גליון 1451

העולם הזה - גליון 1451 - 30 ביוני 1965 - עמוד 1 | מספר 1451
העולם הזה - גליון 1451 - 30 ביוני 1965 - עמוד 2 | ״הפרס הגדול של פסטיבל־הסרסים בקאן לא ניתן לסרט ישראלי — כי שוס סרט ישראלי לא הוצג במיסגרת הפסטיבל. ״לעומת זאת זכה הסרט הישראלי חור בלבנה, שכבר עורר בישראל
העולם הזה - גליון 1451 - 30 ביוני 1965 - עמוד 3 | הטיבנ יקובע.ר שנוגעד תלגלידה,ארקד ־ במהל י לקהל- ,כי ג שמחה לכל יותר ויותר מתברר ולכו יותרויותר אנשים קונים יותר ויותר גלידות א ד־ ניר. ולכו רואים בכל שמחה
העולם הזה - גליון 1451 - 30 ביוני 1965 - עמוד 4 | מכתבים (המשך מעמוד )2 בוע בשם אחינו׳ שנפלו בנגבה ובנבי-יושע, לבטל את עונש־המוות שהוטל על מחמוד חידג׳אזי, איש אל־פתח. אני בטוח שגם מדינות מתקדמות ונאורות היו
העולם הזה - גליון 1451 - 30 ביוני 1965 - עמוד 5 | ההסתדרות הכללית ומשרד־המסחר־והתע־שיה חייבים לתת את דעתם על עניין זה, ולדאוג שמסעדות אלה תמלאנה את יעודן. ז׳ק ארליך, תל־אביב 1(10 ריקים ופוחזים הצעירה ״השורקת״
העולם הזה - גליון 1451 - 30 ביוני 1965 - עמוד 6 | .ב דן ו ד ־ בידוי כ ץ *:וין נעול ויאט־נאם מוות בכיכרהמר כזי ת רהדזדיט ־ בנין מלת חו ת חדיש ו מפואר מ תכונן לפי מי טב הידע ה בינל או מי עונה לכל דרישות ה תברו א
העולם הזה - גליון 1451 - 30 ביוני 1965 - עמוד 7 | בזיקוקו, בטעמו ובסיבו איו מתחרה לשמן סי. די. ״אקסטרה־ של ־עץ הזית״ ־ כך פסק ציבור הצרכנים במשאל העם תשכ״ה של ידיעות־אחרונות שבוצע ע׳־י מכון דיכטר העולמי. גם
העולם הזה - גליון 1451 - 30 ביוני 1965 - עמוד 8 | בשלם סזנ ריזזנ למעו 1ג נ ת ע רו ב ת א מ רי ק אי ת פ סיי-י £מע 1 פילסר ביד המלך י קופסת מכסובב י תוצרת דובק בע־־מ (המשך מעמוד )6 פתי צריך ללבוש צורה של פדרציה,
העולם הזה - גליון 1451 - 30 ביוני 1965 - עמוד 9 | 1111־11 ^ ח ד המוחות הפוליטיים הטובים במדינה תיאר לי, לפני חודש, את המצב במפא״י בדרך משל: שני טייסי־קרב אויבים טסים זה לעבר זה, במהירות הסילון. בעוד רגע
העולם הזה - גליון 1451 - 30 ביוני 1965 - עמוד 10 | במדינה נמשיה העם נצחון בנייאור בתי סט־תינונים נמ שכת ההרשמה לכתות: ש שי ת שב>עית(>״א) ו ש מיני ת ב) במגמות: הו מני ס טי ת. רי אלי ת ובי אולוגי ת לפי תכניו ת
העולם הזה - גליון 1451 - 30 ביוני 1965 - עמוד 11 | הבגנות -יך י1ת -נצצות -מעצויס - והוועידה הגדולה ביותו בתבל בוטלה ת3ו דיר! ת בארץ הזאת! ^ צלשריחף על פני אלג׳יריה, בשן | בוע הראשון של ההפיכה, הוטל על־ידי דבר
העולם הזה - גליון 1451 - 30 ביוני 1965 - עמוד 12 | !טרפה-ומפי קציניה, ספינת המיעוט אחד ך* תמונה מוכרת מן הספרות הימית׳ ( | ומסרסים על אוניות טובעות. זוהי התמונה המתארת את מצב האוניה הטרופה, ברגע שלפני האחרון.
