גליון 1435

העולם הזה - גליון 1435 - 10 במרץ 1965 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1435 - 10 במרץ 1965 - עמוד 2 | קליף רביעית שער הזהב 16 להיטים (רצועת סינורך, בי־באפ-א- לולה? דני ואחרים) 14 שירי דת כושיים ״ 12 ארך נגן מתקליטי ״ 12 ארך נגו המכוני ת ה ספו ר טי בי ת לויד״
העולם הזה - גליון 1435 - 10 במרץ 1965 - עמוד 3 | מכתבים שועלים בכרמים (העולם הזה .)1434 אני יכול להבין שסרבן־מלחמה כמו אורי דייווים מתנגד לייהוד הגליל. אני יכול להבין אפילו שהביטניקים מרחוב דיזנגוף, שאינם
העולם הזה - גליון 1435 - 10 במרץ 1965 - עמוד 4 | (המשך מעמוד )3 פרלמנט, חושבני שאתם חייבים לחשוף את דמותו ואת הרקע למעשה. יתכן שהפירסום יעורר הדים, וימנע מן האיש להיבחר לכהונה הרמה. ד״ר בנימין פישר, המרכז
העולם הזה - גליון 1435 - 10 במרץ 1965 - עמוד 5 | בסרחב ס עו די ה המלחמה מתחדשת במסדרונות האסיפה הלאומית המצרית חיכו בדריכות, ביום הרביעי האחרון, להופעתו של סגן־הנשיא, המרשאל עבד־אל־חכים עאמר. על סדר־היום נרשם
העולם הזה - גליון 1435 - 10 במרץ 1965 - עמוד 6 | במרחב (המשך סעסוד )5 ננו סוכני מודיעין גרמניים ובריטיים לחטוף את הזמרת (שפירוש שמה בעברית: אמו של בעל הלחי הבשרנית) בתקופת מלחמת העולם השניה, להעסיקה בתחנות
העולם הזה - גליון 1435 - 10 במרץ 1965 - עמוד 7 | 1נדו ! ^ וי אשכול הוא פחדן. לוי אשכול /הוא סמרטוט. לוי אשכול איננו גבר. רק באו אליו האמריהאים וציוו עליו להעביר את מיצעד יום-העצ־מאות מירושלים לתל־אביב - וכבר
העולם הזה - גליון 1435 - 10 במרץ 1965 - עמוד 8 | במדינה העם רוחות אביב כי הנה הסתו עבר, הגשם חלף הלך לו. הניצנים נראו בארץ, עת הזמיר הגיע, וקול התור נשמע בארצנו לפתע בא השרב. בראשית השבוע עוד שרר החורף בארץ.
העולם הזה - גליון 1435 - 10 במרץ 1965 - עמוד 9 | הצהרה היסטורית של נשיא תוניסיה המס״ו במרחב ־ מתחת בחח ושלום הפוסלת חשגדת סור וגינת נשאר רק פער אחו בין שתי התוכניות*: בעוד שהפעולה השמית קובעת, כתנאי בל־יעבור,
העולם הזה - גליון 1435 - 10 במרץ 1965 - עמוד 10 | מדוע מתלקח הגבול הישואלי־סווי ליד שפו היוון לכינרת ־ דווקא עכשיו תותח באלמגור ך• תותחים נטלו שוב את רשות הדי) *בור בגבול הסורי. במשך כמד. ימים התנהל השבוע
העולם הזה - גליון 1435 - 10 במרץ 1965 - עמוד 11 | נגיעות במוצבים האש הישראלית שהושבת בתגובה ליריות הסורים שיתקה את מוצביהם. בתמונה ניתן לראות (בתוך המעגלים) עשן הבוקע כתוצאה מפגיעות בשני מוצבים סוריים. אנשי
העולם הזה - גליון 1435 - 10 במרץ 1965 - עמוד 12 | ת צ פי ת 6לפי כל הסימנים, לא תרפה ארצוודחברית מלחצה על ישראל, כדי שזו לא תיזום שום פעולה צבאית נגד שכנותיה, בשל מיפעלי ההצייה. תמורת זאת יבטיחו האמריקאים לצמצם
העולם הזה - גליון 1435 - 10 במרץ 1965 - עמוד 13 | חיוה לוי ־ שנידבה כליה אחת להצלת בנה ־ :1א יכלה להציל <?ת בתה שוטר מתחנת אשקלון נקש על דלת ( 1הבית הערבי ברחוב קופת חולים. היה זה בצהרי יום השבת, כשכל בני
העולם הזה - גליון 1435 - 10 במרץ 1965 - עמוד 14 | זוהי התמונה (ימין) שהופיעה לפני עשר שנים, כאשר צולמה כרמלה גולדברג בפוזה של סילבאנה מאנגאנו. במשך השנים השתנו צלמיה, אן התנוחות נשארו, כשהצלמיס מתרכזים בעיקר
