גליון 1439

העולם הזה - גליון 1439 - 7 באפריל 1965 - עמוד 1 | מספר וי -י־ ,1439ה׳ ניסן תשב״ה 7.4.1965 שרווחטיפתו שר יהווה זיס הביא
העולם הזה - גליון 1439 - 7 באפריל 1965 - עמוד 2 | שום חומר שהתפרסם בחודשים האחרונים בעמודי השבועון המסדים לא עורר את התעניינותם של עסקני המפלגות כמו דו״ח הקלפי הנסיונית, לפני שלושה שבועות (העולם הזה .)1436
העולם הזה - גליון 1439 - 7 באפריל 1965 - עמוד 3 | מכתבים מפלגה חדשה? מר אריה סקורניק הציע במכתבו (העולם הזה ) 1438 שעורכי העולם הזה יקימו מפלגה חדשה ויילחמו על השלטון, כדי לשנות את המישטר. תביעה זו נשמעת
העולם הזה - גליון 1439 - 7 באפריל 1965 - עמוד 4 | ב 12.350 - ד״יבלבד מכתבים (המשך מעמוד )3 לינץ׳ ,בגלל זילזולם בציבור הקוראים. אולי שמעתם פעם על שבועון צרפתי בשם ל׳אכספרס? כדאי שתציצו בו פעם. ד״ר י.
העולם הזה - גליון 1439 - 7 באפריל 1965 - עמוד 5 | ריס לפתרון צודק של בעיית ארץ־ישראל, וכי עליכם להתגבר על התנגדות רבה בישראל. אני כשלעצמי רואה בבעיית הפליטים את גרעין הסיכסוך. אני מבקש לשמוע יותר על כך, ואני
העולם הזה - גליון 1439 - 7 באפריל 1965 - עמוד 6 | במרחב יח סי םמרח ביי ם של־ ח בק א ה־ו־אל־חביב בורגיבה סיים את מסעו הארוך. אולם במקום השבחים והחיבוקים שהועטרו עליו לפני שישה שבועות, המטירו על ראשו עתונאים
העולם הזה - גליון 1439 - 7 באפריל 1965 - עמוד 7 | ד,צ־ערב כתב ראשית דרכו העיתונאית. אך כבר אז סיין באומץ־לב .״קחו את כל מנהיגי ותנו לנו במקומם חיים וייצמן אחד!׳׳ בשנת , 1949 אחרי שקרא את ספרו נשיא ישראל.
העולם הזה - גליון 1439 - 7 באפריל 1965 - עמוד 8 | בעולם א רצו תהב רי ת צ ל בי בו ע די תוכל גלן רוא את כל הם פרים שחלמת עליהם... לא תצטרך להשקיע את מיטב זמנך בקריאת החומר המקצועי ההכרחי עבורך... שעות היממה
העולם הזה - גליון 1439 - 7 באפריל 1965 - עמוד 9 | מלחמה ב - 1965-כתבה ראשונה בסידרת מאמרי ך* הרב הראשון של הסיבוב השלישי כבר החל. חלק ממנו ממלא את כותרות ד,עתו־ | ) נים. חלק חשוב יותר גועש במחשכים. אין זה
העולם הזה - גליון 1439 - 7 באפריל 1965 - עמוד 10 | ויי לא עצם הטיית־המים מחייבת אותנו לפתוח במלחמה, אלא דווקא התחלת הביצוע של תוכנית־ההטייה. המיים אינם דרושים לערבים, וההטייה לא נועדה אצלם לצורכי פיתוח. זהו אקט
העולם הזה - גליון 1439 - 7 באפריל 1965 - עמוד 11 | יצא מהשק: המקהלה־בשני־קולות שעורכים בעניין זה גולדה ודיין מצטמצמת לשני טונים הסמוכים מאוד זה לזה. בעוד שדיין אומר -״זבנג וגמרנו״ ,אומרת גולדה: ה־זבנג עוד יבוא