העולם הזה - גליון 1451 - 30 ביוני 1965 - עמוד 13 | ומותיה מוצת קריאת-הבהרה החשש: לעצמו!זה אחרי שהיה ברור, כי רעיון הרשימה הנפרדת מת. השאלה היתר, רק איך לנסח את מודעת הפטירה. בן־גוריון, כדרכו, קיל־קל להם גם
העולם הזה - גליון 1451 - 30 ביוני 1965 - עמוד 14 | במדינה • סיכסוד ישראל־ערב יעסיק בחודשים הקרובים את האינטליגנציה המתקדמת בצרפת כמידה גוברת והולכת. ירחונו של ז׳אן־פו? סארטר, סאן מודרן /יקדיש גליו! מיוחד
העולם הזה - גליון 1451 - 30 ביוני 1965 - עמוד 15 | אלה הם, בראש וראשונה, אנשי אגודת־ישראל. לא חולפת שבת אחת מבלי שבאיזה בית־כנסת ישפוך איש האגודה אש וגופרית על המפד״ל, המוכרת את הדת למפא״י, והמס־כימה לחילול
העולם הזה - גליון 1451 - 30 ביוני 1965 - עמוד 16 | ייא^ .ז* $£צ ו מתחת למלון הילטון, בחוף שקט, מלוכלך, וריק מאנשים, מתמקמת אניטה לנגס, מחליקת־הקרח האוסטרית. .1בעקום בודד .2המות אניטה, המבלה את מרבית זמנה בארצות
העולם הזה - גליון 1451 - 30 ביוני 1965 - עמוד 17 | רהשתזך ער החוו? כדי לראות אם זד. מסתרק, ומישהו נוסף מרח לה את הפרצוף בארטיק ושאל אותה אם היא אוהבת ארטיק. ההמון הקיף אותה, ניסה להביע בפניה את ידידותו ואת
העולם הזה - גליון 1451 - 30 ביוני 1965 - עמוד 18 | ספורט ס פיי טלב בי ת! כדורגל בדרך־ אדהמק צו ענו ת המשבר היה צפוי מזה זמן רב, אבל כאשר פרץ השבוע היה כמהלומה לחובבי הכדורגל במדינה. הדו״ח שהגיש רואה־החשבון
העולם הזה - גליון 1451 - 30 ביוני 1965 - עמוד 19 | במדינה (המשך מעמוד ) 14 על שני העמודים הבאים של החוברת השתרעו שתי מלים נוספות, באותיו שחורות גדולות: גיזענות יהודית! ובאותיות זעירות, :חובר ת זו מופצת לטובת
העולם הזה - גליון 1451 - 30 ביוני 1965 - עמוד 20 | הרקיע השביעי במרינה יפו העתיקה (ליד החמאם) טל ,828255 .ת״א ת כניו ת בינל או מיות כל ליל שבת וכווצ״ש ארוחות צהרים וערב מטבח סיני ואיטלקי אוירה שקטה לאירוח
העולם הזה - גליון 1451 - 30 ביוני 1965 - עמוד 21 | עו כ נ! טן אור ביהודה אור־יהודה: מדינה נחרחית חזקה ומופ לאה, השוכנת אי־שם במרחק שמונה קילומטרים מתל־אביב בקיץ היא ארבעים מטר מעל פני המים. בחורף היא ארבעים מטר
העולם הזה - גליון 1451 - 30 ביוני 1965 - עמוד 22 | אסנזת תיאטרון קשההח צי* יהוד• קשה להיות יהודי (קומדיה מאת י. ד .ברקוביץ. על פי שלום עליכם. הבימוי:. אברהם ניניו. הבימה) אותלו הוא מחזר. קלאסי גדול. הוא נכתב
