גליון 1447

העולם הזה - גליון 1447 - 2 ביוני 1965 - עמוד 1 | מספר 1447 שנה כ׳ סידן תשכ״ה2.6.1966 , ה מ חי ר —1. חוש׳ עושה את שדו -
העולם הזה - גליון 1447 - 2 ביוני 1965 - עמוד 2 | זה היה נורא. מאות העסקנים של סיעת בן־גוריון, שהתכנסו באביחיל, נדהמו. שמעון פרס התכווץ, כאילו הצליפו בו בשוט. אלמוגי החוויר. בן־גוריון קבר את ראשו בידיו. ברחבה
העולם הזה - גליון 1447 - 2 ביוני 1965 - עמוד 3 | מערכה, אס ש מעון פרס לא ילך. ״הוא יכול להיו ת שגריר בליבריה, או סזכיר־חוץ של קיבוץ אלו מות, או מנהל־הטכס של סשרד־החוץ. ״אבל אין מ קו מו במש רדי הבט חון לא בתור
העולם הזה - גליון 1447 - 2 ביוני 1965 - עמוד 4 | מכתבים (המשך מעמוד )3 פיטורי פועלי הבניין הערביים בטבריה. כך נכתב בעתונים. אני אינני מבינה איך, כתגובה לתליית אלי כהן, יש אנשים המעוניינים להחדיר לחיינו את
העולם הזה - גליון 1447 - 2 ביוני 1965 - עמוד 5 | בעולם חיאט־נאם ח ח!־ ח מ* 1־ ה אוו־ד מעולם לא ראה העולם מלחמה כזאת. היא התנהלה כולה בשני מישורים נפרדים, ללא קשר בין זה לזה. על הקרקע ניצחו הוויאט־קונג. הם לא
העולם הזה - גליון 1447 - 2 ביוני 1965 - עמוד 6 | בעולם (המשך מעמוד )5 פי לסר כי דהמלך קופסתמכסובב תו צרת דו ב ק בע׳־מ גנרל אימברט באררה, ראש הכת הצבאית הימנית. משרד־החוץ האמריקאי ביקש לסלק את אימברט השנוא מן
העולם הזה - גליון 1447 - 2 ביוני 1965 - עמוד 7 | ^ מחרת ההתפוצצויות ברמת ה/כובש, למראה בתי־המגורים הנקובים, שאלתי את עצמי שאלה נוקבת: ״ובבן, מה היית אתה עושה עכשיו, אילו היית ראש ממשלת ישראל?״ המצב המדיני
העולם הזה - גליון 1447 - 2 ביוני 1965 - עמוד 8 | במדינה • חלק מתפקידיו של שמעון פרס במשרד הבטדוון יוטל על אבא אבן. לוי א שכול הגיע למסקנה, כי כמה מן המגעים הייצוגיים של פרס בזזו״ל לא יוכל להטיל על יועצו צבי
העולם הזה - גליון 1447 - 2 ביוני 1965 - עמוד 9 | פילוג? פשרה? כניעה? קניה? איש במטר׳ אינו יודע תוהו ובוהו חושי ואלמוני כאביחיד דיכאון *** תי הרככות, שדהרו במלוא הקיטור זו לקראת זו, האטו לפתע את המהירות. נהגי
העולם הזה - גליון 1447 - 2 ביוני 1965 - עמוד 10 | ח בי ב הונראי כתנת שישית בסידוה: הוקע החשאי של דוני ואשי ממשלות עוג פלסטין על הסכין דיעותיו של אורי אכנרי על יוזמת־השלום של אל־חביב בורגיכה זבו השבוע לתהודה
העולם הזה - גליון 1447 - 2 ביוני 1965 - עמוד 11 | הסורי לבין הלחץ האנסי־מלחמתי התוניסי. רק אחרי שהדברים הרחיקו לכת, נאלץ לוותר על מאזן אידיאלי זה, ולהתקיף את בורגיבה. (א) רא צזלוזגזה )1 >,רא שרגגן ^ צורף
העולם הזה - גליון 1447 - 2 ביוני 1965 - עמוד 12 | במדינה הקלפי הנסיונית למחרתפ שי טו תצה״ל ג בנו־ ב א די ...תהיה כאשר תטעם את: השקדים הירוקים, ביכורי העוגה החדשה. 1.50ל״י הקילו להשיג אצל כל ירקן ש״ ש״ ש קדי ם
העולם הזה - גליון 1447 - 2 ביוני 1965 - עמוד 13 | ברסיטה הירושלמית לשקול מחדש אם לגשת בשנה הבאה שוב לבחירות. פוסט מורטום. מפלתה המוחצת של מפא״י היתד. לדעת רבים תוצאה ישירה מההשתתפות הערנית בבחירות. בעוד שבשנים
העולם הזה - גליון 1447 - 2 ביוני 1965 - עמוד 14 | הלקוח בבית־הקפה צתק ־ הילדים התקהלו ב מלחמה חיילים חמושים הגיחו בליל שישי האחרון אל פתחו המואר של בית־קפה במרכז קלקיליה, .אסור לצאת!״ פקד אחד מהם, וכיסה
