גליון 1450

העולם הזה - גליון 1450 - 23 ביוני 1965 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1450 - 23 ביוני 1965 - עמוד 2 | הנד רשאי לנהוג במכוניות מרוץ ללא רשיון בשטח התערוכה הפתוח כל יום בשעות 9— 13 ומ״ 5עד חצות .קארטינג״ הספורט שכבש את כל אירופה. ח״כ דויד הכהן התחייב לשמור בסוד
העולם הזה - גליון 1450 - 23 ביוני 1965 - עמוד 3 | כתבים אזהרה לאשכול אני מצפה שבעתיד הקרוב יקום עוד אחד מצעירי מפא״י, ובכנס המיעוט יאשים את לוי אשכול בביצוע המדיניות המוכתבת לו על־ידי השבועון המסויים. כוזנתי
העולם הזה - גליון 1450 - 23 ביוני 1965 - עמוד 4 | (המשך מעמוד )3 יבצע הלכה למעשה את מדיניותם. גם על כך יש להזהירו, ובעוד מועד. אברהם אלמליח, הזכות להתלונן תל-אביב הקורא א. א .מתלונן (העולם הזה ,) 1488 כי
העולם הזה - גליון 1450 - 23 ביוני 1965 - עמוד 5 | ב שדם ארצות הברית המד• שד המשוררים דממה דקה השתררה באולם המבואר בביר. הלבן. מבטיהם של 200 הנוכחים נעו בין פני המארח, לינדון ג׳ונסון, לבין פני הנואם — ג׳ון
העולם הזה - גליון 1450 - 23 ביוני 1965 - עמוד 6 | בעולם פרסו ם ד־ ר יעקבסון ואש שבג( אינדיאני (המשך מעמוד )5 הקרויים, בשפתם* ,ראשי ביצים״ (מתוך אמונה כי לאינסלקטואל אמיתי יש מצח גבוה וקרחת קמורה, הדומה לביצה)
העולם הזה - גליון 1450 - 23 ביוני 1965 - עמוד 7 | ך • נ ה עו ד בדיחה יהודית נושנה: ( 1איציק איחר לבוא הביתה. אשתו קוראת לו מבעד לחלון. ״אינני יכול,״ משיב איציק בצעקה ,״תפסתי דוב!״ ״אז עזוב אותו!״ צועקת לו
העולם הזה - גליון 1450 - 23 ביוני 1965 - עמוד 8 | גמור. שום קואליציה לא תהיה אפשרית, ללא השתתפות סיעת בן• גוריון. היא תהווה את לשון המאזניים. המשך מעמוד )7 קשה מאד יהיה לפשר ביניהם ובין תביעות־המינימום של
העולם הזה - גליון 1450 - 23 ביוני 1965 - עמוד 9 | במרינה העם וננ״ן שד *ציבות ישראל אוהבת ליהנות למראה אי־ר,יציבות בארצות ערב. כי הדבר מפגין את עליונותה העצומה של הדמוקראטיה הישראלית, האחראית והיציבה. השבוע
העולם הזה - גליון 1450 - 23 ביוני 1965 - עמוד 10 | ת צ פי ת במדינה +ויכוח קשה יעסיק כימים הקרובים את הצמרת הוותיקה של מפא״י. אשכול יגלה נטייה לקבל הצעת־פשרה לשלום עם המיעוט, בתיווכם של אבא חושי ושרגא נצר. לפי
העולם הזה - גליון 1450 - 23 ביוני 1965 - עמוד 11 | רגועה. לפתע הרגישו בדמויות שהקיפו אותם במעגל אימתני. התקפה בגן הציבורי *ץ יפר אל־כטיב :״שאלנו אותם מה הם ^ רוצים. הם ענו, :אנחנו רוצים מה שאתם רוצים.׳ ״אמרנו
העולם הזה - גליון 1450 - 23 ביוני 1965 - עמוד 12 | במדינה (המשך מעמוד ) 10 עוד לפני שהמועמד לקבלת המישרה מגיע ארצה. בין היתר היא ממליצה על הקלות במתן הלוואות לשם השגת דיור, שיחדור חלקי ממכס, אירוח סטודנטים
העולם הזה - גליון 1450 - 23 ביוני 1965 - עמוד 13 | ההפיכה: מי ומה* ״הנה האיש הקושר קשר נגדי,״ אמר אחמד בן־בלה בחיוך, בהציגו את הוארי בומדיאן בפני כתב מצרי. בפנותו של בומדיאן הוסיף בן־בדה :״נו, איך מתקדמות
העולם הזה - גליון 1450 - 23 ביוני 1965 - עמוד 14 | קולנוע בזינו שובר מצלמה, זו סרטים לא ללכת לאן נלד (גת, תל־אביב; אנגליה) האנג־לים אינם מתכוננים להפסיק להסריט שוב ושוב את מוצאי שבת ובוקך יו ס א׳. נראה שהנושא
