גליון 1443

העולם הזה - גליון 1443 - 5 במאי 1965 - עמוד 1 | מספר 1443 עצמאות תשדר. בורגיבה
העולם הזה - גליון 1443 - 5 במאי 1965 - עמוד 2 | שיא אירופאי 4 $קק 2 0 זופז. מכונתכביסה 7וופר -א ו \ 7ומל > 1ת איזון מו שלם. מערכת פי קוד אלקט רוני ת. חסכוןנחמו ׳ כביסה. כושר ניידות.
העולם הזה - גליון 1443 - 5 במאי 1965 - עמוד 3 | :יזג ג ^ א ר מכתבים בורגיכה וישראל הכתבה הגדולה ״האתגר והמענה״ הזה ,)1442 בה הבאתם את דברי בורגיבה כפי שנאמרו במקומות שונים, ומולם את התגובות הישראליות, היתד,
העולם הזה - גליון 1443 - 5 במאי 1965 - עמוד 4 | מכתבים (המשך מעמוד )3 לבין ההבהרה לערבים כי אם יעברו את ״גבול הבלתי־נסבל לגבינו״ — נאחוז בנשק. ביקורת העולם הזה בנקודה זו אינה צודקת. למרות שח״כ חרות מנחם בגין
העולם הזה - גליון 1443 - 5 במאי 1965 - עמוד 5 | חביב הוודאי נתנה שניה נסידדה: מדוע נוער בורגיבה למען השלום, ומדוע עכשיו דגל נגד • הודיטוב ניגש אלי בשבוע שעבר, בתום ויכוח פומבי בו השתתפתי, ושאל :״תגיד י לי את
העולם הזה - גליון 1443 - 5 במאי 1965 - עמוד 6 | האתגר והמעש: מה אמו אדחביב בווגיבה ־ וכיצד הגיבו ער הצעותיו ..והכנסת פצצת-השלום של בורגיבה היא פצצה מילולית. על כן חשוב לדעת מה בדיוק הצהיר, בכל אחת מן
העולם הזה - גליון 1443 - 5 במאי 1965 - עמוד 7 | שליח נובל אבזרבטר: לא חשבתי, בטרם צאתי לסיבוב זה בארצות ערב, שאצטרך להביע דעתי בפומבי על פיתרון לדראמה הנוראה של פלשתינה. ודאי, הייתה לי עמדה וגיליתי אותה
העולם הזה - גליון 1443 - 5 במאי 1965 - עמוד 8 | בעולם ארצות־הברית ״בן־כדבה מחדחד־מלחמה...״ שתי הצהרות קבעו השבוע בגלוי, למה שואפים המיליטאריסטים בררום וויאט־נאם. מכיוון שהם אשר הכתיבו לאחרונה לנשיא ג׳ונסון
העולם הזה - גליון 1443 - 5 במאי 1965 - עמוד 9 | ^11^111 ך פ סו קהמאלףכיותר שנאמר בשנה ה־ד 1לעצמאות ( | ישראל יצא מפיו של סגן שר־הבטחון, מר שמעון פרס. בראיון שהתפרסם ביום ה־ 25 במארס בעתון הגרמני זיד־דויטשה
העולם הזה - גליון 1443 - 5 במאי 1965 - עמוד 10 | תצפית במדינה • על א!? הצהרותיו התקיפות של לוי אשבול, פי ישראל לא תספים להחזרת פליטים ערכיים, יקים ועדה מצומצמת בדי לבחון את הפעייה מיסודה. * אחרי שמשרד החוץ
העולם הזה - גליון 1443 - 5 במאי 1965 - עמוד 11 | פינחס ספיד מעניק מיליונים, משחרר גתשרום ריבית בנקאית, דוחה פרעון חונות, משחרר הלוואות מהצמדה לדולאר -ונל זאת רק לאנשים שהוא בוחר. מרוע? החשבון הסודי הטלפון
