גליון 1437

העולם הזה - גליון 1437 - 24 במרץ 1965 - עמוד 1 | מספר 1437 הממשלה ה פנה א
העולם הזה - גליון 1437 - 24 במרץ 1965 - עמוד 2 | בית הסם־ לעתונאות באמת לא איכפת לי שליטרטורנאיה גאזטת ?ול * ₪ו בי בלימודיו (״עתון ספרותי״) מעתיק את מאמרינו. להיפר׳ זהו אחד הבטאונים החשובים ביותר
העולם הזה - גליון 1437 - 24 במרץ 1965 - עמוד 3 | מכתבים לא לסגת: מדוע הופסקה הפעולה, שהחלה אך בקושי המיצעד על גלגלים לשטח ,9שבו השתתפתי, הקזה רק התחלה מעידדת, שחובה להמשיך בה. אם מישהו מבץ הקבוצה שהתחילה
העולם הזה - גליון 1437 - 24 במרץ 1965 - עמוד 4 | מ כוני תהפארהאמ רי ק אי ת מכתבים ר מבלר 1965 (המשך מענזוד )3 ובחומה המוסרי של המדינה. הם פוגעים בכיסי של האזרח וברמת המחייה שלו. ׳ 11 39ד ח )ולג בי 3 !1
העולם הזה - גליון 1437 - 24 במרץ 1965 - עמוד 5 | בשלם כ ד 1ר הארץ רואי ש חו רו ת היד, זה שבוע רע לארצו ת־הברית. הקאריקטוריסם ביל מולדין צייר חייל אמריקאי, העומד בשוחה אי־שם בוויאם־נאם, כשמאחוריו מתפוצץ פגז
העולם הזה - גליון 1437 - 24 במרץ 1965 - עמוד 6 | בשלם (המשך מעמוד )5 שיוכלו להסתכל מקרוב בכל מקום על־פני כדור־הארץ, לפקח על כל תנועה, לשגר בדייקנות מוחלטת טילים ששום מנגנון־הגנה לא יספיק להזהיר בפניהם
העולם הזה - גליון 1437 - 24 במרץ 1965 - עמוד 7 | המתנה הנאה לחג להשיג בחנויות המובחרות מפיץ בלעדי בישראל: הירשפרונג ושות׳
העולם הזה - גליון 1437 - 24 במרץ 1965 - עמוד 8 | איו האל בו ם ״ תשעהיר חי לידה־ נאה מזה לא שה בהריון ! ן (המשך מעמוד )6 של החוקה. ואין דבר קשה יותר בארצית־הברית, מאשר שינוי החוקה. דאט־נאם אלבום צילומים
העולם הזה - גליון 1437 - 24 במרץ 1965 - עמוד 9 | 1111־: 11 ך* גברת גולדה מאיר היא שרתו | החוץ של מדינת־ישראל. זה ידוע. מדינת-ישראל חפצה בשלום עם מדינות־ערב. גם זה ידוע. ענייני השלום, וכל היחסים בין ישראל
העולם הזה - גליון 1437 - 24 במרץ 1965 - עמוד 10 | ,במדינה הע ם ״בדי ונשי״ הסורים הרגו טראקטוריסט ישראלי, שעיבד אדמה ריבונית ישראלית. הישראלים הרגו טראקטוריסט סורי, שעבד במיפעל־הר,טייר, על אדמה ריבונית סורית.
העולם הזה - גליון 1437 - 24 במרץ 1965 - עמוד 11 | המפד״ל. הדעה הרווחת היתד״ כי המפלגה הבטיחה לדאוג לעתידו כאשר יצא מבית־הסוהר, ועל כן החליט להיאסר ולשתוק. רוח אופטימית זו אפפה את יצחק רפאל כאשר נקרא אל השופט
העולם הזה - גליון 1437 - 24 במרץ 1965 - עמוד 12 | הנידון 1 החולצה הי* 101011 הסיגנון והאיכות החולצה המלהיבה נד גבו (המשך נזענווד )9 רה כל חוש פוליטי ודמיון מדיני יוצר. אך לא בכך העיקר. העיקר טמון באותן עשרים
העולם הזה - גליון 1437 - 24 במרץ 1965 - עמוד 13 | הכידבוד ביב הסר הרבכ בו ד ו 1לדימונה השאלה החשובה היא: מה בונה ישראל בדימונה? זאת שאלה המעניינת לא רק את האזרח הישראלי. היא מעניינת לא פחות את הערבים. אבל לא
העולם הזה - גליון 1437 - 24 במרץ 1965 - עמוד 14 | תצפית במדינה #ההתחרות הסינית־סובייטית תורגש כזירה המרחבית בצורה מוחשית כיותר. מוסקבה תנסה לחזק את העמדה הערבית נגד בון, תבטיח לספק בעצמה את כל העזרה שהובטחה
העולם הזה - גליון 1437 - 24 במרץ 1965 - עמוד 15 | ״אד תחנו דחס הביס!״ וגחן להם מסאסאיס. הוא שנח נ׳ - ך* רגשתי כאילו מישהו שפך כד מים ץ קרים על ראשי, כשהמדריך אמר כי עלינו לעזוב את הכיתה. תחילה לא הבנתי את
העולם הזה - גליון 1437 - 24 במרץ 1965 - עמוד 16 | נעות בלונדית ותכולת-עיניים חוכוזה מה עשה אותה למדגימת המדינה, מלבד המידות הארוכות והצרות שלה, השמש שלה, השיער הבלונדי, העיניים הכחולות ולאד, פלצ׳ר? לפי דבריה,