העולם הזה - גליון 1450 - 23 ביוני 1965 - עמוד 15 | ואס מאבד נער״ם ובוגר מתנה אהבים מתוך דחף פנימי. העבר שלו כיהודי היה יותר חזק ממנו.״ נשים שתלטניות ומושלמות משעממות אותו. משעממים אותו גם אנשים הרוצים לראות בו
העולם הזה - גליון 1450 - 23 ביוני 1965 - עמוד 16 | לשרותך תמיד י פוטו במדינה רפיד כן יהודה 68 תל־אכיב למתות ז טנחיזת ניתזת מיוחחת לגזמרי ט׳ אז י׳ תיכון הנו ס ע לחוץ לארץ? סע ללא דאגה רכוש במשרד הנסיעות שלך
העולם הזה - גליון 1450 - 23 ביוני 1965 - עמוד 17 | שיה באהבח ״שלישי בדצמבר : 1919 חזרתי ל־ניו־יורק. בערב היתה לנו ישיבה ממושכת. רביעי בדצמבר: פגישה ממושכת של ועדי האגודות. חמישי בדצמבר, באחת־עשרה ושלושים: נ
העולם הזה - גליון 1450 - 23 ביוני 1965 - עמוד 18 | קולנוע (המשך מעמוד 4ו) הם חוטפים אותו ממני. בסוף הכל בשלום.״ זה עדיין לא קרה לה, אבל זה לה עוד מעם בסרטו של מנחם עונש נגמר כל יקרה גולן מיבצע קהיר. מה שכבר קרה
העולם הזה - גליון 1450 - 23 ביוני 1965 - עמוד 19 | לא! לא! לוליו ^ ין לה מזל, לג׳ינד. לולובריג׳ידה. \ 1כ ל שחקניות הקולנוע בעולם מתפשטות, מתלבשות שוב, באין פוצה פה ומצפצף. איש לא מתרגש ואיש לא מתפעל. העירום שוב
העולם הזה - גליון 1450 - 23 ביוני 1965 - עמוד 20 | עו בסה טן ארבעים אחוז! למטה המיעוט יש כבר מזכירה שאטנית׳ וטלפון שחרחר. למזכירה קוראים רחל, ולטל פון קוראים .56210 כשמחייגים 56210׳ עונה רחל בעליזות :״מש ר ד
העולם הזה - גליון 1450 - 23 ביוני 1965 - עמוד 21 | אנשים האשכולית הטובה משחשרת לא נשאר חייב. ממיטת־חוליו שיגר מכתב לעתונות, קבע בו, כי על יסוד נסיונו רב־השנים, איננו יכול לראות בדויד בן־גוריון מופת של איש אמת,
העולם הזה - גליון 1450 - 23 ביוני 1965 - עמוד 22 | .28 כי ( )5/1450 מסתובבת על עקבים גבוהים. איך שמשתנים! ״רק לפני חצי שנה הלכתי על נעליים שטוחות״... פעם היתה בחורה נקייה מאד. היא שיפי שפה ו שיפ שפה את הריצפה,
העולם הזה - גליון 1450 - 23 ביוני 1965 - עמוד 23 | במרחב מצרים מות המורד ה1קן הקצין המצרי המפורסם ביותר — פרט לגמאל עבד־אל־נאצר — מת השבוע בקאהיר בגיל .87 כי עוד לפני שנולד נשיא מצריים. היה עזיז עלי אל־מצרי
העולם הזה - גליון 1450 - 23 ביוני 1965 - עמוד 24 | נמשיה מדד ה דת קבה של שבת מיסודם ו׳1ל 1,חן׳ ^ בתי ספו תימנים נ מ שכ ת ה הר שמה לכתות: ששית שב>עית1י*א| ושמינית (י״ב) ב מג מו ת: הומניסטית, ריאלית וביאולוגית
העולם הזה - גליון 1450 - 23 ביוני 1965 - עמוד 25 | כשגנבו תכשיטים אצל שכנה, מיהר השוטר לעצור את דויד. אני שיחררתי אותו, הבטחתי במשטרה שיחזור לחקירה, אך הוא סרב לחזור.״ המשיכה האם :״באו שלושה שוטרים לעצור אותו,
העולם הזה - גליון 1450 - 23 ביוני 1965 - עמוד 26 | נר וחובות מדבות ער הסנסציה הגדולה: הפיסוה הסואג שר הנעוה מן הסיבוץ שהבנה נעות השעשועים שר ״קבוצת סנדווגד -נעו׳ השמנות ך * וחרעה הילכה אימים בפרבריה הן שקטים של
העולם הזה - גליון 1450 - 23 ביוני 1965 - עמוד 27 | ס פ רי ם ת ד רי ך תרגום מוות ברכב ת המסע הגדול (חורחה סמפרון. תרגום מצרפתית: י ו עדי• הוצאת ספר־יח ה3ומ־לים ).הוא ספר מזעזע וכן, בחלקו הרא־שין. מגיע לדרגה של
העולם הזה - גליון 1450 - 23 ביוני 1965 - עמוד 28 | מספר 1450כ״ג פיון תשכ״ה23.6.1965 , המחיר י7ל׳ד//גל/לל ק בו צתכ דו ר \ ל נאשמת ב ב עי ל ת קטין ארבעה מן חצעיריס המעורס־מ
חזרה לתחילת העמוד