גליון 1449

העולם הזה - גליון 1449 - 16 ביוני 1965 - עמוד 1 | 16.6.1965 מספד 1449 איש ״אל־פתח״ שגידון למוות מחמוד
העולם הזה - גליון 1449 - 16 ביוני 1965 - עמוד 2 | יקע ק ו קו ראתלך נמשכת ההרשמה לעיולי ק י? 1965 טיולים ליחידים ולקבוצות, ביקורים וסיורים בסופיה, בהרי בורביץ ובילוי מרענן על חולות הזהב, הרביירה של הים השחור.
העולם הזה - גליון 1449 - 16 ביוני 1965 - עמוד 3 | אץ להטיל צל של ספק באשמתו של איש אל־פתח ובביסוס המשפטי של גזר־דינו. אך יש להניח, במידה רבה של בטחון, כי השופטים הצבאיים, שגם הם בשר ודם, לא שכחו בעת הדיון משפט
העולם הזה - גליון 1449 - 16 ביוני 1965 - עמוד 4 | מכתבים (המשך מעמוד )3 ולא עורכי התוכנית. אלה ^זזכר בפרס ראשון — השתתפותם מוגבלת, בתיכנון הנוזאת, כדי כחי׳ לשלוש פעמים בלבד. לאפשר לכוחות חדשים להיכנס למעגל
העולם הזה - גליון 1449 - 16 ביוני 1965 - עמוד 5 | יש לגגות את ראש עירית חיפה, מר אבא חושי, על שלא השאיל תמונות ממוזיאון חיפה. ,מפני שלא בחרו בשני ציירי החצר שלו, מאירוביץ וצייר העירית מרדכי אב־ניאל.״ גינוי
העולם הזה - גליון 1449 - 16 ביוני 1965 - עמוד 6 | כמרחב היתד, זו האשמה חמורה ביותר; .לכן יחסי מרחביים מיהרו הסורים להשיב למצרים מנה אחת י אפיים,׳ 1בהשתמשם. באותו שם־גנאי עצמו, קדב אוו־ד .״בורגיבה״ .הטיחה דמשק
העולם הזה - גליון 1449 - 16 ביוני 1965 - עמוד 7 | •05 בא1ר-פוס1מאים 7 ו זווי ת ני קי ראלק 1 1 9 1 שגויחי ירו של מי מ צי עי ם: שו אבאבקמ שו כלל מ תו צרת לכל הרוכש עד 3 0 .7 .6 5שטיח א ק רילן מקיר אל קיר בגודל
העולם הזה - גליון 1449 - 16 ביוני 1965 - עמוד 8 | בשלם קונגו פ קנ ד ת 11x3*11 מואים צ׳ומבה חזר להיות אדם הגון. הוא התקבל בכבוד רב בפאריס, זכר. למענקים נדיבים בבריסל, שוחח ארוכות עם הגנראליסימו פראנקו במאדריד.
