גליון 1448

העולם הזה - גליון 1448 - 9 ביוני 1965 - עמוד 1 | מם ,1448 .ט׳ פיון תשכ״ה9.6.65, המחיר י בוו א ד -פתח נמשכות - מה
העולם הזה - גליון 1448 - 9 ביוני 1965 - עמוד 2 | גמי׳סיה איזהו חכם? הרואה את הנולד. בשבועות האחרונים הופתעו אנשים רבים בישראל לדעת כי הדברים שנאמרו על־ידי השבועון המסדים, בקשר לאפשרויות של שלום מרחבי, לא היו
העולם הזה - גליון 1448 - 9 ביוני 1965 - עמוד 3 | של התהוות והתבצרות תהום בין שני העמים. ואת הגשר שיגשור מעל פני התהום אין לראות גם בפרספקטיבה כל מנהיגי הערביים הנס ספוגי מזימה ואיבה אלינו. האיסלמיזים
העולם הזה - גליון 1448 - 9 ביוני 1965 - עמוד 4 | מכתבים (המשך מעמוד )3 מרגלים לארצות זרות. ולבסוף, מן הדין הוא להבדיל בין מרגל שהוא בן הארץ לבין מרגל שהוא אזרת זר. יתכן שהסורים היו צודקים אילו הוציאו להורג
העולם הזה - גליון 1448 - 9 ביוני 1965 - עמוד 5 | י״שקט כללי פוקד את המיסגרות המפלגתיות בישראל. ככל שמתקרבות הכחירות לכנסת השישית, בן גובר אי־שקט המפלגה הליברלית התפרקה לשני גורמיה, תוך האשמות הדדיות מרות.
העולם הזה - גליון 1448 - 9 ביוני 1965 - עמוד 6 | בשלם החלל ״ל א רו צ ה לח!ור!״ יוצא הכלל חזק, מדויק, גברי... גם אתהת תל הבמה מו דל החד ש (ז 0 0מ?מ? £8 1£ט 1 —12 )5מ ^118501 8£^ 81 זהו השעון שכל גבר חו ש ק בו
העולם הזה - גליון 1448 - 9 ביוני 1965 - עמוד 7 | במרחב יחסים מרחביים ת שו בהמדמשק נאומו של גמאל עבדאל־נאצר, בפני באי הקונגרס הפלסטיני בקאהיר, נועד לפזר אשליות. הוא אמר, כי מדינות ערב אינן מסוגלות לצאת כיום
העולם הזה - גליון 1448 - 9 ביוני 1965 - עמוד 8 | תצפית במדינה • לוי אשכול יעשה נסיונות שקטים לפייס את שמעון פרס. העם אשכול סבור כי התפטרותו של פרם נובעת מלחץ שהופעל עליו על־ידי ראשי המיעוט במפא״י, אן הוא לא
העולם הזה - גליון 1448 - 9 ביוני 1965 - עמוד 9 | סכש חדשה ומחוכמת מאיימת על ישראל -מה יש לעשות למיגורה? אד-פתח ^ ין טעם להסתיר זאת: אנשי אל־פתח הצליחו להכניס את ממשלת ישראל שוב למבוי סתום. כמה עשרות
העולם הזה - גליון 1448 - 9 ביוני 1965 - עמוד 10 | אל־פתחב שער (הנושך נזטנווד )9 מה יכול להיות, בעיניהם, תחליף למסע־הרצח של אל־פתח, זולת יאוש סופי? בדחותו את יוזמת כורגיבה במחי יד, בעשותו חוכא ואטלולא מבד
העולם הזה - גליון 1448 - 9 ביוני 1965 - עמוד 11 | חביב הנוראי מאמ רו ש ל עו ד ך ״ ה עו ל ה 1ה״ ב״ ל ה־ מונ ד״ הרעיונות המובעים במאמרו הכא של אורי אבנרי, שפורסם כשבוע שעבר כמדור רב־חיוקרח כיותר של החשוב כעתוני
העולם הזה - גליון 1448 - 9 ביוני 1965 - עמוד 12 | במדינה (המשן מעמוד )8 מגלה הכל. משום כמר, נימוקים, ובעיקר משום כבוד עצמנו, וכבוד 50 השנים, ואף למעלה מ־ 50 שנים, לא אטפל בזד״״ התרתח עתה בך גוריון :״אלא הם
העולם הזה - גליון 1448 - 9 ביוני 1965 - עמוד 13 | על התופת היתסים המאיימת רנוג את מקי״ נימים הקרובים • ״אם תתקבל דעתם של מיקונים וסנה — לא אהיה במפלגה כזאת.״ • ״אם תתקבל דעתם של וילנר וטובי — מק״י תנותק
העולם הזה - גליון 1448 - 9 ביוני 1965 - עמוד 14 | באמצע יש קצת מים עם הונה כדוד חבר שלה ונוסעת לבלות באכדיה. כדי לבלות באכדיה צריך כמה דברים: צריך קודם כל תסרוקת מספיק גבוהה, כך שאפשר יהיה לראות שהיא של מישר,