העולם הזה - גליון 1435 - 10 במרץ 1965 - עמוד 15 | ית -חזרה כשחקנית חבות מידות גופה של כרמלה גולדברג־הרפז לא השתנו במשך השנים. גס כיום מתפרסמים ממדיה בעתונות חוץ־לארץ. בדרך כלל חושבים אותה 100: 60:98 לשבדית או
העולם הזה - גליון 1435 - 10 במרץ 1965 - עמוד 16 | מודעה שווה שנתלימודים חינם! אנו פותחים כתות חדשות לבחינות ׳מוקדמות ובחינות בגרות הנערכות מטעם משרד החינוך והתרבות במועדים: נובמבר ,65 מרץ 66 ויולי .66 סגל
העולם הזה - גליון 1435 - 10 במרץ 1965 - עמוד 17 | זיווה שמות מציגה את השמלה היפו! ביותר בתצוגה׳ שתוכי גנה בידי סבינה שכטר, היתה עשויה מ־בטיסט חום, כשחלקה העליון עטור סיגליות השגרירות הדרכה ועזרה לביצוע המשימה
העולם הזה - גליון 1435 - 10 במרץ 1965 - עמוד 18 | במדינה מ שפט עסק פ! 1י 1 1 5אהד; ) נ דירביעורנ נזקזבזע נפת חי ם קורסי ם: ארכיטקטורה פנימית שרטוט בנין שרטוט מכונות מלאכת יד ונוי • קרמיקה צילום ופיתוח גרפיקה
העולם הזה - גליון 1435 - 10 במרץ 1965 - עמוד 19 | את בעיית החשיש - ומספרת ערנן־בסנו לות שעברו עליה בהיותה תחת השפעת הסמים. בסיום המאמר יצאה מילכה בדרישה נרגשת להתיר את עישון החשיש. חזקא פירסום זה דחף אותה
העולם הזה - גליון 1435 - 10 במרץ 1965 - עמוד 20 | מ כו ס ת הפאר רנובלד 65 ספורט כ דו רסל מימנה 3דד 3 תא,דה׳ הכרמל 39 עי׳1־תאלנבי בני נווטה קרנ 11 בע־מ טל 56980 . רנד רי ב ״ ל . 1 4טל 41 .נ_ 33ת^א א נו מציעים !
העולם הזה - גליון 1435 - 10 במרץ 1965 - עמוד 21 | )(חבה ראשוגה ״סוף־סוף גם האהבה הראשונה שלנו / כל האהבות הראשונות שלנו /לא היו אלא אגדה וקלות ראש.״ טרמפ לעויחרור גניבה ס פ רו תי ת תמי יוסיפוג יכולה היתד,
העולם הזה - גליון 1435 - 10 במרץ 1965 - עמוד 22 | במדינה האם אתה מרבה ומחא בוילה? (הנזשד מעמוד )18 רגע, החליט להודות באשמה ולבקש את רחמיו של השופט. הוא סיפר כי התגלגל לארץ בחוסר כל, אחרי שפגש בנאפולי ביטניק
העולם הזה - גליון 1435 - 10 במרץ 1965 - עמוד 23 | בעולם גרמני ה הסוד הכמוס .אני עומד לגלות לי את הסוד הכמוס ביותר בגרמניד״״ אמר לא מכבר עתונאי גרמני חשוב לעורך העולם הזה, .זהו סוד כל־כך שמור, שאפילו אני איני
העולם הזה - גליון 1435 - 10 במרץ 1965 - עמוד 24 | בשלם (המשך מעמוד בודות השחורות ותצמצם את הצורך בפועלים שחורים. עד אז, אומרים המומחים, פשוט צריכים לסבול — לנצל ולסבול. קנ ד ה מדינה חדשה אולווווקס מצגויין בנ
העולם הזה - גליון 1435 - 10 במרץ 1965 - עמוד 25 | הבוגרת: הפרק השרישוי בסירות הגירויים ער 1זמישחקים האסורים שר האשוז בחבות השפע הישוארי! - 1מאחורי גבו שר בערה רחל מאת המר חל ת קורה לבני הזוג החדש. גם הם נראים
העולם הזה - גליון 1435 - 10 במרץ 1965 - עמוד 26 | בשלם (המשך מעמוד )24 ״הוא לא בחר באלימות,״ קבע ראסטין. ״האלימות בחרה בו!״ אירוניה של הגורל. עובדה טראגית היא שדווקא לקראת סופו החל מאלקולם אכם להתרחק מרעיון
העולם הזה - גליון 1435 - 10 במרץ 1965 - עמוד 27 | טכניקום תדריך העולם הזר. ממליץ מה לראות, מה לשמוע, היכן לבקר השבוע, לפי סדר העדיפו— חובה לראות; יות הבא : רצוי לראות ב — אפשר לראות. מפחד אלקטרוניקה
העולם הזה - גליון 1435 - 10 במרץ 1965 - עמוד 28 |
חזרה לתחילת העמוד