודיע לקוראיו שהוא העלה את מחיר העתון במקום לקבל תמיכה במחיר׳ כפי שהוצע לו
העולם הזה - גליון 1434 - 3 במרץ 1965 - עמוד 4 | מקח־ שי קו פיו ת או טו מ טי עם קוורץ־יוד — השיקופית בהירה ויפה יותר. מקרן־שיקופיות ״ליזיגאנג״ ,היחידי עם נורת קוורץ־יוד ׳ע 24 ושלט — רחוק (01ז1:מ0ב)01:6-מז )
העולם הזה - גליון 1434 - 3 במרץ 1965 - עמוד 5 | במרחב מצרי ה ש טי חהא דו ם החלום ש״שועל המידבר״ ארווין רומל לא הצליח להגשימו בכוח הצבא הנאצי, ב־ , 1942 הוגשם השבוע במלוא מתיקותו על־ידי גרמני אחר. וואלסר
העולם הזה - גליון 1434 - 3 במרץ 1965 - עמוד 6 | במרחב (המשך מעמוד )5 סיכסוכה עם מדינה ערבית שניה למוסדות האו״ם. המנהיגים הערביים החליטו להקים בית־משפם ערבי עליון, במסגרת הליגה הערבית. על עבד־אל־ח׳אלק חסונה,
העולם הזה - גליון 1434 - 3 במרץ 1965 - עמוד 7 | עם ישראל. מאחר שבון נכנעה פעם לאיום שמצריים תכיר בגרמניה הקומוניסטית׳ אין כל סיכוי שתהיה גיבורה גדולה יותר בהזדמנות אחרת. מעתה ואילך יהיה קיים וטו מצרי, ברור
העולם הזה - גליון 1434 - 3 במרץ 1965 - עמוד 8 | דבר על הסיוע הצפוי ממוסקבה, מפאריס ומוושינגטון. סיכומו של דבר: הזמנת אול• בריכט היא שיעור-לדוגמה כמדי־נאות מעשית -ניצול הזדמנות היסטורית, ברגע הנכון ובשעה
העולם הזה - גליון 1434 - 3 במרץ 1965 - עמוד 9 | תצפית במדינה העם חימום ה 1בוד יחסית. אולם גם היא וגם המפד״ל לא יגיעו למעמד שאליו תגיע אחדות־העבודה בזכות הסכם המערך. וסתושד 31ו ת שתי פצצות הרעידו השבוע את כפר
העולם הזה - גליון 1434 - 3 במרץ 1965 - עמוד 10 | במדינה פר שת דיינניס ה 1ד ה אור ד,ודעתו של מפקד כלא מעשיהו הועברה לפקודיו בדחיפות: יש לפנות את כל האסירים המצויים בשטח הכלא והמבלים את זמנם בטיול של שבת.
העולם הזה - גליון 1434 - 3 במרץ 1965 - עמוד 11 | על הוקע למנוייה שד ועדת החקירה לחקר עסס־ביש חוש ^ יום השני, השמיני בפברוארי, הוד־ . 1פסה מהדורה אחת של מעריב. לא אירעה אז שום תקרית גבול, ושום ידיעה סנסציונית
העולם הזה - גליון 1434 - 3 במרץ 1965 - עמוד 12 | במדינה יחסים מרחביים התג התחתן נות ־ או משלם לא נמס למיטה משותפת טסח דבורה חלו די ל ק׳ץ על מסך הכסף של הטלביזיה ניראתה רקדנית בטן בתנועות ריקוד אחרונות. מיד
העולם הזה - גליון 1434 - 3 במרץ 1965 - עמוד 13 | במרינה המעמד ההיסטורי דג: אחרון בבית־ציוני־אמריקה בין נציגי תנועת החרות (מימין) לבין נציגי המפלגה הליברלית לריון בהקמת המערך הימני. בישיבה השתתפו 12 נציגים מכל
העולם הזה - גליון 1434 - 3 במרץ 1965 - עמוד 14 | (המשך מעמוד )11 חים כי מהעז עשוי לצאת מתוק, וכי מהתקרית החמורה עם ארצות־הברית הם עשויים להרוויח דבר אחד: סילוקו של שמעון פרס מעמדתו במשרד הבטחון, מבלי שהדבר
העולם הזה - גליון 1434 - 3 במרץ 1965 - עמוד 15 | 11 § 11111 :וים הישואו״ם בוגדים, רכלנים. ועושים מהנשים שרהס סמרטוט!״ קובעת גיור כ״ץ לי אמביציה. להיות אמא. מוכנה בכל ואיך לבשל. החלום שלי האמביציה היחידה שיש
העולם הזה - גליון 1434 - 3 במרץ 1965 - עמוד 16 | במדינה (המשך מעמוד ) 13 העולם הזה על־ידי אחד מידידיו של אחמד מוהדי, הצעיר הערבי מכפר איקסאל שנרדף במשך חודשים רבים בגלל אהבתו לשרה כהן׳ היהודיה מראשון־לציון.
