גליון 1440

העולם הזה - גליון 1440 - 14 באפריל 1965 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1440 - 14 באפריל 1965 - עמוד 2 | זהו האבסורד העתונאי הקיים רק בישר ^ :אין דבר קשה ומסובך יותר מאשר עבודה עחונאית שיגרתית המתרכזת סביב נושא חיובי. אבסורד זר, קיבל בשבוע שעבר אישור בפעם נוספת,
העולם הזה - גליון 1440 - 14 באפריל 1965 - עמוד 3 | הועברה שוב טלפונית. הפעם היה זה רס״ר המאהל, קונפורמי, שהודיע כי אינו מוכן לקבל את הוראת מפקד־הצעדה, אלא אם כן תימסר לו בכתב. בינתיים הועברה הוראתו של
העולם הזה - גליון 1440 - 14 באפריל 1965 - עמוד 4 | ד>רות מכתבים עם מיזוג אויר טבעי מ* 23,000 עד 32,000ל״י... מה ישתנה? לא, אין כאן כל הגזמה. בשדרות דב הוז בחולון מוקם עתה בית דירות בעל צורת אוורור בלתי רגילה :
העולם הזה - גליון 1440 - 14 באפריל 1965 - עמוד 5 | הרצון להילחם ולקבל בחזרה את רכושם שאבד. בהמשך השיחה הם העירו כי יש להם הרבה מה ללמוד מאתנו, וכי יהיה זה לברכה לעמי המרחב כולו אם יבואו שני הצדדים להסכם, יפרקו
העולם הזה - גליון 1440 - 14 באפריל 1965 - עמוד 6 | מכתבים (המשך מעמוד )5 ריבלין (בקשר עם תרומה לאוניברסיטת בר־אילן) בכתבתכם (העולם הזת ,)1438 היו מיותרות לחלוטין, מד. עוד שאץ כל שמץ של אמת באימפליקציות הנובעות
העולם הזה - גליון 1440 - 14 באפריל 1965 - עמוד 7 | בעול גרמניה מטוסי ברחוב הרא שי מרחוק זה נראה כמישחק של ילדים חסרי־אחריות. מטוסים סובייטיים חגו בשמי ברלין המערבית, הגיחו בגובה של כמה עשרות מטרים מעל לרחובות
העולם הזה - גליון 1440 - 14 באפריל 1965 - עמוד 8 | חיילים ויאט־נאמיים (במסכות גז) לנשיא לא היה מושג (המשך מעמוד :7 תו צרת דו ב ק בע׳־מ פילסו כי דהמלך • קופסתמכסובב אנו הראשונים ולכן גם לנו הנסיון ב
העולם הזה - גליון 1440 - 14 באפריל 1965 - עמוד 9 | יינז־־ון: טית בישראל ביחסיה עם העתונות. קרון ראשון: חופש-העתונות חייב להיות > מובטח בחוק. יתכן שהדבר יפתיע אזרחים רבים, אך זוהי עובדה: שום חוק ישראלי אינו
העולם הזה - גליון 1440 - 14 באפריל 1965 - עמוד 10 | במרינה הסכים בול כי הערבים משלימים בהדרגד, עם קיומה של ישראל, ושתגבר נכונותם להגיע לידי הסדר עימד..״ העם שיעור ב\י מ גו ההודעה הרישמית של לשכת־העתונות הממשלתית
העולם הזה - גליון 1440 - 14 באפריל 1965 - עמוד 11 | ער מה שרתו את אהרן בקד להתפטר -ורתזוו מהתפטרותו הבהירות נער המזכיר ך • מזכיר הכללי של ההסתדרות היתה /בשנים האחרונות בעייה עם נעליים. הזוג שירש מקודמו, פינחס
העולם הזה - גליון 1440 - 14 באפריל 1965 - עמוד 12 | מרחמה ב״ - 1965 כתבה שניה בסידרת מאמרי וגוו החוסדח ^ פני כמה חודשים, כשאך החלו עבודות ההטייה של הערבים, הסתכל קצין ישראלי /במשקפת אל מעבר לגבול והפליט, בלי
העולם הזה - גליון 1440 - 14 באפריל 1965 - עמוד 13 | במרמה מענו! קיווווט לחד רו ה מ כו ערת הסיבוב השלישי יצעיד את עבד־אל־נאצר צעד גדול קדימה, לקראת השגת יעדו הנוכחי והעיקרי. לשון אחרת: כמצב הבטחוני של ישראל יחול
העולם הזה - גליון 1440 - 14 באפריל 1965 - עמוד 14 | תצפית במדינה • על את הגברת ההצהרות האנטי־ישראליות של קאהייר, תעשה מצריים מאמצים להבטיח את שמירת השקט על גבולה עם ישראל. אחרי שבחודשים האחרונים קרו מיקרים של
העולם הזה - גליון 1440 - 14 באפריל 1965 - עמוד 15 | הררית השנתי ה־ 15 שר מבקר הגדיש חושו מחוה ישראלית שיגותית הספר העבה, הכולל את מימצאי הביקורת של מבקר המדינה, לא יגרום לשום שערורייה. אף שר אחד לא י סיק מסקנה
העולם הזה - גליון 1440 - 14 באפריל 1965 - עמוד 16 | במדינה עבזדה מפתח הז ה 3 הקהל שנאסף לפני שבוע באולם המודרני של בית פראנק סינאנורה בנצרת, ניראה בעיני יגאל אלון כמתאים להשמעת כמה משפטים משלו על הכרזותיו של
