גליון 1445

העולם הזה - גליון 1445 - 19 במאי 1965 - עמוד 1 | מספר 1445 שנ ה 28 י״ז אייר תשכ״ה19>5.1965 , המח הגסיון הסודי שד בראוריוו דהפיד א ת ממ שלת א שכול ו אדי בהן: המד\ל
העולם הזה - גליון 1445 - 19 במאי 1965 - עמוד 2 | שום עתון ישראלי לא דיווח על שליחותו של אורי אבנרי, ועל שיחותיו עם מנהיגים ואישים ערביים. אך בעולם הערבי היו שעקבו אחרי שליחות זו בעניין רב — ואפילו מוגזם. לפני
העולם הזה - גליון 1445 - 19 במאי 1965 - עמוד 3 | מכתבים הרעש הגדול עוד יום־עצמאות חלף! כל שנד. בולטת מחדש דלותו הרוחנית של העם. המונים מסתובבים להם הלוך ושוב, ברחובות דחוסים, ללא מטרה, לקול מוסיקה
העולם הזה - גליון 1445 - 19 במאי 1965 - עמוד 4 | מכתבים (המשך מעמוד )3 אין ב תל־ א ביב דירה יציבות לחוזק כמו שלנו ורווחה. לפני שאתה מחליט על קנית דירה, בדוק וראה מה אנחנו מציעים לך עבור כספך. *י * ן— חברת
העולם הזה - גליון 1445 - 19 במאי 1965 - עמוד 5 | מצלמתק 11ק £י 1סטמט! קנטענתכהרף ־ ע ע כל ת מונה שרצית לצלם עד כה תוכל לצלם יותר טוב קלה לטעינה. הטעינה במצלמת קודק אינס טמ טיק (ו;מ 4£ז^ .?10 0ול^14־ד 5א
העולם הזה - גליון 1445 - 19 במאי 1965 - עמוד 6 | בשלם סאן־דומינגו ת ק די ם מ סוכן הקרב האמיתי על סאן־דומינגו התנהל השביע בזירה הבינלאומית. אחת מגזרותיו העיקריות נגעה לשאלה: האם עוד קיים ה״ או״ם ככוח יעיל?
העולם הזה - גליון 1445 - 19 במאי 1965 - עמוד 7 | חו טיבן ־ ד׳וו ^ -נ ס רו ן מיוסרים ביענד א/ד* עד* ה בו ־ דיון ב ע ־ מ .ברעוורדההברעדיוו //גד* תבדתי. כנ דןי ־ובנטובניוארוזיב ! -ר כ שו מ ק צו עמשתלם הקוס מ
העולם הזה - גליון 1445 - 19 במאי 1965 - עמוד 8 | ב שלם (המשך מעמוד )6 מעמדותיו באמריקה הלאטינית. המוסד ל־ביון ביקש את חידוש הקרבות ואת השמדת כוחות הגנרל קמאנו. המחיר המשוער: בין 10ל־ 50 אלף הרוגים. התוצאה
העולם הזה - גליון 1445 - 19 במאי 1965 - עמוד 9 | 1ו 1דון: ן י< רומתיאום הגיבור גנב את האש ^ מן האח של ציאום, והביא אותה אל בני־האדם, אותם הוא יצר קודם לכן מחרס. ציאוס התרגז. הוא ציווה לכבול את פרומתיאוס אל
העולם הזה - גליון 1445 - 19 במאי 1965 - עמוד 10 | ת צ פי ת במדינה העם מי בצעאסס שבר בת־עמי • אשכול לא יתנגד לכינוס ועידת מסא״י, כדי שזו תדון כדרישת המיעוט להעמיד את דויד כך גוריון כראש רשימת המפלגה לכנסת
העולם הזה - גליון 1445 - 19 במאי 1965 - עמוד 11 | הסיגגוו החדש פשר להניח כי צד,״ל יובל לסכל עבודות חפירה בתוך סוריה מבלי שפעולות אלה יחרגו מתחום של קרבות־אש קצרים.״ במשפט זה סיכם לפני שבועיים פרשנו הצבאי של