העולם הזה - גליון 1434 - 3 במרץ 1965 - עמוד 17 | עו ב ק טן איבה ישבה בדד הכנסת היא מועדון נפלא. עוגות טריות, תה חם, עיתונים מהיום ובורסות אצילות לרכיבה. אין חובות. עושים מה שרוצים. פשוט נעים. אין שום חוק
העולם הזה - גליון 1434 - 3 במרץ 1965 - עמוד 18 | ,במדינה פיתוח הדשא שר הב ארון בבוקר העניקי לעצמך עם 1<1ט £1ז ^ 00 בטחון עצמי מן הבוקר עד הערב! עור פנייך קורן ברגע קומך משנתך רעננות ונעורים 1ז 1״£1זשע0כ< שומר
העולם הזה - גליון 1434 - 3 במרץ 1965 - עמוד 19 | איתו ניהלה ריסה קאדילאק רומז בן שלושה *3^ 11׳ 913^ 11 *1 1 1 3 ^ 11 חדשים באיטליה הוא מיקי הארגיטיי, בעלה לשעבר של ג׳ין מנספילד. תמונותיהם התפרסמו בעיתונות
העולם הזה - גליון 1434 - 3 במרץ 1965 - עמוד 20 | מי אתה? ספח־ט ...אין אנו יודעים מי אתה, היות ואין אנו מכירים אותך עדיין, אך דבר אחד ברור לנו : אתה תהיה בעל מקצוע (משתלם היטב< מעולה, בעת סיום לימודיך באחד
העולם הזה - גליון 1434 - 3 במרץ 1965 - עמוד 21 | אהבה ננותונת מ?וכ?כת כשאמרו לי שג׳ורג׳ אולמה הגיע לארץ, שאלתי מי זה, אבל יותר אני לא עושר, שטויות כאלה. אני יכולה לספר בבוז, לכל הבחורים ועמק־הארצות, שג׳ורג׳
העולם הזה - גליון 1434 - 3 במרץ 1965 - עמוד 22 | אמנהז תיאטרון עד השחיטה מי מפחד מוירג׳יניה דולף ! ׳ כמעט בחינם ב 6.950-ל״י בלבד הילמן אימם שלך. ה ש דון ברוחם לצעירים בפחות ממחיר־והשאר המיסים 15-תשלומים
העולם הזה - גליון 1434 - 3 במרץ 1965 - עמוד 23 | בעולם ארצות הברית ה צי רעהה עו ק צני ת ארצות־הברית זקוקה לפועלים. אך לא קל! היה לפועלים להגיע לארצות־הברית. כי לפני דור נתקבל חוק הקובע כי הכניסה לארצות־הברית
העולם הזה - גליון 1434 - 3 במרץ 1965 - עמוד 24 | בשלם (המשך מעמוד )23 ולרשותם עומד ארגון צבאי (צעירים המאורגנים ביחידות קטנות, נקראים פרחי האיסלאם) .סיסמתם יכלה להיות. :משורה ישחרר רק המזדת*. מאלקולם אכם כפר
העולם הזה - גליון 1434 - 3 במרץ 1965 - עמוד 25 | הבוגדת: נוק שני בסידרה ער המישחסים האסורים של האשה -מאחורי גבו של בעלה מאת רחל לא חזה המר חל ת שעה וחצי — ולפני גמר ההצגה והיא היתר, נשארת עד הסוף. מי אומר
העולם הזה - גליון 1434 - 3 במרץ 1965 - עמוד 26 | ר* מרס מתלהבים מ״צפוו הנפש״ השבועון היחידי בארץ להומור ולסאטירה יוצא בימי חמישי כיבבדעץ נפרד ללא תופפת עתון יומי כל שהוא. בעריכת: דן בן־אמוץ, חיים חפר, שמעון
העולם הזה - גליון 1434 - 3 במרץ 1965 - עמוד 27 | 1 1 111 העולם הזר. ממליץ מה לראות, מה לשמוע, היכן לבקר השבוע, לפי סדר העדיפו׳ 1״ וזבא חובה לראות; — אפשר לראות. רצוי לראות; עו ע * 61-ז מפחד מוירג׳יניה וילף נ
העולם הזה - גליון 1434 - 3 במרץ 1965 - עמוד 28 |
חזרה לתחילת העמוד