העולם הזה - גליון 1443 - 5 במאי 1965 - עמוד 12 | לגישא>ם בל״ג בעומר ירח דב ש בלתי נשכח ן*המ?/ה * ן] 0107י ס תכנית כלולות מיוחדת 21.5עד ( 28.5בולל) כולל טיסה, מלון, סיורים ובדור החל מ־ 585.-ל״י $25 + פנה לסוכן
העולם הזה - גליון 1443 - 5 במאי 1965 - עמוד 13 | אפשר לראות קצה של גבעה, פיסת שמיים ודקל. יותר רחוק נמצאים ההרים הכחולים של יהודה. במה זכתה ארץ השיכונים האפורים שלנו למין ארמון מוזר כזה? את השאלה הזאת יש
העולם הזה - גליון 1443 - 5 במאי 1965 - עמוד 14 | דבר צעירים לצעירים עצמאית ומדוע אני מתנגד למערך של חלק מהליברלים עם ״חרות״. כיוון שאנו הצעירים, הננו הראשונים לצעד בהינתן הפקודה, חשוב לנו מאד מיהם האנשים
העולם הזה - גליון 1443 - 5 במאי 1965 - עמוד 15 | איגוד. בשנת 1956 החליט להיכנס למיסחר. בתחילה היה זה מישרד קטן לתיווך מכוניות, ברחוב בן־יהודה. כעבור שנתיים פתח מוניה את מיגרשו ברחוב ארלוזורוב. בשנת 1960 ביצע
העולם הזה - גליון 1443 - 5 במאי 1965 - עמוד 16 | *9ליה עטפה את 98 הסנטימטרים של 1החזה שלה ב־ 78 סנטימטרים של בד 20 . הסנטימטרים חסרו במקום שנועד לכך על־ידי יצרני בגדי־הים של קיץ .1965 הם כיסו טפח וגילו
העולם הזה - גליון 1443 - 5 במאי 1965 - עמוד 17 | !וכנה שכמוה עוד דא ואתה שבי־ציון שלד לי ה ל הרצפה, יחד עם השמלה הארוכה שלי. זה היה טלא הירפה ממני. ריצ׳ארד ברוק, שעמד משמאלי, :מכנסיים. פיטר אוטול, שעמד
העולם הזה - גליון 1443 - 5 במאי 1965 - עמוד 18 | 17 יול מיו חדל חו ב בי כדורגל*- בולגריה-ישראל אירופה בכדורגל טיול בהפלגה : 14 יום 6 3 5 .ל״י ועוד $ 5 5 טיול בטיסה: 7ימים 7 9 9 .ל״י ועוד $ 113 המחיר כולל
העולם הזה - גליון 1443 - 5 במאי 1965 - עמוד 19 | חרת הנוער כמו שהיא. צריך תמיד לראות מי טוב ומי לא. נצחונות באסיה זה לא הכל, זו רק ההתחלה, אבל התחלה סובה. תמיד אמרתי שאנחנו יכולים גם לנצח — אני עוד זוכר שזה
העולם הזה - גליון 1443 - 5 במאי 1965 - עמוד 20 | דפ•1 1+חםנ11 ב ג די החווף במרמה דרכי חיים תחנה סופית כשפתח בכור (בוקו) ארואטי ,70 ,חנות מכולת קטנה מאחורי שוק גבעת־עליה ביפו, קיזזה הבולגרי הישיש כי יעשה עסקים
העולם הזה - גליון 1443 - 5 במאי 1965 - עמוד 21 | אשנהה שראה אהה בתאונה -האס הצבא אשס? המוות והנהג העייף שה עטופת שחורים מיררה בבכי מול שני קברים רעננים, בבית הקברות שעל הר המנוחות בירושלים. אותה שעה ישב טוראי