העולם הזה - גליון 1445 - 19 במאי 1965 - עמוד 12 | חביב הנוראי כתבה רביעית בסידרה: מנהיגים ערביים מספרים על המצב במרחב הש מסביב יהו הסהר **ה היה הורה אילו היה נוצר קשר בין המין האנושי ובין ״בעלי־חיים נבונים״
העולם הזה - גליון 1445 - 19 במאי 1965 - עמוד 13 | למחות פצצת ־ השלום שר בווגיבה נאלץ ללמוד את הדברים הדחופים ביותר — הכלכלה של ארצו — ולדחות את לימוד הבעיות הפחך ת־דחופות, כמו בעיית ישראל. באלג׳יריה לא היה
העולם הזה - גליון 1445 - 19 במאי 1965 - עמוד 14 | במדינה (המשך מעמוד ) 11 ללא ועדות שרים וחקירה, שעיקרן היו ראווה ופומבי. נגד המימשל. טולידאנו, שהוא יליד טבריה ובקיא בשפה ובמינהגים הערביים, עשה דרך ארוכה אל.
העולם הזה - גליון 1445 - 19 במאי 1965 - עמוד 15 | עד מאינצ׳ דויד נן1-וויון והניד אה שיסו! אשנור ומייד לאחר מכן מיהר למסור את תוכנה ללוי אשכול. היתד, זו האזהרה הראשונה, כי שעת ההתמודדות הסופית מתקרבת. כאשר נודע
העולם הזה - גליון 1445 - 19 במאי 1965 - עמוד 16 | אשה מופשטת לבושה כדבעי. הפסל שד סיימור ליפטון. אם וירו שיץ, ויהודי ת נח שב לאחת היצירות הגדולות של ז׳אק ליפתלוייה כילד על דרועו. 11נ ש יהודית הומיה: תינה נמות
העולם הזה - גליון 1445 - 19 במאי 1965 - עמוד 17 | הגבורה הוא פסל של אוסיפ צצ־קין, א מן יהודי, יליד ברית־המועצות, שהיגר לארצות־הברית, התנצר וזכה לפרסום רב בעולם הפיסול. נערת פיקאסו תלוייה בתוך אחד ולאולמות של ה
העולם הזה - גליון 1445 - 19 במאי 1965 - עמוד 18 | 8ה פי לו גהג דו ל 0 1 (המשך מעמוד ) 15 זה — אבל לפני חודשים רבים, כאשר נידמה היה כי ניתן יהיה איכשהו למנוע את הקרע הסופי במפא״י• פירסום הידיעה הישנה, דווקא
העולם הזה - גליון 1445 - 19 במאי 1965 - עמוד 19 | הקיץ מעדיפים את נווי הקיט המקסימים של אוססויה אדי בהן וידידה ערביה בביירות גיוס נ שות החברה הגבוהה שומרי השגרירות הסורית גירשו אותה, כאשר ביקשה לשוחח עם
העולם הזה - גליון 1445 - 19 במאי 1965 - עמוד 20 | במדינה 11ת 1ד ^ ז § ו לדעת לדבר אנגלית נכונה. הקורס שלנו בכתב יתן לך בטחון לנהל שיחה באנגלית מדוברת. ההסברים הברורים בעברית ובאנגלית יאפשרו לך ללמוד בקלות
העולם הזה - גליון 1445 - 19 במאי 1965 - עמוד 21 | השוודים היו ביו אביב פריצות רבות לקופות של מלטשות יהלומים — תופעה חדשה בתולדות הפשע הישראלי בשנים האחרונות. הסיבה העיקרית, שבגללה לא התעניינו אנשי העולם התחתון