העולם הזה - גליון 1437 - 24 במרץ 1965 - עמוד 17 | המתה-והפכה דוגמנית צילום מס׳1 צלומי נסיון צלם החצר בניגוד לשאר הדוגמניות, מצטלמת עלמה רק אצל צלם אחד, פיטר הרצוג (בתמונה) .לזכותו היא זוקפת חמישים אחוז
העולם הזה - גליון 1437 - 24 במרץ 1965 - עמוד 18 | ב 1״ ח 1ר מלון נהריה כמדינה רחוב ויצמן מם׳ ,74 טל׳ 9 2 0 1 0 6 מתכבד להודיע על פתיחת עונת הנופש וההבראה (המשן מעמוד )14 ב חג הפסח תשכ״וז הצעקות, לכבוד הפתיחה
העולם הזה - גליון 1437 - 24 במרץ 1965 - עמוד 19 | מי שדף את ף יידת המשטרה טיפסה במעלה הגבעה ^ של השטח הגדול השעה היתה׳־קרוב לחמש לפנות בוקר, וברובע הבי-דור היפואי לא נראתה שום תנועה. חוגגי פורים האחרונים נסעו
העולם הזה - גליון 1437 - 24 במרץ 1965 - עמוד 20 | ספורט כדורגל אין נסי אותה תמונה חזרר, פעמים אין ספור, שחקני הפועל תל־אביב עברו את הגנת טבריה, כולל השוער הוותיק גולדפארב, אך באורח פלא לא נכנס הכדור לשער
העולם הזה - גליון 1437 - 24 במרץ 1965 - עמוד 21 | נשערה עי נס המינות תישמר את המוחנ-השבוע מת בגויה כאשמאי זקן נו 45 כן־ התפרק פרוק שלת וישי הצרפתית, הביע פאהוק בפומבי את אי־שביעות רצונו, על שלא נשאל על החלטה
העולם הזה - גליון 1437 - 24 במרץ 1965 - עמוד 22 | חדש! -חדש! שבולי פז לה בוהם ק ט עי ם נבחרים בביצוע : וי ק טו רי ה דה לוס אנג׳לס יו סי בירלינג בניצוח: סר תו מאס ביצים 16ל הי טי ם י שראליי ם בביצוע: #הגבעתרון
העולם הזה - גליון 1437 - 24 במרץ 1965 - עמוד 23 | גייבלי ויסקי מבלי התחפש לרב־חובל, וסיפר שהוא יכול לשתות חבית להשתכר. ככה הוא חושב. תמול לא נהרגתי. המכונית בה נסעתי נפלה מגשר רידינג לתוך הירקון. מעקה הגשר
העולם הזה - גליון 1437 - 24 במרץ 1965 - עמוד 24 | במדינה ^ויב <ן ו;(ו״1ד 1 11 רגוי]|>1ויב!ו1 מחסה חול;׳ שירת העגבים של הפרימיטיבית רואה אור לראשונה הדפסה אמנותית הגביר העיף מבט בקבצן שהתייצב ב־פניו. הוא היה
העולם הזה - גליון 1437 - 24 במרץ 1965 - עמוד 25 | במרחב הפליטים ונד מהה חו ל מי ם * הסיבוב השנתי בקרב הישראלי־ערבי, הנערך בזירת האו״ם, לא יתקיים .,השנה. בגלל תסבוכת החובות, לא יובא לדיון הדו״ח של מנהל סוכנות
העולם הזה - גליון 1437 - 24 במרץ 1965 - עמוד 26 | ספרים תרגום אנ אדבא בי ת גאון האדרת (סיפורים סאת נ. ו .גוגו?; תירגם מרוסית׳ יצחק שנהר; הוצאת שוקן). או טווו ק ס מצטיין בנ תוני ם הבלעדיים הבאים: .1א חריו ת
העולם הזה - גליון 1437 - 24 במרץ 1965 - עמוד 27 | דיאמנט — •עזקד התפרסם בארץ בגלל השיר | 9השקדיה פורחת, ובגלל ענפיו הארוכים, שנמכרו בשוק, במקום גלאדיולות, לחדר־האורחים. מרוב עצים שכח האזרח הקטן שלשקר יש גס
העולם הזה - גליון 1437 - 24 במרץ 1965 - עמוד 28 | במדינה בי חקב רו ת •מ• אן פנת אבע־ 1965 המראה החוט מפוח לפניך ן גוני איפור רכים ו חדי שי ם ל שפתיך ולצפרנייך ג צבעי ם אביביים . 8£10£5וט 1£ז ט 8£4 גוני ־ 0 0 1
העולם הזה - גליון 1437 - 24 במרץ 1965 - עמוד 29 | טכניקום תדריך העולם הזר. ממליץ מה לראות, מה לשמוע, היכן לבקר השבוע, לפי סדר העדיפו— חובה לראות; יות הבא ; — רצוי לראות אפשר לראות. מפחד כל תלמ יד מקבל בח י נם
העולם הזה - גליון 1437 - 24 במרץ 1965 - עמוד 30 | הצטרףלמפעלה ספדי ם המזבחרים של ״הספריר. המינחדת׳ קן ל 11ע ר טי ח נפי שדר צי חו ת המקוריים שלו, מייחד את הסרט כיצירה שאינה דומה לשום דבר • שנוצר מסוג האידיוטית
העולם הזה - גליון 1437 - 24 במרץ 1965 - עמוד 31 | כל מילה שווה י׳ייי-יי״י זהב צעירה \ ,י א רעייה ראם, והיא נאמנה יא יפה, היא | 1לבעלה — דבר לא נור מלי גם היא גם הוא נולדו למשפחות וותיקות ועשירות;^.וא ירש את
העולם הזה - גליון 1437 - 24 במרץ 1965 - עמוד 32 |
חזרה לתחילת העמוד