גליון 1436

העולם הזה - גליון 1436 - 17 במרץ 1965 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1436 - 17 במרץ 1965 - עמוד 2 | הל הקה ; ה עו מדת __ ׳ברא ש ;•!מיצעדי ״׳ ה פז מוני ם ! בארץ — חי פו שיו ת ל מ כי ר ה : #אין מענה • אלד בעקבות השמש שמונה ימים בשבוע ולהיטים נוספים ״ 12 ארך נגן
העולם הזה - גליון 1436 - 17 במרץ 1965 - עמוד 3 | מכתבים ״רק ש תי כליות לאמא״ אנו מודים למערכת העולם הזה על הוד עניינגתה הרבה במשפחתנו, ועל הכתבה שנכתבה למעננו (העולם הזה .)1435 מ שפחת לוי, אשקלון שבועון
העולם הזה - גליון 1436 - 17 במרץ 1965 - עמוד 4 | 1111ה 1111 מכתבים (המשך מעמוד )3 רתיים! אלי ואני ישבנו בחדר האורחים בבית כשפתאום הוריו, הבחנו בגליון העולם הזה שנמצא שם. אלי דיפדף בו, ולפתע קרא :״הנה תמונה של
העולם הזה - גליון 1436 - 17 במרץ 1965 - עמוד 5 | במרחב יחסים מרחביים קולו תמב ״ דו ח 300 עתונאים חיכו בדריכות להופעתו של נשיא תוניסיה. מזה שנים לא נאספו כתבים כה רבים בביירות. משכה אותם סקרנותם הלוהטת לשמוע
העולם הזה - גליון 1436 - 17 במרץ 1965 - עמוד 6 | בסרחב (הנזשן מעסוד )5 הכורדית .״העם עייף,׳ הכריז המנהיג ה כורדי׳ ״אגו חייבים לנסות להגיע לידי הסכם עם בגדאד.״ שתי פגישות עם ראש ממשלת עיראק שיכנעו את ברזאני כי
העולם הזה - גליון 1436 - 17 במרץ 1965 - עמוד 7 | הנס! * * ה היה קורה אילו החליטה מחר ועידת הפיסגד. של ראשי מדינות ערב — באורח פלא — להכיר מיד במדינת־ישראל ובגבולותיה הנוכחיים, להזמין אותה לפיסגה, לוותר על
העולם הזה - גליון 1436 - 17 במרץ 1965 - עמוד 8 | במדינה האס אהה מרבה לסחא בלידה ק י תוכל לבטל מינ הג זה ל א חר השתל מו ת ב קרי א ה מ היר ה ב קו ר סי ם של ה מכון לשיפור ה ק רי א ה. מ הי רו תהק רי א ה שלך תגדל
העולם הזה - גליון 1436 - 17 במרץ 1965 - עמוד 9 | מה מתנגן ספיר ו1אחווי חתווווניס דדוקד3ת הבחירות או רהאונת נחתת הנ 01ת החמישית ן י* מזימה דומה לקרחון: ראשה צף מעל לפני המים, אך | | חלקה העיקרי מוסתר מן העין•
העולם הזה - גליון 1436 - 17 במרץ 1965 - עמוד 10 | מ תי מ טי ק ה ^ 1 ואנגלית ב־ 30 במרס נפתחים קורסים 1 מהירים במתימטיקה ובאנגלית לבגרות, יולי־נובמבר 1965 מכו 1 פינסקר פינ ס קר ,24ת״א 7 - 4 1 2 -1 0 במדינה
העולם הזה - גליון 1436 - 17 במרץ 1965 - עמוד 11 | ואת הרמת הסורית שממזרח לו, צולם ממצודת נבי־יושע בצד המערבי של העמק. הקטע בתמונה למעלה מראה את אזור הגבול הישראלי —סורי ממשמר־הירדן בדרום ועד לדרבשיה בצפון.
העולם הזה - גליון 1436 - 17 במרץ 1965 - עמוד 12 | ארו ׳שואדם הצביעו השבוע בבחירות הראשונות שר 1965 קלפי נסיונית ירו היו הבחירות לכנסת השישית ^ מתקיימות השבוע, היה הרכב הח״כים בכנסת זו כדלהלן: • י המערך השמאלי
העולם הזה - גליון 1436 - 17 במרץ 1965 - עמוד 13 | 1הנידון (המשך מעמוד )7 לנו כאפתעה מדהימה, בפי שבאה לממשלה הקיימת. כי בממשלתנו שלנו היה קיים מיניסטריון גדול לענייני המרחב. הוא היה פועל למען השלום, כשם
העולם הזה - גליון 1436 - 17 במרץ 1965 - עמוד 14 | י }\ יישם, בקצות התבל, בקומה השלישית, דירה , 14 שדרות הקרן הקיימת בתל- אביב, גרה הנערה הזאת, בעלת העיניים הצהובות. או אולי הן צהובות־חומות, או צהובות־ירוקות,
העולם הזה - גליון 1436 - 17 במרץ 1965 - עמוד 15 | היא תקנה לה משרת קטן, והיא תצליף בו בשוט. היא מציירת יפה. היא לומדת ציור אופנה. היא לומדת שפות• היא לומדת להיות דוגמנית. אבל זה סתם כי היא לא רוצה להיות כלום.