העולם הזה - גליון 1448 - 9 ביוני 1965 - עמוד 15 | בל זה לא חשוב, נ׳ נמעט אף אשה לא באה הנה נרי להתרחץ הוא עשה שם סקנדל כזה שאנשים שכחו להסתכל על ג׳ינה לולובריג׳ידה וקארול לינלי המסכנות. הסקסיקיני עוד יגיע גם
העולם הזה - גליון 1448 - 9 ביוני 1965 - עמוד 16 | בכל סל -גלידת אד־ניר ממש לא יאומן באיזו מהירות הצליחו גלידות ״אד־ניר״ לכבוש את המקום הראשון בסל המצרכים של עקרת הבית. ״א ד ־ ניר״ ,בית החרושת המודרני והמשוכלל
העולם הזה - גליון 1448 - 9 ביוני 1965 - עמוד 17 | עו ב נ!בון הוודו ואני באחת בלילה עלה השחקן הגדול לחדרו. בבאר למטה רעשה התיזמורת כמו שתי תיז־מורות, וכל מיני טיפשים הגישו לו חתיכות נייר קרועות שמצאו על הריצפה
העולם הזה - גליון 1448 - 9 ביוני 1965 - עמוד 18 | חופשה מפתה באמת מתי חופשה מפתה באמת? בו אונבדוק . ראשית יש למצוא מקום מרהיב ביופיו עם אויר צח ואוירה מיוחדת כמו צפת למשל. שנית יש לקשור זאת בחזזיה מענינת,
העולם הזה - גליון 1448 - 9 ביוני 1965 - עמוד 19 | למחרת הובל שוזייצר אל בית־משפט השלום ברמלה, לשם הוצאת פקודת מעצר. הוא נעצר ונשלח על־ידי השופט להסתכלות בבית־החולים לחולי־רוח. השבוע שוב הובא שתייצר אל בית־משפט
העולם הזה - גליון 1448 - 9 ביוני 1965 - עמוד 20 | צ ־1י 3 3 11 ס זג 3 3 3 3צ 3־ 3־ 3־ 3־ 11 11 4 1י 5 אמננת תיאטרזן כנות גידלת כנר על הגג (נוחזנזר על־פי סיפורי שלום עליכם. יצירת הבימוי וזוכוביאוג<־ רפיה: ג׳רום
העולם הזה - גליון 1448 - 9 ביוני 1965 - עמוד 21 | הניח רינת מול האוייב חתונה לטי קצב האטום מדינה קטנה וחלשה, אבל היא לא מפחדת מכל כי מלכות היופי שלה מגינות עליה. של ישראל מסתערותעל העולם כולו ללא חת. הן רובה
העולם הזה - גליון 1448 - 9 ביוני 1965 - עמוד 22 | קזלמע סרטים ! כ רונו תאנ \ ל ״ ם קפריסין בלהכות נקולנוע צפון, תל־אביב. אנגליה) לאנגלים כבר אין אימפריה. אין להם לא קפריסין, לא פלסטין, לא מדגאסקאר. אין להם צי
העולם הזה - גליון 1448 - 9 ביוני 1965 - עמוד 23 | ספרים מקור אהבת ציון ל ח לו צי הי שו ב אינ צי ק לו פ די ה ובחגיד, ערךי 1דויד תדהר; הוצאת ספריית ראשונים) שלמה סנדלר היה חלוץ הישוב ובונהו. למה? מכמה סיבות.
העולם הזה - גליון 1448 - 9 ביוני 1965 - עמוד 24 | במרינה חינוך ואב, ואב האיגרת שכתב זאב איגרת פורסמה ב־הד־החינון, ביטאון הסתדרות המורים בישראל. היא קראה את ציבור המורים אל הדגל, דירבנה אותו לצאת אלי קרב. ״אלף
העולם הזה - גליון 1448 - 9 ביוני 1965 - עמוד 25 | לאזהרות קודמות, חייב הוא לשלם את הוצאות עבודות ההריסה לקופת העיריה. כי אילו היה אזרח ממושמע היה צריך להרוס את צריפו במו־ידיו, ילא להטיל את נטל העבודה על עובדי
העולם הזה - גליון 1448 - 9 ביוני 1965 - עמוד 26 | ביישנים ושהחברים שלהם יידעו שלא הולך להם עם בנות• היא הגיעה יש לי בשבילכם סיפור־אהבה בלה־מג׳ור. שמעונה שוארץ היא הדוגמנית הבי יפה בישראל. בני בירק הוא ״טתס
העולם הזה - גליון 1448 - 9 ביוני 1965 - עמוד 27 | תדריך העולם הזה ממליץ נזה לראות, לפי סדר — חובה לראות; העדיפויות הבא: אפשר לראות; — רצוי לראות; • אסור לראות. קובה כוס התרעלה (רון, ירושלים) שתי נשים זקנות
העולם הזה - גליון 1448 - 9 ביוני 1965 - עמוד 28 |
חזרה לתחילת העמוד