העולם הזה - גליון 1451 - 30 ביוני 1965 - עמוד 23 | ר!־ץ ז וזמרו לץן!״ המטוס, הפסנתר, מערכת כלי־הגולף, שו־מר־ראש אחד וארבע מזוודות הגיעו ביום החמישי לארץ, בלוויית פראנק סינטרה• הם היו מאושרים להגיע לישראל, כי יש
העולם הזה - גליון 1451 - 30 ביוני 1965 - עמוד 24 | בארץ־הקודש היא סירבה להתפשט-או בפיליפינים זה בסדר היא קים שבלטו מן הביקיני הקטנטן שלה. ״אני לא חושבת את עצמי ליורשת של מרלין מונרו,״ אמרר. לעיתונאי ישראלי. היא
העולם הזה - גליון 1451 - 30 ביוני 1965 - עמוד 25 | ו לי קי ץ לאירופה במדינה ירושלים וברצת ימת בית־הקברות הירושלמי בהר־המנוחות הולד ומתמלא, רחמנא ליצלן. לכן דאג ראש־העיר, מרדכי איש־שלום, לבית־קברות חדש. באופן
העולם הזה - גליון 1451 - 30 ביוני 1965 - עמוד 26 | היסטוריה * ספרות א מנו ת * כלכלה * מדעי החיים * פסיכולוגיה תולדות התרבות * סוציולוגיה * מדעי החברה 40ס פ רי םהמ הוי ם אוני ב ר סי טהעמ מי ת :״האנציקלופדיה של
העולם הזה - גליון 1451 - 30 ביוני 1965 - עמוד 27 | במדינה (המשך מעמוד )25 עיזבון שלא מבני המשפחה, על־מנת שינהל ויחלק אה הירושה בין הבנים. אולם שער קלה לפני שהצדדים עמדו להתכנס באולמו של השופט יצחק קיסטר, הגיעו
העולם הזה - גליון 1451 - 30 ביוני 1965 - עמוד 28 | אנשים .אינני תוג; 3ן!״ בבית הטשפט השלום בתל־אביב— יפו בפני בב׳ השופט ח. שטיינברג ת.ם2837/65 . בעניו: ד״ר אלכם (אלכסנדר) פריד, רופא טרחוב הנח? ,13 רטת-יצחי! ע״י
העולם הזה - גליון 1451 - 30 ביוני 1965 - עמוד 29 | סאלח שבאתי לחברי להקת הגשש החיוור. אחר־כך יצא הגשש לכבוש את אירופה ואמריקה, יקפוץ גם ליפאן• ס אלבום התיאטרון, פרי עבודתו של הצלם פטר מירוט, משמש גם אשנב לעולמם
העולם הזה - גליון 1451 - 30 ביוני 1965 - עמוד 30 | ל מי בחצות הליל ן מחכים? קולנוע כוכבים .גבר ה! ר\ הפתעה גרנדיוזית מצפה לכל אזרחי ישראל החל מהשבוע הבא. מזה שנים רבות הורגש חסרונו בחיי היומיום של האזרח
העולם הזה - גליון 1451 - 30 ביוני 1965 - עמוד 31 | שגו של הילד מה היה קורה אילו היתד. הוצאת־ספרים עברית מתרגמת את מלחמה ושלום של טולסטוי, ומפרסמת את התרגום העברי תחת השם אהבה במדרון החיים? או אילו היתד. קוראת
העולם הזה - גליון 1451 - 30 ביוני 1965 - עמוד 32 | מספר 1 4 5 1 ל׳ פיון תשכ״ה30.6.1965
חזרה לתחילת העמוד