העולם הזה - גליון 1443 - 5 במאי 1965 - עמוד 22 | ה רי רובנשעייו מציג בחסותה של השר במיספרה ה שג רי רו תהב לגי ת בי שראל בערב ׳ 1 העצמאות יום ד׳ 5.5.65 בחצות באולם קולנוע ״חל־אביב׳׳ ז׳ק ב רל £1א111600£$8
העולם הזה - גליון 1443 - 5 במאי 1965 - עמוד 23 | ף ח< סרב ו*וז* >>19ר מנחםגפן עולה שוב לחדשות. הוא לא התחתן בפעם הרביעית. לא פתח תערוכת ציורים חד שה, וגם לא התחיל ב מקצוע חדש. מה בכל זאת קרה לו? קרה לו שהוא
העולם הזה - גליון 1443 - 5 במאי 1965 - עמוד 24 | קולנוע סרטים עלילות בלי עלילה כלוב הזכוכית נתן גלבוע מציג : צ׳ ב י צ׳אקו מלך הטוויסט מגיע להופעות בישראל במשך שבוע ימים אילת — 5.5.65 חדרה — 6.5.65 בשעה 8בערב
העולם הזה - גליון 1443 - 5 במאי 1965 - עמוד 25 | ( 83111-01 אוריריי־נ! רנררזינז מחנסככריס 1ב7 ,ן *7ררנ ומדבי 1 0ויבו במרדיררת מוצגרי ל׳׳יו קזו ׳לרדרג^/־רג זץ דיורג נעג׳־מוח: דנורזיות: ך־־רכשו מקצוע משתלם
העולם הזה - גליון 1443 - 5 במאי 1965 - עמוד 26 | א ל גנ טיו ת ו הי דו רמא פייני םאת ה דו ג מ או תהמ קו ריו תוה עי צו ב ה ח די ש של וי לונו ת מ תו צרת נו חיו תבהחזקהו או רךי מי םהםרק חלקמת כו נותיהםהר בו ת של
העולם הזה - גליון 1443 - 5 במאי 1965 - עמוד 27 | חביב הווראי (המשך מ ע מוד )5 הקונפדרציה (מלבד הפעולה השמית בישראל) היה אותו מאמר היסטורי של ״ז׳אן אפריק״ ,שפורסם בתיאום עם כורגיכה. (בצורר, קצת פחות בהירה, אך
העולם הזה - גליון 1443 - 5 במאי 1965 - עמוד 28 | עמוקה. היא נוצריה, כמובן .״תמיד שאפתי,״ כותבת הגברת בת ה־ 22 באנגלית מתפעלת ,״להתכתב עם היהודים. העם הקטן והמפוזר הזה תמיד ריתק אותי.״ היא מציינת בעדינות שיש
העולם הזה - גליון 1443 - 5 במאי 1965 - עמוד 29 | הקיץ מעדיפים את נווי הקיט המקסימים של במרחב המים סכר חוס״ן מעולם לא ששה ממשלת לבנון לבצע את החלטת ועידת־הפיסגה להסות את יובלי הירדן. משגבר הלחץ, ביקשה ערבויות
העולם הזה - גליון 1443 - 5 במאי 1965 - עמוד 30 | טנגינו1 / כיתות בוקר וערב לאל ז 7וגורנ > ם נפתחים קורסים חדשים למועדי הבחינות נובמבר 1965 ומרץ 1966 במרחב (המשך מעמוד )29 היהודי של הוותיקאן. ענה הרב: ״המיסמך
העולם הזה - גליון 1443 - 5 במאי 1965 - עמוד 31 | הבית, העומד במרחק שלוש־מאות מטר, בו יושבת נערה המסתכלת לכיוונו. אלה הן הפגישות היחידות בין פטמה ומחמוד, פגישות ששום גבול לא יכול להפריע להן. אך יש גם משהו נוסף
העולם הזה - גליון 1443 - 5 במאי 1965 - עמוד 32 | ג׳ אייר תשכ״ה5.5.1965 , דליה לביא וגציגה בחצוגת־אופנה כוסית את ח״סתסי־קיד- הוגחשוו הסשגע את תור
חזרה לתחילת העמוד