העולם הזה - גליון 1449 - 16 ביוני 1965 - עמוד 9 | 11 ינזר 11 ^ יש אינו יודע מה היתד, צורתה המדוייקת של חיית־העץ, אותה השאירו היוזנים בשערי העיר טרויה. המשורר טוען שהיא היתד, דומה לסוס גדול, אך יתכן שהיתר,
העולם הזה - גליון 1449 - 16 ביוני 1965 - עמוד 10 | תצפית במדינה • ממשלת גרמניה המערבית לא תוותר על מינויו של ד״ר דולף פאולס כשגרירה בישראל. ישראל אמנם לא הביעה התנגדות רשמית למינוי, אבל נרמז לבון כי נוכח
העולם הזה - גליון 1449 - 16 ביוני 1965 - עמוד 11 | מנתב גלוי של עורו ״העולם הזה״ לראש ממשרת ישראל תליי ה אדוני ראש-הממשלה, בחוורי השבוע משליחות של שלום בחו״ל — שליחות בה הופרעתי על כל צעד ושעל על־ידי שליחי
העולם הזה - גליון 1449 - 16 ביוני 1965 - עמוד 12 | במרינה טרור ע בו דהעב רי ת אין בתל ־ א בי ב די רהכ מו ש לנו ורווחה. יציבות לחוזק לפני שאתה מחליט על קנית דירה, בדוק וראה מה אנחנו מציעים לך עבור כספך. חברת
העולם הזה - גליון 1449 - 16 ביוני 1965 - עמוד 13 | המשטרה היתה מוכנה לטהר -השופט א״ם להתפטר -היועץ המשפטי התעקש ך* קות ספורות לפני כניסת השבת, 1צילצל המפקח הכללי של המשטרה פינחס קופל לביתו של שר הפנים והבריאות
העולם הזה - גליון 1449 - 16 ביוני 1965 - עמוד 14 | במרינה (המשך מעמוד ) 13 ״מר איש־שלום אינו יודע על כך דבר. דברו בבקשה עם מזכיר־העיר.״ מזכיר העיר, יעקב מרש :״אף אחד לא נתן את ההוראה.״ וההיסטוריה? בשעתו, העמידה
העולם הזה - גליון 1449 - 16 ביוני 1965 - עמוד 15 | ריגול מוות בעכו בלוויות מוסלמיות נהוג לשאת את המת על כתפיים. את מחמוד סבאג ( )28 נשאו בשבת האחרונה על כפיים. דגלים שעליהם נרקמו פסוקים מן הקוראן נישאו מעל ראשם
העולם הזה - גליון 1449 - 16 ביוני 1965 - עמוד 16 | עשרים אזרחיות התחרו עד חואו מלכת היוני 1965־ או הח הבטוחה איריס בר־אור הנתניי־תית היתה בט1חה ב־זכייתה הסופית. בבל שלבי התחרות התבודדה, לא התחברה אף עם אחת
העולם הזה - גליון 1449 - 16 ביוני 1965 - עמוד 17 | ניתן לחיילת שהוזעקה ברגע האחרון 11171ר |1 1 למטה: שולמית בחירת השתיים למעלה: איריס בר־אור, שנבחרה כנערת ישראל. נח, שנבחרה כנערת החן. לא הלהיבה את הקהל. הרגע
העולם הזה - גליון 1449 - 16 ביוני 1965 - עמוד 18 | במדינה ניס * 8״ 0״ י00 } ^ 1 1א 0ץ א * 8יסז׳ ^ * ־ו כי *ז כ השעון בעל $0הפרסים הרא שונים באובזדבשודיון של 15$£ט £1-$ז £11044א קו רטב רג! סנסציה במרעדוו ,צברה״
העולם הזה - גליון 1449 - 16 ביוני 1965 - עמוד 19 | זמן המעשים. יש לחכות רק לדבר אחד: שדויד בן־גוריון יודיע מה הוא רוצה. אך השבוע חל, מבלי שדויד בן־גוריון יאמר מה הוא רוצה. לכן התכנסו ראשי המיעוט לישיבה נוספת,
העולם הזה - גליון 1449 - 16 ביוני 1965 - עמוד 20 | במרינה 1 0 £ 5א 1 8 1 1 1 8 : 0 1 לצילום ממחה נמים לצילום באבק !לצילום ננל מזג־אויו לחובב ולאין!! המקצוע דז־ד־ו־ סוכנויורבמ צג ר־ני צכידיונז ב ע ־ מ רב ז־ 2 9