העולם הזה - גליון 1439 - 7 באפריל 1965 - עמוד 12 | במדינה <וו; >ו ״ 1ד הממ שלה 111ל רונד־/1ינן י 1נ!נ1 עברית: רנהשני הוצאת ״ סדן ׳ /ת״א35609 . 111119 1פי ד בן יהן דה 6 8 ,ח!׳א מתנות לחג מצלמות מצלמה אוטומטית 72
העולם הזה - גליון 1439 - 7 באפריל 1965 - עמוד 13 | חיל הכיבוש של לוי אשכול בהסתערות! לתפיסת המשון של מפא״׳הוא היה המנהל הראשון של חבל לכיש מיום הקמתו. אחר־כך מונה כמנהל חבל ערד. בין שני מיבצעים אלה כיהן אליאב
העולם הזה - גליון 1439 - 7 באפריל 1965 - עמוד 14 | עזו אב־ האבק במדינה הנוי מ של הצב אי ה פ גנ ה חוק־תבהחדט 655 מם םמק דחליל מוזר עמד השבוע מול בניין ראש־הממשלה בירושלים. הוא הפגין בשקט, יחד עם אורי זוהר, עמום
העולם הזה - גליון 1439 - 7 באפריל 1965 - עמוד 15 | הקא רי ק טו רהה גרמנית של הי הו די זי ס מן המאה ה־ .18 בצד השמא לי מצוייר כלוב של ברזל בו ניתלה זי ס לר אווה. ך* יהודי זיס 1738—1698 שר הכספים של הדוכס 1
העולם הזה - גליון 1439 - 7 באפריל 1965 - עמוד 16 | ) מלה תלוי בין ההליקופטר הצבאי והאוניה היוונית השקועה בין סלעי חוו מול ינו ייי ״יי אלכסיה עד הסלע ך* צפירות הצרודות של האוניה נש! ) מעו כמו געיותיה של חיה
העולם הזה - גליון 1439 - 7 באפריל 1965 - עמוד 17 | אל מול נמל יפו בשעה חמש אחרי־הצהרים. היא המילה עוגן ליד שתי ספינות אחרות שהמתינו לפריקה, והתכוננה לעבור את השבת מול אורות השטח הגדול. רוח חזקה נשבה, ורעמת
העולם הזה - גליון 1439 - 7 באפריל 1965 - עמוד 18 | במדינה א י * יו ) 7 11* 0 * * 710 זס ) 011* 0 ב רי תהכלא לני חוי והברחת (המשך מעמוד )14 היה זה המכתב האחרון ששלחה מלכה אשרמן. אך תחושת ההחלמה היתר רק הקדמה
העולם הזה - גליון 1439 - 7 באפריל 1965 - עמוד 19 | טוראית בת 19 הפכה סגל של צעדת אדנטת חיגיס בנות המסדל צועדות לתוך אחד החניונים. ברובן הן פקידות בכל ימות השנה. אולם בהדרכתה של הקצינה בת עמי, ותיקת הצעדות בארץ
העולם הזה - גליון 1439 - 7 באפריל 1965 - עמוד 20 | ספורט כ דו רג ל דיג ה מ שוג ע ת נמצאת בסכנת ירידה׳ כאשר קבוצה להגיע להישגים בלתי מסוגלים שחקניה רגילים, אותם לא הצליחו להשיג קודם לכן. זאת הוכיחו בשבת החולפת
העולם הזה - גליון 1439 - 7 באפריל 1965 - עמוד 21 | הלוחמות עליו ביניהן תי ממנו שלוש שנים, ואני מוכנה להילחם על מה שסבלתי. לא היו אצלנו בכלל הפסקות. אנחנו חיינו כל הזמן ביחד. הפעם היחידה שנפרדנו זה היה כשברחתי
