גליון 1444

העולם הזה - גליון 1444 - 12 במאי 1965 - עמוד 1 | מספר 1444 אוד• אבנר מדווח על שליחות מיוחדת
העולם הזה - גליון 1444 - 12 במאי 1965 - עמוד 2 | מונח לפני גליון מס׳ 11 של הנפש, הגליון האחרון של ה״שבועון לסאטירה, להומור ובכלל״. ״ציפי מתה,״ מודיעה המערכת .״היתד, ילדה טובה, כל זמן שהיחה. נולדה קוב, אין מה
העולם הזה - גליון 1444 - 12 במאי 1965 - עמוד 3 | 1 0 1 1 א ד רי ריי בו ונו תי בו !ידו־^רדד מרזנום 1 *1 11*4 רמדב ענ ע גי בו גמרזירידג מו קי רי דירזרגעגר! דן דיודב נ׳נבימודב דנו תי ר דג תודי׳ ג ו ־ י ו נטד ־
העולם הזה - גליון 1444 - 12 במאי 1965 - עמוד 4 | מכתבים ארטילריה לכנה עתה, באיחור של כמה שנים, אני נאלץ להודות כי צדקתם. הצעתם פעם להקים ״מטכ״ל לבן״ ,שיהיה אחראי לניהול מית־קפת שלום מצד ישראל. לאחרונה, עקב
העולם הזה - גליון 1444 - 12 במאי 1965 - עמוד 5 | בשליחות חשאית לסוסיו מאת אן פלמינג ג׳יימם בונד שבור ומדוכא. רצח אשתו (שתואר בספר ״בשליחותה החשאית של המלכה״) פגע בו בצורה כה אנושה, עד כי שוב אין הוא מסוגל
העולם הזה - גליון 1444 - 12 במאי 1965 - עמוד 6 | מכתבים . (המשן מעמוד )4 הרבני פינחס אליהו פרידמן מתל־אביב. סופר בה כי מותו פתר בעייה של מינוי דיינים חדשים, איפשר למנות מיספר שוזר. של דיינים ספרדים ואשכנזים.
העולם הזה - גליון 1444 - 12 במאי 1965 - עמוד 7 | ־1־11 ד 01 יוג1 * 1אשר כפיל שובר את קליפתה של ^ ביצה — אלף חכמים לא יתקנוה. זה נשלח חיל־הנחיתה לאי, כדי ״להגן על חיי האמריקאים״. זהו הלקח הראשון של סאן דד
העולם הזה - גליון 1444 - 12 במאי 1965 - עמוד 8 | חביב הווראי כתבה שלישית בסיווה: מנהיג בניו בעולם העובי ננג ש עם אוו׳ אבנו׳ אחרי כתיבת שתי הכתבות הראשונות בפידרה זו, קיבלתי הודעה דחופה מפי ידידים בחוץ־לארץ
העולם הזה - גליון 1444 - 12 במאי 1965 - עמוד 9 | במדינה העם א*וה כבודל האיש המושמץ ביותר במדינה היה השבוע פרופסור מרטין בובר. הוא שכב בבית־חולים, כאשר התנהל נגדו מסע־ההשמצות בן השעתיים, באולם הישיבות של
העולם הזה - גליון 1444 - 12 במאי 1965 - עמוד 10 | במדינה ראת ההלווייה. מסביב למיטתו התאספו ראשי המפלגה, כשברור היה כי הסוף הוא עניין של שעות בלבד. אך העקשן הוותיק לא הירפה. הוא הפתיע את כולם, התאושש ממחלתו
העולם הזה - גליון 1444 - 12 במאי 1965 - עמוד 11 | סגיב נוכח לדעת כי לא יעלה בידו להעביר החלטה שתדרוש את פיטוריו של המזכיר, הוא נאלץ לסגת מעמדתו, התפייס עם בר־לב. בינתיים הכינו עובדי הדפום את החלק הראשון של
העולם הזה - גליון 1444 - 12 במאי 1965 - עמוד 12 | הופיע הספר במדינה קפיצה לצמרת היסטוריה ג׳וק קארול ההוזרמנגדו ה א חרגנ השל בט בהוצאת הס9דיה המיוחדת רבי-מכר עולמיים במהדורת כיס פרסום ד.י.ל. 4-0הן ןול1₪י0
העולם הזה - גליון 1444 - 12 במאי 1965 - עמוד 13 | מראה כללי של מוזיאון ישראל (מימין: חיבל הספר) ״סלקו את האידיוט הזה!״ אריאנה על־ידי הגסטאפו. היה זה לאחר כיבוש צרפת בידי הנאצים. האם, שהיתה לוחמת המחתרת
העולם הזה - גליון 1444 - 12 במאי 1965 - עמוד 14 | ״איו אפשר והתנשק כשהבחור צוין לעי התאהבה בזמר תזמורת הג׳אז האיטלקית, הרוטקם, הנמצאת עתה בארץ. העובדה שמוני נמוך ממנה בכמה סנטימטרים אינה מפריעה לפגישת הלבבות.