העולם הזה - גליון 1436 - 17 במרץ 1965 - עמוד 16 | ספורט אנשים כדורגל תפוזי \נו בי לפני מספר שבועות הוזמן משה דיין להרצות במצפה־רמון. מארחיו, שלקחו אותו במכוניתם, הופתעו כאשר עברו ליד פרדס בקרבת אשקלון. דיין
העולם הזה - גליון 1436 - 17 במרץ 1965 - עמוד 17 | הסיטו הסנסציו] ,שד מלכת ה8בי שנטשה את בערה כספים בסכום של כמאה אלף דולאר. מאחר שחלק גדול של להקת כרמו! נמצא בארצות־הברית, חתמו שניים מחברי הלהקה על מיסמך נגד
העולם הזה - גליון 1436 - 17 במרץ 1965 - עמוד 18 | ש ב נקמן צנא חצאהניס דחוסה השזיף פורח׳ והחתולות בהריון. ולקראת ה אביב הקסום הזה הכינה הדסה מור הפתעה נעימה לכל מוקיריה ואוהדיה בממשלה ובצמרת צה״ל. הם ישמחו
העולם הזה - גליון 1436 - 17 במרץ 1965 - עמוד 19 | בשלם 1יאט־נאם• המטרהה סו די ת מכל הידיעות הזורמות ל״מוסד המרכזי לביון״ של ארצות־הברית, אין אף אחת הזוכה לתשומת־לב רבה יותר מאותן הנוגעות לתנועות הצבא
העולם הזה - גליון 1436 - 17 במרץ 1965 - עמוד 20 | ,מדוע רחת־ מבע לי! גלי סוד עיני הקסם עיני כל אשה הן ה חלון לנ ש מ תה. השפעה מי ס תו רי ת של ה עיניים המביעות הפתעה, התפעלות — גור מו ת להתפעלות — מו שכות, מ ת
העולם הזה - גליון 1436 - 17 במרץ 1965 - עמוד 21 | הגיוס שר גיוק ביום הראשון טיילו שלוש נשים לתומן בשדרות ירושלים ביפו. פתאום, ללא כל הזהרה מוקדמת, נפל עליהן אגרטל. הוא הגיע אליהן ישר מאחד החלונות של תיאטרון
העולם הזה - גליון 1436 - 17 במרץ 1965 - עמוד 22 | חברת מו ש ב ני שאת למיליונר תל־אביב (י.ע.ל ).ברוב פאר נ ת קיי מו פאן נ שואיה של אורי ת הדם למיליונר היהודי, דוד בלומנ שטיין מדרום־אפדיקה. לשאלה :״מהי הרגשתך
העולם הזה - גליון 1436 - 17 במרץ 1965 - עמוד 23 | ידע ו חריצו ת הון ומהימנות ידע דני ו הון שוויי צ רי; חריצות, מ הי מנו ת וי כו ל ת של ה חרו ש ת הגדול והמ שוכל ל בארץ לייצור שלגונים וגלידה. ״אד-ניר״ גאה לפתוח
העולם הזה - גליון 1436 - 17 במרץ 1965 - עמוד 24 | ספרים תרג1ם ד 13י ה שוטים הראיה סדור[ (ק.א. פורטר; תרגום אסתר כספי; הוצאת ספריית הפועלים) קאתרין אן פורסר מעצבת בסיפוריה דמויות וחיים של מכסיקאים, מהפכנים,
העולם הזה - גליון 1436 - 17 במרץ 1965 - עמוד 25 | נערת הטזבוע האביב הגיע, יחד עם קו? התור, הפרחים, הציפורים ואקדחי הקפצונים של פורים. כבר היה חמסין. האנשים התקלפו מבגדיהם. והפסיכו־אנאליסנו הצעיר אמר לנערה
העולם הזה - גליון 1436 - 17 במרץ 1965 - עמוד 26 | הבוגדה: הבוק חוביע* נסידות הגירו״ם ער המישחקים האשדים שר האשת בחבות השפע הישראלית -מאחורי גנו שר נערה מאת רחל אני מוכרחה קצת להטיף מוסר. שלא תתייחסו לסידרד,
העולם הזה - גליון 1436 - 17 במרץ 1965 - עמוד 27 | טכניקום תדריך העולם הזר ממליץ מה לראות, מח לשמוע, היכן לבקר השבוע, לפי סדר העדיפו— חובה לראות; יות הבא : — אפשר לראות. רצוי לראות; מפחד כל תלמ יד מקבל בח י נם
העולם הזה - גליון 1436 - 17 במרץ 1965 - עמוד 28 |
חזרה לתחילת העמוד