גליון 1446

העולם הזה - גליון 1446 - 26 במאי 1965 - עמוד 1 | ב שסע בו נשקלה ה אנ שוו ת ש ר וו גינ ה צ ב אי ה
העולם הזה - גליון 1446 - 26 במאי 1965 - עמוד 2 | בסנת :חן שין בחן לפני עשר שנים בדיוק החל הפיבצע, שהפך המרור בדרכו של העולס הזה ושל העתונות העברית בכלל: מסע־גילויים על חושיסתאן. ,תוך ימים מעטים הפכה המערכת
העולם הזה - גליון 1446 - 26 במאי 1965 - עמוד 3 | הקיץ מעדיפים את נווי הקיט המקסימים של מכתבים שהחיינו לרגל התפטרותם של מר שמעון פרס, סגן־שר ד,בטחון, ושל רב־אלוף יעקב דורי, מנהל הטכניון בחיפה, הרינו מתכבדים
העולם הזה - גליון 1446 - 26 במאי 1965 - עמוד 4 | מכתבים (המשך מעמוד )3 אין שום צורך להיטפל לדתיים כפרטים, למרות שיש להילחם בכפיה הדתית וב־צביעות מנהיגי הדתיים. לכן לא מובן לי למה פירסמתם פרטים כה אישיים על
העולם הזה - גליון 1446 - 26 במאי 1965 - עמוד 5 | די נדו 1 * 4חול השדים התחיל מחדש. ובמחנד. {* 1הרוקדים רבה השמחה. במשך כמה שבועות חל אינטרמצו. אל־חביב בורגיבה הוציא את הרוח ממיפרשיהם של מטיפי־השינאה שבמדינת
העולם הזה - גליון 1446 - 26 במאי 1965 - עמוד 6 | (המשך מעמוד ) 5 על השופטים הצבאיים של זולתו. לי כהן נידון למוות, על פי חוקי 5ניע כי בומבה י. צ 1ר תמליל מאת יופר שטיין על־פי ספרי שלום־עליכם מוסיקה: ג׳רי כול,
העולם הזה - גליון 1446 - 26 במאי 1965 - עמוד 7 | ואילו הדוקטור רוזנבלום, המטיף שינאה עיוורת לאומה הערבית, לתרבות הערבית ולדת האיסלאם, הוא המספק נשק מצויץ לשליטי סוריה להמשך מסעם נגד אל־חביב בורגיבה. ך*י אייה
העולם הזה - גליון 1446 - 26 במאי 1965 - עמוד 8 | במדינה המרינה כולה התייחדה עם גיבור ישראל ־ (המשך מעמוד )7 שדגל בדו־קיום בשלום, ולאחר מכן נסער, לביקור ממלכתי בגרמניה והחליפה שם ברכות עם הממשלה המתנגדת בתוקף
העולם הזה - גליון 1446 - 26 במאי 1965 - עמוד 9 | שהותיר וק 1נוו1ות הבו הבמו עת ביקורו האחרון של אלי בבי תו בישראל. סופי הקטנה מוכנה לחייך בבל הנסיבות. היא סיפרה את סודה לכל אחה כשהיא לוחשת לאוזנו :״אבא
העולם הזה - גליון 1446 - 26 במאי 1965 - עמוד 10 | ח בי ב הננ ר אי נו ק חמישי בסיווה: הנגישה עם האישיות העיראקית הבכיוה והגילויים ע5 * שבתי ושוחחתי עם ידיה עורך אחד העתונים הגדולים באירופה, כאשר הודיעו לנו
העולם הזה - גליון 1446 - 26 במאי 1965 - עמוד 11 | .שיחותיו הפרטיות של עבד-אל-נאצר 1949 ניהלו בבגדאד שלושה קומוניסטים — אחד מוסלמי, אחד נוצרי ואחד יהודי — מפני שתבעו אז להכיר בישראל.״ אם תתחולל המהפכה בעיראק —
העולם הזה - גליון 1446 - 26 במאי 1965 - עמוד 12 | במדינה תשלם 420 הכנס ת רמ 1עבה ווזלילן לט ב בי ת ך! היתרהב״24 תשלומים פילוט— מקלט הטלביזיה המושלם אנגליה מתוצרת פילוט— 46 שנות נסיון וידע מקצועי. פילוט— הוכיח
העולם הזה - גליון 1446 - 26 במאי 1965 - עמוד 13 | | שמעון נושמת עשה את חובו הנורא ביותו -הוא התנסו! מי הפחיד את פרס ז ך דיכורים שהושמעו השבוע בשיחות הכמוסות ביותר ן \ של צמרת המדינה היו דיבורים מסוכנים. מסוג
העולם הזה - גליון 1446 - 26 במאי 1965 - עמוד 14 | במדינה ^ הומת עכו יש בור עמוק ואפל. בתוך 4הבור גרה, מזה אלפי שנים, מכשפה אכזרית ויפה. כל לילה, כשהירח מאיר והכוכבים נוצצים, בשעה שהשעון מצלצל חצות, לובשת
העולם הזה - גליון 1446 - 26 במאי 1965 - עמוד 15 | ״רק בסוף הכרתי את נחום ארבל ואת אשתו. ידעתי שאלה הם אנשים טובים מאוד ואני יכול לחיות את החיים איתם ביחד. ״ההורים שלי רצו מאוד שאני אתחתן. הם אמרו לי, :בוא נשדך
העולם הזה - גליון 1446 - 26 במאי 1965 - עמוד 16 | ספ 1רט כדו רסל אבשר לגצוו כאשר חו ל קו ה שבוע לעיני 60 אלף צופים, באיצטד המוס קבאי דינמו, מדליות זהב, כסף וארד, לשלוש הנב חרו ת הרא שונות באליפו ת אירופה
העולם הזה - גליון 1446 - 26 במאי 1965 - עמוד 17 | עובט הטן אוהגיס אח יוסף נמל חיפה הוא מקום נעים מאוד. אוניות מכל הצבעים, סבלים עבריים׳ תפוזים, עולים, שער המדינה, מיפרש בודד מלבין באופק, ובכ לל מקום נעים מאוד.