העולם הזה - גליון 1444 - 12 במאי 1965 - עמוד 15 | ו על ש־ימת ספו־יסי״ נבחרה כמלכת הצעדה לפני שנתיים (משמאל) .ייתכן שזה לא היה דווקא בגלל הרגליים האמיצות, אלא בגלל הראש הנישא מעל למחלקת הבנות, בה היא צעדה. את
העולם הזה - גליון 1444 - 12 במאי 1965 - עמוד 16 | טיו לי נו פ ש במדינה (המשן מעמוד )13 בז רמא גו ״אם אתה אומר, סימן שאתה יודע,״ אמר לו עיתונאי, ורץ להכין את הכתבה לעוד חודשיים. ושויצריה) שיכו; ביתה פו טיולי
העולם הזה - גליון 1444 - 12 במאי 1965 - עמוד 17 | רטשסש את עקבותיה שר שעוווית העסקן הדתי והמזכירה פילגש בהסטד לכן החליט להיות עסקן מפלגתי. באותן שנים עדיין לא שררה אינפלציה בשוק העסקנים והרשקוביץ, בעל הקשרים
העולם הזה - גליון 1444 - 12 במאי 1965 - עמוד 18 | תולדות כו ל ם מנ צ חי ם המשפט היה על הפרת הסכם. הוא הסתיים בפשרה שבה הוסכם לשמור את פרטי ההסכם בסוד. גם הסכם זה הופר. דליה לביא, כוכבת הקולנוע הבינלאומית
העולם הזה - גליון 1444 - 12 במאי 1965 - עמוד 19 | אנשים פ קי ד מ חג ר הצהרותיו של אל־חביב בורגיבה לא עוררו שום יוזמה מדינית מצד ישראל, אך גרמו כבר למהפכה־זוטא בפקידות הממשלתית. השבוע הודיע ראש הממשלה ושר
העולם הזה - גליון 1444 - 12 במאי 1965 - עמוד 20 | 3 1י ל\ שבקאסטל 1 (המשך מעמוד ) 17 להתגבר על יצרו. הוא טען כי היה רוצה לשוב לחיים נורמאליים לצידה של אשתו החוקית, אבל הוא נמשך בעל־כורחו אל הפילגש היפה. ״אני
העולם הזה - גליון 1444 - 12 במאי 1965 - עמוד 21 | חנה רוצה י לד! האם מישהו שאל פעם את עצמו מדוע כשצ׳בי צ׳קר, מלך הטויסט שהגיע לארץ, הולך ברחוב, לא מתנפל עליו שודד־דרכים ולא שודד ממנו את כספו? מדוע שום בריון לא
העולם הזה - גליון 1444 - 12 במאי 1965 - עמוד 22 | ק1לנ 1ע את שמה למושג המסמל תקופה שלמה, כך גם תומם בקט, הארכיבישוף של קנטרבורי, במחצית השניה של המאה ה־זז, מסמל כשמו את שיא המאבק בין הפנסיה והמדינה בהיסטוריה
העולם הזה - גליון 1444 - 12 במאי 1965 - עמוד 23 | במרחב מצרים הגשם והשמש עשו את שלהם, וכאשר נזכר מישהו לבסוף במכונות היקרות, מצא שהן החלידו ויצאו מכלל שימוש. למרות שגמאל עבד ״ל־נאצר הצליח להתגבר על חוגי
העולם הזה - גליון 1444 - 12 במאי 1965 - עמוד 24 | במרינה ילדותית, ונסע ממקום למקום, בתקווה שבדרך זו יגלה את אמו. הסיפור, שהתפרסם בעתונות, השפיע על עין צוביה מנשה בן־שליט, עורך־דין תל־אביבי, שהתקיי קירקהאם (
העולם הזה - גליון 1444 - 12 במאי 1965 - עמוד 25 | עו ב כ־,ם ן אנורו היה נא! רודוס. קפריסין סובלת מכדורים תועים, וכבד שנתיים שהישראלי היפה אינו מעז לנסוע לשם לקנות מטריה. לכן הפיתרון הלאומי הוא רודוס. כאן,
העולם הזה - גליון 1444 - 12 במאי 1965 - עמוד 26 | ט נ ני נון כיתו ת בוקר וערב לאנסטרנים ספרים ציוד א\ דותכתובותב מי ב חו ל! נחום גוטמן (ציחרים ורישומים) — 7 1 111 1ב 11ד ו ־ רמודנ * החלה הרשמה לכיתות בוקר *
העולם הזה - גליון 1444 - 12 במאי 1965 - עמוד 27 | חביב הנוראי אימכלרסריו ו.וז. רו.ברט גדול רקדני ספרד (המשך מעמוד )9 גם ברית־המועצות? גם בריטניה? לו אי &י א ״בל הארבע״. פליס־ינן1> ,לי\ז, גבולגת *4ברנו לשוחח על
העולם הזה - גליון 1444 - 12 במאי 1965 - עמוד 28 |
חזרה לתחילת העמוד