העולם הזה - גליון 1445 - 19 במאי 1965 - עמוד 22 | אמנות אנשים תיאטרזן בראשה סו ד במסיבה של אנשי אל על, העלה אחד הטייסים קטע אופייני של הומור צברי. סיפר הוא: כאשר דוי דכךגוריון טס לפאריס, לפני שנים, הוזמן
העולם הזה - גליון 1445 - 19 במאי 1965 - עמוד 23 | שז הלא י גי ע ! אין מאורע יותר חשוב מאשר מסיכה ירושלמית. במסיבה ירושלמית נשברים כל פעם כמה מהראשים המפורסמים ביותר במדינה, ונחתכים כמה מהגרונות החשובים ביותר
העולם הזה - גליון 1445 - 19 במאי 1965 - עמוד 24 | שובל ובורוביל כסרט הפשע מ שתלם — למי שמחכה במדינה (המשך מעמוד )20 על נוהלי העבודה, דואג באופן מיוחד שהצ׳קים, המוצאים על־ידי המועצה, והחתומים על־ידו, יהיו בעלי
העולם הזה - גליון 1445 - 19 במאי 1965 - עמוד 25 | במדינה דיענת ת ח רו תהעד בונו ת ״מי מפחד מבורגיבה שועל?״ שאל ד״ר ישראל אלדד במאמר שפירסם החודש ביומון הבוקר. הוא עצמו ענה על־כן־ :״אחדים מהם כבר קפצו בראש, כבר
העולם הזה - גליון 1445 - 19 במאי 1965 - עמוד 26 | במדינה (המשך מעמוד )25 נערכה באשקלון, במועדון הצרפתי עולם הזה .) 1444 ״לא תיארתי לעצמי שעצם השתתפותי בתחרות, במסגרת בילוי במועדון־לילה, תביא לי פירסום כד, רב,״
העולם הזה - גליון 1445 - 19 במאי 1965 - עמוד 27 | קולמע י שראל פו ה היה מיקי ב־ 1936 הלכו אנשים מכל העולם לספרד כדי להילחם שם מלחמה שאינה שייכת להם. ב־ 1948 התעוררו שוב מאות אנשים ועלו לישראל כדי לשחרר אותה
העולם הזה - גליון 1445 - 19 במאי 1965 - עמוד 28 | קולנוע בית הספר לאלקטרוניקה (המשך מעמוד )27 מי סו דו של שכניבון, בי״ ס טנני־ תיכון ; 5 31ט 1ת 06 הר שמה לכי תו ת ט /י׳ ,י״א, י״ב מגמה לרדיו אלקסווניקה,
העולם הזה - גליון 1445 - 19 במאי 1965 - עמוד 29 | ספרי שירה או תרואתה \ ל דר. טכלהאהבות (אבא קובנר. ספר שירים, הוצאת ספריית הפועלים ).לפי השירים של אבא קובנר אי־אפשר להכיר ־שהוא חי ב־קיבר*? ,ושכתב פעם על מלחמת
העולם הזה - גליון 1445 - 19 במאי 1965 - עמוד 30 | 17 שגה היתה מדינת ישראל דוגמה לעולם ביחסה המתקדם שהיה מבטל את העבירות של הומוסקטוא- ליזם ומישכב בהמה. אך עינו של שר הדתות זרח ורהפטיג היתד, פקוחה. הוא גילה את
העולם הזה - גליון 1445 - 19 במאי 1965 - עמוד 31 | לבעיות החוק וחגיו ויפאן, אולם היא לאין ערוך ליבראלית ומתקדמת יותר מצרפת ואנגליה, למשל. שם מבוצעות ההפלות במחתרת, בתנאים סאניסאריים מסוכנים, ובמחירי סחיסה.
העולם הזה - גליון 1445 - 19 במאי 1965 - עמוד 32 | הומו־סנסואריות -טסיות מיניות -הפרות מלאכותיות ־ האס תופעל נגדן
חזרה לתחילת העמוד