העולם הזה - גליון 1449 - 16 ביוני 1965 - עמוד 21 | מעשה האונס הממוסס ביותו של השש עומד להגיע לבית־ המשפט שהמכונית בהרצה ולכן אני יכול לקחת רק שני נוסעים. אמרתי לשתי החיילות שעמדו שם להיכנס למכונית, ושאלתי אותן
העולם הזה - גליון 1449 - 16 ביוני 1965 - עמוד 22 | אנשים שר ב לווי ה 0 ^£ 32 מא 00ז11 עבור ש קופיו ת צ בע וני ות סרט זה מעניק לך שקופיות בהירות ביותר וצבעים טבעיים. המחיר כולל פתוח והחזרתן בדואר אויר. £
העולם הזה - גליון 1449 - 16 ביוני 1965 - עמוד 23 | הגביע הוא שדה כוכב נבחרת ישראל בכדורסל׳ תנחום (״תני״) כהן־מינץ, שחזר השבוע לארץ, הוא בן שני מטר וארבעה. הוא מצא לו בחורה בגובהו: היא בת מטר שמונים ושלושה. מיד
העולם הזה - גליון 1449 - 16 ביוני 1965 - עמוד 24 | אברהם פרץ הוא בחור עליז-אבל הבדיחות שלו עולות לפעמים ביוקר! שלום. ואם הבחורה היתד, משהו ספיישל, הוא היה נעמד מולה, מצדיע ואומר ביראת־כבוד :״כל הכבוד!״ פתאום
העולם הזה - גליון 1449 - 16 ביוני 1965 - עמוד 25 | במדינה נו הדחדש שמו של עורך־הדין יוסף בן־מנשד, מרחף כסיוט על ראשיהם של עסקני הדת, ה־מהטסים ומוצאים דרכים להצר את צעדיו, למנוע ממנו ללחום בחוקי הכפייה הדתית.
העולם הזה - גליון 1449 - 16 ביוני 1965 - עמוד 26 | במדינה ( ה מ שך מ ע מו ד ) 25 ׳ 1ח ר 1׳ 1ר 1ר אנשים עוברים גדיזנגוף * * תר 1׳ 1ת ר אנשים קונים ס קנ דינ בי ה תל-אביב, רח׳ דיזנגוף ,146 טל 231602 . ה רו ב ^זי ה
העולם הזה - גליון 1449 - 16 ביוני 1965 - עמוד 27 | אשר שואל מושיטה וו את מרוא הסיוע: ף הצבא בלי נעליים ־ הקצינה ועבה למין שום מתחוללים כארץ ל,רכות מכויימים. גדודים של צה״ל ממלאים תפקידי ניצבים ומסתערים על מצודת
העולם הזה - גליון 1449 - 16 ביוני 1965 - עמוד 28 | ענ קבמד ינ ת הג מ די ם והמשך מעמוד )27 השיג אצל הססייט דפארסמנט הכרה במדינת ישראל העומדת לקום. אחד מהם, הגנרל רנדולף (ג׳ון ויין) ,מסביר שהוא עושה זאת כטובה
העולם הזה - גליון 1449 - 16 ביוני 1965 - עמוד 29 | גבר ב בו פנ סיי ס תדריך העולם הזה ממליץ מה לראות, לפי סדר — חובה לראות; העדיפויות הבא: אפשר לראות; — רצוי לראות; • אסור לראות. איד להצליח כדי להתאמץ (תל־אביב,
העולם הזה - גליון 1449 - 16 ביוני 1965 - עמוד 30 | פ רו צ ה בגרוש*[ (המשך מעמוד )24 נות מול עיניה הפעורות, דחף אותה מן הדלת ואמר בחוסר־סבלנות :״אז זוזי כבר מהדלת. אני עוד צריך לחזור היום לנצרת.״ ״הצילו!״ צווחה
העולם הזה - גליון 1449 - 16 ביוני 1965 - עמוד 31 | ק 1ל! 1ע סרטי רצר חר. לבאסף איד להצליח בלי להתאמץ נתל־ אביב, תל־אביב; צרפת) פילים דה־ברוקה׳ ניסה לעשות עוד סרט שובב ומבריק, לאחר הצלחת הרפתקות בריו. יצא לו סרט
העולם הזה - גליון 1449 - 16 ביוני 1965 - עמוד 32 | הנאשם חסן עומר (פהברת שתי ידידות שאין להן?שר
חזרה לתחילת העמוד