העולם הזה - גליון 1447 - 2 ביוני 1965 - עמוד 15 | !כוחות ־פתח. ז טבוע ת־פח. שונה ־ מה נשתש ב ת מונ ה העליונה נראה בי תז של בעל החוזה, כפי שצולם ז מן קצר לפני הפיצוץ. בולט גג ה ב טון ה שטוח שלו. בצילום למטה:
העולם הזה - גליון 1447 - 2 ביוני 1965 - עמוד 16 | אינה המיייונו, איפה? דפנה נוי, מלכת־היופי האחרונה, היתד, באמריקה עשרה חודשים, וחזרה בלי מיליונר• למה? כי היא רצתה לעשות לכולם הפתעה. כולם ניבאו לה מיליונר, או
העולם הזה - גליון 1447 - 2 ביוני 1965 - עמוד 17 | ומלחמהברחוב הראש*[ (הנז שן נזפסוד ) 15 שהם עומדים לפוצץ את התחנה. הוא חשב שאלה פרחחים המהתלים בו, צעק להם שיניחו לו לישון. לבסוף הרימו אותו החיילים והרחיקוהו
העולם הזה - גליון 1447 - 2 ביוני 1965 - עמוד 18 | אמנות תיאטרון תרדמת ה ק הל תרדמת השבויים (מאת כריססופר פריי. בי מוי: יואל זילברג. ה תיא טרון חן קטן, הבימה) כריסטופר פריי היה הגאון ה החדשה החולצה מסיבי
העולם הזה - גליון 1447 - 2 ביוני 1965 - עמוד 19 | בנר ימות השש הם נוסעיס בדוחק - ף•} עם שרו החיילים שיצאו למלחמת תש״ח: אם תרצה לבוא אלי /דע היכן תמצאני /ב חזי ת שכונת התקווה כי אז היחד. השכונה הדרומית של
העולם הזה - גליון 1447 - 2 ביוני 1965 - עמוד 20 | ספורט אנשים השבתהק דו ש ה למרות זקנו של הבמאי פיטר פריי, שחקן כדינר עלה קרחו המשפחהה טו ב ה מיד לאחר התפטרותו פתח שמעון פרם את סגור ליבו, סיפר לחוג מצומצם של
העולם הזה - גליון 1447 - 2 ביוני 1965 - עמוד 21 | עו בםה טן פייוג-רוג-לוג-רוג הייתי בכנס באביחיל, ובלב נרגש חשתי כי הכנס איננו כנם של פילוג אם כי הפילוג על הסף שהוא דבר גרוע מפילוג אבל לא יהיה פילוג כי הפילוג
העולם הזה - גליון 1447 - 2 ביוני 1965 - עמוד 22 | חופשה מפתה באמת לקולנוע מתי חופשה מפתה באמתי בו אונבדוק : קאן ראשית יש למצוא מקום מרהיב ביופיו עם אויר צח ואוירה מיוחדת כמו צפת למשל. שנית יש לקשור זאת בחוויה
העולם הזה - גליון 1447 - 2 ביוני 1965 - עמוד 23 | ספרים זר פרחים מןחב71ו? מקור נת־ 3ה סורי שכויי סוריה (מאת יחזקאל א ת מופ תעתכ שהבנק מדבר אליך בפר חי ם! מהה פל א —, ביום ג׳ 8 ,ביוני, י ת קיי ם ״יום הא שה״ של
העולם הזה - גליון 1447 - 2 ביוני 1965 - עמוד 24 | אחרי שהמסחזניס •רו רהס הפקידים היו חיוורים כסיד ן* חום -באותו יום היה בלתי -נסבל. כש־ } } יצאנו מתל־אביב הצביע המד־חום ע7 32 מעלות. כאן הוא מצביע על 46 מעלות.
העולם הזה - גליון 1447 - 2 ביוני 1965 - עמוד 25 | או הם דרשו מן המתיישבים ברג הוורגה להפקיר את ושקם, כ עין חוצוב ה א נרת׳״ חוקית5 האוייב העיקרי. האויבים ישבו בחדרים מאווררים במוסדות המדינה, שתפקידם לטפל
העולם הזה - גליון 1447 - 2 ביוני 1965 - עמוד 26 | במרינה דרכי אדם ה ח סי ד ה אהבת חייה של שולמית אליהו היתד• פרנק סינטרה. היא היתד, מוכנה למות למענו. אבל הוא איכזב אותה. אז היא עברה לקליף ריצ׳ארד. שולמית אליהו
העולם הזה - גליון 1447 - 2 ביוני 1965 - עמוד 27 | תדריך העולם הזד, ממליץ מה לראות, לפי סדר — חוב ה לראות; העדיפויות הבא: אפשר לראות; — רצוי לראות; $אסור לראות. * * בום התרעלה (רון, ירושלים) שתי נשים זקנות
העולם הזה - גליון 1447 - 2 ביוני 1965 - עמוד 28 |
חזרה לתחילת העמוד