העולם הזה - גליון 1439 - 7 באפריל 1965 - עמוד 22 | על המזל ועל הפיס איך מרויחים 50.000 לירות? פשוט מאוד: קונים כרטיס ״מפעל־הפים״ ב־ 3לירות ומחכים ליום חמישי שעה 7בערב. אתה את שלך עשית. כל מה שאתה עוד צריך — טיפ
העולם הזה - גליון 1439 - 7 באפריל 1965 - עמוד 23 | עמליה מח3שת את עצמה ביום השבת שעברה פתחה עמרידז אר־כ ל את תערוכת הציורים שלד״ ובהזדמנות זו, כיוון״ שכולם כבר ממילא מדברים עליה, היא היתד, רוצה גם כן לומר כמה
העולם הזה - גליון 1439 - 7 באפריל 1965 - עמוד 24 | ש 3הנון אויבה של גורדה בישראל מתרחשים דברים מופלאים׳ כי אנחנו עם־ סגולה. השבוע, למשל, פגשתי איש נורמאלי. קוראים לו גדעון רייגר, והוא הקים את הליגה לידידות
העולם הזה - גליון 1439 - 7 באפריל 1965 - עמוד 25 | ה מ תנ ה הנ אהל חג *יור* —1אבי#ל ל ה שיג ב חנויו ת ה מוב חרו ת יפיץ בלעדי בישראל: הירשפרונג ושית׳ בע״מ חסול הזה
העולם הזה - גליון 1439 - 7 באפריל 1965 - עמוד 26 | ספרים אנ צי ק לו פ די 1ת ! /שבחהאחת ב־ 8באפריל נפתח קורס חדש : א ־ כי מ ק?ורד! פנים נפתחים קורסים: כנץ מפונות ב־ 8באפריל נפתח קורס חרש -ערב קרור ומזוג אויר
העולם הזה - גליון 1439 - 7 באפריל 1965 - עמוד 27 | לחייהן ולמינהגיהן של הלסביות קובעת כי: ש רה אחת בישראל בסרטי פסיכולוגיה אמריקאיים :״קיץ אחד ביקרה בשבדיה, ושם פגשה אשה, אליה חשה הערצה מידית. זמן קצר לאחר מכן
העולם הזה - גליון 1439 - 7 באפריל 1965 - עמוד 28 | מלון במדינה ב ן ־ חור נהריה רחוב ויצמן מם׳ ,74 טל׳ 9 20 1 06 מתכבד להודיע על פתיחת עונת הנופש וההבראה בחגהפסח תשב״ ה לכבוד הפתיחה ייערך ״סדר״ מפואר׳ בניהולו של
העולם הזה - גליון 1439 - 7 באפריל 1965 - עמוד 29 | ק1לנ1ע* ס ר טי ם מ כוני ת וכל• דדר הרדלם־־רוים הצהוב (אסתר, תל־אביב, בריטניה) הוא הזזוט המקשר בין שלושה סיפורי מלודרמה, שאין ביניהם שום מכנה משותף, מלבד העובדה
העולם הזה - גליון 1439 - 7 באפריל 1965 - עמוד 30 | 17 די סטד לרגל ה ח גי ם תדריך העולם הזה נונוליץ סה לראות, מה לשנדוע, היכן לבקר השבוע, לפי סדר העדיפו— חובה לראות; יות הבא : — אפשר לראות. — רצוי לראות; שנים
העולם הזה - גליון 1439 - 7 באפריל 1965 - עמוד 31 | ף * -וטרשישב בחדר המדרגות, בבית מספר ,93 • ) ברחוב הנשיא בפרדס־כץ, גירש את הילדים שהתקהלו סביבו, המשיך לקרוא בספר שהחזיק. שם הספר: תעלומת רצח. פרט זה סימל,
העולם הזה - גליון 1439 - 7 באפריל 1965 - עמוד 32 | שנ ה 28 מספד 1439 מספר 1439ה׳ ניסן השכ״וז7.4.1965 , המחיר הכוכב שר הנבחרת הלאומית בכדורסל התגרש מאשתו ־ מואשם על־ידי מאהבת באבהות בנה ועמדלהתחתן עם שלישית מלכת
חזרה לתחילת העמוד