העולם הזה - גליון 1440 - 14 באפריל 1965 - עמוד 17 | במדינה חינוך ל א גן־־ ל די ם ליל הדמים, נראית שרה שוורץ בשעת הופעה במועדון־הלילח רמת־הדר. שני גברים, שהוזמנו מקרב באי המועדון. ,עוזרים להשתחרר מן הלבוש המיותר,
העולם הזה - גליון 1440 - 14 באפריל 1965 - עמוד 18 | במדינה המימשל הצבאי השבת הג שו מ ה הגשם הוא לפעמים בן־הברית הטוב ביותר של תומכי המימשל הצבאי. כך, לפחות, סבורים ארבעה צעירים מאנשי ועד הנוער לאחווה
העולם הזה - גליון 1440 - 14 באפריל 1965 - עמוד 19 | עו פםה טן שאבס! שאבס! בחוץ זרחו הכוכבים בחשכת ימי־הביניים. היה קר, ושיירות של גויים שטופי־זימה טיילו ברחובות האפלים, גלויי־ראש. בפנים, באולם נוסבאום
העולם הזה - גליון 1440 - 14 באפריל 1965 - עמוד 20 | ספורט איגדוף נוק־אוט ל שו פ טי ם הצימוק הושאר לסוף. באליפות ישראל ב־איגרוף הוחלט, כי הקרב במשקל כבד בין חיים שואף ממכבי תל־אביב לסיסי גרבו מבית ר תל־אביב ייערך
העולם הזה - גליון 1440 - 14 באפריל 1965 - עמוד 21 | נסימטה נידחת והזמינה לקוחות -והפנה סלע־ מחלוקת משפטית סון. הוויכוח התבסס הפעם לא על עובדות המעשה, אלא על תקדימים מן המשפט האנגלי, שהובאו כדי להגדיר את מושג
העולם הזה - גליון 1440 - 14 באפריל 1965 - עמוד 22 | עפור הנפ ש שייקה אופיר מדגים את הרכישות החדשות -למוזיאון ישראל - פסל חופש אנשים ה פ גנ הבדילה את תום מושב החורף של הכנסת, עם צאתה לפגרת הפסח, ציינו השבוע ח״כים
העולם הזה - גליון 1440 - 14 באפריל 1965 - עמוד 23 | לאומית :״בכל פעם, לפני שהכהן עולה למטוס, הוא פונה אל הדיילת ושואל: ,מיידלה, יש פה העולם הזה?׳ הוא שואל זאת בקול מודגש ורם כדי שכל הנוכחים בטווח שמיעה ישמעו
העולם הזה - גליון 1440 - 14 באפריל 1965 - עמוד 24 | מכונית פורצי היהלומים ערתה ער מהסוס המשטרה התחתון כמהתלה גרועה. כי אחרי שוד העוזיס המפורסם, נעלם צפניה שווילי כאילו בלעה אותו האדמה. ימים ספורים לאחר העלמו
העולם הזה - גליון 1440 - 14 באפריל 1965 - עמוד 25 | צלום: מולד,־״הרמתי המתנה הנאה לחג הירשפוונג ושות׳ בע״* •ורק—אני**[ לה שיג ב חנויו ת ה מוב ח רו
העולם הזה - גליון 1440 - 14 באפריל 1965 - עמוד 26 | רוכבי אופנוע רקטנוע הזדמנות חד־פעמית ! במרחב סיור באירופה פלסטין המטה על גבי רכבך הפלגות מחיפה4.8 ; 14.7 : פרטים והרשמה: אחים אברהמוף משרד נסיעותותיירות
העולם הזה - גליון 1440 - 14 באפריל 1965 - עמוד 27 | במדינה דרכי חיים בדה עו רבמה האשד, שנכנסה אל משרדו של מנהל בית־החרושת אוסם בבני־ברק עיוותה את פניה מרוב כאבים, ביקשה שיתנו לה כיסא .״אני בהריון,״ הסבירה למנהל
העולם הזה - גליון 1440 - 14 באפריל 1965 - עמוד 28 | 0הנידון (המשך מעמוד )9 • כל פקיד ממשלתי וציבורי זכאי — וחייב — לשוחח באופן חופשי ובגבולות סבירים עם כל עתונאי מוסמך צל עבודתו ותפקידו, למסור לו חומר לפירסום או
העולם הזה - גליון 1440 - 14 באפריל 1965 - עמוד 29 | טכניקום אמנות תיאטרון הגי בו ר רוצה דישון הכרטסת (תיאטרון חית; מאת טדיאש רוז׳ביץ׳; בימוי ותפאורה: קונראד סווינרסקי) היא כרססת־ר,ביקור של במאי־תיאטרון צעיר (
העולם הזה - גליון 1440 - 14 באפריל 1965 - עמוד 30 | קולנוע האוסקאר מ* שופט ד כל העולם התרבותי עקב השבוע אחר המאורע הקולנועי המדובר ביותר בעולם, חלוקת פרסי האוסקאר. בין העוקבים היו גמה ישראלים תמימים שסברו כי
העולם הזה - גליון 1440 - 14 באפריל 1965 - עמוד 31 | שון קונרי(ימץ) בכלא הצבאי אינסטיטוציה במחנה השני. שני מפקדי הכוחות, היפאני והאמריקאי, קורצו מאותו חומר. שניהם השאירו מאחוריהם בעיות של אהבה. שני סגניהם הם אותם
העולם הזה - גליון 1440 - 14 באפריל 1965 - עמוד 32 | ט &סר 1 4 4 0 שנ ה 28 המחיר — 1.ל*י י״ב גיסן תשפ״ה14.4.1965 , המאוכזב התנקם ב1ארח בקנוק והדוד 1 1י; שרה שוויץ הם ארהת
חזרה לתחילת העמוד