העולם הזה - גליון 1446 - 26 במאי 1965 - עמוד 18 | אמנות המוזיאון לא 3ם דד אמנם נאמר כי מאז חרב בית־המיקדש שוב אין נביאים, זולת השוטים, אך השבוע נתגלה טדי קולק כנביא מושלם. עוד לפני שנחנך מוזיאון ישראל רישמית,
העולם הזה - גליון 1446 - 26 במאי 1965 - עמוד 19 | ״המושעת״ -ידידיה למהפכה במפא־־י שונאיה קוואיס רה רואים בה גוום ואיך מכנים אותה. חשוב לה מה היא אומרת. כי במשך 15 החודשים מאז נשואיה ללוי אשכול, קבעה אמירתה
העולם הזה - גליון 1446 - 26 במאי 1965 - עמוד 20 | ( האשה מאחורי הכסא במדינה (המשך מעמוד 09 כל אותה תקופה בחורו במלון, כשהוא סובל מן הקור והבדידות של פאריס. רק לאחר מכן חזרה כל הכבודה ללוד. אסונות מותו שד אבי
העולם הזה - גליון 1446 - 26 במאי 1965 - עמוד 21 | הנעוה שיא ידעה נישוץ! ,ה מיליונר שלום לבית לימם ואליזבט לבית שפלר נישאים. הוא עשיר גדול בן ,63 והיא אשה נחמדה בת .47 הוא הכיר אותה דרך השותף שלו. בהתחלה היא
העולם הזה - גליון 1446 - 26 במאי 1965 - עמוד 22 | קולנוע סרטים שירי ואהבה נשהכי טיפשון (ירון, תל-אביב; הבירה, ירו שלים; ארצות־הברית) שני אנשים, אחד שמן מדי והשני מצחיק מדי, מחברים שירים בעיירה נידחת באמריקה.
העולם הזה - גליון 1446 - 26 במאי 1965 - עמוד 23 | בסר נה אסתות פנצ׳ר שי\רח נהגי האמבולנסים, בתחנת ׳מגן־דוד אדום בקרית־גת, מסרבים מזה במה שבועות לעבוד למעקה משמונה שעות. הם מסבירים את שביתתם החלקית בסיכסוך עם
העולם הזה - גליון 1446 - 26 במאי 1965 - עמוד 24 | במדינה (המשך מעמוד )23 הבעיה הכספית החמורה שבפניה עומדת עתר. הנהלת המוזיאון: כיצד לאזן את התקציב השוטף? לפי חישוביה של הנהלת המוזיאון, יסתכם התקציב השנתי ב־
העולם הזה - גליון 1446 - 26 במאי 1965 - עמוד 25 | חביב הננראי (המשך מעמוד ) 11 כדי לבצע זאת. הם שוחררו בשנה האחרונה. כיום אין אף אסיר פוליטי אחד במצרים. ואילו הקומוניסטים המשוחררים הורשו לחדור למפלגת־השלטון,
העולם הזה - גליון 1446 - 26 במאי 1965 - עמוד 26 | אבל הוא לא מתכוון לעזוב את הארץ לעולם. לפחות לא במשך השנה הבאה. מי שמעוניינת בו יכולה להודיע לו ישר לרחוב החשמל ,19 תל־אביב. כל טוב. בגרות אז סוף סוף יש לנו או
העולם הזה - גליון 1446 - 26 במאי 1965 - עמוד 27 | תדריך העולם הזה ממליץ מה לראות, מה לשמוע, הינן לבקר ה שבוע, לפי סדר העדי־ — חובה לראות; פויח־נ הבא: — רצוי לראות אפשר לראות. למען ידעו (צפון, תל־אביב) סרט
העולם הזה - גליון 1446 - 26 במאי 1965 - עמוד 28 |
חזרה לתחילת העמוד